Istorie | Adevarul despre Dacia si limba dacilor

O carte veche de 1.000 de ani, păstrată la Budapesta, răstoarnă toate teoriile istorice despre cultura strămoşilor noştri. Dacii scriau de la dreapta la stânga, iar citirea se făcea de jos în sus.

De la daci nu au rămas izvoare scrise. Prea puţine se ştiau despre locuitorii zonei carpato-dunărene, după retragerea romanilor. O carte veche de aproape 1.000 de ani, păstrată la Budapesta, răstoarnă teoriile istoricilor. Manuscrisul cuprinde primele documente scrise în această perioadă istorică. A fost scrisă cu caractere dacice, de la dreapta la stânga, şi se citeşte de jos în sus. Vorbeşte despre despre vlahi şi regatul lor. Mulţi au încercat să descifreze Codexul Rohonczi, dar n-au putut. Arheologul Viorica Enachiuc a tradus, în premieră, filele misteriosului manuscris. Dăruită de un grof În 1982, Viorica Enachiuc a aflat dintr-o revistă publicată în Ungaria de existenţa în arhivele Academiei Ungare a Codexului Rohonczi. Se spunea că e redactat într-o limbă necunoscută. A facut rost de o copie. Timp de 20 de ani, a muncit ca să-i descifreze tainele. Manuscrisul se afla în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Republicii Ungaria. E o carte legată în piele. A fost păstrată în localitatea Rohonczi până în anul 1907. Groful Batthyany Gusytav a dăruit-o Academiei de Ştiinţe a Ungariei, în 1838. Nu se ştie prin câte mâini a trecut de-a lungul secolelor. “Scriere secretă” După Al Doilea Razboi Mondial, doctorul Vajda Joysef, preot misionar, îi scria cercetătorului Otto Gyurk, în legatura cu Codexul: “Se găseşte în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Ungariei o carte rară, Codexul Rohonczi. Acest Codex este scris cu o scriere secretă, pe care nimeni n-a reusit s-o descifreze până acum. Şi eu am Încercat”. Literele sunt asemănătoare scrierii greceşti. M-am gândit că seamănă şi cu literele feniciene, apoi am încercat pe baza vechii scrieri ungureşti, dar n-a mers. Toate încercările le-am aruncat în foc”. După ce a studiat Codexul, cercetătorul Otto Gyurk a publicat, în 1970, o parte din observaţiile sale într-un articol, în care a încercat să identifice acele semne din manuscris care ar putea semnifica cifre. Alfabet dacic cu 150 de caractere Viorica Enachiuc a descoperit că textele Codexului au fost redactate în secolele XI si XII, într-o limbă latină vulgară (daco-romana), cu caractere moştenite de la daci. “Sunt semne care au aparţinut alfabetului dacic, ce cuprindea aproximativ 150 de caractere, cu legăturile respective. Textele din Rohonczi au fost redactate în latina vulgară, dar într-un alfabet dacic, în care dominante sunt străvechile semne utilizate de indo-europeni în epoca bronzului”, spune aceasta. Solii şi cântece ale vlahilor Codexul are 448 de pagini, fiecare cu circa 9-14 şiruri. În text sunt intercalate miniaturi cu scene laice şi religioase. E scris cu cerneală violet. Cuprinde o culegere de discursuri, solii, cântece şi rugăciuni, care include 86 de miniaturi. Consemnează înfiinţarea statului centralizat blak (vlah), sub conducerea domnitorului Vlad, între anii 1064 si 1101. “Sunt informaţii despre organizarea administrativă şi militară a ţării ce se numea Dacia. Avea hotarele de la Tisa la Nistru şi mare, de la Dunăre spre nord până la izvoarele Nistrului. Mitropolia blakilor avea sediul la Ticina – cetatea din insula Pacuiul lui Soare”, a descoperit Viorica Enachiuc. “Jurământul tinerilor blaki” Codexul conţine şi versurile unui cântec de luptă, numit “Jurământul tinerilor blaki”, care a fost tradus în felul următor:

“O viaţă, tăciunele Şarpelui,

puternic veghetor,/

Înşelator, să nu primeşti a te uni/

Cu prorocirile Şarpelui, anuale, pentru că lovit/

Vei fi/ Cântecul cetăţii aud îndelung/

Mergeţi vioi, juraţi pe caciulă, pe puternica caciulă!/

Să juri cu maturitate şi cu convingere!/

Să fiu ţie putere vie, trăiesc, în luptă să fiu!/

Alesul jurământ preţuieşte şoimul tău, mergi cu jurământ puternic!” Notă:

Codexul Rohonczi (grafii alternative: Codicele şi Rohonczy sau Rohonc, în toate combinaţiile) este un document controversat al cărui sistem de scriere este inedit şi încă nedescifrat în mod convingător. Este numit după orăşelul Rohonc (Rohoncz e grafia maghiară veche; pe germană Rechnitz, pe croată Rohunac), aflat astăzi în provincia Burgenland din estul Austriei. Membra UNESCO Viorica Enachiuc e absolventă a Facultăţii de Filologie, secţia Română-Istorie, din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, promoţia 1963. Lucrarea de licenţă şi-a luat-o în arheologie. E membră UNESCO din 1983. Mulţi ani a condus şantiere arheologice în Oltenia, Muntenia şi Moldova. A cercetat scrierile vechi din neoliticul mijlociu şi epoca dacică. Şi-a prezentat lucrările la conferinţe în ţară şi în străinătate: Austria, Franţa, Germania, Italia, Israel. Burse de studiu a primit în Italia, pe probleme de arheologie, şi in Danemarca, unde a studiat scrierea runică. Aceste fapte nu sunt secrete.

Dar mă întreb şi vă întreb: de ce tac autorităţile politice şi ştiinţifice de la noi? Sau mass media. Pentru că sunt mai

importante furturile, violurile sau accidentele auto sau se “vând” mai bine? Incompetenţi nu sunt. Sau au primit ordin să tacă?

 

DACIA

M-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o societate şi trebuie să recunosc că de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuză să accepte un adevăr relativ, mincinos, contestabil. Ei sunt cei ce nu sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei ce caută un adevăr absolut. Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie şi de limba română:

 

– Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani? Şi dacă profesorul ştie răspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru).

 

Urmează altă întrebare:

– Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei? Şi dacă profesorul va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi merge la următoarea întrebare:

 

– Soldaţii “romani” chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în limba latină ? Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci acei soldaţi “romani” vorbeau orice limbă numai latina nu!

 

Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate. Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii (C.C..Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130).

 

Şi ultima întrebare:

 

– Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, limba latină , de la nişte soldaţi “romani” care nici ei nu o vorbeau?

 

Când toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfăşoară şi promovează valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mândre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de “adevăraţi români”, care, nici mai mult, nici mai puţin, spun despre formarea poporului daco-român: “soldaţii romani au adus femeile şi fetele dace în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii de copii, care învăţau numai limba latină de la tatăl lor, soldatul “roman”…

 

Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de kilometri depărtare ca să fie “fecundate” de soldaţii “romani”?

 

După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi “curve”, ba chiar şi mute, nefiind în stare să-şi transmită limba strămoşească copiilor lor! Cât despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decât “copii din flori” apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni priveau cu “mândrie”, aşteptând apariţia “sâmburilor” noului popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua limbă, limba latină , când de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct, de la soldaţii romani năvălitori ce le-au înjosit căminele.

La Centrul Cultural Român [din New York], pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o altă somitate, de origine română, prof.dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina , de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza lui Traian! De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără haine pe ei?

 

Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii daci, dar cred că nici un român, nici măcar în joacă, nu are voie să facă o astfel de afirmaţie decât dacă….

 

De fapt tot dânşii ne spun că ne tragem din “doi bărbaţi cu… braţe tari”! Astfel de declaraţii “istorice” te fac să-ţi doreşti să fii orice, numai român nu!

 

Domnilor , Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru o perioadă istorică foarte scurtă, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost călcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o aşa de scurtă perioadă istorică, dacii să fi învăţat latina , fără ca pe 86% din teritoriul lor să-i fi întâlnit pe soldaţii romani. Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina , atunci de la cine? – se întreabă aceiaşi demni urmaşi ai lui

Traian?

 

Herodot ne spune că cel mai numeros neam din lume după indieni erau tracii. Dio Casius ne spune şi el: “să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci”. Faptul că dacii vorbeau ” latina vulgară”, este “un secret” pe care nu-l ştiu numai cei ce refuză să-l ştie.

 

“Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci, afirmă Densuşianu şi asta schimbă totul. Deci dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă!” Dacă astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria poporului daco-român pot evolua. Când nu de mult s-a publicat teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomală, s-a ajuns la concluzia că “prima femeie” a apărut în sud-estul Africii.

 

Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici, în Peninsula Balcanică. Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles , California , a început să vorbească despre spaţiul Carpato-dunărean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere. Când profesorii Leon E. Stover şi Bruce Kraig în partea “The Indo-European heritage”, apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers , 325 West Jack son Boulevard, Chicago , Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europă a mileniului 5 î.d.H., care-şi avea

locul în centrul României de azi, să nu fim mândri? Când studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care nu citesc nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu. Studii impecabile cromozomale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi mii de ani.

 

Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca fiind, nici mai mult nici mai puţin decât, locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum 44.000 de ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam. Când am scris “Epopeea Poporului Carpato-dunărean” şi volumele “Noi nu suntem urmaşii Romei”, “În căutarea istoriei pierdute” şi “Călătorie în Dacia – ţara Zeilor”, m-am bazat pe astfel de cercetări, dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford , Anglia , căruia i se publica, în anul 1993, la Barnes&Noble Books, New York , “The History of Civilization” , “The Aryans”. El explorează într-un mod fascinant originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între paginile 176-177 publică şi o hartă arătând leagănul aryenilor în timpul primei lor apariţii; şi minune mare, spaţial Carpatodunărean este cel vizat! Când roata, plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe teritoriul nostru, dacic, când primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tartaria, când primii fermieri din Europa sunt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă – 6,500 î.d.H.,

(vezi John North, “A new interpretation of prehistoric man and the cosmos”, 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupa ţara noastră, te decepţionează!

 

Nu de mult, la Primul Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti, hotel Intercontinental, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac ne vorbea despre “Codex Rohonczy”, o cronică daco-românească, însumând 448 pagini, scrisă în limba română arhaică, ” latina vulgara”, cu alfabet geto-dac.. Pe fiecare pagină se aflau scrise circa 9-14 rânduri. În text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care prezintă diferite scene laice şi religioase. Direcţia scrierii este de la dreapta la stânga şi textul se citeşte de jos în sus. Descoperim că în bisericile vechi, daco-româneşti, cultul ortodox se exercita în limba ” latina vulgară”, chiar până în secolele XII-XIII, când s-a trecut la oficierea cultului în limbile greacă şi slavonă. Codexul cuprinde mai multe texte, ca “Jurământul tinerilor vlahi”, diferite discursuri rostite în fata ostaşilor vlahi înaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronică privind viaţa voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii 1046-1091, imnul victoriei vlahilor, conduşi de Vlad asupra pecenegilor, însoţit de note muzicale etc. Atunci se miră şi se întreabă, pe bună dreptate, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac: “de ce institutele de specialitate ale Academiei Române au rămas pasive la descoperirea şi descifrarea acestui document istoric, scris în limba dacoromână, latina dunăreană, într-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult înaintea celui latin al romanilor?” Dar, după orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar fi preferat ca acest diamant să nu se fi descoperit. Academia Română ar fi trebuit să organizeze o mare sesiune ştiinţifică cu caracter nu numai naţional, cât mai ales internaţional. Dar şi ei, la fel ca şi “românii adevăraţi”, vajnici urmaşi ai lui Traian, vor să arate om enirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispreţuieşti strămoşii, trecutul şi neamul…

 

Faptul că NOI, Românii, suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim şi nicidecum să căutam contra argumente, precum cei lipsiţi de înţelepciune care îşi taie cu sârg craca de sub picioare….

 

Sursa: Ion Enache

http://www.infobraila.ro/2011/01/o-carte-veche-de-1-000-de-ani-pastrata-la-budapesta-rastoarna-toate-teoriile-istorice-despre-cultura-stramosilor-nostri/

130 thoughts on “Istorie | Adevarul despre Dacia si limba dacilor

 1. Altceva mai nou nu aveți? E un pic cam dubioasă basna asta cu misteriosul manuscris. Dacă textul era compus înainte de anul 1600, ar fi trebuit să avem un text cu mai mult regionalisme, mai arhaic..poate chiar un pic de rotacism.
  Așa cum e acum tradus pare joaca unui copil de școală generală..apropo, „convingere” și „maturitate” nu sînt neologisme? :)))

  Like

  1. SINTEM dacii [elementul roman e infim =dacii sint la rindul lor latini=putem vorbi de acelasi neam fara teama de a gresi =deci nu putem vorbi de romanizare=deci nu putem logic cere sa fim ceace sintem ]deci teza DACIA/DACI sa ne numim este fireasca ==noi dacii sarbatorim pe 25 oct. 2013 un an DACIA/DACI UNITI CU DACIIBASARABI IN VECIE-SA FIE.AMIN.

   Like

   1. HAMBURG GENETICA SI DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE RECENTE AU INCHIS GURA LA CLAMPANITORI..istoricii nu mai pot minti stiinta nu iarta loveste ca arma letala ..REVENIREA LA NUMELE NOSTRU milenar se va infaptui votam un presedinte sau un rege autohton ce are acest dezideraT…va multumesc..AMIN..

    Like

   2. Stimati Rom’ani sunteti asa de procupati de daci si de comoara lor si de cine sunt rom’anii dar uitati intrebari moderne proaspete,ia sa va pun eu citeva: Il stiti pe unu Nicolae Ceausescu ? cel mai iu-cel mai bu-cel mai frumos din capu’ satului care a sfirsit cam impuscat ? sigur ca va amintiti de faptele lui.dar intrebarea este religioasa,si necesita cunoasterea Legii Creatorului din Scrolurile Originale prin studiul a mai multor biblii. Intrebarea este: CE A REPREZENTAT DICTATORUL N ICOLAE CEAUSESCU PENTRU POPORUL ROM’AN DIN PUNCTUL DE VEDERE AL CREATORULUI PE CARE ROM’ANII IL NUMESC DUMNEZEU ?(,dar care nume nu este Numele Sau Adevarat )Deci o intrebare simpla si dureroasa. Alta Intrebare: CARE ESTE SCOPUL VIETII OAMENILOR PE PAMINT ? Si ultima intrebare: Dece are acoperis litera ‘A din cuvintul Rom’ania ? observati ca folosesc apostroful deoarece computerele din America nu au ‘A cu acoperis, Toate aceste intrebari au legatura cu DACII- ia sa vad” ancordeaza-te vere si pune-ti inteligenta in slujba poporului rom’an”Aici in America in zona Muntilor Apalasi noi suntem inconjurati de DACI ROSCATI si cam nazdravani care habar nu au cine sunt. Cu stima si respect Gabriel din America/OVER/

    Like

  2. Terminati cu prostiile.Dacii scriau cu litere grecesti si latine.
   Limba romana este limba daca latinizata.

   Like

 2. nu inteleg de ce nu se vorbeste despre istoria noastra,si se vorbeste foarte mult despre romani,greci,egipteni,noi suntem vazuti un popor de tigani,am fost foarte socata,sa-mi spuna cineva din india de est,ca noi romanii,provenim din tigani,si atunci ma intreb,chiar vrem sa lasam aceasta impresie,sau sa dovedim de unde provenim cu adevarat…

  Like

   1. Toti Indienii sint Tigani, nu Romanii, noi sintem Daci. Asa Oana tu sa ii spui prietenului tau ca El sau Ea sint Tigani.
    Indians = Gypsies, Zigeuners, Tigani, = Roma Si Sinti din sudul India.

    Like

 3. e greu sa recunosti adevarul cand este langa tine.toate cercetarile arheologice demonstreaza acest adevar.este recunoscut de mult timp de specialisti straini.dar noi…devenim BASTARZI.

  Like

 4. Nesiguranta vine din necunoastere. Am impresia ca alergam fara un tel anume, mereu cautand ceva! Avem o istorie trunchiata, scrisa de invingatori vremelnici si sustinuta de intelectuali comozi ori falsi…! Atata timp cat permitem expresii de genul…”ma pis pe poporul roman”…ce asteptari putem avea de la comunitatea internationala!? Ma intreb ce efect ar avea o astfel de expresie lac adresa unui popor, cum este cel francez!? Cred ca asr fi fost acum in plina revolutie….!
  A aparut o statuie pe treptele Muzeului de Istorie!!! In Roma sunt peste 80 de statui infatisand daci! Cate sunt in Bucuresti??? Dar avem statuie pe treptele muzeului….imi face greata!

  Like

 5. Cred că aceste informații vor interesa cititorii site-ului dv. și sper să îi bucure.

  Fiind un admirator al dacilor și al tradițiilor lor, am descoperit, poate nu întâmplător, Legile Belagine ale dacilor și înaintașilor lor, iar mai apoi Divina Carte. Am rămas foarte surprins să constat că adevăruri divine ale Divinei Cărți se regăsesc în acest cod de conduită al strămoșilor noștrii. Implicațiile acestei legături sunt extraordinare:
  • Ambele au sursă divină, lucru de care nu m-am indoit niciodată
  • Divinitatea ne dorește și ne-a dorit mai aproape de idealurile umane, de evoluția spirituală reală
  • Există un mare proiect divin, cu o continuitate în timp ce se întinde pe multe mii de ani ce include și populația acestor teritorii
  • Legile belagine sunt perfect valabile în timp, forma lor a fost gândită pentru a fi înțeleasă de oamenii acelor vremuri
  Acest articol îl puteți găsi la adresa http://semiomroman.blogspot.ro (Legile Belagine și Divina Carte). Divina Carte este carte de revelație scrisă de inițiatul român Gheorghe Olteanu. Numele lui Deceneu apare în câteva rânduri în cadrul cărții, având o însemnătate deosebită, alăturarea sa altor inițiați ai umanității! Nu încerc să fiu misterios, pur și simplu nu pot oferi mai multe detalii din motive explicate în cadrul articolului și al blogului.

  Acest mesaj nu este un spam, Divina Carte nu mai poate fi achiziționată.

  Like

 6. ironia lui Ioan,ignoranta Oanei,scepticismul lui Marian,misticismul Desea-ei, avântul patriotic al lui Marian Mândru,pot da naștere unor discuții forumistice interesante și constructive…
  mai trebuie sa cautam, încă, adevarul.
  Cu consideratie.

  Like

 7. Codexul Rohonczi nu este scris in limba dacilor cel mult in limba cumana sau pecenega.
  Cateva nume dacice ca sa vedeti ca dacii vorbeau pe romaneste
  Several Dacian names have also been identified with ostracons of Dacian cavalry recruited after the Roman conquest .
  Cotiso=cotu
  Phetiphor=fetishor =fecior
  Tarbus=tarus=tare
  Tsiru=tziriu=subtzire
  Blegissa=blegila
  Dardiola=Dardaila =a tremura
  Dadazi=dadashi=a dadaci
  Bikili =bicila =bici
  Diourdanos=Durda=durduliu
  Zia=nume dac al unei printese =zeita

  Like

 8. Dacul :
  Codexul Rohonczi nu este scris in limba dacilor cel mult in limba cumana sau pecenega.
  Cateva nume dacice ca sa vedeti ca dacii vorbeau pe romaneste
  Several Dacian names have also been identified with ostracons of Dacian cavalry recruited after the Roman conquest .
  Cotiso=cotu
  Phetiphor=fetishor =fecior
  Tarbus=tarus=tare
  Tsiru=tziriu=subtzire
  Blegissa=blegila
  Dardiola=Dardaila =a tremura
  Dadazi=dadashi=a dadaci
  Bikili =bicila =bici
  Diourdanos=Durda=durduliu
  Zia=nume dac al unei printese =zeita

  Like

 9. țigani nu știu ce strămoșii au avut împăratul țiganilor zice că țigani au strămoșii din india dar eu ungureanu maria elena romînca nu cred că țigani au venit din india

  Like

  1. Marie si Marioara eu Gabriel din America cu stima si respect iti raspund:Da tiganii au venit sau mai bine zis au fost goniti din India din zona lor cam pe cursul superior al riului Gange unde populatia se ruga la zeita Ganga si acesti tigani,nume care deriva de la tiglani caci ei puneau tigle de ceramica pe case,dar ei au practicat multe meserii printre care si furatul au fost goniti de la locul lor deoarece se rugau la Bull si nu au aceptat religiile indienilor,aveau un comportament demonic,au fost persecutati pe unde au ajuns,si prin toata Europa. Fac parte din fiii lui Noe: aparuti din Ham, si sunt sub blestemul lui Ham (vezi Blestemul lui Ham weekepedia interesant) In Romania au intrat unii illegal altii au fost robi cei mai multi in Baragan. Nu vor sa invete Cele Zece Porunci, nu le pasa de Un Creator Atotputernic ci ei au aderat mai mult la paginismele lui Nimvorod,un gigant negru mare pagin care l-a infruntat pe Creator.Cind a venit filmul Vagabondul ,Varamu in Bucuresti toti tiganii forfoteau de mindrie despre originea lor Indiana. Gipsy I-au numit englezii americanii confundindu-i cu cei din Egypt. Restul il stiti:Haoleu minca-vas gura aveti haini vechi sau sticli goale ca le cumpar pa bani- Romanii au fost surprinsi de rata de inmultire a lor si pare ca fac tot ce pot sa le dea pasaporte si fericitii au devenit “campioni de smangleala” in Europa pe numele de romani. In America s-au numit travelers adica calatori,se ocupa de pacaleli ieftine,pacalesc personae batrine iau banii inainte pentru lucrari pe linga casa si dispar-la marketul de fructe au venit niste tigani,ziceau ca sunt romani,au depistat un fermier care s-a dus sa manince si au inceput la repezeala sa incarce fructe,legumele omului in trakul lor,pina au chemat unii Politia si tiganii au zis “pai le-am cumparat si fermierul a zis sa le luam” Cu stima si respect Gabriel din America

   Like

 10. VZ. MIRON COZMA SI TEZA DACIA/DACI SA NE NUMIM UNITI CU BASARABI DACI SA FIM IN VECI SA FIM =VZ. REZ.INSTIT.DE GENETICA HAMBURG =VZ.PRONUNTA CUVINT HAMBURG HAMBURG=IAR GURA LA CLEVETITORI LO INCHIZI CA UN DRUG=HAMBURG.-HAMBURG -ROMANI= STIINTA GENETICA VA LOVIT=NOI SINTEM DE ACUM DACI- TRAIM IN DACIA.

  Like

  1. DOVADA MINCIUNII NERUŞINATE numite « cercetări paleogenetice »

   În pseudo-documentar este o altă dovadă care demonstrează că Toxin NE SFIDEAZĂ INTELIGENŢA.
   Vă rog să revedeţi secvenţa în care Toxin vorbeşte despre CUM A AJUNS ENEAS din Troia la Roma.
   Căutaţi minutul 34.
   Ce PRETINDEAU cercetarile paleogenetice?
   Că DOAR 4% din italienii de azi sunt înrudiţi cu noi.
   Ce spune Toxin la minutul 34?
   “Se naşte o concluzie HALUCINANTĂ.
   Şi anume că NU NOI SUNTEM URMAŞII ROMANILOR ci
   o parte dintre ROMANI ERAU URMAŞII TRACILOR”
   Hai să reluăm “băbeşte” ce spune Toxin:
   Eneas ERA TRAC din Troia,deci Eneas ERA DIN NEAMUL NOSTRU ,genetic şi istoric vorbind.
   Deci FONDATORII ROMEI ERAU TRACI.Deci AVEAU PROFILUL NOSTRU GENETIC.
   Până şi TRAIAN ERA TRAC spune tot Roxin.
   Azi,NOI ROMÂNII,spune tot el,după cercetarile paleontogenetice,suntem înrudiţi 90% cu urmaşii TRACILOR din Bulgaria de azi şi zona Balcanilor.
   Dar tot NOI ROMÂNII suntem DOAR 4% înrudiţi cu ITALIENII.
   Să rezumăm:
   STRĂ-unicul ROMANILOR era TRACUL FONDATOR AL ROMEI ,Eneas.
   STRĂ-bunicul DACILOR era TOT TRAC şi s-a refugiat din Troia căzută în mâinile grecilor ,la nord de Dunăre să clădească o cetate în ţara care se va numi mai apoi DACIA.
   Dar ca să vezi,NOI ROMÂNII de azi,avem profile genetice asemănătoare DOAR ÎN 4% din cazuri cu italienii de azi? Şi asta DEŞI AVEM STRĂBUNICI DE ACELAŞI SÂNGE TRACIC,deşi până şi împăratul ROMAN TRAIAN ERA TRAC ?
   Adică BUNICII NOŞTRI ERAU FRAŢI dar noi şi cu italienii NU MAI SUNTEM DE ACELAŞI SÂNGE,DE ACELAŞI NEAM??????
   Noi nu ar trebui să fim…MĂCAR VERIŞORI???

   Dar ce spune TRANZITIVITATEA-O LEGE DE BAZĂ a logicii matematice?

   Că dacă A(ADN roman)=C(ADN trac) şi B(ADN ROMÂN)=C(ADN trac) atunci obligatoriu A=B.
   Adică A(ADN roman)= B(ADN ROMÂN)

   Dar aşa-zisele « cercetări paleogenetice » CONTRAZIC această LEGE DE BAZĂ a logicii matematice !
   toxinKGB afirmă că 96% din italieni NU AU ADN compatibil cu POPORUL ROMÂN!

   Dacă ROMANII erau URMAŞII TRACILOR ,şi italienii sunt urmaşii romanilor,de ce studiul “paleogenetic” spune că DOAR 4% din italieni sunt compatibili genetic cu ROMÂNII,tot URMAŞI AI TRACILOR?
   Ca să nu mai spun că la formarea POPORULUI ITALIAN au contribuit masiv şi GOŢII care după aceiaşi autori ai pseudo-documentarului erau TOTUNA CU GEŢII,strămoşii noştri.
   Deci cum putea UN PLUS DE ADN TRACO-GETO-DACIC(de la goţi)adăugat unei populaţii presupuse a avea DEJA ADN TRACIC(romanii urmaşii TRACULUI Eneas)) să ducă la apariţia unui popor(cel italian) cu un ADN 96% INCOMPATIBIL CU POPORUL ROMÂN(traco-geto-dac) ?
   Chiar NU VEDE NIMENI CĂ CEVA NU SE LEAGĂ?
   Ca să îl parafrazez pe TOXIN-KGB,se naşte o concluzie HALUCINANTĂ.
   Şi anume că:

   fie TOŢI ROMANII URMAŞI AI TRACULUI ENEAS TREBUIE SĂ FI MURIT împreună cu TOŢI URMAŞII GOŢILOR(despre care se afirmă că sunt tot geţi)şi de aceea doar 4% din italieni au ADN similar ROMÂNILOR,
   fie rezultatele “cercetarile paleontogenetice” SUNT MINCINOASE,
   fie Toxin-KGB ÎŞI BATE JOC DE INTELIGENŢA NOASTRĂ PE FAŢĂ.

   FRACTURA DE LOGICĂ a fost atât de şocantă încât am derulat filmul de cel puţin 5 ori până m-am convins că nu am halucinaţii auditive…
   E de prisos să reamintim că STRĂMOŞII NOŞTRI DACI ERAU INCINERAŢI după moarte.
   Ori prin ardere ABSOLUT TOT ADN-ul este distrus,chiar şi cel din pulpa dentară.

   Resturile de oase rămase mai pot fi doar datate cu carbon radioactiv.
   Dar să extragi ADN din resturi calcinate de oase este imposibil deoarece temperaturile înalte DISTRUG COMPLET ADN-ul.

   Like

   1. Dacismu sau Moldovenismu,d’acord cu tine referitor la ritualul mortii al dacilor ca se folosea incinerarea,dar nu poti lua in calcul si decesul in urma unui accident(cazut in vr’o prapastie),rapus de fiare( la vanatoare),etc. sa segaseasca ramasitele umane ,care descoperite in timpurile actuale sa fie cercetate paleologic?!?! Aceasta probabilitate n-ai luato in considerare si te-ai repezit ca “Nea Gica Contra”.

    Like

   2. Studiul ADN nu s-a facut pe oase calcinate. Inainte de a emite rationamente gaunoase informeaza-te asupra cercetarii in cauza (cel putin asa ar proceda in om inteligent). Nu toti dacii erau incinerati (incinerarea fiind practicata in special de aristocratie, mai tarziu in a doua epoca a fierului generalizandu-se) si in afara de asta ADN-ul cercetat provine de la populatii tracice (oseminte cu vechimi de pana la 5000 de ani). In acelasi studiu exista si explicatia faptului ca procentul din nordul Italiei este asa de scazut. Pari intelectual dar probabil esti maghiar si asa se explica… Agresivitatea ta este izvorata din ignoranta sau chiar rea intentie…

    Like

   3. Cam aiurita teoria! In 1000 de ani, au avut timp sa se dezvolte ADNurile
    Tracilor din Italia si a celor ramasi, in directii foarte diferite. Sa nu uitam ca au avut timp de 2000 de ani incrucisari cu popoare foarte diverse. Deci imaginile poetice folosite nu fac decat sa deruteze. Precis nu se stie inca, dar nici nu ati dibuit vreo problema reala.

    Like

   4. Bai “desteptule”,pentru cultura ta generala,tin sa te anunt ca din Troia au scapat doar putini troieni condusi de Eneas.Ei s-au inbarcat pe mai multe corabii,dintre care doar vreo doua,trei au ajuns in Italia actuala,si anume ,s-au trezit intre latini care se numeau asa caci erau un trib condus de un anume Latinium.Miile de latini au asimilat repede pe cei o suta,doua,de troieni/traci,bineinteles.Pai daca tracii, pe atunci,adica pe la 700 iC,nu erau probabil nici macar 1% din tribul acela numit latini,cum vrei tu ca acum sa fie mai mult de 4% din italieni inruditi cu tracii ! Sunt inruditi doar prin limba,pentru ca dominanti politic si militar fiind (Romulus si Remus avand tata troian/ trac!),au impus limba traca,intai in Roma,pe care chiar ei au infintat-o, si poporului latin original,iar apoi intregii peninsule,si tuturor popoarelor(triburilor) ce o locuiau,sub numele de latina,caci provenea atunci din zona latinilor,cu toate ca de fapt era probabil o corcitura traco-latina,daca nu cumva 80-90% traca.Cum au reusit cateva sute de traci sa impuna limba traca latinilor ?Simplu,la fel cum cateva sute de conqistadori au impus limba spaniola in America.Nu trebuie uitat nici faptul ca troienii erau in stranse legaturi cu grecii care erau atat de civilizati incat toti ceilalti erau considerati barbari.Deci a fost usor pentru troieni sa se dea superiori latinilor si sa se impuna,mai ales ca latinii auzisera de greci si de troieni si ii admirau.
    P.S.Nu te pune cu mine ca sunt toba de istorie !

    Like

 11. nu inteleg indiferenta autoritatilor romane, a Academiei Române, a istoricilor de a cerceta şi pune în valoare cetăţile dacice.Aduceţi-vă aminte ce gest a făcut şi ce cuvinte a rostit Papa Ioan Paul al II-lea la sosirea în România. A îngenuchiat şi a sărutat pământul vechii Dacii şi a spus “România, grădina Maicii Domnului”…! Oare întâmplător la ce informaţii deţine Vaticanul? De vină suntem şi noi că suntem indiferenţi!
  După părerea mea trebuie să ne facem auziţi mai mult. Toate mişcările în acest sens trebuie făcute cunoscute!

  Like

 12. Atenţie : « DACISMU` pentru noi E MOLDOVENISMU` 2 ! » “MĂ ÎNDOIESC deci cuget. CUGET,deci EXIST”. “DUBITO, ergo COGITO; COGITO, ergo SUM.” Aşa spuneau STRĂMOŞII NOŞTRI vechii latini. Dar iată că sunt unii care NU SE ÎNDOIESC de nimic din ce le spune toxinKGB. Aceştia NU SE ÎNTREABĂ de ce limba despre Tăbliţele de la Sinaia NU ESTE LATINA şi nici o limbă înrudită cu latina. Credulii NU SE ÎNDOIESC de afirmaţia MINCINOASĂ că DOAR 14% din Dacia a fost în stăpânire romană. NU SE ÎNTREABĂ de ce aşa-zisele “cercetări-paleogenetice” conţin FRACTURI MONSTRUOASE de logică elementară printre care contrazicerea principiului logic de TRANZITIVITATE… Dar cineva trebui să se întrebe pentru ei…. Demonstraţia de mai jos arată cum MINCIUNA PRIN OMISIUNE poate păcăli milioane de tineri(şi nu numai)creduli. Motto: « Ş-oricât timp ROMAN VOI FI Nu mă tem că voi pieri » -Nicolae Tãutu “Românul în veci nu piere” « Iliescu pentru noi este Ceauşescu 2 ! » Aşa se striga pe străzile din România după ce tot mai mulţi români şi-au dat seama că Ion Iliescu zis şi iliciKGB era SLUGOIUL RUSIEI şi că în decembrie 1989 nu avusese loc o revoluţie ci o VICLEANĂ LOVITURĂ DE STAT marca Moscova-KGB. Şi tot aşa,astăzi orice ROMÂN care a depăşit stadiul naivităţii din decembrie 1989,după ce vizionează pseudo-documentarul « Dacii-Adevăruri tulburătoare » poate parafraza : « DACISMU` pentru noi E MOLDOVENISMU` 2 ! » Şi ar avea perfectă dreptate ! Campania mediatică “Dacii-MANIPULĂRI KGB tulburătoare- este RĂZBUNAREA RUSIEI după ÎNFRÂNGEREA ZDROBITOARE în MINCIUNII RUSEŞTI abjecte a “moldovenismului”. Acum când RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Mamă ROMÂNIA este în plină desfăşurare Călăii OCUPANŢI RUŞI cu perfidie încearcă să introducă O CONFUZIE IDENTITARĂ în inimile ROMÂNILOR de pe ambele maluri ale Prutului. Din cauza COLOANEI a-5-a RUSE de manipulare în masă PCRM-PLDM-PD mai sunt destui ROMÂNII basarabeni care după 200 de ani de spălare a creierelor ÎNCĂ NU ŞTIU că a fi MOLDOVEAN înseamnă automat A FI ROMÂN. Iată că şi în rândul românilor din Ţara Mamă KGB-ul insinuează CU VICLENIE OTRAVA CONFLICTULUI IDENTITAR. Să fim noi oare ROMÂNI sau…DACI? Coincidenţă? Nu. Când e vorba de KGB NU EXISTĂ COINCIDENŢE. Dar să le reamintim mankurţilor « dacişti » : A fi MOLDOVEAN înseamnă automat A FI ROMÂN. A fi ROMÂN înseamnă AUTOMAT A FI ŞI DAC şi ROMAN. Ai băgat la cap MOSCOVA? Deci atenţie la MANIPULAREA RUSEASCĂ -”DACII-adevăruri tulburătoare! Dacia RUSEASCĂ şi Dacia AUSTRO-HUNGARĂ Atât imperiul habsburgic, cât şi cel țarist, au dorit, în anumite contexte geopolitice, formarea unui STAT-TAMPON, cu numele Dacia, însă FIECARE VOIA SĂ-L IA SUB TUTELĂ PROPRIE: ,,Dacia austriacă” urma să încorporeze Ardealul unit cu Principatele, iar ,,DACIA RUSEASCĂ” urma să încorporeze Ţara Românească (Valahia), Moldova şi Dobrogea. Deci, fiecare imperiu vecin voia O DACIE A LUI, şi nu o Dacie ROMÂNEASCĂ. Ecaterina II, împărăteasa Rusiei, având aliat pe Iosif II, împăratul Austriei, a înaintat, în 1782, planul ca între cele trei imperii – Rusia, Austria şi Turcia – să se creeze din Moldova,Valahia şi Basarabia un stat „independent’” CU NUMELE DACIA, în care religia să fie ortodoxă (greacă), iar CONDUCEREA RUSEASCĂ! De fapt ruşii nu ne vor nici daci nici români. Ei vor SĂ DISPĂREM CA POPOR prin RUSIFICARE. Iar primul pas pentru RUSIFICARE este CONFLICTUL IDENTITAR prin care OCUPANŢII RUŞI vor să ne determine să RENUNŢĂM SINGURI LA IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ STRĂMOŞEASCĂ . De aceea RUŞII după ce ne-au vrut « MOLDOVENI » şi nu le-a ieşit NE VOR ACUM DACI şi NU ROMÂNI pentru ca AŞA ZISA NOUĂ DACIE să fie VASALA MOSCOVEI! « NOUA DACIE » ar fi un fel de RSSM până la Dunăre. E clar acum de ce LABORATOARELE KGB au clocit « Dacii-MANIPULĂRI tulburătoare » . Se loveşte în ORIGINEA NOASTRĂ LATINĂ. Astfel se încearcă şi RUPEREA ROMÂNIEI de occident şi atragerea ei în URSS 2-CCCP2 adică « Uniunea Eurasiatică » a lui putinKGB. Vă mai amintiţi CAMPANIA MANKURŢILOR CONTRA « LUPOAICEI » de la Muzeul de istorie ? « LUPA CAPITOLINA » ,DARUL ROMEI,simbolul LATINITĂŢII ROMÂNILOR le-a stat ca un ghimpe în coaste Călăilor OCUPANŢI RUŞI şi slugilor lor mankurte. Ia să ne amintim : Pentru a aminti ORIGINEA ROMANICĂ a populaţiei băştinae din Basarabia, în 1921 municipalitatea oraşului Roma a oferit municipiului Chiinău o copie a statuii Lupa capitolina realizată de sculptorul Ettore Ferrari. Statuia a fost instalată în fața clădirii în care „Sfatul Ţării” a votat unirea cu România (clădire care a devenit în 1933 sediul „Facultăţii de Știinţe Agricole”). Ce au făcut Călăii RUŞI cu “LUPOAICA” instalată în faţa Facultăţii de Agronomie din Chişinău imediat după ce AU OCUPAT Basarabia şi Bucovina de Nord după 28 Iunie 1940? AU DISTRUS STATUIA LUPOAICEI! Barbarii RUŞI considerau Lupoaica « UN SIMBOL AL FASCISMULUI ITALIAN și al IMPERIALISMULUI ROMÂN. » !!! La 1 Decembrie 1990, „Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni” a realizat o replică a statuii pe care ne-a dăruit-o NOUĂ ROMÂNILOR basarabeni de aceeași obârșie latină ca şi FRAŢII NOŞTRI ROMÂNI de peste Prut. Statuia a fost instalată în fața „Muzeului de Istorie a Republicii Moldova” din Chișinău. Pe măsură însă ce OCUPANŢII rusofoni și-au redobândit situația dominantă pe care o avuseseră pe vremea Uniunii sovietice, impunându-și din nou punctele de vedere în domeniul istoriei și culturii, simbolurile LATINITĂŢII și cele ale ROMÂNITĂŢII AU FOST SCOASE dintre simbolurile statului și din spațiul public. Întâi SLUGOII OCUPANŢILOR RUŞI au acoperit statuia cu folie de plastic. STATUIA “LUPOAICEI” A FOST PROFANATĂ NOAPTEA apoi acest simbol al latinității poporului ROMÂN a fost demontat de pe soclu, și a fost aruncată în subsolul Muzeului pentru…restaurare. După cum vedeţi LUPOAICA A FOST ÎNLĂTURATĂ de pe soclu. Deranja ca şi STATUIA LUI TRAIAN din Bucureşti. ROMÂNII basarabeni nu s-au dat însă bătuți, și o nouă donație din partea „Ligii culturale pentru UNITATEA românilor de pretutindeni” a permis realizarea unei noi copii a “LUPOAICEI”, care a fost reinstalată pe soclul ei la data de 1 Decembrie 2009. http://m.protv.md/stiri/social/lupoaica-a-revenit-in-fata-muzeului-de-istorie-din-chisinau.html# Observaţi ce spune citatul din Mihai Eminescu de pe timbrul din 1992? “DA,DE LA ROMA VENIM. Din DACIA Traiană”. Cât de frumos,simplu şi concis a rezumat Eminescu DUALITATEA DACO-ROMANĂ a POPORULUI ROMÂN! Dar toxinKGB nu a auzit nici de citatul acesta… Şi ce mai spunea Eminescu? “Se cam ştersese diploma noastră de nobleţă: limba însă am transcris-o din buchile noastre ghebosite de bătrâneţe în literele de aur ale limbilor surori. Cam degenerase arborele nostru genealogic cu câte o codiţă străină, dar îl vom curăţi de toate uscăturile”. „În privinţa LIMBII ROMÂNEŞTI Friedrich Diez (lingvist german care a pus bazele gramaticii comparate a LIMBILOR ROMANICE, publicând în 1836-1838 o gramatică a LIMBILOR ROMANICE în trei volume) are meritul DE A FI NIMICIT PE CALE ŞTIINŢIFICĂ TOATE BASMELE DESPRE ORIGINEA SLAVĂ A LIMBII ROMÂNEŞTI, precum acele erau susţinute cu patimă de filologi de şcoală veche slavonă şi combătute în acelaşi mod nedibaci de şcoala veche a filologiei româneşti”. Ai auzit toxinKGB? “Friedrich Diez are meritul DE A FI NIMICIT PE CALE ŞTIINŢIFICĂ TOATE BASMELE DESPRE ORIGINEA SLAVĂ A LIMBII ROMÂNEŞTI”-Mihai Eminescu Ei cum mai rămâne cu acea aberantă afirmaţie despre fondul traco-SLAV(adică RUSESC)al LIMBII ROMÂNE? Iată DE CE NU NE VREA LATINI tavarişci toxinKGB sluga Rusiei ! Pentru că RUSIA NE VREA SLAVI! Epopeea distrugerilor şi refacerilor statuii “LUPOAICEI” de la Chişinău vorbeşte singură despre URA OCUPANŢILOR RUŞI împotriva LATINITĂŢII şi ROMANITĂŢII ROMÂNILOR. Şi ce BĂTĂLIE CRUNTĂ au trebuit să dea ROMÂNII basarabeni pentru a putea vorbi în LIMBA ROMÂNĂ strămoşească şi pentru a putea scrie în ALFABET LATIN ! Cine poate uita câţi ROMÂNI basarabeni şi bucovineni AU FOST ÎMPUŞCAŢI şi trimişi în lagăre în Siberia DOAR PENTRU CĂ AU ÎNDRĂZNIT să scrie şi să vorbească în ROMÂNEŞTE? Dar aceste lucruri NU TREBUITE ŞTIUTE . TELEVIZIUNILE RUSEŞTI în limba română de la Bucureşti şi Chişinău au grijă să menţină UN ZID MEDIATIC-INFORMAŢIONAL pe Prut. Un ZID MAI DUR ca Zidul Berlinului… Un zid ridicat pentru A MENŢINE OCUPAŢIA RUSEASCĂ la est de Prut. Un zid mediatic de protecţie a MINCIUNILOR ORDINARE RUSEŞTI numite « respubliKAKA molotova », »limba moldovenească » şi « poporul moldovenesc ». E clar acum CINE URĂŞTE DE MOARTE LATINITATEA şi ROMANITATEA POPORULUI ROMÂN. Călăii OCUPANŢI RUŞI . Acestor barbari slavi “LUPA CAPITOLINA” şi LATINITATEA LIMBII ROMÂNE le stau ca SAREA ÎN OCHI! Şi ce-şi mai freacă OCUPANŢII RUŞI ghearele de bucurie, când primesc rapoartele de la agenţii lor de la Bucureşti şi Chişinău şi când aud cât de repede UNII ROMÂNI s-au lepădat ca Petru de Iisus de ROMÂNITATEA lor… Numai un naiv sau UN MANKURT poate refuza să admită că “DACISMUL” ESTE RĂZBUNAREA Ocupanţilor Ruşi pentru că NOI ROMÂNII AM ZDROBIT 200 de ani de MINCIUNĂ RUSEASCĂ numită “moldovenism”. „Pentru ca SĂ NE IA INDIVIDUALITATEA, RUSIA AR TREBUI SĂ NE DEA ALTA ÎN SCHIMB, şi, cel puţin deocamdată, nu suntem copţi pentru o asemenea degenerare.”-MIHAI EMINESCU «NICIODATĂ CU RUŞII, căci ei vor să ne ia limba, să ne fure istoria, să ne ia pământul strămoşesc şi să ne distrugă neamul.» -Constantin Stere PATRIOT ROMÂN basarabean martir cu rol decisiv în SFATUL ŢĂRII pentru MAREA UNIRE cu Ţara Mamă ROMÂNIA din 27 Martie 1918. A. D. XENOPOL : « Răpirea Basarabiei AR FI TREBUIT SĂ-I ÎNVEŢE PE ROMÂNI un lucru: că dacă există vreun pericol pentru existenţa lor ca naţiune acesta va veni de la nord . Dacă este vreun element adevărat duşman al elementului român este acel RUSESC ,care nu din întâmplare,din neîngrijire pune în pericol existenţa noastră. ,ci lucrează cu conştiinţă la DISTRUGEREA EI. Acest PERICOL l-au simţit TOŢI ROMÂNII ,acei ce şi-au iubit întradevăr poporul şi care au binemeritat de patria lor. Toată dezvoltarea noastră naţională este datorită LUPTEI NEÎMPĂCATE ÎN CONTRA ACESTUI ELEMENT COTROPITOR ,luptă în mare parte susţinută cu ajutorul Apusului. În asemenea împrejurări , A FACE POLITICĂ RUSEASCĂ ESTE DE A DA NOI ÎNŞINE ARMA ÎN MÂINILE UCIGAŞULUI ,este A TRĂDA INTERESELE CELE MAI SFINTE ale cauzei ROMÂNE ”. Mihai EMINESCU România în luptă cu panslavismul Timpul, iunie 1878 « Tocmai puşi faţă în faţă cu viaţa rusească ROMÂNII au început a fi cu atât mai vârtos pătrunşi de farmecul vieţii lor proprii, de bogăţia şi SUPERIORITATEA INDIVIDUALITĂŢII LOR NAŢIONALE ; tocmai fiind puşi în contact cu ruşii, ROMÂNII ERAU MÂNDRI DE ROMÂNITATEA LOR . » * « UNIONIŞTII »de Moscova Daniel Roxin şi Valentin Roman Iată de ce PERFIZII AGENŢI KGB Roxin şi Roman ,mai nou, SE PREFAC CU VICLENIE RUSEASCĂ a fi “UNIONIŞTI”. Iată la ce a dus MIZERABILA LOR MANIPULARE KAGHEBISTĂ “dacizatoare”: LA URĂ ÎNTRE ROMÂNI. Aţi citit ce scriu DUŞMANII REUNIFICĂRII-SLUGOII OCUPANŢILOR RUŞI pe “youtube”? De exemplu: Iată ce scrie un mare “DAC” : “toate mamele voastre au fost futute de rOmini si rusi si musolmani ca nici 4% nu admiteti ca sunteti DACI .” “oppssss,TOTI dacii[elita,liderii] ucisi au fost. am ramas IO ca de departe ,din alt capat ai lumii intre altii DACI sa va dau pula,sa va cresc,sa va cinstesc neamuu rOmin si tara ru-muna-curul si paria europeana !” Acum aţi înţeles ? “DACISMUL” lui Roxin-KGB este ARMA PERFIDĂ A RUSIEI prin care vrea să ne inducă echivalentul “MOLDOVENISMULUI” anti-românesc de peste Prut. Efectul propagandei RUSEŞTI făcute prin MANIPULĂRILE tulburătoare marca TOXIN : Alt mare “DAC” scrie: « mmm… romanii care au fost dacii fututi de roma ??? daca esti moldovean si vrei unirea cu poporul roman,esti un tradator,dute si stai cu tiganii si europa!noi moldovenii suntem dacii liberi,frumosi si curati,neamul lui stefan cel mare !iar romanii sunt curvele romanilor,adica dacii care au fost invadati de legiunele romane,in care erau fel de fel de ostasi,si cind au ajuns pe pamintul actual al romanii ,au futut toate curvele lasindu-le pline cu fel de fel de nationalitati! » Vedeţi la ce serveşte PSEUDO-documentarul “Dacii-MANIPULĂRI KGB-tulburătoare”? Exact LA DEZBINAREA FRAŢILOR ROMÂNI nu la REUNIREA LOR! * « Dacismul »este CALUL TROIAN AL RUŞILOR la poarta CETĂŢII ROMÂNIA Cum au intrat grecii în Troia?Prin luptă? NU. Prin VICLENIE. Şi în ce a constat viclenia lor? Într-un DAR. Şi vă amintiţi ce i-a determinat să facă ACEST DAR VICLEAN pe strămoşii noştri troieni? ŞI-AU DĂRÂMAT SINGURI ZIDURILE DE APĂRARE. Pentru că altfel DARUL VICLEAN,CALUL TROIAN nu încăpea în cetate. ZIDURILE FORMIDABILE,uriaşe,înalte,groase,NU AU PUTUT FI DĂRÂMATE DE ATACATORI prin luptă. DARUL VICLEAN însă,i-a făcut pe troieni SĂ-ŞI DĂRÂME SINGURI ZIDURILE DE APĂRARE. Înţelegeţi ? Cu NAIVITATE ,FRAŢII ROMÂNI de pe ambele maluri ale Prutului au căzut în cursa celor din spatele lui Toxin-KGB, şi cu o veselie inconştientă, ÎŞI DĂRÂMĂ SINGURI ZIDURILE DE APĂRARE ale cetăţii numite “ROMÂNIA”. Pentru că DARUL VICLEAN al KGB numit “DACISM” NU ÎNCAPE prin porţile ROMÂNIEI. Peste noapte precum Petru de Iisus ,fără să-şi dea seama, FRAŢII ROMÂNI de pe ambele maluri de Prut S-AU LEPĂDAT DE SFINTELE NUME DE ROMÂN şi ROMÂNIA . ROMÂNII au fost convinşi de RUSIA că ROMÂNIA ESTE UN MIT! Şi “MITURILE VOR FI DĂRÂMATE” nu-i aşa? * PUBLIUS CORNELIUS Regalianus şi Sulpicia Dryantilla sau cum « te face » toxinKGB şi nici nu simţi… Nimic nu îmi face mai mare plăcere decât SĂ DESFIINŢEZ O MANIPULARE oricât de TULBURĂTOARE ar fi ea CU PROPRIILE EI ARME. De exemplu DACIZATORII creaţi de KGB se folosesc în manipularea lor foarte des de numele lui REGALIANUS. Dar cine a fost REGALIANUS? După Burebista şi Decebal, un strănepot al lui Decebal, împăratul dac Regalian, a reunificat Dacia înainte de aşa-zisa retragere aureliană. Regalianus PUBLIUS CORNELIUS(?-268) Guvernator al Moesiei,Illiriei, Pannoniei şi Daciei. La scurt timp după înfrângerea uzurpatorului Ingenuus , este proclamat împărat de către legiunile de la Dunăre. În acelaşi an respinge o invazie sarmatică. Se consideră membru al familiei regale dacice, afirmând că este rudă cu însuşi Decebal. “gentis Daciae, DECEBALI ipsius, ut fertur, affinis” -”DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune, RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL” (Scriptores Historiae Augustae, Tyranni triginta,10,8) Istoria îl menţionează ca fiind DAC din Durostorum şi s-a arătat duşman al oligarhiei de la Roma. Ce observăm din datele istorice? Exact ROMANIZAREA DACILOR atât de contestată de “DACIZATORII” care regizează “MANIPULĂRILE tulburătoare”. Ce ne spun sursele istorice că era Regalianus? “DAC din Durostorum”. Ba şi mai mult “gentis Daciae, DECEBALI ipsius, ut fertur, affinis” -“DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune, RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”. Perfect. Care erau PRENUMELE DACULUI Regalianus,RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL? “PUBLIUS” şi “CORNELIUS ”! Ce fel de prenume sunt acestea? Prenume ROMANE. Şi poetul Ovidius avea prenumele “PUBLIUS”… Dar cine era soţia DACULUI PUBLIUS CORNELIUS Regalianus? ROMANA Sulpicia Dryantilla era fiica lui CLAUDIA AMMIANA DRYANTILLA și POLLIO SULPICIUS, un SENATOR ROMAN realizat și ofițer sub Caracalla. Ei i-a fost acordat titlul de Augusta de către soţul ei Regalianus PUBLIUS CORNELIUS. Deci ROMANA Sulpicia Dryantilla era soţia DACULUI CU PRENUME ROMANE PUBLIUS CORNELIUS Regalianus,din neamul marelui nostru rege DECEBALUS. Oare ÎN CE LIMBĂ se adresa Regalianus legiunilor răspândite din Iliria şi Panonia până în Tracia ,Moesia şi Dacia? Evident ÎN LIMBA LATINĂ. Dar cu PROPRIA SOŢIE,ROMANA Sulpicia Dryantilla în ce limbă vorbea? Evident ÎN LIMBA LATINĂ. Probabil că şi-a cunoscut SOCRII ROMANI personal. LA ROMA. Oare în ce limbă vorbea Regalianus,“DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune, RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL” cu soacra lui CLAUDIA AMMIANA DRYANTILLA și cu socrul său SENATORUL ROMAN POLLIO SULPICIUS? Evident ÎN LIMBA LATINĂ. Dacă Regalianus ÎI URA AŞA DE CRÂNCEN pe romani cum MINTE ORDINAR dentistul Napoleon Săvescu,DE CE S-A ÎNSURAT cu o femeie din Roma,cu o fiică de SENATOR ROMAN? Ca să nu mai spun că după asasinarea lui Regalianus peste Dacia ROMANĂ a fost împărăteasă chiar ROMANA Sulpicia Dryantilla… Iată că dacii O IUBEAU pe SUCCESOAREA lui Regalianus,Împărăteasa ROMANĂ Sulpicia Dryantilla. Ei cum e cu “imposibilitatea” romanizării şi LATINIZĂRII dacilor? Încă nu mi-a răspuns nimeni… Alio,MASKVA,degeaba te scremi! SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM! * Etruscii,egiptenii,sumerienii sau despre „AMNEZIA” selectivă a tovarăşului toxinKGB Iată două exemple care dovedesc şi mai mult NULITATEA teoriilor tovarăşilor “DACIZATORI”. Ei tot repetă obsesiv-MANIPULATOR,că o civilizaţie atât de veche precum cea dacică NU PUTEA FI ROMANIZATĂ. Avem două exemple celebre despre care “MANIPULĂRILE tulburătoare” nu suflă o vorbă: ETRUSCII şi EGIPTENII. Apropo,azi în anticul Summer se vorbeşte ARABA. Ţara TURNULUI BABILON se numeşte azi IRAK. Poporul care a inventat CUNEIFORMELE azi se închină la Allah în moschei şi SCRIE CU CARACTERE ARABE! După MII DE ANI de istorie glorioasă,după Keops-Kufhu,Kefren şi Mikerynos,după Ramses şi Akhenaton,după Nefertiti şi Tutankamon,după piramide,Luxor şi Teba,Abu-Simbel şi Saqqarah,Giseh şi Alexandria,după ce au creat DOUĂ DIN cele 7 MINUNI ale lumii antice,piramida lui Keops şi FARUL din Alexandria,după ce AU DOMINAT Africa ,Asia Mică şi marea Mediterană,după Cleopatra,cei care i-au venerat MII DE ANI pe Amon-RA,pe Isis şi Hathor,pe Seth şi Osiris,AU FOST ASIMILAŢI TOTAL de către ARABI! Tovarăşii “DACIZATORI” tot repetă obsesiv-MANIPULATOR,că o civilizaţie atât de veche precum cea dacică NU PUTEA FI ROMANIZATĂ. De egipteni au “uitat”: Astăzi la Cairo nu mai auzi de Amon-RA decât la muzeu. NIMENI nu mai foloseşte hieroglifele. NIMENI nu se mai închină la vechii zei. Limba faraonilor,A DISPĂRUT. Scrierea faraonilor A DISPĂRUT. Religia şi cultura vechilor egipteni mai trăieşte doar în manualele de egiptologie. Cum s-au făcut toate acestea? CU CORANUL într-o mână ŞI SABIA în cealaltă. ToxinKGB foloseşte în “Dacii-MANIPULĂRI KGB tulburătoare” următorul citat cu care îşi argumentează MINCIUNILE VICLENE: “DACHII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND, CUM O LĂSARĂ, CUM O LEPĂDARĂ AŞA DE TOT ŞI LUARĂ A ROMANILOR, ACEASTA NICI SĂ POATE SOCOTI NICI CREDE.” (C.Cantacuzino) Etruscii AVEAU peste 1000 de ani de istorie în spate,O LIMBĂ PROPRIE,CREDINŢE RELIGIOASE,O CULTURĂ SOFISTICATĂ,UN ALFABET PROPRIU. Egiptenii aveau 4000 de ani de istorie în spate când au dat peste ei ARABII. Să facem o simplă înlocuire: ““ETRUSCII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND, CUM O LĂSARĂ, CUM O LEPĂDARĂ AŞA DE TOT ŞI LUARĂ A ROMANILOR , ACEASTA NICI SĂ POATE SOCOTI NICI CREDE.” “EGIPTENII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND, CUM O LĂSARĂ, CUM O LEPĂDARĂ AŞA DE TOT ŞI LUARĂ A ARABILOR, ACEASTA NICI SĂ POATE SOCOTI NICI CREDE.” “SUMERIENII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND, CUM O LĂSARĂ… După cum ştim etruscii,egiptenii şi sumerienii AU FOST TOTAL ASIMILAŢI. Deci logica lui Cantacuzino NU FUNCŢIONEAZĂ. Iar folosirea citatului din Cantacuzino nu poate duce decât la O CONCLUZIE FALSĂ. E frumos DARUL VICLEAN-CALUL TROIAN AL DACISMULUI ,frumuseţea lui I-A ORBIT PE APĂRĂTORII CETĂŢII ROMÂNIA şi prea puţini aud din burta lui ZĂNGĂNITUL ARMELOR OCUPANŢILOR RUŞI! * Cum »A UITAT » toxinKGB 99,99% din tot ce a scris Eminescu. Din nou despre „AMNEZIA” selectivă a tovarăşului toxinKGB Vă rog întrebaţi-l pe tovarăşul Toxin ,DE CE citează din Eminescu doar ce îi convine adică: “Trebuie SĂ DACIZĂM TOTUL.” Oare de ce o sumedenie de citate celebre TOT EMINESCIENE sunt “UITATE”? Deranjează “MANIPULĂRILE tulburătoare” marca Roxin? Cum se numesc cei care dau doar JUMĂTĂŢI de adevăruri? Ce este JUMĂTATEA de adevăr? MINCIUNĂ PRIN OMISIUNE. Mihai Eminescu – Doina “De la NISTRU pân’ la Tisa Tot ROMÂNUL plânsu-mi-s’a,” “SUNTEM ROMÂNI, VREM SĂ RĂMÂNEM ROMÂNI şi cerem egală îndreptăţire a naţiunii noastre.” Mihai Eminescu(1876) : „… Nici mai este astăzi chestiunea originii noastre, abstrăgând de la împrejurarea că o asemenea interesantă chestiune nu este de nici o importanţă. Daci sau romani, romani sau daci, e indiferent: SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM. Nimeni n-are să ne înveţe ce-am fost sau ce-am trebui să fim; voim să fim ceea ce suntem: ROMÂNI.” « Da, de la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi, – din Dacia Traiană! « Mihai Eminescu Mihai Eminescu : ”Sau țara aceasta să fie în adevăr ROMÂNEASCĂ, sau nici nu merită să fie.” Din nou citările tovarăşului TOXIN-KGB sunt viclene şi MANIPULATOARE ! Despre ce aţi citit mai sus “MANIPULĂRILE tulburătoare” nu suflă nici o vorbă. * « UITAREA »DE TIP RUSESC, selectiv, loveşte din nou : toxinKGB “I-A UITAT” pe TOŢI CRONICARII ROMÂNI ! Dimitrie Cantemir(1673-1723), Grigore Ureche(1590-1647) , Miron Costin(1633- 1691), Ion Neculce(1672- 1745), Nicolae MiIescu Spătarul(1636 -1708), Vasile Lupu(1595 – 1661), mitropoliţii Varlaam (1585 – 1657) şi Dosoftei( 1624 – 1693) « UITAREA »DE TIP RUSESC, selectiv, loveşte cu repetiţie : toxinKGB “I-A UITAT” şi pe TOŢI CRONICARII STRĂINI! Jan Laski, episcop de Gnezno(1514) Francesco della Valle (1532) Croatul Ante Verančić precizează (1570) Francezul Pierre Lescalopier (1574) Martinus Szent-Ivany (1699) Umanistul sas Iohannes Lebel (cca 1490-1566) Cancelarul Poloniei (1595) Cântecul Nibelungilor,epopee germană din perioada medievală (sec. al XII-lea – al XIII-lea) A.Armbruster Strategikon, tratat militar bizantin din secolul al VII-lea Neacşu din Câmpulung Muscel (1521) Napolitanul Ferrance Capeci (24 februarie 1584) Iezuiţii Cancelariei Papale Antonio Possevino (1533-1611) Giulio Mancinelli (1537-1618) Misionarul italian Niccolo Barsi (1640) Misionarul bosniac Marco Bandini (Bandulovici), mort în 1650 Misionarul catolic bulgar Petru Bogdan Baksic (Baksev) (1601-1674) Paolo Bonncini(Malta) 24 aprilie 1630 “Elia Bilnerio della diocesi di Vratislavia,sacerdote germano” (1650) Misionarul poliglot Giovanni Battista del Monte (1671) Arhiepiscopul de Marcianopoli Vito Piluzio (1671) Superiorul iezuiţilor din Iaşi, polonezul Martinus Maximilanus Kiernozyscki (1722) Polonezul Jan Dlugosz (1415-1480) Istoricul umanist polon Stanislav Orzechowski (1513-1566) Stanislav Orzechowski (1513-1566) Domnul Moldovei Bogdan al-III-lea FIUL lui Ştefan cel Mare (20 martie 1509) Secretarul polonez al reginei Isabella, Petru Porembsky (1524) Cronica moldopolonă(1566) Umanistul sas Georg Reicherstorffer (sec. XV-XVI, născut în Sibiu), notar al oraşului Sibiu, secretar regal şi consilier (din 1526) al lui Ferdinand I de Habsburg Italianul Alecsandro Guagnini(1564) Călătorul francez Pierre Lescalopier (1574) Întrebaţi-vă de ce tovarăşul Toxin « a uitat » că TOŢI cronicarii medievali atât ROMÂNI cât şi străini evocaţi mai sus au spus clar:SUNTEM ROMÂNI! Întrebaţi-vă de ce “Letopiseţele” moldovenesc şi cantacuzinesc nu sunt pomenite în mizeria ANTI-ROMÂNEASCĂ “Dacii-MANIPULĂRI tulburătoare” numită mincinos “documentar”! Întrebaţi-vă de ce NICIUNA DIN CRONICILE CITATE MAI JOS nu este nici măcar pomenită de TOXIN-KGB! • Domnul Moldovei -Dimitrie Cantemir (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723): “Noi, moldovenii, LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI ROMÂNI ROMÂNI ROMÂNI ROMÂNI ROMÂNI ROMÂNI iar limbii noastre NU DACICĂ, NU DACICĂ NU DACICĂ NU DACICĂ NU DACICĂ NU DACICĂ NU DACICĂ nici moldovenească, ci ROMÂNEASCĂ ROMÂNEASCĂ ROMÂNEASCĂ ROMÂNEASCĂ ROMÂNEASCĂ ROMÂNEASCĂ ROMÂNEASCĂ astfel că, dacă vrem să-l întrebăm pe un străin de ştie limba noastră, nu-l întrebăm: „Ştii moldoveneşte?” (în latină: „Scis moldavice?”), ci: „Ştii ROMÂNEŞTE?”, adică (în latineşte – n.n.) „Scis ROMANICE?”. ” Iată predoslovia semnată de DOMNUL ŢĂRII MOLDOVEI Vasile Lupu, la “Cartea de Învăţătură Românească”, tipărită la Iaşi, în 1643, cu binecuvântarea mitropolitului Varlaam. Cuvintele DOMNULUI MOLDOVEI Vasile LUPU: Cuvânt împreună CĂTRĂ TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ(1643) “IO VASILE VOEVOD– cu darul lui Dumnedzău şi biruitoriu şi DOMN A TOATĂ ŢARA MOLDOVEI, dar şi milă şi pace şi spasenie A TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ” “Dintru cât s-au îndurat Dumnedzău dintru mila sa de ne-au dăruit, dăruim şi noi acest dar LIMBII ROMÂNEŞTI carte pre LIMBA ROMÂNEASCĂ, întâiu de laudă lui Dumnedzău, după acea de învăţătură şi de folos sufletelor pravoslavnici. Să iaste şi de puţin preţ, iar voi să o priimiţi nu ca un lucru pementesc, ce ca un odor ceresc. Şi pre dânsa cetind, pre noi pomeniţi şi întru ruga voastră pre noi nu uitareţi. Să hiţi sănătoşi.” Miron Costin(30 martie 1633- 1691) Cronicar ROMÂN DIN MOLDOVA, unul dintre primii scriitori și istoriografi din literatura ROMÂNĂ: «CA ŞI NOI, şi muntenii se numesc ROMÂNI… RUMÂN este un nume schimbat in cugetarea anilor de la ROMAN…» (Cronica polonă) «Cazania lui Varlaam» (1643), prima carte tipărită în Moldova «Carte ROMÂNEASCĂ de învăţătură» , care se adresează întregii «seminţii ROMÂNEŞTI» Cu câteva decenii mai târziu, Dosoftei numeşte limba în care scrie exclusiv «LIMBA ROMÂNEASCĂ». • Grigore Ureche(1590 – 1647) în Letopiseţul Ţării Moldovei : “ROMÂNII câţi se află lăcuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoroşu DE LA UN LOC SÂNTU CU MOLDOVENII şi TOŢI DE LA RÂM SE TRAG” • Reprezentantul Poloniei, Jan Laski, episcop de Gnezno, accentua ORIGINEA ROMÂNĂ a locuitorilor din Principatul Moldova în 1514 . Mai mult, episcopul subliniază că MOLDOVENII ÎNŞIŞI SPUN CĂ SUNT ROMANI. Laski trage concluzia aceasta chiar din afirmaţiile băştinaşilor, care erau conştienţi de originea lor romanică. Jan Laski, episcop de Gnezno(1514): „…căci ei (locuitorii Moldovei) spun că SUNT OSTAŞII DE ODINIOARĂ AI ROMANILOR, trimişi aici pentru apărarea Panoniei împotriva sciţilor…”. • Francesco della Valle scrie în 1532 că ROMÂNII “se denumesc ROMEI în limba lor”, iar mai departe el citează expresia : “Sti ROMINEST?”: “…si dimandano in lingua loro ROMEI…se alcuno dimanda se sano parlare in la lingua valacca, dicono a questo in questo modo: Sti RIMINEST? Che vol dire: Sai tu ROMANO ?…” în: /Claudiu Isopescu, Notizie intorno ai ROMENI nella letteratura geografica italiana del Cinquecento, în Bulletin de la Section Historique, XVI, 1929, p. 1- 90./ • Croatul Ante Verančić precizează în 1570 că « Vlahii » din Transilvania, MOLDOVA şi ŢARA ROMÂNEASCĂ se desemnează ca « ROMANI »: „…Valacchi, qui se ROMANOS nominant…„ “Gens quae ear terras (Transsylvaniam, MOLDAVIEM et Transalpinam) nostra aetate incolit, Valacchi sunt, eaque a ROMANIA ducit originem, tametsi nomine longe alieno…“ /Transsylvaniae, MOLDAVIAE et Transaplinae, in Monumenta Hungariae Historica, Scriptores; II, Pesta, 1857, p. 120/ • Francezul Pierre Lescalopier scrie în 1574 că cei care locuiesc în MOLDOVA, ŢARA ROMÂNEASCĂ şi cea mai mare parte a Transilvaniei, “ se consideră adevăraţi urmaşi ai ROMANILOR şi-şi numesc limba “ROMÂNEŞTE”, adică ROMANA” “Tout ce pays: la Wallachie, la MOLDAVIE et la plus part de la Transylvanie, a esté peuplé et des colonies ROMAINES du temps de Trajan l’empereur… Ceux du pays se disent vrais successeurs des ROMAINS et nomment leur parler ROMANECHTE, c’est-à-dire ROMAIN … ” • maghiarul ardelean Martinus Szent-Ivany în 1699 citează frazele: « Si noi sentem RUMENI » (“Şi noi suntem ROMÂNI”) şi « Noi sentem di sange RUMENESC » (“Noi suntem de sânge ROMÂNESC”) : “Valachos… dicunt enim communi modo loquendi: Sie noi sentem RUMENI: etiam nos sumus ROMANI. Item: Noi sentem di sange RUMENESC : Nos sumus de sanguine ROMANO” /Martinus Szent-Ivany, Dissertatio Paralimpomenica rerum memorabilium Hungariae, Tyrnaviae, 1699, p. 39/ • Miron Costin, cronicar 1633 – 1691 ”De neamul moldovénilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor. Predoslovie, adecă cuvântare dintăi de descălecatul ţărâi cel dintăi şi a neamului moldovenescŭ” “VECHIU NUME stă întemeiat şi înrădăcinat: RUMÂN. Şi aşa ieste acestor ţări şi ţărâi noastre, Moldovei şi Ţărâi Munteneşti NUMELE CEL DIREPTU de moşie, IESTE RUMÂN, cum să răspundŭ şi acum toţi acéia din Ţările Ungureşti lăcuitori şi munténii ţara lor şi scriu şi răspundŭ cu graiul: Ţara ROMÂNEASCĂ” • DOMNUL MOLDOVEI Dimitrie Cantemir: “Hronicul vechimii a ROMÂNO-moldo-vlahilor” (scris între 1719-1722) ”Hronikon a toată ŢARA ROMÂNEASCĂ (carea apoi s-au înpărțit în Moldova, Munteneasca și Ardealul) din descălecatul ei de la Traian, Împăratul Râmului. Așajderea pentru numerele, carele au avut odată și carele are acmu, și pentru ROMANII care de atuncea într-însa așăzându-să într-aceaș și până acmu necontenit lăcuesc.” Oare tov. Toxin o fi citit ce scria în 1719 DOMNUL MOLDOVEI Dimitrie Cantemir? • Domnul MOLDOVEI-Dimitrie CANTEMIR (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723): «Înainte de toate, chiar dacă acest (neam) a fost împărţit în trei ţinuturi de căpetenie, totuşi TOŢI SE CHEAMĂ CU ACELAŞI NUME DE ROMÂNI, DISPREŢUIND adică dând de-o parte NUMELE DE VALAHI, care le-a fost dat de către popoarele barbare. ” Dimitrie CANTEMIR: «Hronicul vechimei a ROMÂNO-moldo-vlahilor»: «neamul moldovenilor, muntenilor, ardelenilor… TOŢI cu un nume de obste ROMÂNI SE CHEAMĂ». * Umanistul sas Iohannes Lebel (cca 1490-1566): „valahii nu-şi zic decât „ROMUINI”, iar limba lor nu este alta decât „limba ROMÂNĂ”. Asocierea celor două nume etnice de ROMÂN şi valah se făcea şi în Cancelaria Polonă, prin noţiunile „Romanorum” şi „Valachiae”. În anul 1595 cancelarul Poloniei îi îndemna pe boierii moldoveni să evite instalarea unui domn din Ţara Românească în scaunul domnesc al Moldovei, ( „ … aliquem ROMANORUM SEU GENTIS VALACHIAE nobilem …”). Râmunc ducele din ţara vlahilor În alt caz numele etnic de „ROMÂN” apare alături de cel de „valah” (în forma „Vlâchen”),prin numele conducătorului, „ducelui” celor 700 de români, RAMUNC (RÂMUNC), care vizitează curtea regelui hunilor Attila. Numele RÂMUNC este eternizat în Cântecul Nibelungilor, o epopee germană din perioada medievală (sfârşitul sec. al XII-lea – începutul sec. al XIII-lea). Cântecul Nibelungilor Fraza cu pricina sună în germană astfel: „Der herzoge RÂMUNC uzer Vlachen land” („RAMUNC ducele din ţara vlahilor”). “RÂMUNC, ducele din ţara vlahilor, A venit în grabă cu şapte sute de oameni. Ca păsările zburătoare se vedeau sosind;” A. Armbruster : »denumirea de „ROMÂN” este numele intern al românilor, pe când cea de „valah (valachus)” este numele lor extern. » Miron Costin: „Aşa şi neamul acesta, de carele scriem, al ţărilor acestora, numele vechiu şi mai direptu, IEASTE RUMÂN, ADICĂ RÂMLEAN, DE LA ROMA”. Dimitrie Cantemir : „Limba nebiruit martor iaste”. “Iar dacă aceste neamuri n-ar fi obârşia lor ROMANI, cum, mă rog, ar fi putut să-şi ia, prin minciună, şi numele, şi limba ROMANILOR?…” Aşa zice Cantemir la 1717.Tăcere asurzitoare la TOXIN-KGB . “Strategikon, tratat militar bizantin din secolul al VII-lea, denumește populația de la nord de Dunăre cu termenul de “ROMANI”. • “Scrisoarea lui Neacşu” cel mai vechi document descoperit până acum scris în LIMBA ROMÂNĂ pe la 1521: “spui domniie tale de lucrul lui Mahamet beg, cum am auzit de boiari ce sunt megiiaş(i) şi de generemiiu Negre, cum i-au dat împăratul sloboziie lui Mahamet beg, pe io-i va fi voia, pren ŢEARA RUMÂNEASCĂ, iară el să treacă.” • În Atlasul german din 1826, pe o hartă care ilustrează popoarele Europei din răsărit ÎN ANUL 900, se specifică „Wahalen oder RUMUMY” (tradus din germană “Walahia sau RUMUNIA”), pe teritoriul ce se întindea din Panonia până la Nipru. Totodată se menţionează şi existenţa a cinci voievodate ROMÂNEŞTI, adică a unor ţărişoare locale. Gheorghe Ghimpu: “La pătrunderea numelui etnic de „ROMÂN” în Europa a contribuit atât legenda ROMANUS şi Olaha, cât şi cea cu numele Roman şi Vlahata. E evident că autorii legendelor în cauză au folosit cele două nume etnice ale românilor -„ROMÂN” (prin Romanus şi Roman) şi „valah” (prin Olaha şi Vlahata) -, spre a demonstra identitatea lor.” Napolitanul Ferrance Capeci. rectorul Colegiului iezuit din Cluj, într-o scrisoare a sa din 24 februarie 1584, menţionând numele limbii românilor prin termenul „ROMANESCHI”,confirmă şi unitatea etnică a purtătorilor acestei limbi din Moldova, Transilvania şi Muntenia. * Iezuiţii Cancelariei Papale : Antonio Possevino (1533-1611) (a vizitat Ţările Române în 1582-1585), Giulio Mancinelli (1537-1618) (a vizitat Moldova şi Ţara Românească în 1586)se conving de „caracterul autohton al conştiinţei romanităţii la români”, precum şi de „unitatea etnică a moldovenilor şi muntenilor”. * Alt iezuit anonim – însoţitor al lui Antonio Possevino – redactând în 1583 pentru Analele Societăţii Iezuite o descriere a misiunilor lui Possevino în Transilvania, menţionează un stat populat de „ROMANI” : „…Vechiul neam al ROMANILOR, care-şi zic până astăzi ROMÂNI şi care coboară fie din COLONIILE ROMANILOR, fie din cei care erau osândiţi la muncă în minele de metal. Limba lor dovedeşte, de altfel, această DESCENDENŢĂ ROMANĂ. Ei locuiesc şi Ţara Românească, şi Moldova”. * Un misionar italian, Niccolo Barsi, care a călătorit în Orient (1632-1639) şi a trecut de două ori prin Ţările Române, menţionează în descrierea călătoriei sale (1640) că oraşul moldovenesc Roman îi aminteşte de Roma antică. Cităm : „Si vede anco la citta di ROMANĂ, cosi detta da ROMA, essendo i primi fondatori di quella STATI ROMANI…”. * De la un călugăr moldovean Barsi a mai aflat că : „ROMANII au întemeiat această ţară, de aceea ROMÂNII SE BUCURĂ SĂ FIE NUMIŢI ROMANI” . „… E cossi vedete che hanno alcune parole turche, altre armene, altre greche, et altre italiane, e da qui nasce che la prima che poi essi cominciorno unitamente ad habitare vi posero NOME ROMANO, perche ROMANI FURONO QUELLI CHE PRINCIPIO A QUEASTA TERRA DIERONO, auzi che loro istessi godono d’esser CHIAAMATI ROMANI”). Avem, deci, încă o dovadă a CONŞTIINŢA ORIGINII ROMANICE la ROMÂNII moldoveni. * Misionarul bosniac Marco Bandini (Bandulovici), mort în 1650 în Moldova,consemnează şi el o legătură a urbelor din partea locului cu Roma. Oraşul ROMAN îi pare „QUASI NOVA ROMA”. * În 1641 misionarul catolic bulgar Petru Bogdan Baksic (Baksev) (1601-1674), care vizitase Moldova, scria în Vizitarea apostolică a Moldovei că „moldovenii vorbesc ROMÂNEŞTE” („il Valaccho”). * 24 aprilie 1630. Paolo Bonncini(Malta) : „În aceste Ţări preoţii […], dacă nu cunosc limba valahă, adică moldovenească, sau ungara sau tedesca, nu vor putea să facă nimic” („… la lingua vallaca sive moldava overo ungara overo tedesca…”). * • Un oarecare „Elia Bilnerio della diocesi di Vratislavia,1650. sacerdote germano”,cerând Propagandei Fide să fie trimis ca misionar în Moldova, afirmă că, ştiind latina şi italiana, el va învăţa uşor limba VALAHĂ („la lingua vallacha”). * •1671. Misionarul poliglot Giovanni Battista del Monte scrie în mărturiile sale despre Moldova : „Provincia Moldova este supusă stăpânirii unui domnitor DELLA NATIONE VALLACHA”. * 1671. Arhiepiscopul de Marcianopoli Vito Piluzio, care a activat mulţi ani în Moldova, într-o relatare către Propaganda Fide, scrie că în Moldova e necesar să cunoşti „LA LINGUA VALACHA ”. Mai menţionăm că în urma activităţii sale îndelungate în Moldova Piluzio a scris şi a publicat în 1677 la Roma un Catehism pe care 1-a intitulat Dottrina christiana TRADOTTA IN LINGUA VALACHA. * 1722. Superiorul iezuiţilor din Iaşi, polonezul Martinus Maximilanus Kiernozyscki, străduindu-se să publice Catehismul catolic al lui Silvestro Amelio din 1719, menţionează că acesta a tradus lucrarea sa din latină „în LIMBA COMUNĂ a moldovenilor şi valahilor” („IN LINGUAM moldavis et valachis COMMUNEM”). * Polonezul Jan Dlugosz (1415-1480), diplomat şi istoric, despre care D. Cantemir scria că este „cinstea istoricilor poloni”, acel care a scris despre Ştefan cel Mare că este „cel dintâi dintre principii lumii care a repurtat […] o victorie atât de strălucită împotriva turcilor”, s-a ocupat de originea numelui Vallachus, punând la începutul acestui etnicon numele unuia dintre cele mai vechi neamuri din Italia: „genus et natio VOLOSCORUM”. Jan Dlugosz arată că în anul 1070 Valahia, şi mai cu seamă Moldova, a fost locuită de aceiaşi ROMANI…. Vorbind despre anul 1433, istoricul polonez afirmă că „NEAMUL VALAHILOR A COBORÂT DIN STIRPEA ITALIENILOR”, iar în alt loc declară că „MOLDOVENII SUNT VALAHI”, adică ROMÂNI. * Istoricul umanist polon Stanislav Orzechowski (1513-1566) în Analele sale despre regele polon Sigismund, scrise în 1554: « moldovenii „se cheamă pe limba lor ROMÂNI”. Stanislav Orzechowski (1513-1566): „EI ERAU NĂSCUŢI din italieni şi ROMANI şi SE CHEAMĂ PE LIMBA LOR ROMÂNI DE LA ROMANI, iar pe a noastră – VALAHI DE LA ITALIENI. Căci pentru poloni Wloszi este acelaşi lucru ca pentru latini Itali. * În tratatul de pace dintre Sigismund şi domnitorul Moldovei Bogdan al-II-lea,FIUL LUI Ştefan cel Mare şi SFÂNT din 20 martie 1509,Bogdan este intitulat „VOIEVOD VALAH”. * Secretarul polonez al reginei Isabella, Petru Porembsky, recunoştea la începutul anului 1524 că ROMÂNII din Transilvania „AU ACEEAŞI LIMBĂ” CU PETRU RAREŞ, domnitorul Moldovei, adică cu moldovenii. * Moldovenii erau numiţi de către slavi la fel ca şi cealaltă parte a poporului român, şi anume cu numele etnic extern de „VALAHI (VOLOHI)”. Cronica moldopolonă, scrisă în limba polonă în anul 1566 şi care cuprinde cronica Moldovei şi a domnitorilor ei între anii 1359 şi 1552. Deşi e vorba de Moldova şi domnitorii ei, inclusiv Bogdan, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu etc. Autorul Cronicii îi zice Moldovei „PĂMÂNT VOLOH” („ziemi Woloskiey”) sau Valahia („Woloch”). Moldovenilor li se spune VOLOHI („Wolochowie”), cetăţii moldoveneşti – CETATE VOLOHĂ („zamek Woloski”), iar lui Alexandru Lăpuşneanu – VOIEVOD VOLOH („Woiewode Woloskiego”), DE NEAM VOLOH („tez narodu Woloskiego”). * Umanistul sas Georg Reicherstorffer (sec. XV-XVI, născut în Sibiu), notar al oraşului Sibiu, secretar regal şi consilier (din 1526) al lui Ferdinand I de Habsburg şi emisar al acestuia în Moldova (în 1527 şi 1535) la curtea lui Petru Rareş, în scrisorile sale Chorographia Moldovei (1541) şi Chorographia Transilvaniei (1550) ne dă informaţii privind Ţările Române în sec. al XVI-lea. Reicheratorffer -Chorographia Moldovei (1541) : „… Şi domnul Moldovei a fost odinioară legat prin jurământ de regii Ungariei. Iar ţara lui, care era ca şi dependentă de Regatul Ungariei, capătă de la regii Ungariei ajutorul trebuitor în desele sale războaie cu duşmanul obştesc,pentru paza şi apărarea sa. Şi această ŢARĂ ROMÂNEASCĂ şi-a tras numele de Transalpina din aceea că este despărţită şi mărginită de Ungaria şi de Transilvania …”. * Italianul Alecsandro Guagnini, după ce a vizitat de două ori Moldova, susţine că valahii sunt de NAŢIUNE ROMANĂ. În una din cele două biografii ale lui Despot-Vodă, domnitorul Moldovei (1561-1563), scrise între anii 1564 şi 1568, găsim viziunea lui privind naţiunea valahilor, inclusiv a celor moldoveni. Anonimul descoperă pentru Moldova că naţiunea valahilor este, de fapt, o naţiune romană. Acesta a înţeles că ROMÂNII, numiţi de el valahi, SUNT DE ORIGINE ROMANĂ: „Haec NACIO VALACORUM APPELATUR ROMANA, et aiunt originem traxisse ab extoribus adactis in exilium a ROMANIS EX ITALIA. Lingua eorum est adulterina latinae et italicae linguae, ita quod facili negocio Italus intelligit Valachum…”. “ORIGINEA ROMANĂ A NAŢIUNII VALAHILOR (ROMÂNILOR) « este explicată atât prin LIMBA ROMÂNILOR, cât şi prin DESCENDENŢA LOR DIN ROMANI ». * Călătorul francez Pierre Lescalopier vizitează Transilvania în 1574 : „ROMÂNII SE CONSIDERĂ ADEVĂRAŢI URMAŞI AI ROMANILOR, iar limba lor o numesc „ROMÂNEASCĂ” („ROMANECHTE”).” * La Troesmis( azi lângă Igliţa, judeţul Tulcea) s-a găsit mormântul dacului DAIZI COMOZOI(NUME TIPIC DACIC), ridicat de fii săi IUSTUS şi VALENS, NUME TIPIC ROMANE. DAIZI COMOZOI Inscripţia descoperită la Troesmis: “D(is) M(anibus) / Daizi Co/mozoi vi/xit an(nos) L inter/fectus a Cas/tabocis Iu/stus et Val(erius) pa/tri b(ene) m(erenti) posu/erunt” (CIL III, 14214) Un alt caz relevant este la Drobeta, acolo unde AELIU ARIORT a fost numit de izvoare “DAC aflat în fruntea oraşului“. Deci mărturiile istorice reţin faptul că era dac, neîndoios datorită faptului că respectivul menţiona aceasta. Dar cum ar fi putut fi într-o asemenea funcţie, DACĂ NU VORBEA PERFECT LATINA şi nu ar fi fost CETĂŢEAN ROMAN? Şi da. Aceste inscripţii SUNT DOVEZI ARHEOLOGICE INCONTESTABILE care dovedesc în mod clar ASIMILAREA DACILOR de către romani. Fii DACULUI Daizus Comozoi erau conştienţi că se trag din daci, dar totuşi n-au renunţat la numele lor romane. “CIVITUS ROMANUS, NATUS DACUS”. * Cum 100% a devenit 14% din Dacia. Şi aproape NIMENI NU A OBSERVAT… Prima şi CEA MAI GOGONATĂ MINCIUNĂ DIN LISTA MINCIUNILOR prezentate drept “ADEVĂRURI” tulburătoare: Dacia fost ocupată DOAR în proporţie de 14%!!!! A spune că Dacia fost ocupată DOAR în proporţie de 14% e o MINCIUNĂ ORDINARĂ pe care Roxin-KGB o vinde cu succes naivilor. Centrul militar-religios Tapae-Sarmisegetusa Regia-Apoulon A FOST OCUPAT în proporţie de 100%. TOATE cetăţile dacice AU FOST CUCERITE de la cele din zona Orăştie şi Apuseni,până la Petrodava(Piatra Neamţ),ca să nu mai spunem de TOATE cetăţile de la Dunăre şi Marea Neagră gen Sucidava,Drobeta,Durostorum,Histria,Aegysus(Tulcea),Tomis,Callatis,Histria,Halmyrys,insula ALBA(Şerpilor)etc. În plus,chiar NU A AUZIT NIMENI de legenda DOCHIEI ?? Sunt două asemenea legende:cea a BABEI Dochia şi cea a DOCHIEI FIICA Marelui Nostru Rege DECEBAL Unde se desfăşoară acţiunea? Traian o urmăreşte pe frumoasa Dochia(DACIA)până în vârful muntelui Ceahlău. Dar UNDE SE AFLĂ muntele Ceahlău? În inima Moldovei,lângă Piatra Neamţ. Dar asta nu se spune în “Dacii-MANIPULĂRI KGB-tulburătoare” nu-i aşa? CEAHLĂUL(NORDUL MOLDOVEI) şi NAPOCA(CLUJ)în care din cei DOAR 14% se află???? Dar porturile ROMANE de pe ÎNTREAGA DUNĂRE,sau de la gurile Prutului,Nistrului,Niprului? NICIUN TRUP nu poate supravieţui FĂRĂ INIMĂ sau FĂRĂ CAP! Ori capitala SARMISEGETUZA ERA INIMA şi CAPUL Daciei! În care din cei 14% era INIMA şi CAPUL Daciei? Iar porturile de la Dunăre ,Prut,Nistru şi Marea Neagră,MINELE DE AUR şi ARGINT,minele de cupru şi fier,MUNŢII DE SARE,câmpiile cu grâne şi viţă de vie,ERAU SÂNGELE Daciei şi TOATE AU INTRAT SUB STĂPÂNIRE ROMANĂ. Şi nici un trup NU POATE TRĂI FĂRĂ SÂNGE… * DOVADA MINCIUNII NERUŞINATE numite « cercetări paleogenetice » În pseudo-documentar este o altă dovadă care demonstrează că Toxin NE SFIDEAZĂ INTELIGENŢA. Vă rog să revedeţi secvenţa în care Toxin vorbeşte despre CUM A AJUNS ENEAS din Troia la Roma. Căutaţi minutul 34. Ce PRETINDEAU cercetarile paleogenetice? Că DOAR 4% din italienii de azi sunt înrudiţi cu noi. Ce spune Toxin la minutul 34? “Se naşte o concluzie HALUCINANTĂ. Şi anume că NU NOI SUNTEM URMAŞII ROMANILOR ci o parte dintre ROMANI ERAU URMAŞII TRACILOR” Hai să reluăm “băbeşte” ce spune Toxin: Eneas ERA TRAC din Troia,deci Eneas ERA DIN NEAMUL NOSTRU ,genetic şi istoric vorbind. Deci FONDATORII ROMEI ERAU TRACI.Deci AVEAU PROFILUL NOSTRU GENETIC. Până şi TRAIAN ERA TRAC spune tot Roxin. Azi,NOI ROMÂNII,spune tot el,după cercetarile paleontogenetice,suntem înrudiţi 90% cu urmaşii TRACILOR din Bulgaria de azi şi zona Balcanilor. Dar tot NOI ROMÂNII suntem DOAR 4% înrudiţi cu ITALIENII. Să rezumăm: STRĂ-unicul ROMANILOR era TRACUL FONDATOR AL ROMEI ,Eneas. STRĂ-bunicul DACILOR era TOT TRAC şi s-a refugiat din Troia căzută în mâinile grecilor ,la nord de Dunăre să clădească o cetate în ţara care se va numi mai apoi DACIA. Dar ca să vezi,NOI ROMÂNII de azi,avem profile genetice asemănătoare DOAR ÎN 4% din cazuri cu italienii de azi? Şi asta DEŞI AVEM STRĂBUNICI DE ACELAŞI SÂNGE TRACIC,deşi până şi împăratul ROMAN TRAIAN ERA TRAC ? Adică BUNICII NOŞTRI ERAU FRAŢI dar noi şi cu italienii NU MAI SUNTEM DE ACELAŞI SÂNGE,DE ACELAŞI NEAM?????? Noi nu ar trebui să fim…MĂCAR VERIŞORI??? Dar ce spune TRANZITIVITATEA-O LEGE DE BAZĂ a logicii matematice? Că dacă A(ADN roman)=C(ADN trac) şi B(ADN ROMÂN)=C(ADN trac) atunci obligatoriu A=B. Adică A(ADN roman)= B(ADN ROMÂN) Dar aşa-zisele « cercetări paleogenetice » CONTRAZIC această LEGE DE BAZĂ a logicii matematice ! toxinKGB afirmă că 96% din italieni NU AU ADN compatibil cu POPORUL ROMÂN! Dacă ROMANII erau URMAŞII TRACILOR ,şi italienii sunt urmaşii romanilor,de ce studiul “paleogenetic” spune că DOAR 4% din italieni sunt compatibili genetic cu ROMÂNII,tot URMAŞI AI TRACILOR? Ca să nu mai spun că la formarea POPORULUI ITALIAN au contribuit masiv şi GOŢII care după aceiaşi autori ai pseudo-documentarului erau TOTUNA CU GEŢII,strămoşii noştri. Deci cum putea UN PLUS DE ADN TRACO-GETO-DACIC(de la goţi)adăugat unei populaţii presupuse a avea DEJA ADN TRACIC(romanii urmaşii TRACULUI Eneas)) să ducă la apariţia unui popor(cel italian) cu un ADN 96% INCOMPATIBIL CU POPORUL ROMÂN(traco-geto-dac) ? Chiar NU VEDE NIMENI CĂ CEVA NU SE LEAGĂ? Ca să îl parafrazez pe TOXIN-KGB,se naşte o concluzie HALUCINANTĂ. Şi anume că: fie TOŢI ROMANII URMAŞI AI TRACULUI ENEAS TREBUIE SĂ FI MURIT împreună cu TOŢI URMAŞII GOŢILOR(despre care se afirmă că sunt tot geţi)şi de aceea doar 4% din italieni au ADN similar ROMÂNILOR, fie rezultatele “cercetarile paleontogenetice” SUNT MINCINOASE, fie Toxin-KGB ÎŞI BATE JOC DE INTELIGENŢA NOASTRĂ PE FAŢĂ. FRACTURA DE LOGICĂ a fost atât de şocantă încât am derulat filmul de cel puţin 5 ori până m-am convins că nu am halucinaţii auditive… E de prisos să reamintim că STRĂMOŞII NOŞTRI DACI ERAU INCINERAŢI după moarte. Ori prin ardere ABSOLUT TOT ADN-ul este distrus,chiar şi cel din pulpa dentară. Resturile de oase rămase mai pot fi doar datate cu carbon radioactiv. Dar să extragi ADN din resturi calcinate de oase este imposibil deoarece temperaturile înalte DISTRUG COMPLET ADN-ul. * toxinKGB i-a uitat şi pe LEGIONARII DACI din Cohorta I AELIA DACORUM Încă o dovadă ARHEOLOGICĂ de data asta a ROMANIZĂRII DACILOR. Şi anume DOVADA CĂ DACII LUPTAU PENTRU ÎMPĂRAŢII ROMANI SUB COMANDĂ ROMANĂ. Şi mai erau şi recompensaţi de ÎMPĂRAŢII ROMANI pentru asta: DACII AU FOST RECOMPENSAŢI cu titlul de “AELIA” datorită serviciilor aduse imperiului ROMAN luptând pentru a apăra ZIDUL LUI HADRIAN care şi azi desparte Anglia de Scoţia! “Însuşi titlul “Aelia” era o mare onoare, căci deriva din NUMELE ÎNTREG al împaratului Hadrian, denumire care putea fi câştigată numai datorită unui serviciu militar sau cultural ieşit din comun.” -Robin Birley mare arheolog englez PROCESUL DE ROMANIZARE A DACILOR este demonstrat şi de dovezile arheologice în care ÎNGEMĂNAREA numelor dacice şi romane este evidentă: 5. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA) I O M COH I AEL DACOR C C A IVL MARCELLINVS > LEG II AVG “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Cel Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, sub supravegherea lui Aulus Iulius Marcellinus, centurion al Legiunii II Augusta.” 6 INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 205-208 e.n.) La 100 de ani după CUCERIREA DACIEI de către Traian. IMPP CAES L SEPT SEVERO PIO PERT ET M AVR ANTONINO AVG ET P SEPT GETAE NOB CAES HORREVM FECER COH I AEL DAC I TRACVM C R SVB ALFENO SENECIONE COS PER AVREL IVLIANVM TR “Pentru împăraţii, Caesar Lucius Septimius Severus Pius Pertinax şi Marcus Aurelius Antoninus Augustus şi Publius Septimius Geta, nobilul Cezar. ACEST GRÂNAR A FOST CONSTRUIT DE Cohorta I AELIA DACORUM şi de către Cohorta I TRACUM, CETĂŢENI AI ROMEI, sub Alfenus Senecio, consular prin tribunul Aurelius Iulianus.” I-auzi! DACII CONSTRUIAU GRÂNARE PENTRU ROMANI. S-ar zice că SE ÎNŢELEGEAU FOARTE BINE. Şi mai erau şi CETĂŢENI AI ROMEI ! DACII erau atât de MÂNDRI CĂ SUNT CETĂŢENI AI ROMEI încât SĂPAU ÎN PIATRĂ pentru eternitate SĂ SE ŞTIE. Dar asta NU VOM VEDEA şi în “documentarele” lui Toxin care VEDE DOAR LUPTE CRÂNCENE între DACI şi ROMANI.Moscova ştie de ce… Alio,Maska: DACII SE DECLARAU “CIVITAS ROMANUM” adică DACII SE DECLARAU CETĂŢENI ROMANI. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA) I O M COH I AEL DACOR C C A IVL MARCELLINVS > LEG II AVG “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Cel Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, sub supravegherea lui Aulus Iulius Marcellinus, centurion al Legiunii II Augusta.” INSCRIPTIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA) DEO COCIDIO COH I AELIA DACORVM C P TERENTIVS VALERIANVS TRIB VSLM “Pentru zeul Cocidius, Cohorta I AELIA DACORUM, comandaţi de către tribunul Terentius Valerianus, cu hotărâre şi AŞA CUM SE CUVINE ŞI-AU ÎNDEPLINIT JURÂMĂNTUL.” Ia te uită,DACII FĂCEAU JURĂMINTE ROMANILOR. Şi asta nu e cumva …ROMANIZARE? INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA) I O M CO[H] I AEL DACORVM QVB PREEST AMMONIVS VICTORINVS TRIB “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, comandată de tribunul Ammonius Victorinus” 9. INSCRIPţIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA) SIGNIS ET N AVG COH I AEL DACORVM “Pentru MODELUL şi DIVINUL SPIRIT al Împăratului, Cohorta I AELIA DACORUM.” “Pentru MODELUL şi DIVINUL SPIRIT al Împăratului, Cohorta I AELIA DACORUM.” Ia te uită,ÎMPĂRATUL ROMAN era “MODEL” pentru DACI şi spiritul său era “DIVIN” pentru aceeaşi străbuni ai noştri DACI. Ce-o zice Toxin? ADEVĂRUL DOVEDIT de probele arheologice NU prea corespunde cu MINCIUNILE LUI NERUŞINATE,nu??? 11. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA) > DECI SAX COH I DAC “Centuria lui Decius Sax[us], din Cohorta I DACORUM.” 12. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA) …SPA SEPTIMO VIXIT ANN XXXX MIL XVIII COH I AELIA DACORVM H F C “[Umbrelor celui plecat Hos]pes Septimus, care a trăit 40 de ani şi a servit 18 în Cohorta I AELIA DACORUM. Aici se află.” Iată şi lespedea de mormânt a unui străbun dac,numit HOSPES SEPTIMUS. Septimus probabil după Toxin-KGB NU E NUME ROMAN…. 13. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA) DEO MART CHORTIS PRI AEL DAC V P V CVI TRIB “Zeului Marte, Cohorta I AELIA DACORUM au pus această ofrandă votivă cu tribunul lor.” I-auzi.STRĂBUNII NOŞTRI DACI se rugau zeului Marte,împreună cu TRIBUNUL LOR. Mda,o fi ROMANIZARE,n-o fi… 14. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 237 e.n.) I O M COH I AEL DACORVM C P AVRELIVS FASTVS TRIB PERPETVO COS “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Aurelius Fastus, când Perpetuus era consul.” 15. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.) I O M COH I AEL DAC POSTVMIANAC P MARC GALLICVS TRIB “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Marcus Gallicus.” 16. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 271-274 e.n.) DEO COCIDIO I O M COH I AEL DAC TETRICIANORVM C P POMPONIVS DESIDERATVS … TRIB “Zeului Cocidius [si] lui Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Tetricius, comandată de tribunul Pomponius Desideratus […].” 17. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.) I O M COH I AEL DACORVM POSTVMIANA C P PROB AVGENDVS TRIB “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Prob[us?] Augendus.” 18. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 212-217 e.n. sau 218-222 e.n.) I O M COH I AELIA DAC ANTO “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Antoninus.” 19. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 238-244 e.n.) I O M COH I AEL DAC GORDIANA C PEST … “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Gordian, comandată de […].” 20. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.) I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIA TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus.” 21. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.) I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIANVS TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I AELIA DACORUM, comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus.” 22. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 276-282 e.n.) I O M COH I AEL DACORVM PROBIANA C P AVR VERINVS TRIB “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Probus, comandată de tribunul Aurelius Verinus.” 23. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA) D M DECIBAL … VIX DIEBVS … ET BLAES …VIXSIT A X ET… VS FRATER… “Spiritelor celui plecat DECIBALUS […] care a trait […] zile şi BLAESUS[…] care a trăit 10 ani, şi […] un frate […].” 7. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 219 e.n.) SVB MODIO IV LIO LEG[atus] AVG[usti] PR[o] PR[aetore] COH[ors] I (primae) AEL[ia] D[a]C[orum] CVI PRAE[fectu] EST M[arco] CL[audio] MENANDER TRIB[unus] “Sub Modius Iulius, legat al împăratului cu puteri pro-pretoriene, COHORTA I AELIA DACORUM (au construit aceasta), sub comanda tribunului Marcus Claudius MENANDER.” Aţi citit? TRIBUNUL DACO-ROMAN MENANDER(care a sculptat pe acea lespede şi O SABIE CURBATĂ-SICA DACICĂ,pentru a întări că era DAC), purta prenumele ROMANE “Marcus” şi “Claudius” aşa cum DACUL Regalianus,”DIN NEAM CU ÎNSUŞI DECEBAL” purta prenumele ROMANE “Publius” şi “Cornelius”. Oare noi ROMÂNII de azi URMAŞII ROMEI şi ai DACIEI nu purtăm prenume…ROMANE? Oare câţi dintre noi nu se numesc Marcel,Claudiu,Cornel? Pentru a ajunge TRIBUN,DACUL Marcus Claudius MENANDER trebuia evident SĂ CUNOASCĂ PERFECT LATINA. Se ştie că rolul tribunilor era să fie ORATORI DESĂVÂRŞIŢI ,SĂ SE ADRESEZE MASELOR DE OAMENI. Deci TRIBUNUL DAC Menander era CETĂŢEAN ROMAN. * toxinKGB « a uitat-o » şi pe Ileana Sânziana Până şi PERSONAJELE BASMELOR NOASTRE ALE ROMÂNILOR ne confirmă ROMANIZAREA STRĂBUNILOR NOŞTRI DACI. Făt-Frumos ştim că are atributele lui Apollo-SOARELE. Iar Ileana CO-SÂNZEANA este de fapt LUNA-SORA SOARELUI,Artemis(la greci),numită la daci Bendis. Dar cum se numea LA ROMANI SORA LUI Apollo? DIANA. Şi cum se numeşte FRUMOASA NOASTRĂ DIN POVEŞTI? Ileana SÂN-DZIANA. Ileana SÂNTA DIANA. Ileana SFÂNTA DIANA sau Ileana CO-SÂN-DZEANA(Cosânzeana) adică Ileana CEA CARE E CU SFÂNTA DIANA. DIANA ROMANILOR o înlocuise pe Bendis şi devenise şi DIANA DACILOR . Şi azi deşi 99% din ROMÂNI nu o ştiu, Ileana SÂNZIANA ESTE DIANA ROMÂNILOR. Iar Apollon este Făt-Frumos CU PĂRUL DE AUR cel cu SOARELE PE PIEPT şi LUNA pe spate şi cu LUCEFERI pe umeri . Veţi regăsi Soarele,Luna şi Luceferii până şi pe STEMELE Moldovei,Ţării Româneşti şi Transilvaniei flancând bourul şi PAJURA CRUCIATĂ. * toxinKGB nu l-a citit nici pe Jules Verne Aţi citit poate Jules Verne,”Castelul din Carpaţi”? Acţiunea se desfăşoară în România evident,în zona muntoasă unde azi sunt ruinele castelului boierului COLŢ. Cine vrea să se convingă poate citi aici: http://ro.scribd.com/doc/26511435/Jules … in-Carpati Capitolul I,pag.4: “Aceasta este străvechea ţară a dacilor, cucerită de Traian în primul secol al erei creştine.” Capitolul II,pag.20-21: “Baronii de Gorj erau stăpâni peste întreg ţinutul, din timpuri imemoriale. Au fost amestecaţi în toate acele războaie care au însângerat provinciile transilvane; au luptat împotriva ungurilor, a saşilor, a secuilor, numele lor apare în„cântecele”,şi în „doinele”în care se perpetuează faimosul strigăt de luptă valah: DĂ PE MOARTE , DĂ PÂNĂ LA MOARTE, şi şi-au dat,şi-au vărsat sângele pentru cauza independenţei ― SÂNGELE ROMÂNILOR, al strămoşilor lor. Se ştie, atâtea eforturi, atâta devotament, atâtea sacrificii n-au avut alt rezultat, decât cea mai infamă oprimare a urmaşilor acestei seminţii de vitejie. Neamul acesta nu mai are existenţă politică. TREI CÂLCÂIE L-AU STRIVIT, dar nu şi-au pierdut nădejdea de a se scutura de jug, valahii aceştia din Transilvania. VIITORUL ESTE AL LOR ŞI REPETĂ, CU O ÎNCREDERE DE NEZDRUNCINAT, aceste cuvinte, în care se concentrează toate aspiraţiile lor; ROMÂNUL NU PIERE !” Până şi Jules Verne pe la 1800 ştia ce ştiu TOŢI ROMÂNII(DACO-ROMANII): “ROMÂNUL ÎN VECI NU PIERE !” * toxinKGB « a uitat » să spună că Tăbliţele de la Sinaia ÎI DESFIINŢEAZĂ teoriile] Cum se potrivesc afirmaţiile lui toxinKGB cum că dacii vorbeau O FORMĂ DE LATINĂ,eventual VECHEA LATINĂ numită şi LATINA PRISCA cu limba de pe “Tăbliţele de la Sinaia”??? Cei care au căzut în capcana lui ToxinKGB şi se cred DOAR DACI,IMPOSIBIL DE ASIMILAT de către ROMANI, atunci ştiu să citească în LIMBA DACĂ : “BOYREBYSETODYOHYOUSIABA- STARNOPAZYCEOSOTIASEGYS- TADYOSOTRARYOMYONUSODIO CETACIRABISICASOROGIAO” * A TREIA ROMĂ din căpăţâna TĂTARO-CALMUCĂ a NE-putin-CIOSULUI de la Kremlin Moscova NU NE VREA ROMÂNI. Moscova ne vrea orice altceva:moldoveni,daci,cumani,pecenegi,unguri,tătari,turci,slavi,NUMAI ROMÂNI NU. Şi ştiţi de ce? Pentru că Moscova, de la vicleanul Petru I,SE VISEAZĂ A TREIA ROMĂ! Şi cine îi stă în cale de sute de ani? ROMÂNIA, urmaşa Daciei Străbune, ROMÂNIA a fost ,ESTE şi VA FI ÎN VECI A TREIA ROMĂ ! * Dovezile arheologice ale CĂSĂTORIILOR VETERANILOR ROMANI cu FEMEILE DACE nu sunt pe placul lui toxinKGB LEGIONARII CETĂŢENI ROMANI-CIVIUM ROMANORUM din PROVINCIA ROMANĂ DACIA POROLISENSIS-Sălaj-NORDUL Ardealului după ce îşi terminau servicul militar aveau dreptul DE A SE CĂSĂTORI cu femeile localnice care PRIMISERĂ ŞI ELE CETĂŢENIA ROMANĂ -CIVIUM ROMANORUM. INSCRIPŢIA DE LA GHERLA [Imp(erator) Caesa]r divi Traiani Parthici f(ilius) divi / [Nervae nep]os Traianus Hadrianus Aug(ustus) pon/[tif(ex) max(imus) t]ribunic(ia) potestat(e) VII co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / [equit(ibus) et pe]d(itibus) qui mi(li)t(averunt) in al(is) duab(us) et coh(orte?) / [una? qua]e appell(antur) II Pannon(iorum) et I Brit/[ton(um?) c(ivium) R(omanorum) e]t I Britann(ica) quae sunt in / [Dacia Po]rolis(s)ensi sub Livio Grapo / [proc(uratore?) et ala] Britann(orum) c(ivium) R(omanorum) quae est / in Pannon(ia) inferiore quin(is) et vicen(is) / pluribusve stipend(iis) emerit(is) dimis/sis honesta missione per Marcium / Turbonem quor(um) nomina subscripta / sunt ipsis liberis posterisq(ue) eorum ci/vitatem dedit et conubium cum uxo/rib(us) quas tunc habuissent cum est / civit(as) iis data aut siqui caelibes essent / cum iis quas postea duxissent dumtaxat / singuli singulas a(nte) d(iem) IIII Id(us) Aug(ustas) T(ito) Salvio Ru/fino Minicio Opimiano Cn(aeo) Sentio Aburiano co(n)s(ulibus) / alae Brit(t)on(um) c(ivium) R(omanorum) cui praefuit / M(arcus) Minicius Marcellinus / ex gregale / Glavo Navati f(ilio) Sirm(io) / et Iubenae Bellagenti fil(iae) uxori eius Eravis(cae) / descriptum et recognitum ex tabula ae/nea quae fixa est Romae in muro post tem/plum divi Aug(usti) ad Minervam » “Împăratul cezar, fiu al răposatului Traianus Parthicus, al răposatului Nerva nepot, Traianus Hadrianus augustul, preot suprem, cu tribunicia potestas a 7-a oara, consul a 3-a oară, proconsul, călăreţilor şi pedestraşilor care au servit în două ale şi o cohortă care se numesc a II-a de Pannoni şi I de Britoni de CETĂŢENI ROMANI şi cohorta I Britannica de 1000 ce sunt în Dacia Por LikeLike
 13. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Dovezile arheologice ale
  CĂSĂTORIILOR VETERANILOR ROMANI cu FEMEILE DACE
  nu sunt pe placul lui toxinKGB

  LEGIONARII CETĂŢENI ROMANI-CIVIUM ROMANORUM din PROVINCIA ROMANĂ DACIA POROLISENSIS-Sălaj-NORDUL Ardealului după ce îşi terminau servicul militar aveau dreptul DE A SE CĂSĂTORI cu femeile localnice care PRIMISERĂ ŞI ELE CETĂŢENIA ROMANĂ -CIVIUM ROMANORUM.

  INSCRIPŢIA DE LA GHERLA

  [Imp(erator) Caesa]r divi Traiani Parthici f(ilius) divi / [Nervae nep]os Traianus Hadrianus Aug(ustus) pon/[tif(ex) max(imus) t]ribunic(ia) potestat(e) VII co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / [equit(ibus) et pe]d(itibus) qui mi(li)t(averunt) in al(is) duab(us) et coh(orte?) / [una? qua]e appell(antur) II Pannon(iorum) et I Brit/[ton(um?) c(ivium) R(omanorum) e]t I Britann(ica) quae sunt in / [Dacia Po]rolis(s)ensi sub Livio Grapo / [proc(uratore?) et ala] Britann(orum) c(ivium) R(omanorum) quae est / in Pannon(ia) inferiore quin(is) et vicen(is) / pluribusve stipend(iis) emerit(is) dimis/sis honesta missione per Marcium / Turbonem quor(um) nomina subscripta / sunt ipsis liberis posterisq(ue) eorum ci/vitatem dedit et conubium cum uxo/rib(us) quas tunc habuissent cum est / civit(as) iis data aut siqui caelibes essent / cum iis quas postea duxissent dumtaxat / singuli singulas a(nte) d(iem) IIII Id(us) Aug(ustas) T(ito) Salvio Ru/fino Minicio Opimiano Cn(aeo) Sentio Aburiano co(n)s(ulibus) / alae Brit(t)on(um) c(ivium) R(omanorum) cui praefuit / M(arcus) Minicius Marcellinus / ex gregale / Glavo Navati f(ilio) Sirm(io) / et Iubenae Bellagenti fil(iae) uxori eius Eravis(cae) / descriptum et recognitum ex tabula ae/nea quae fixa est Romae in muro post tem/plum divi Aug(usti) ad Minervam »

  “Împăratul cezar, fiu al răposatului Traianus Parthicus, al răposatului Nerva nepot, Traianus Hadrianus augustul, preot suprem, cu tribunicia potestas a 7-a oara, consul a 3-a oară, proconsul, călăreţilor şi pedestraşilor care au servit în două ale şi o cohortă care se numesc a II-a de Pannoni şi I de Britoni de CETĂŢENI ROMANI şi cohorta I Britannica de 1000 ce sunt în Dacia Porolissensis sub comanda lui Livius Grapus procuratorul [?] şi ala I de Britani CETĂŢENI ROMANI staţionată în Pannonia Inferior, după un serviciu de 25 sau mai mulţi de ani, eliberaţi din armată, cinstiţi şi răsplătiţi de către Marciu Turbo, ale căror nume se află scrise mai jos, LOR, COPIILOR ŞI URMAŞILOR LE-A DAT CETĂŢENIA şi DREPTUL DE LEGIUITĂ CĂSĂTORIE CU SOŢIILE pe care le-a dat cetăţenia sau celor care erau celibi (neînsuraţi) cu acele femei pe care le vor lua după aceea, dar numai pentru câte una. A patra zi înaintea idelor lui august, Titus Salvius Rufinus Minicius Opimianus şi Cnaeius Sentius Aburianus fiind consuli. Pentru ala de Brittoni CETĂŢENI ROMANI care a fost comandată de Marcus Minicius Marcellinus, fostul ostaş de rând Glavus fiul lui Navatus din Sirmium şi Iubenei fiica lui Bellagentus, soţia lui, evariscă. Acest text este copia controlată după tabla de bronz afişată la Roma pe zidul dinapoia templului fericitului Augustus lângă Minerva”

  (Traducere după I.I.Russu, Inscripţiile Daciei ROMANE, vol.I, Bucureşti, 1975, p.88-89, Diploma Daciei VII)

  *
  VECHILE NUME DACICE ale plantelor de leac …
  alt ADEVĂR ASCUNS de toxinKGB

  ToxinKGB a convins pe mulţi naivi că el este un mare luptător pentru adevăr.
  Şi bineînţeles,când tabăra care i se opune ASCUNDE ATÂTEA DESPRE DACI,devine foarte credibil ce spune nu?
  Adică atunci când pune o tăbliţă de plumb pe masă,se mai întreabă cineva
  DE CE NU E SCRISĂ ÎNTR-O FORMĂ DE LATINĂ?
  Ce mai contează că întregul eşafodaj al “MANIPULĂRILOR tulburătoare” afirmă sus şi tare că “LIMBA ROMÂNĂ este muma limbii latineşti”…
  Vă rog să comparaţi numele plantelor medicinale la strămoşii noştri daci cu numele lor la NOI ROMÂNII,strănepoţii lor.Sunt chiar curios cât îl vor mai credita românii naivi cu încrederea lor pe acest ABIL ESCROC,ToxinKGB.
  Dioscoride, medic greco-roman care l-a însoţit pe Traian în cel de-al doilea război cu dacii, a scris un tratat de botanică farmaceutică, “De materia medica”, în care a prezentat şi
  21 de plante medicinale utilizate de daci în diferite maladii.
  Alături de numele grec şi roman, este înscris şi cel dacic:

  ANIARSEXE (Iarba săracă, Sparceta, Baltarina )
  BOUDHATHALA( (limba boului, acţiune sudorifică);
  CINOUBOILA( (brionia, cicatrizantă în plăgi, diuretică);
  COADAMA( sau COALAMA ( (limbariţă, răcoritoare calmantă în prurite, cicatrizantă);
  COICODILA( sau COICOLIDA( (iarba bubei, diuretică, purgativă);
  DIELLEINA ( (măselariţă, folosită de daci ca analgezic, calmant, hipnotic, antispastic);
  DIESEMA( (lumănărică, acţiune astringentă şi antiperistaltică în diarei);
  DOCTILA,CHODELA, DOCHELA( (Tămâiţa de câmp)
  DIODELA( sau DUODELA( (coada şoricelului, utilizată ca tonic, hemostatic, antiastmatic, laxativ, calmant al durerilor abdominale);
  DYN ((Urzica, Urzica mare, Urzica de pădure)
  GUOLETA( (Mărgeluşe, Mei păsăresc)
  MENDRUTA( (Strigoaie, Steregoaie)
  MIZELA ( Cimbrul, efect antidiareic, antispasmodic, diuretic);
  PRIADILA( Curpen, Viţă albă, Archi, Luminoasă)
  PROPODILAsau PROCEDILA( Cinci degete, Iarba degetelor, Ochiul boului)
  SALIA( Ciumăfaia, Alaur, Bolondariţă,conţine alcaloizi ca hiosciamina şi scopolamina);
  SCIARE( ( Varga ciobanului, Scăiuş)
  STIRSOZILA( (Fierea pământului, Floare de friguri, Cintaură, Frigor, Frigurică, Potroacă, Scânteuţă de friguri, tintaură)
  TENDILAsau TEIDIL(Izmă, Izmă bună, Gingiurnă, Mintă)
  RIBORASTRA ( brusturele, diuretic, hipoglicemiant, antiseptic, laxativ, sudorific, depurativ)
  USAZILAArăriel, Limba câinelui, Arăţel, Plescăiţă roşie, Poalele mâţii)

  Doar Limba Boului-BOUDHATHALA şi Brusturele-RIBORASTRA par a mai fi păstrat ceva din forma originală…
  Şi ce dovedeşte comparaţia dintre VECHILE NUME DACICE ale plantelor « de leac » şi NUMELE ROMÂNEŞTIde astăzi ale aceloraşi plante ?
  Că numele lor original NU S-A PĂSTRAT.
  Dar cine a fost dintotdeauna PĂSTRĂTORUL NUMELOR PLANTELOR « DE LEAC » ?
  Exact OAMENII DIN POPOR,oamenii locului,oamenii pământului, »TERRANII » adică « ŢERANII »,ţăranii ROMÂNI.
  Exact aceia pe care tovarăşul ToxinKGB îi consideră NEASIMILABILI(din interes sau neştiinţă).
  Ei cum rămâne cu afirmaţia că cetăţenii de rând NU s-au „încrucişat” cu ROMANII?
  Faptul că TOATE NUMELE plantelor medicinale au fost schimbate chiar de către cei care le foloseau cel mai mult,adică ŢĂRANII,este încă o dovadă INCONTESTABILĂ A ROMANIZĂRII străbunilor noştri daci.
  Este încă o dovadă a totalei ASIMILĂRI a limbii DACILOR de către LIMBA LATINĂ şi cultura ROMANILOR.
  *
  Este evident că “DACISMUL” pentru noi este “MOLDOVENISMUL 2″!
  Se pare că toxinKGB se teme CA DRACU DE TÂMÂIE de ce DECLARAU CU MÂNDRIE strămoşii:
  “SUNTEM DI SÂNGE ROMENESC”

  Nicolae Milescu Spătarul
  vorbeşte despre latinitatea limbii române în felul următor:

  „Dumnezeu se zice în limba greacă Theos, iar pe limba latinească Deus,
  iară RUMÂNEŞTE se cheamă Dumnezeu,
  care nume IASTE LUAT DE LA LETINIE
  în ce chip şi
  MAI JUMĂTATE de limba românească luat DE LA LATINI”.

  ROMANITATEA ROMÂNILOR

  “În fond, ideea ROMANITĂŢII ROMÂNILOR în viziunea ei evolutivă ni se prezintă… ca un arbore gigantic al cărui trunchi îl constituie
  TRADIŢIA AUTOHTONĂ A ROMANITĂŢII,
  CONŞTIINŢA POPORULUI ROMÂN DESPRE ROMANITATE.

  Ramurile sale reprezintă, desigur, tradiţiile înfăţişate mai sus, rămurelele şi frunzele fiind DIFERITELE MĂRTURII ASUPRA ROMANITĂŢII ROMÂNILOR.
  Din arborele ROMANITĂŢII ROMÂNILOR cunoaştem cel mai bine trunchiul; nu este exclus ca cercetări viitoare să descopere existenţa unor noi ramuri; cu siguranţă putem afirma că numeroase frunze ale acestui arbore ne-au rămas necunoscute.”
  (Adolf Armbruster – ROMANITATEA ROMÂNILOR)

  *Mircea ELIADE:
  “O mie de ani în urmă, a avut loc ceea ce putem numi pe drept cuvânt O CATASTROFĂ DE INCALCULABILE CONSECINŢE PENTRU ISTORIA ROMÂNILOR:
  Slavii au ocupat Peninsula Balcanică şi s-au întins până la Adriatica. Marea unitate etnică, lingvistică şi culturală pe care, în pofida tuturor năvălirilor barbare, o alcătuia
  ROMANITATEA ORIENTALĂ
  (CARE SE NUMEA, CHIAR DIN secolul IV după Christos, ROMANIA),
  a fost definitiv sfărâmată.”

  “Descindem dintr-unul din «neamurile cele mai numeroase din lume» şi praful s-a ales de el, NICI MĂCAR LIMBA NU I SE MAI CUNOAŞTE.
  Am făcut parte dintr-o ROMANIE DE TREI ORI MAI MARE DECÂT DACIA”

  “Istoria NEAMULUI ROMÂNESC n-a fost decat o lungă, necontenită, halucinantă hemoragie.”
  -“Teroarea istoriei” şi destinul ROMÂNIEI – Mircea Eliade

  (LIMBA ROMÂNĂ)”arată CARACTERELE ROMANICE, ba încă le arată în unele privinţe mai curate decat celelalte limbi ROMANICE.
  Limba POPORULUI ROMÂN prezintă în chipul cel mai netulburat
  DEZVOLTAREA DE LA GRAIUL LATIN SPRE CEL ROMANIC.”

  (W. Meyer-Lübke, Rumänische und Romanisch)
  *
  “Ce stranie este tenacitatea cu care oamenii aceştia [AROMÂNII] aderă la limba şi obiceiurile rasei din care fac parte! Deşi s-au scurs multe secole de când aceşti oameni îndură sclavia numeroşilor tirani, totuşi sunt în stare să se întreţină cu un străin în temerara şi pitoreasca LIMBĂ A ROMEI ANTICE.”
  (Edmund Spencer, Travels în European Turkey…)
  *
  “Acest sentiment puternic de a trăi şi de a muri pentru naţionalitatea lor l-au exteriorizat şi l-au consfinţit cu numele de ROMÂN; şi unde este puterea care să le poată lua această naţionalitate, unde se află dreptul care ar putea să le-o conteste ?”
  (Stefan Ludwig Roth, 1848)
  *
  “Astfel astăzi moldovenii, muntenii, valahii transalpini, mysienii, basarabenii şi epiroţii se numesc pe sine cu toţii cu un nume cuprinzător nu «valahi» ci «ROMÂNI», iar limbii lor neaoşe îi spun «ROMÂNA».”
  (Dimitrie Cantemir, Historia Moldo-Valahica)
  *
  “[ROMANII, ce] se întindeau aproape de marginea Constantinopolului până la Byza şi mai departe, în mulţime fără număr, neam de oameni care se simţeau foarte bine în locuri greu de umblat şi care SE OCUPAU CU PĂSTORITUL dar erau obişnuiţi ŞI CU LUPTELE”
  (Georgios Pachymeres, Istorii compuse, even.-1285)
  *
  “Noi considerăm că ROMÂNII nu sunt numai cei mai numeroşi, ci ŞI CEI MAI VECHI LOCUITORI de azi ai Transilvaniei.
  Imigrarea lor, din sudul Dunării în Transilvania, nu poate fi adeverită cu nici o dovadă istorică.”
  (E. A. Bielz, Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens)
  *
  “Împăratul Diocleţian iubea mult ţara Dalmaţiei; de aceea A ADUS DIN ROMA POPOR împreună cu familiile lor şi i-a aşezat în ţara Dalmaţiei: aceştia se numesc şi ROMANI, PENTRU CĂ AU VENIT DIN ROMA, şi poartă acest nume până în ziua de astăzi.”
  (Constantin Porphyrogenetul, De administrando imperio)
  *
  “Timpul n-a avut puterea să ştirbească forţa, nici să slăbească speranţa DACO-ROMANILOR.
  Rămăsese aceeaşi rasă, rezistentă, răbdătoare, întrucât se considera nemuritoare:
  » ROMÂNUL NU PIERE », suna un dicton popular în toate regiunile ROMÂNIEI.
  Mai e şi-un altul, aproape la fel de răspândit:
  « Apa trece, pietrele rămân. »
  Apa era năvalirea barbară, ROMÂNII erau pietrele.”

  (Abdolonyme Honoré Ubicini, Les origines de l’histoire ROUMAINE)

  *
  Colindele noastre străvechi spulberă ABERAŢIA ANTI-ROMÂNEASCĂ numită « Noi NU suntem urmaşii Romei”.Soluţia „dacizatorilor” de Moscova?
  Aţi ghicit…toxinKGB „A FĂCUT UITAT” şi „Pluguşorul”

  Şi unde este cel mai popular şi azi „Pluguşorul”?
  În ESTUL ROMÂNIEI.
  Ca să vezi.Tocmai la…”dacii liberi”,geţi,costoboci,carpi,roxolani.
  Aceia „puri”genetic,”neocupaţi”,”neasimilaţi”,”nelatinizaţi”,”neromanizaţi”.
  Probabil tocmai cei ai căror strămoşi locuiau în cei 86% din Dacia „neatinşi” de Roma STRĂBUNICULUI NOSTRU Traian.
  Pluguşorul românesc
  Aho, aho copii şi fraţi,
  Staţi puţin şi nu mânaţi,
  Lângă boi v-alăturaţi.
  Şi cuvântul mi-ascultaţi.
  Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…

  S-A SCULAT MAI AN,
  BĂDICA TRAIAN

  Şi-a-ncălecat pe-un cal învăţat,
  Cu şeaua de aur,
  Cu nume de Graur,
  Cu frâu de mătase,
  Împletit în şase,
  Cât viţa de groasă,
  El în scări s-a ridicat,
  Peste câmpuri s-a uitat,
  Să aleagă-un loc curat,
  De arat şi semănat.

  Şi-a pornit într-o joi,
  Cu un plug cu doispreceze boi.
  Boi boureni,
  În coadă codălbeni,
  În frunte ţintăţei,
  Ia mai mânaţi, măi, flăcăi, hăi, hăi…

  La lună, la săptămână,
  Îşi umplu cu aur mâna.
  Şi el vru să vadă,
  De-i dete Dumnezeu roadă.
  Era-n spic cât vrabia,
  Era-n bob cât trestia.
  Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…

  TRAIAN IUTE S-A ÎNTORS
  Şi din grajd alt cal a scos,
  Un alt cal mai năzdrăvan,
  CUM ÎI PLACE LUI TRAIAN,
  Negru ca corbul,
  Iute ca focul,
  De nu-l prinde locul.
  Cu potcoave de argint,
  Ce dau sporul la fugit.
  TRAIAN IUTE A-NCĂLECAT,
  La Ţinchin a apucat
  Şi oţel a cumpărat,
  Ca să facă seceri mari,
  Pentru secerători tari.

  Şi-altele mai mititele,
  Pentru fete ocheşele
  Şi neveste tinerele.
  De urat, am mai ura,
  Dar mă tem că va-nsera,
  Pe aici, pe la dumneavoastră,
  Departe de casa noastră.
  Şi ne-aşteaptă şi-alte case,
  Cu bucate mai gustoase,
  Cu pâine caldă pufoasă,
  Cu vinul de viţă-aleasă,
  Cu Cotnar de Drăgăşani,
  La anul şi la mulţi ani!

  *
  “Pluguşorul” este reiterarea unei binecuvântari de început
  (Callendae/ Carinda, Corindă, Cărindar)
  ÎNCEPUTUL ROMANILOR în Dacia odată cu Traian.
  Un Traian… Întemeietor (”Pater Patriae”)
  ,
  Împărat (”Optimus Princeps”) şi
  Preot (”Pontifex Maximus”).
  El trage Prima Brazdă (”Sulcus Primigenius”) peste Dacia;
  O face “In Saecula Saeculorum”, cu Doisprezece Boi;
  în numele lui “Iuppiter Optimus Maximus”,
  într-o Joi.

  *
  Adevăruri de mai jos sunt prea TULBURĂTOARE pentru toxinKGB.
  Soluţia ?Evident.LE-A FĂCUT « UITATE ».Şi pe acestea…
  Lista LEGIUNILOR şi COHORTELOR ROMANE din Dacia

  Leg I Flavia Ulpia Hispanorum milliaria – au construit tronsonul drumului Napoca- Potaissa;

  LEGIUNEA a-V-a MACEDONICA – Potaissa, Turda;
  LEGIUNEA a-XIII-a GEMINA – Apulum, Alba Iulia;

  Leg IV Flavia Felix – Sarmizegetusa Regia, Grădiştea Muncelului;
  Leg VI Ferrata – participantă la războaie;
  Leg I Adiutrix – Apulum, Alba Iulia;
  Leg II Adiutrix;
  Leg VII-a Claudia – Cuppae şi Viminacium şi ulterior la Romula;
  Leg XI-a Claudia – Durostorum;
  Leg Numerus Palmyrenorum Porolissensium sagittariorum civium Romanorum – Moigrad, com Mirsid, SJ;
  Coh I Aelia Gaestorum milliaria – Resculum, Bologa, com Poieni, CJ;
  Coh I Antiochesium;
  Coh I Augusta – Buciumi, SJ;
  Coh I F.M. Aurilia Brittonum Malvensis;
  Coh I Batarorum milliaria – Romiţa, com.Românaşi, SJ;
  Coh III Bessorum – Olteni, com Bodoc, CV;
  Coh I Bracaraugustanorum – Bretcu, CV;
  Coh I Britannica milliaria – Caseiu, CJ;
  Coh II Britannica milliaria – Iliusa, BN;
  Coh II Britanica – Romiţa, com.Românaşi, SJ;
  Coh I Britannorum milliaria – Moigrad, com Mirsid, SJ;
  Coh III Britannorum;
  Coh III Campestris miliaria;
  Coh I Cannanefactium – Tihau, com.Surduc, SJ;
  Coh I Cretum;
  Coh IV Cypria;
  Coh II Flavia Bessorum – Olteni, com.Bodoc, CV;
  Coh II Flavia Commagenorum – staţionează permanent la Micia;
  Coh II Flavia Numidarum – Feldioara, com.Ucea, BV;
  Coh III Gallorum – Hoghiz, BV;
  Coh V Gallorum;
  Coh Hispanorum – Bretcu, CV;
  Coh I Hispanorum – Românaşi, SJ;
  Coh I Hispanorum milliaria – Orheiu Bistritei, com.Cetate, BN;
  Coh II Hispanorum – Resculum, Bologa, com Poieni, CJ;
  Coh I Lingonum;
  Coh V Lingonum – Moigrad, com.Mirsid, SJ;
  Coh I Montanorum – Sebeş;
  Coh II Nervia Brittonum – Buciumi, SJ;
  Coh VI Nova Cumidavensium Alexandrina – Cumidava, Râşnov, BV;
  Coh Prima Alpinorum – Călugareni, com.Fremitu, MS;
  Coh VI Thracum – Românaşi, SJ;
  Coh I Tyriorum;
  Coh I Ubiorum – Sighişoara, Podmoale, MS;
  Ala I Asturum – Hoghiz, BV;
  Ala Brittonum – Gherla, CJ;
  Ala I Claudia Gallorum Capitoniana;
  Ala I Claudia nova miscellanea;
  Ala I Dardanorum;
  Ala I Hispanorum Campagonum;
  Ala I Hispanorum pia fidelis Antoniniana;
  Ala II Hispanorum et Aravacorum;
  Ala I Numeri Illyricorum – Brîncoveneşti, MS;
  Ala I Pannoniorum;
  Ala II Pannoniorum – Gherla, CJ;
  Ala Siliana – Gilău, CJ;
  Ala Tungrorum Frontoniana – Iliuşa, BN;

  *
  Sigiliul lui Avram Iancu îi strică « dacizarea »Moscovei. Deci…trebuie « UITAT » şi el nu-i aşa ?»

  Şi pentru că BOZGORII ÎMPUŢIŢI(provocatori KGB care ne-au atacat şi la Chişinău) au îndrăznit să profaneze amintirea SFÂNTĂ a Crăişorului munţilor Apuseni,MARELE ROMÂN Avram Iancu …
  Să ne amintim că
  sigiliul lui Avram Iancu .
  era un brad verde încadrat de inscripţia
  « SIGILLU PRAEFECTUREI AURARIEI GEMINE ».
  De ce « GEMINE » ?Pentru că la APOULON-APULLUM(ALBA-Iulia)era cantonată LEGIUNEA ROMANĂ A-XIII-A GEMINA.
  Ca să vezi.CRĂIŞORUL munţilor Abram Iancu ERA MÂNDRU de strămoşii lui ROMANI.
  Chiar şi-i pusese şi pe propriul sigiliu.SPRE VEŞNICĂ ADUCERE AMINTE.
  *

  ROMÂNUL ÎN VECI NU PIERE
  De Nicolae Tãutu

  “Vremuri triste-ntunecate
  Peste capu-mi au trecut
  Cu mii hoarde furioase
  Prea adesea m-am bătut.
  Dar nici timpurile grele
  Ce mi-au pus străin stăpân
  N-au curmat zilele mele
  Căci AM FOST şi SUNT ROMÂN.
  Ş-oricât timp ROMÂN voi fi
  Nu mă tem cã voi muri.

  Când din Roma cea măreaţă
  Peste plaiuri m-au adus
  Traian ale cărui braţe
  Neamuri multe au supus.
  Cu a lui voce mi-a spus mie
  Acest loc încântător
  De-acum iată, ţi-l dau ţie
  Ca să fii moştenitor
  Şi-oricât timp ROMAN vei fi
  Nu te teme că-i pieri.”

  *
  Călăii OCUPANŢI RUŞI au nevoie de O NOUĂ GENERAŢIE tânără de “STATALIŞTI” ,”MOLDOVENIŞTI” şi mai nou de « DACIŞTI ».
  Adică DE ROBI FĂRĂ IDENTITATE sau cu O NOUĂ şi FALSĂ identitate IMPUSĂ de la Moscova.

  Numai aşa OCUPANŢII RUŞI îţi pot ţine tancurile în continuare pe pământul ROMÂNESC al Basarabiei,SFINŢIT CU SÂNGELE BUNEILOR şi în acelaşi timp să le mai fie pupate şi ciubotele anual de 9 Mai .
  Numai aşa BESTIILE CRIMINALE,CĂLĂII şi ASASINII OCUPANŢI RUŞI pot fi numiţi pe mai departe “ELIBERATORI”.
  Pentru că
  “Un popor FĂRĂ CULTURĂ,
  este UN POPOR UŞOR DE MANIPULAT”
  Immanuel KANT
  „CINE CONTROLEAZĂ TRECUTUL CONTROLEAZĂ ŞI VIITORUL.
  Cine controlează prezentul controlează ŞI trecutul”.
  “1984 “-George Orwell
  „cine NU-ŞI CUNOAŞTE TRECUTUL
  NU poate înţelege prezentul
  şi NU va putea să vadă viitorul”.

  *

  Mihai Eminescu:

  “DA,DE LA ROMA VENIM,
  scumpi şi iubiţi compatrioţi,
  – din DACIA Traiană”.

  Cât de frumos,simplu şi concis a rezumat Eminescu DUALITATEA DACO-ROMANĂ a POPORULUI ROMÂN!
  Dar toxinKGB şi acoliţii lui din KGB nu au auzit şi nici nu vor să audă de citatul acesta…

  RUSIA,ia-ţi “DACIZAREA” şi du-te-n…TURBINKĂ
  VIDMĂ-KGB !

  *
  „De când e SUFLET DE ROMÂN pe faţa pământului,
  ROMÂNUL A FOST MÂNDRU DE A FI ROMÂN,

  şi chiar atunci când lumea
  îl privea cu dispreţ, el îşi cânta doina şi,
  în conştiinţa puterilor pe care le purta în
  sine, privea mândru împrejurul său.

  Sămânţa, din care a răsărit acest
  popor, e nobilă, şi poporul nu va pieri
  decât atunci când ROMÂNII vor uita de
  nobleţea seminţiei lor. ”

  Mihai Eminescu

  *
  La 17 mai 1946, cu 14 zile înainte de a fi executat de către slugile de la Bucureşti ale Călăilor Ocupanţi RUŞI
  mareşalul martir ION ANTONESCU a spus:

  “Scump POPOR ROMÂN,
  sunt mândru că am făcut parte dintr-o naţie cu

  DUBLĂ ASCENDENŢĂ,
  ROMANĂ şi DACĂ,

  a cărei istorie a fost luminată de
  STRĂLUCITOAREA FIGURĂ A LUI TRAIAN
  şi de JERTFA MARELUI DECEBAL !

  Am luptat în două războaie pentru gloria ta!
  Sunt fericit să cobor cu câteva clipe mai devreme lângă martirii tăi. Toţi au luptat pentru dreptatea ta! …”

  *

  Like

 14. Mai, fratilor ,,romanani’, va sfatui sa schimbati numele tarii din ,,Romania” in DACIA asa cum o numeau stramosii nostri pe timpuri…si nimeni nu vor mai numi pe toti ,,rromi”, …..ci vor respecta in toata lumea ca pe un popor decent si cu identitate antica!!!

  Like

 15. AVEM UN TERITORIU CARE ESTE AL NOSTRU DE MI DE ANI CAM 7500 INAINTEA E N AVEM O LIMBA UNICA CU INFLUENTA NEO LATINA SI THRACA SINTEM URMASI LUI TRAIAN DECEBAL BUREBISTA TOTI FIIND THRACI DE ORIGINE AVEM INTINSE ORIGINILE NOASTRE PINA IN CORSICA SPRE VEST SI SPRE EST MULT MAI DEPARTE DAR ASTA STIM NUMAI NOI NIMENI NU O SA NE CREADA ATIT TIMP CIT NU VOM INVATA SI CELELANTE POPOARE EUROPENE CINE SINTEM NOI DE UNDE VENIM SI CARE ESTE ADEVARATA NOSTRA CULTURA SI CE AM ADUS NOI IN CULTURA TARI NOASTRE DE ASTAZI EUROPA

  Like

 16. Se pare ca mizeriile romaniste au ajuns si aici, desi le-am dat peste bot cu izvoare latine si i-am spulberat cam de peste tot! Fireste ca trec cu vederea cele 42 de razboaie ale Dacilor Liberi, o parte castigate. 153 ani de ocupatie, practic pana la ordinul lui Gallianus de a trimite LVM si LXIIIG impotriva lui Ingenuus. Dupa asta a urmat Regalian Eliberatorul, povestea lui e cunoscuta tot din izvoare latine, apoi tratatul lui Aurelian cu alianta carpo-traco-gota, retragerea definitiva – dupa care Aurelian pleaca sa lupte in Persia. Va incerca sa revina in 271/273, cand II RETRAGE PE COLONISTI LA SUD DE DUNARE. sI LUCRUL ASTA E IN IZVOARE, COLONIILE DIN SUD PRIMESC NUME DUPA CELE DIN NORD! Studiile romanistilor spun asta, Nicolae Gostar este unul dintre ei, l-au amenintat ca ii iau painea de la gura, ca pe atatia altii, din respect fata de memoria batranului profesor care nu a mai rabdat minciuna – si a identificat o parte din aceste centre! Dar afara de izvoare este rezultatul cercetarilor din siturile romane care nu lasa loc de dubii, depopulare de pana la 90% – 95% in toate centrele cu exceptia Sucidavei, vechi centru dacic, apoi roman. Leprele romaniste de azi uita sa adune cati veterani legionari (erau singurii care primeau pamant acolo unde isi incheiau serviciul) se puteau lasa la vatra dintr-o legiune, doua cu Macedonica, din 169. Uita sa spuna ca locuiau aproape numai in canabae aparate de armata, uita sa spuna ca obstile traco-dace s-au pastrat aproape intacte pana in secolul trecut, cel putin in regiunile traditionale, uita de port, de inventarul utilitar, in buna parte dacic, uita sa spuna ca dupa 273 nu s-a mai construit nimic cu specific roman si atatea altele! “Uita”! Fireste ca nu au cum sa explice ca la 500 – 600 de km de frontiera romana de pe Alutanus se vorbea aceiasi limba! Cum s-au romanizat astia? Prin lupte cu romanii, fireste!! Stie, de fapt, cineva ce inseamna romanizarea ? O teorie fara nicio legatura cu ceea ce s-a intamplat atunci. Minti bezmetice de sclavi. Dacii au luptat tot timpul cu roma fiindca nu aU vrut sa se identifice niciodata cu lumea romana. aU URAT-O CU TOATA PUTEREA FIINTEI LOR! Sunt dovezi presarate la tot pasul, de la “nebunia getilor” care au devastat la moartea lui traian tot ce era roman, le-au ucis guvernatorul, le-au ars podul de la drobeta si le-au asediat ulpia traiana pana la marile confederatii care ajung pana in Capadochia in preajma Eliberarii.

  CAINII ROMANIZARII SUNT URMASII ACELOR 1 – 2 % DIN POPULATIA ACESTEI TARI, NOI SUNTEM URMASII DACILOR SI VOM FI MEREU!

  EHTANA SUN MEHON – AVVA DECEBAL!

  Like

  1. PUBLIUS CORNELIUS Regalianus şi Sulpicia Dryantilla sau cum « te face » toxinKGB şi nici nu simţi…

   Nimic nu îmi face mai mare plăcere decât SĂ DESFIINŢEZ O MANIPULARE oricât de TULBURĂTOARE ar fi ea CU PROPRIILE EI ARME.
   De exemplu DACIZATORII creaţi de KGB se folosesc în manipularea lor foarte des de numele lui REGALIANUS.
   Dar cine a fost REGALIANUS?
   După Burebista şi Decebal, un strănepot al lui Decebal, împăratul dac Regalian, a reunificat Dacia înainte de aşa-zisa retragere aureliană.
   Regalianus PUBLIUS CORNELIUS(?-268) Guvernator al Moesiei,Illiriei, Pannoniei şi Daciei.
   La scurt timp după înfrângerea uzurpatorului Ingenuus , este proclamat împărat de către legiunile de la Dunăre.
   În acelaşi an respinge o invazie sarmatică. Se consideră membru al familiei regale dacice, afirmând că este rudă cu însuşi Decebal.
   “gentis Daciae, DECEBALI ipsius, ut fertur, affinis”
   -”DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune,
   RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”
   (Scriptores Historiae Augustae, Tyranni triginta,10,8)
   Istoria îl menţionează ca fiind DAC din Durostorum şi s-a arătat duşman al oligarhiei de la Roma.
   Ce observăm din datele istorice?
   Exact ROMANIZAREA DACILOR atât de contestată de “DACIZATORII” care regizează “MANIPULĂRILE tulburătoare”.
   Ce ne spun sursele istorice că era Regalianus?
   “DAC din Durostorum”.
   Ba şi mai mult “gentis Daciae, DECEBALI ipsius, ut fertur, affinis” -“DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune, RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”.
   Perfect.
   Care erau PRENUMELE DACULUI Regalianus,RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL? “PUBLIUS” şi “CORNELIUS ”!
   Ce fel de prenume sunt acestea?
   Prenume ROMANE.

   Şi poetul Ovidius avea prenumele “PUBLIUS”…
   Dar cine era soţia DACULUI PUBLIUS CORNELIUS Regalianus?
   ROMANA Sulpicia Dryantilla era fiica lui
   CLAUDIA AMMIANA DRYANTILLA și
   POLLIO SULPICIUS,
   un SENATOR ROMAN realizat și ofițer sub Caracalla.

   Ei i-a fost acordat titlul de Augusta de către soţul ei Regalianus PUBLIUS CORNELIUS.
   Deci ROMANA Sulpicia Dryantilla era soţia DACULUI CU PRENUME ROMANE PUBLIUS CORNELIUS Regalianus,din neamul marelui nostru rege DECEBALUS.
   Oare ÎN CE LIMBĂ se adresa Regalianus legiunilor răspândite din Iliria şi Panonia până în Tracia ,Moesia şi Dacia?
   Evident ÎN LIMBA LATINĂ.
   Dar cu PROPRIA SOŢIE,ROMANA Sulpicia Dryantilla în ce limbă vorbea?
   Evident ÎN LIMBA LATINĂ.
   Probabil că şi-a cunoscut SOCRII ROMANI personal.
   LA ROMA.
   Oare în ce limbă vorbea Regalianus,“DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune, RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”
   cu soacra lui CLAUDIA AMMIANA DRYANTILLA și cu socrul său SENATORUL ROMAN POLLIO SULPICIUS?
   Evident ÎN LIMBA LATINĂ.

   Dacă Regalianus ÎI URA AŞA DE CRÂNCEN pe romani cum MINTE ORDINAR dentistul Napoleon Săvescu,DE CE S-A ÎNSURAT cu o femeie din Roma,cu o fiică de SENATOR ROMAN?
   Ca să nu mai spun că după asasinarea lui Regalianus peste Dacia ROMANĂ a fost împărăteasă chiar ROMANA Sulpicia Dryantilla…
   Iată că dacii O IUBEAU pe SUCCESOAREA lui Regalianus,Împărăteasa ROMANĂ Sulpicia Dryantilla.

   Ei cum e cu “imposibilitatea” romanizării şi LATINIZĂRII dacilor?

   Încă nu mi-a răspuns nimeni…
   Alio,MASKVA,degeaba te scremi!
   SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM!

   Like

 17. NOI suntem urmasii Dacilor.
  Daca-mi spune cineva ca in MARAMURES o ajuns ROMANII … ii interzic sa se mai uite la filme SF.

  Si noi sa invatam latina?….Atunci ar trebui ca partea din Sud a tarii sa vorbeasca Turceste, iar in Ardeal sa se vorbeasca Maghiara.

  Dar NU!
  Noi vorbim limba Traco-Geta. Si DACII si ROMANII de acolo se trag.
  Uitativa la italieni. Nordul nu se poate intelege cu sudul, asa discrepanta mare sunt intre dialecte. Si acum distantele mari se pot strabate in cateva ore, deci nu se poate spune de izolare.

  Acum 2000- 7000 de ani…. se putea produce aceasta discrepanta.

  Like

  1. addig a szláv dominanciáju nyelvet használták. Az egyház nyelve is az óbolgár volt. Ortodox embert láttál már latint beszélni?Gepida-gót meg-szállás 270 évig germán eredetet eredményezett. Kr.e 164-ben megsemmisül a trák nyelv,Traianus császár után a dák nyelv nem jut el az írásbeliség szintjére.A latin római katona 3 évnél többet nem tölt-hetett Rómán kivül,mert az őslakosság megfogyatkozott Rómában.A balkáni Ochridi ortodox püspökség a Cirill-Metód szláv befolyás alatt volt,a vallási nyelv is így alakult ki. A tánc,a nyelv, népszokás és a faji megjelenés,
   -azt írta egy román tudós,ha nem nézzük,hol vagyunk- azonos,a bolgár,
   macedon,oláh/román/ népnél.A vlach pásztorok legelőváltó nép volt, sokáig nem volt uralkodó osztályuk.Egyedül a bolgár Petar- Asen alatt 1185-ben jutottak hatalomhoz a cincarok,arumenek,amikor a bizánci birodalom ellen harcoltak-ez tartott 1218-ig. Moldvában pedig Cumánia-/Kunország/ volt,maga Basarab is kun nevű,/győző,legyűrő apa/ebből származik a magyar-türk eredetű sexual cselekedet szavunk is.Hát ennyit a nagy dák elméletről.Álmodozni lehet,de a hódításokat alátá-masztani legendákkal nem elég. A tudományos világ már több helyen ismeri a valóságot.Egyetlen folyó,tó nem őrzi az ugymond dák őslakosok nyelvét Erdélyben.Miért? Meg kell elégedni a valósággal,az is szép lehet ha összefogunk. Dunának,Oltnak egy a hangja…

   Like

  2. Atenţie :
   « DACISMU` pentru noi E MOLDOVENISMU` 2 ! »

   PUBLIUS CORNELIUS Regalianus şi Sulpicia Dryantilla sau cum « te face » toxinKGB şi nici nu simţi…

   Nimic nu îmi face mai mare plăcere decât SĂ DESFIINŢEZ O MANIPULARE oricât de TULBURĂTOARE ar fi ea CU PROPRIILE EI ARME.
   De exemplu DACIZATORII creaţi de KGB se folosesc în manipularea lor foarte des de numele lui REGALIANUS.
   Dar cine a fost REGALIANUS?
   După Burebista şi Decebal, un strănepot al lui Decebal, împăratul dac Regalian, a reunificat Dacia înainte de aşa-zisa retragere aureliană.
   Regalianus PUBLIUS CORNELIUS(?-268) Guvernator al Moesiei,Illiriei, Pannoniei şi Daciei.
   La scurt timp după înfrângerea uzurpatorului Ingenuus , este proclamat împărat de către legiunile de la Dunăre.
   În acelaşi an respinge o invazie sarmatică. Se consideră membru al familiei regale dacice, afirmând că este rudă cu însuşi Decebal.
   “gentis Daciae, DECEBALI ipsius, ut fertur, affinis”
   -”DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune,
   RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”
   (Scriptores Historiae Augustae, Tyranni triginta,10,8)
   Istoria îl menţionează ca fiind DAC din Durostorum şi s-a arătat duşman al oligarhiei de la Roma.
   Ce observăm din datele istorice?
   Exact ROMANIZAREA DACILOR atât de contestată de “DACIZATORII” care regizează “MANIPULĂRILE tulburătoare”.
   Ce ne spun sursele istorice că era Regalianus?
   “DAC din Durostorum”.
   Ba şi mai mult “gentis Daciae, DECEBALI ipsius, ut fertur, affinis” -“DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune, RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”.
   Perfect.
   Care erau PRENUMELE DACULUI Regalianus,RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL? “PUBLIUS” şi “CORNELIUS ”!
   Ce fel de prenume sunt acestea?
   Prenume ROMANE.

   Şi poetul Ovidius avea prenumele “PUBLIUS”…
   Dar cine era soţia DACULUI PUBLIUS CORNELIUS Regalianus?
   ROMANA Sulpicia Dryantilla era fiica lui
   CLAUDIA AMMIANA DRYANTILLA și
   POLLIO SULPICIUS,
   un SENATOR ROMAN realizat și ofițer sub Caracalla.

   Ei i-a fost acordat titlul de Augusta de către soţul ei Regalianus PUBLIUS CORNELIUS.
   Deci ROMANA Sulpicia Dryantilla era soţia DACULUI CU PRENUME ROMANE PUBLIUS CORNELIUS Regalianus,din neamul marelui nostru rege DECEBALUS.
   Oare ÎN CE LIMBĂ se adresa Regalianus legiunilor răspândite din Iliria şi Panonia până în Tracia ,Moesia şi Dacia?
   Evident ÎN LIMBA LATINĂ.
   Dar cu PROPRIA SOŢIE,ROMANA Sulpicia Dryantilla în ce limbă vorbea?
   Evident ÎN LIMBA LATINĂ.
   Probabil că şi-a cunoscut SOCRII ROMANI personal.
   LA ROMA.
   Oare în ce limbă vorbea Regalianus,“DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune, RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”
   cu soacra lui CLAUDIA AMMIANA DRYANTILLA și cu socrul său SENATORUL ROMAN POLLIO SULPICIUS?
   Evident ÎN LIMBA LATINĂ.

   Dacă Regalianus ÎI URA AŞA DE CRÂNCEN pe romani cum MINTE ORDINAR dentistul Napoleon Săvescu,DE CE S-A ÎNSURAT cu o femeie din Roma,cu o fiică de SENATOR ROMAN?
   Ca să nu mai spun că după asasinarea lui Regalianus peste Dacia ROMANĂ a fost împărăteasă chiar ROMANA Sulpicia Dryantilla…
   Iată că dacii O IUBEAU pe SUCCESOAREA lui Regalianus,Împărăteasa ROMANĂ Sulpicia Dryantilla.

   Ei cum e cu “imposibilitatea” romanizării şi LATINIZĂRII dacilor?

   Încă nu mi-a răspuns nimeni…
   Alio,MASKVA,degeaba te scremi!
   SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM!

   Like

  3. « UITAREA »DE TIP RUSESC, selectiv, loveşte din nou :
   toxinKGB “I-A UITAT” pe TOŢI CRONICARII ROMÂNI !
   Dimitrie Cantemir(1673-1723),
   Grigore Ureche(1590-1647) ,
   Miron Costin(1633- 1691),
   Ion Neculce(1672- 1745),
   Nicolae MiIescu Spătarul(1636 -1708),
   Vasile Lupu(1595 – 1661),
   mitropoliţii Varlaam (1585 – 1657)
   şi Dosoftei( 1624 – 1693)

   « UITAREA »DE TIP RUSESC, selectiv, loveşte cu repetiţie :
   toxinKGB “I-A UITAT” şi pe TOŢI CRONICARII STRĂINI!

   Jan Laski, episcop de Gnezno(1514)
   Francesco della Valle (1532)
   Croatul Ante Verančić precizează (1570)
   Francezul Pierre Lescalopier (1574)
   Martinus Szent-Ivany (1699)
   Umanistul sas Iohannes Lebel (cca 1490-1566)
   Cancelarul Poloniei (1595)
   Cântecul Nibelungilor,epopee germană din perioada medievală (sec. al XII-lea – al XIII-lea)
   A.Armbruster

   Strategikon, tratat militar bizantin din secolul al VII-lea

   Neacşu din Câmpulung Muscel (1521)

   Napolitanul Ferrance Capeci (24 februarie 1584)

   Iezuiţii Cancelariei Papale
   Antonio Possevino (1533-1611)
   Giulio Mancinelli (1537-1618)

   Misionarul italian Niccolo Barsi (1640)

   Misionarul bosniac Marco Bandini (Bandulovici), mort în 1650

   Misionarul catolic bulgar Petru Bogdan Baksic (Baksev) (1601-1674)

   Paolo Bonncini(Malta) 24 aprilie 1630

   “Elia Bilnerio della diocesi di Vratislavia,sacerdote germano” (1650)

   Misionarul poliglot Giovanni Battista del Monte (1671)

   Arhiepiscopul de Marcianopoli Vito Piluzio (1671)

   Superiorul iezuiţilor din Iaşi, polonezul Martinus Maximilanus
   Kiernozyscki (1722)

   Polonezul Jan Dlugosz (1415-1480)

   Istoricul umanist polon Stanislav Orzechowski (1513-1566)

   Stanislav Orzechowski (1513-1566)

   Domnul Moldovei Bogdan al-III-lea FIUL lui Ştefan cel Mare
   (20 martie 1509)

   Secretarul polonez al reginei Isabella, Petru Porembsky (1524)

   Cronica moldopolonă(1566)

   Umanistul sas Georg Reicherstorffer (sec. XV-XVI, născut în Sibiu), notar al oraşului Sibiu, secretar regal şi consilier (din 1526) al lui Ferdinand I de Habsburg
   Italianul Alecsandro Guagnini(1564)

   Călătorul francez Pierre Lescalopier (1574)

   Întrebaţi-vă de ce tovarăşul Toxin « a uitat » că
   TOŢI cronicarii medievali atât ROMÂNI cât şi străini evocaţi mai sus au spus clar:SUNTEM ROMÂNI!
   Întrebaţi-vă de ce “Letopiseţele” moldovenesc şi cantacuzinesc nu sunt pomenite în mizeria ANTI-ROMÂNEASCĂ “Dacii-MANIPULĂRI tulburătoare” numită mincinos “documentar”!
   Întrebaţi-vă de ce NICIUNA DIN CRONICILE CITATE MAI JOS nu este nici măcar pomenită de TOXIN-KGB!

   • Domnul Moldovei -Dimitrie Cantemir
   (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723):

   “Noi, moldovenii,
   LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI
   ROMÂNI
   ROMÂNI
   ROMÂNI
   ROMÂNI
   ROMÂNI
   ROMÂNI

   iar limbii noastre NU DACICĂ,
   NU DACICĂ
   NU DACICĂ
   NU DACICĂ
   NU DACICĂ
   NU DACICĂ
   NU DACICĂ

   nici moldovenească,

   ci ROMÂNEASCĂ
   ROMÂNEASCĂ
   ROMÂNEASCĂ
   ROMÂNEASCĂ
   ROMÂNEASCĂ
   ROMÂNEASCĂ
   ROMÂNEASCĂ

   astfel că, dacă vrem să-l întrebăm pe un străin de ştie limba noastră, nu-l întrebăm: „Ştii moldoveneşte?” (în latină: „Scis moldavice?”), ci: „Ştii ROMÂNEŞTE?”, adică (în latineşte – n.n.) „Scis ROMANICE?”. ”

   Iată predoslovia semnată de DOMNUL ŢĂRII MOLDOVEI Vasile Lupu, la “Cartea de Învăţătură Românească”, tipărită la Iaşi, în 1643, cu binecuvântarea mitropolitului Varlaam.
   Cuvintele DOMNULUI MOLDOVEI Vasile LUPU:

   Cuvânt împreună CĂTRĂ TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ(1643)

   “IO VASILE VOEVOD– cu darul lui Dumnedzău şi biruitoriu şi DOMN A TOATĂ ŢARA MOLDOVEI, dar şi milă şi pace şi spasenie
   A TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ”

   “Dintru cât s-au îndurat Dumnedzău dintru mila sa de ne-au dăruit, dăruim şi noi acest dar LIMBII ROMÂNEŞTI carte pre LIMBA ROMÂNEASCĂ, întâiu de laudă lui Dumnedzău, după acea de învăţătură şi de folos sufletelor pravoslavnici. Să iaste şi de puţin preţ, iar voi să o priimiţi nu ca un lucru pementesc, ce ca un odor ceresc.
   Şi pre dânsa cetind, pre noi pomeniţi şi întru ruga voastră pre noi nu uitareţi. Să hiţi sănătoşi.”

   Miron Costin(30 martie 1633- 1691)
   Cronicar ROMÂN DIN MOLDOVA, unul dintre primii scriitori și istoriografi din literatura ROMÂNĂ:

   «CA ŞI NOI, şi muntenii se numesc ROMÂNI…
   RUMÂN este un nume schimbat in cugetarea anilor de la ROMAN…»
   (Cronica polonă)

   «Cazania lui Varlaam» (1643),
   prima carte tipărită în Moldova
   «Carte ROMÂNEASCĂ de învăţătură»
   , care se adresează întregii «seminţii ROMÂNEŞTI»
   Cu câteva decenii mai târziu, Dosoftei numeşte limba în care scrie exclusiv «LIMBA ROMÂNEASCĂ».

   • Grigore Ureche(1590 – 1647) în Letopiseţul Ţării Moldovei :
   “ROMÂNII câţi se află lăcuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoroşu DE LA UN LOC SÂNTU CU MOLDOVENII şi
   TOŢI DE LA RÂM SE TRAG”

   • Reprezentantul Poloniei, Jan Laski, episcop de Gnezno, accentua ORIGINEA ROMÂNĂ a locuitorilor din Principatul Moldova în 1514 .
   Mai mult, episcopul subliniază că MOLDOVENII ÎNŞIŞI SPUN CĂ SUNT ROMANI.
   Laski trage concluzia aceasta chiar din afirmaţiile băştinaşilor, care
   erau conştienţi de originea lor romanică.

   Jan Laski, episcop de Gnezno(1514):
   „…căci ei (locuitorii Moldovei) spun că
   SUNT OSTAŞII DE ODINIOARĂ AI ROMANILOR, trimişi aici pentru apărarea Panoniei împotriva sciţilor…”.

   • Francesco della Valle scrie în 1532 că ROMÂNII “se denumesc ROMEI în limba lor”, iar mai departe el citează expresia : “Sti ROMINEST?”: “…si dimandano in lingua loro ROMEI…se alcuno dimanda se sano parlare in la lingua valacca, dicono a questo in questo modo: Sti RIMINEST? Che vol dire: Sai tu ROMANO ?…” în:
   /Claudiu Isopescu, Notizie intorno ai ROMENI nella letteratura geografica italiana del Cinquecento, în Bulletin de la Section Historique, XVI, 1929, p. 1- 90./

   • Croatul Ante Verančić precizează în 1570 că « Vlahii » din Transilvania, MOLDOVA şi ŢARA ROMÂNEASCĂ se desemnează ca « ROMANI »: „…Valacchi, qui se ROMANOS nominant…„ “Gens quae ear terras (Transsylvaniam, MOLDAVIEM et Transalpinam) nostra aetate incolit, Valacchi sunt, eaque a ROMANIA ducit originem, tametsi nomine longe alieno…“
   /Transsylvaniae, MOLDAVIAE et Transaplinae, in Monumenta Hungariae Historica, Scriptores; II, Pesta, 1857, p. 120/

   • Francezul Pierre Lescalopier scrie în 1574 că cei care locuiesc în MOLDOVA, ŢARA ROMÂNEASCĂ şi cea mai mare parte a Transilvaniei,
   “ se consideră adevăraţi urmaşi ai ROMANILOR şi-şi numesc limba “ROMÂNEŞTE”, adică ROMANA”
   “Tout ce pays: la Wallachie, la MOLDAVIE et la plus part de la Transylvanie,
   a esté peuplé et des colonies ROMAINES du temps de Trajan l’empereur… Ceux du pays se disent vrais successeurs des ROMAINS et nomment leur parler ROMANECHTE, c’est-à-dire ROMAIN … ”

   • maghiarul ardelean Martinus Szent-Ivany în 1699 citează frazele:
   « Si noi sentem RUMENI » (“Şi noi suntem ROMÂNI”) şi « Noi sentem di sange RUMENESC » (“Noi suntem de sânge ROMÂNESC”) : “Valachos… dicunt enim communi modo loquendi: Sie noi sentem RUMENI: etiam nos sumus ROMANI. Item: Noi sentem di sange RUMENESC : Nos sumus de sanguine ROMANO”
   /Martinus Szent-Ivany, Dissertatio Paralimpomenica rerum memorabilium Hungariae, Tyrnaviae, 1699, p. 39/

   • Miron Costin, cronicar 1633 – 1691
   ”De neamul moldovénilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor.
   Predoslovie, adecă cuvântare dintăi de descălecatul ţărâi cel dintăi şi a neamului moldovenescŭ”

   “VECHIU NUME stă întemeiat şi înrădăcinat: RUMÂN.
   Şi aşa ieste acestor ţări şi ţărâi noastre, Moldovei şi Ţărâi Munteneşti NUMELE CEL DIREPTU de moşie, IESTE RUMÂN,
   cum să răspundŭ şi acum toţi acéia din Ţările Ungureşti lăcuitori şi munténii ţara lor şi scriu şi răspundŭ cu graiul:
   Ţara ROMÂNEASCĂ”

   • DOMNUL MOLDOVEI Dimitrie Cantemir:
   “Hronicul vechimii a ROMÂNO-moldo-vlahilor” (scris între 1719-1722)
   ”Hronikon a toată ŢARA ROMÂNEASCĂ
   (carea apoi s-au înpărțit în Moldova, Munteneasca și Ardealul) din descălecatul ei de la Traian, Împăratul Râmului. Așajderea pentru numerele, carele au avut odată și carele are acmu, și pentru ROMANII care de atuncea într-însa așăzându-să într-aceaș și până acmu necontenit lăcuesc.”

   Oare tov. Toxin o fi citit ce scria în 1719 DOMNUL MOLDOVEI Dimitrie Cantemir?

   • Domnul MOLDOVEI-Dimitrie CANTEMIR (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723):
   «Înainte de toate, chiar dacă acest (neam) a fost împărţit în trei ţinuturi de căpetenie,
   totuşi TOŢI SE CHEAMĂ CU ACELAŞI NUME DE ROMÂNI,
   DISPREŢUIND adică dând de-o parte NUMELE DE VALAHI, care le-a fost dat de către popoarele barbare. ”

   Dimitrie CANTEMIR:
   «Hronicul vechimei a ROMÂNO-moldo-vlahilor»:
   «neamul moldovenilor, muntenilor, ardelenilor…
   TOŢI cu un nume de obste ROMÂNI SE CHEAMĂ».

   *
   Umanistul sas Iohannes Lebel (cca 1490-1566):
   „valahii nu-şi zic decât „ROMUINI”,
   iar limba lor nu este alta decât „limba ROMÂNĂ”.

   Asocierea celor două nume etnice de ROMÂN şi valah se făcea şi în Cancelaria Polonă, prin noţiunile
   „Romanorum” şi „Valachiae”. În anul 1595 cancelarul Poloniei îi îndemna pe boierii
   moldoveni să evite instalarea unui domn din Ţara Românească în scaunul domnesc al Moldovei, (
   „ … aliquem ROMANORUM SEU GENTIS VALACHIAE nobilem …”).

   Râmunc ducele din ţara vlahilor
   În alt caz numele etnic de „ROMÂN” apare alături de cel de „valah” (în forma „Vlâchen”),prin numele conducătorului, „ducelui” celor 700 de români, RAMUNC (RÂMUNC), care vizitează curtea regelui hunilor Attila. Numele RÂMUNC este eternizat în Cântecul Nibelungilor, o epopee germană din perioada medievală (sfârşitul sec. al XII-lea – începutul sec. al XIII-lea).

   Cântecul Nibelungilor
   Fraza cu pricina sună în germană astfel:
   „Der herzoge RÂMUNC uzer
   Vlachen land” („RAMUNC ducele din ţara vlahilor”).

   “RÂMUNC, ducele din ţara vlahilor,
   A venit în grabă cu şapte sute de oameni.
   Ca păsările zburătoare se vedeau sosind;”

   A. Armbruster :
   »denumirea de „ROMÂN” este numele intern al românilor,
   pe când cea de „valah (valachus)” este numele lor extern. »

   Miron Costin:
   „Aşa şi neamul acesta, de carele scriem, al ţărilor acestora, numele vechiu şi mai direptu,
   IEASTE RUMÂN, ADICĂ RÂMLEAN, DE LA ROMA”.

   Dimitrie Cantemir :
   „Limba nebiruit martor iaste”.
   “Iar dacă aceste neamuri n-ar fi obârşia lor ROMANI, cum, mă rog, ar fi putut să-şi ia, prin minciună, şi numele, şi limba ROMANILOR?…”

   Aşa zice Cantemir la 1717.Tăcere asurzitoare la TOXIN-KGB .

   “Strategikon, tratat militar bizantin din secolul al VII-lea, denumește populația de la nord de Dunăre cu termenul de “ROMANI”.

   • “Scrisoarea lui Neacşu” cel mai vechi document descoperit până acum scris în LIMBA ROMÂNĂ pe la 1521:
   “spui domniie tale de lucrul lui Mahamet beg, cum am auzit de boiari ce sunt megiiaş(i) şi de generemiiu Negre, cum i-au dat împăratul sloboziie lui Mahamet beg, pe io-i va fi voia, pren ŢEARA RUMÂNEASCĂ, iară el să treacă.”

   • În Atlasul german din 1826, pe o hartă care ilustrează popoarele Europei din răsărit ÎN ANUL 900, se specifică „Wahalen oder RUMUMY”
   (tradus din germană “Walahia sau RUMUNIA”), pe teritoriul ce se întindea din Panonia până la Nipru.
   Totodată se menţionează şi existenţa a cinci voievodate ROMÂNEŞTI, adică a unor ţărişoare locale.

   Gheorghe Ghimpu:
   “La pătrunderea numelui etnic de „ROMÂN” în Europa a contribuit atât legenda ROMANUS şi Olaha, cât şi cea cu numele Roman şi Vlahata.
   E evident că autorii legendelor în cauză au folosit cele două nume etnice ale românilor -„ROMÂN” (prin Romanus şi Roman) şi „valah” (prin Olaha şi Vlahata) -, spre a demonstra identitatea lor.”
   Napolitanul Ferrance Capeci. rectorul Colegiului iezuit din Cluj, într-o scrisoare a sa din 24 februarie 1584, menţionând numele limbii românilor prin termenul „ROMANESCHI”,confirmă şi unitatea etnică a purtătorilor acestei limbi din Moldova, Transilvania şi Muntenia.
   *
   Iezuiţii Cancelariei Papale :
   Antonio Possevino (1533-1611) (a vizitat Ţările Române în 1582-1585), Giulio Mancinelli (1537-1618) (a vizitat Moldova şi Ţara Românească în 1586)se conving de „caracterul autohton al conştiinţei romanităţii la români”, precum şi de „unitatea etnică a moldovenilor şi muntenilor”.
   *
   Alt iezuit anonim – însoţitor al lui Antonio Possevino –
   redactând în 1583 pentru Analele Societăţii Iezuite o descriere a misiunilor lui Possevino în Transilvania, menţionează un stat populat de „ROMANI” :
   „…Vechiul neam al ROMANILOR, care-şi zic până astăzi
   ROMÂNI şi care coboară fie din COLONIILE ROMANILOR, fie din cei care erau osândiţi la muncă în minele de metal.
   Limba lor dovedeşte, de altfel, această DESCENDENŢĂ ROMANĂ.

   Ei locuiesc şi Ţara Românească, şi Moldova”.
   *
   Un misionar italian, Niccolo Barsi, care a călătorit în Orient (1632-1639) şi a trecut de două ori prin Ţările Române, menţionează în descrierea călătoriei sale (1640) că oraşul moldovenesc Roman îi aminteşte de Roma antică. Cităm :
   „Si vede anco la citta di ROMANĂ, cosi detta da ROMA, essendo i primi fondatori di quella STATI ROMANI…”.
   *
   De la un călugăr moldovean Barsi a mai aflat că :
   „ROMANII au întemeiat această ţară, de aceea ROMÂNII SE BUCURĂ SĂ FIE NUMIŢI ROMANI” .
   „… E cossi vedete che hanno alcune parole turche, altre armene, altre greche, et altre italiane, e da qui nasce che la prima che poi essi cominciorno unitamente ad habitare vi posero NOME ROMANO, perche ROMANI FURONO QUELLI CHE PRINCIPIO A QUEASTA TERRA DIERONO, auzi che loro istessi godono d’esser CHIAAMATI ROMANI”).
   Avem, deci, încă o dovadă a CONŞTIINŢA ORIGINII ROMANICE la
   ROMÂNII moldoveni.
   *
   Misionarul bosniac Marco Bandini (Bandulovici), mort în 1650 în Moldova,consemnează şi el o legătură a urbelor din partea locului cu Roma.
   Oraşul ROMAN îi pare „QUASI NOVA ROMA”.
   *
   În 1641 misionarul catolic bulgar Petru Bogdan Baksic (Baksev) (1601-1674), care vizitase Moldova, scria în Vizitarea apostolică a Moldovei că „moldovenii vorbesc ROMÂNEŞTE” („il Valaccho”).
   *
   24 aprilie 1630.
   Paolo Bonncini(Malta) :
   „În aceste Ţări preoţii […], dacă nu cunosc limba valahă, adică moldovenească, sau ungara sau tedesca, nu vor putea să facă nimic”
   („… la lingua vallaca sive moldava overo ungara overo tedesca…”).
   *
   • Un oarecare „Elia Bilnerio della diocesi di Vratislavia,1650. sacerdote germano”,cerând Propagandei Fide să fie trimis ca misionar în Moldova, afirmă că, ştiind latina şi italiana, el va învăţa uşor limba VALAHĂ („la lingua vallacha”).
   *
   •1671. Misionarul poliglot Giovanni Battista del Monte scrie în mărturiile sale despre Moldova :
   „Provincia Moldova este supusă stăpânirii unui domnitor DELLA NATIONE VALLACHA”.
   *
   1671. Arhiepiscopul de Marcianopoli Vito Piluzio, care a activat mulţi ani în
   Moldova, într-o relatare către Propaganda Fide, scrie că în Moldova e necesar să cunoşti „LA LINGUA VALACHA ”.
   Mai menţionăm că în urma activităţii sale îndelungate în Moldova
   Piluzio a scris şi a publicat în 1677 la Roma un Catehism pe care 1-a intitulat Dottrina christiana TRADOTTA IN LINGUA VALACHA.
   *
   1722. Superiorul iezuiţilor din Iaşi, polonezul Martinus Maximilanus
   Kiernozyscki, străduindu-se să publice Catehismul catolic al lui Silvestro Amelio din 1719, menţionează că acesta a tradus lucrarea sa din latină
   „în LIMBA COMUNĂ a moldovenilor şi valahilor”
   („IN LINGUAM moldavis et valachis COMMUNEM”).
   *
   Polonezul Jan Dlugosz (1415-1480), diplomat şi istoric, despre care D. Cantemir scria că este „cinstea istoricilor poloni”, acel care a scris despre Ştefan cel Mare că este „cel dintâi dintre principii lumii care a repurtat […] o victorie atât de strălucită împotriva turcilor”, s-a ocupat de originea numelui Vallachus, punând la începutul acestui etnicon numele unuia dintre cele mai vechi neamuri din Italia: „genus et natio VOLOSCORUM”.
   Jan Dlugosz arată că în anul 1070 Valahia, şi mai cu seamă Moldova, a fost locuită de aceiaşi ROMANI….
   Vorbind despre anul 1433, istoricul polonez afirmă că „NEAMUL VALAHILOR A COBORÂT DIN STIRPEA ITALIENILOR”, iar în alt loc declară că „MOLDOVENII SUNT VALAHI”, adică ROMÂNI.
   *
   Istoricul umanist polon Stanislav Orzechowski (1513-1566) în Analele sale despre regele polon Sigismund, scrise în 1554:
   « moldovenii „se cheamă pe limba lor ROMÂNI”.

   Stanislav Orzechowski (1513-1566):
   „EI ERAU NĂSCUŢI din italieni şi ROMANI
   şi SE CHEAMĂ PE LIMBA LOR ROMÂNI DE LA ROMANI,

   iar pe a noastră – VALAHI DE LA ITALIENI.
   Căci pentru poloni Wloszi este acelaşi lucru ca pentru latini Itali.
   *
   În tratatul de pace dintre Sigismund şi domnitorul Moldovei Bogdan al-II-lea,FIUL LUI Ştefan cel Mare şi SFÂNT
   din 20 martie 1509,Bogdan este intitulat „VOIEVOD VALAH”.
   *
   Secretarul polonez al reginei Isabella, Petru Porembsky, recunoştea la începutul anului 1524 că ROMÂNII din Transilvania „AU ACEEAŞI LIMBĂ” CU PETRU RAREŞ, domnitorul Moldovei, adică cu moldovenii.
   *
   Moldovenii erau numiţi de către slavi la fel ca şi cealaltă parte a poporului român, şi anume cu numele etnic extern de „VALAHI (VOLOHI)”.
   Cronica moldopolonă, scrisă în limba polonă în anul 1566 şi care cuprinde cronica Moldovei şi a domnitorilor ei între anii 1359 şi 1552.
   Deşi e vorba de Moldova şi domnitorii ei, inclusiv Bogdan, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu etc.
   Autorul Cronicii îi zice Moldovei „PĂMÂNT VOLOH” („ziemi Woloskiey”) sau Valahia („Woloch”).
   Moldovenilor li se spune VOLOHI („Wolochowie”), cetăţii moldoveneşti – CETATE VOLOHĂ („zamek Woloski”), iar lui Alexandru Lăpuşneanu – VOIEVOD VOLOH („Woiewode Woloskiego”), DE NEAM VOLOH („tez narodu Woloskiego”).
   *
   Umanistul sas Georg Reicherstorffer (sec. XV-XVI, născut în Sibiu), notar al oraşului Sibiu, secretar regal şi consilier (din 1526) al lui Ferdinand I de Habsburg şi emisar al acestuia în Moldova (în 1527 şi 1535) la curtea lui Petru Rareş, în scrisorile sale Chorographia Moldovei (1541) şi Chorographia Transilvaniei (1550) ne dă informaţii
   privind Ţările Române în sec. al XVI-lea.
   Reicheratorffer -Chorographia Moldovei (1541) :
   „… Şi domnul Moldovei a fost odinioară legat prin jurământ de regii Ungariei. Iar ţara lui, care era ca şi dependentă de Regatul Ungariei,
   capătă de la regii Ungariei ajutorul trebuitor în desele sale războaie cu duşmanul obştesc,pentru paza şi apărarea sa.
   Şi această ŢARĂ ROMÂNEASCĂ şi-a tras numele de Transalpina
   din aceea că este despărţită şi mărginită de Ungaria şi de Transilvania …”.
   *
   Italianul Alecsandro Guagnini, după ce a vizitat de două ori Moldova, susţine că valahii sunt de NAŢIUNE ROMANĂ.
   În una din cele două biografii ale lui Despot-Vodă, domnitorul Moldovei (1561-1563), scrise între anii 1564 şi 1568, găsim viziunea lui privind naţiunea valahilor, inclusiv a celor moldoveni. Anonimul descoperă pentru Moldova că naţiunea valahilor este, de fapt, o naţiune romană.
   Acesta a înţeles că ROMÂNII, numiţi de el valahi, SUNT DE ORIGINE ROMANĂ:

   „Haec NACIO VALACORUM APPELATUR ROMANA, et aiunt originem traxisse ab extoribus adactis in exilium a ROMANIS EX ITALIA.
   Lingua eorum est adulterina latinae et italicae linguae, ita quod facili negocio Italus intelligit Valachum…”.
   “ORIGINEA ROMANĂ A NAŢIUNII VALAHILOR (ROMÂNILOR)
   « este explicată atât prin LIMBA ROMÂNILOR, cât şi prin DESCENDENŢA LOR DIN ROMANI ».

   *
   Călătorul francez Pierre Lescalopier vizitează Transilvania în 1574 :

   „ROMÂNII SE CONSIDERĂ ADEVĂRAŢI URMAŞI AI ROMANILOR,
   iar limba lor o numesc „ROMÂNEASCĂ” („ROMANECHTE”).”

   Like

 18. Intrebare: – dacă ne-am mai fi numit daci si nu români este posibil ca și rromii să se fi numit ddaci?

  Like

  1. Bravvvooo! N-am mai ris de mult asa spontan ca acum….Cea mai buna gluma dddaaacccaaa……

   Like

 19. Toți promit adevărul despre daci, dar ce văd eu sînt numai minciuni și fabulații de tristă amintire. Luați în mînă cărți de lingvistică și demonstrați teoriile astea tîmpite. Puteți să menționați încă o sută nume de lingviști, dar atît timp cît răstălmăciți ce au spus și au scris, nu ajungeți nicăieri.
  Care arheologie moleculară?????????

  Like

 20. Basarab kun vezér,vajda,és GYŐZŐ APA a kun-türk jelentéstartalma,
  nem víz!!!Én nem ezt írtam le! A fost koman voievoda, si nu dák,sau roman, Bethlen princeps editor Biblia pentru vlah poporul 1570-ben ,asta afostr betica cirillica,nu lateneste.Asta facto.

  Like

  1. Si regele Ferdinad a fost saxon dar romanii nu sunt germani .Asa si Bassarab ce-o fi fost e treaba lui dar a condus pe romani.
   Avem cuvinte indo-europene care se gasesc in majoritatea limbilor europene .Suntem daco- romani si corect spus romani.
   Denumirea de moldoveni , argeseni, olteni,prahoveni,etc e data de locul si vaile apelor unde traim dar toti suntem romani pe veci aici stapani.

   Like

 21. MIRON COSTIN
  (30 martie 1633- 1691) cronicar ROMÂN din Ţara ROMÂNESCĂ Moldovei:

  “Moldovénii nainte de Dragos vodă SĂ CHEMA VLAHI sau RUMÂNI DE LA RÂM”

  “Stihuri de descălecatul țărâi

  Neamul Țărâi Moldovei de unde să trăgănează?
  Din ŢĂRÂLE RÂMULUI, tot omul să creadză.
  Traian întâiŭ, împăratul, supuindŭ pre dahi
  Dragoș apoi în moldoveni premenindŭ PRE VLAHI
  MARTOR ESTE TROIANUL, șanțul în țara noastră
  Și Turnul Săverinului, munteni, în țara voastră.

  1 Dahii și dachii tot unii sint (n.a.).

  2 Moldovénii nainte de Dragoș-vodă să chema vlahi sau rumâni de la Râm (n.a.).

  3 Turnul Săverinul este în Țara Muntenească, unde au fost și pod de piatră peste Dunăre,
  de TRAIAN-ÎMPĂRATUL făcut atunce când au descălecat aceste 2 țări CU RÂMLENII (n.a.).

  Și aceste încă dzicŭ că MOLDOVENII SINT DEN RÂMLENI.”

  *
  MIRON COSTIN
  (30 martie 1633- 1691) cronicar ROMÂN din Ţara ROMÂNESCĂ Moldovei:

  “Moldovénii nainte de Dragos vodă SĂ CHEMA VLAHI sau RUMÂNI DE LA RÂM”

  “Stihuri de descălecatul țărâi

  Neamul Țărâi Moldovei de unde să trăgănează?
  Din ŢĂRÂLE RÂMULUI, tot omul să creadză.
  Traian întâiŭ, împăratul, supuindŭ pre dahi
  Dragoș apoi în moldoveni premenindŭ PRE VLAHI
  MARTOR ESTE TROIANUL, șanțul în țara noastră
  Și Turnul Săverinului, munteni, în țara voastră.

  1 Dahii și dachii tot unii sint (n.a.).

  2 Moldovénii nainte de Dragoș-vodă să chema vlahi sau rumâni de la Râm (n.a.).

  3 Turnul Săverinul este în Țara Muntenească, unde au fost și pod de piatră peste Dunăre,
  de TRAIAN-ÎMPĂRATUL făcut atunce când au descălecat aceste 2 țări CU RÂMLENII (n.a.).

  Și aceste încă dzicŭ că MOLDOVENII SINT DEN RÂMLENI.”

  *
  Letopiseţul Ţărâi Moldovei de la Aaron Vodă încoace

  de Miron Costin
  (30 martie 1633- 1691) cronicar ROMÂN din Ţara ROMÂNESCĂ Moldovei:

  LETOPISEȚULŬ ȚĂRÎI MOLDOVEI DE LA AARON-VODĂ ÎNCOACE, DE UNDE ESTE PĂRĂSITŬ DE URÉCHE VORNICUL DE ȚARA DE GIOSŬ, SCOSŬ DE MIRON COSTINŬ VORNICUL DE ȚARA DE GIOSŬ ÎN ORAȘŬ ÎN IAȘI, ÎN ANUL DE LA ZIDIREA LUMIEI 7183, IARĂ DE LA NAȘTEREA MÎNTUITORULUI LUMII, LUI IISUS HRISTOS, 1675 MESEȚA… DNI
  Istoricii, adecă scriitorii de cursul anilor acestor părți, carii pomenescŭ de DESCĂLECATUL CEL DENTÂIU a țărîi noastre și Țărîi Muntenești:
  Bonfin, mare istoric, de Dachia, sau Dația — latin.
  Dionŭ, la VIAŢA LUI TRAIAN ÎMPĂRATUL — latin.
  Topeltin, ungur; iară pre acești doi au urmat.
  Aceste au scris de Dachia,
  CUM AU DESCĂLECATU-OĂ TRAIANU, ÎMPĂRATUL RÂMULUI, în anii de la Hristos 102, pre socoteala vrémilor, cu RÂMLENII.
  Istoricii leșești carii au scris și lucrurile domniilorŭ Moldovei:
  Crorner au scris latinește, Dlugoș latinește, Stricovschîi litfan, leșește, Piasețschîi, vlădicul de Premislia, latinește.
  Istoricii leșești pre carii au urmat răpăosatul Ureche vornicul:
  Bîlschîi, Martin Pașkovschîi. Acești doi au scris leșește.
  Și aceste încă dzicŭ că MOLDOVENII SINT DEN RÂMLENI.
  Iară de descălecatul celŭ dentăiŭ n-au știutŭ că léșii mai apoi de împărăția lui Traian sintŭ veniți în ceste părți.”

  *
  Letopiseţul Ţărâi Moldovei de la Aaron Vodă încoace

  de Miron Costin
  (30 martie 1633- 1691) cronicar ROMÂN din Ţara ROMÂNESCĂ Moldovei:
  Prédoslovie adecă voroava cătră cititoriul
  Fost-au gîndul mieu, iubite cititoriule, să fac létopisețul țărîi noastre Moldovei din
  DESCĂLECATUL EI CEL DINTĂI,
  CARELE AU FOSTU DE TRAIAN-ÎMPĂRATUL

  și urdzisăm și începătura létopisețului.
  Ce sosiră asupra noastră cumplite acestea vrémi de acmu, de nu stăm de scrisori, ce de griji și suspinuri. Și la acestŭ fel de scrisoare gîndŭ slobod și fără valuri trebuiește. Iară noi prăvim cumplite vrémi și cumpănă mare pămîntului nostru și noaă. Deci priiméște, în ceasta dată, atîta din truda noastră, cît să nu să uite lucrurile și cursul țărîi, de unde au părăsit a scrie răpăosatul Uréche vornicul.
  Afla-vei de la Dragoș-vodă, DIN DESCĂLECATUL ŢĂRÂI CEL AL DOILE, la létopisețul lui, pre rîndul său scrise domniile țărîi, pănă la Aron-vodă.

  Like

  1. Datoria noastra a romanilor este sa studiem limba dacilor .
   Nu stiu ce vor dacistii din Basarabia dar a nu studia limba locuitorilor care au trait acum doua mii de ani doar pentru ca rusii incearca sa ne dezbine este o greseala.Si o sa vedeti motivu.Daca in limba romana gasim cuvinte dacice asta arata ca suntem urmasii dacilor stapani ai acestor locuri.Ati prezentat mai sus niste nume de plante medicinale .
   Toate sau majoritatea au un lucru comun doar cu limba romana si nu se mai gaseste acest lucru decat in aromana si in unele nume ale gotilor probabil influenta data tot de daci.
   CINOUBO-ILA
   COICOD-ILA
   DIOD-ELA
   MENDRUTA
   MIZ-ELA
   PRIAD-ILA
   PROPOD-ILA
   STIRSOZ-ILA
   TEND-ILA
   USAZ-ILA
   Sfarsitul cuvantului “ILA” si “ELA” este articolul hotarat care se pune la sfarsitul cuvantului doar in limba romana si aromana .La alte popoare nu exista in aceasta forma.La noi romani avem: nume Ochi ,Ochila Fratila ,Mandrila vezi planta Mandruta, Setila ,Gerila ,Codila, etc.
   Deci dovada e clara ca suntem daci latinizati si influentati si de alte popoare migratoare intr-o masura mai mica.Chiar si de limba franceza si engleza iar de slavona si greaca in perioada evului mediu.
   Avem cuvinte indo-europene care se gasesc in majoritatea limbilor europene si normal si in limbile slave.Dar asta nu inseamna ca suntem slavi .Suntem daco- romani si corect spus romani.
   Denumirea de moldoveni , argeseni, olteni,prahoveni,etc e data de locul si vaile apelor unde traim dar toti suntem romani pe veci aici stapani.

   Like

 22. Cineva care asculta un mesaj din1989 si unul similar din 2013 va vedea foarte mari diferente lingvistice intre acestea:
  internet – retea
  PC sau computer – calculator
  party – petrecere
  weekend – Sfarsit de saptamana
  Si lista poate continua foarte foarte mult
  In doar 23 de ani de la “Revolutie” influentele occidentale au anglicizat in foarte mare masura limba vorbita. In doar 23 de ani. Iar englezii nu au ocupat nici macar 1% din teritoriu.
  De ce incercati sa ne faceti DACI sau ROMANI ? Noi suntem ROMÂNI.
  Urmasi ai lui DECEBAL si TRAIAN. Ai amandorura. Suntem DACO – ROMANI . Un popor cu influente atat dace cat si romane, un popor provenit din unirea nu a femeilor dace cu barbatii romani ci din unirea celor doua culturi.
  Va chinuiti atat sa gasiti atatea asemanari sau diferente. De ce nu puteti intelege ca LIMBA ROMÂNĂ ESTE O LIMBA FLEXIBILA intr-o masura mult mai mare decat alte limbi si ca atare a suferit nenumarate “imprumuturi” neologice din foarte multe limbi si culturi cu care a intrat in contact pe parcursul timpului.
  Cititi operele lui Caragiale si veti vedea cat de ciudat si diferit va suna in urechi LIMBA VORBTA ATUNCI IN ROMĂNIA. Si nu au trecut nici sute si nici mii de ani de atunci. Asta nu inseamna ca acum suntem mai putin ROMÂNI decat eram atunci.
  RUŞINE VOUĂ ! Atat acelora cere incercati sa ne convingeti ca suntem DACI cat si celorlalti care ne numiti ROMANI.
  NOI SUNTEM ROMĂNI, DACO-ROMANI PRIN ORIGINE si nu suntem dispusi sa ne diviyam pentru interesele niciunora dintre voi.
  BAFTĂ, SUCCES, NOROC sau cum mai vreti voi sa spuneti pentru ca inseamna acelasi lucru indiferent de sursa lingvistica de provenienta a acestor cuvinte.

  Like

 23. Cautand ceva pe net am citit si acest articol, as avea multe de spus dar sunt pe fuga… Doresc sa semnalez ca plecati cu firul logic de la premize false. 1 perioada dominatiei este estimata si nicidecum dovedita exact, 2. cand spuneti 14% din teritoriu, ar fi un marker de tinut cont, NUMAI in conditiile in care populatia ar fi fost raspandita demografic in mod egal. Clar ca nici o tara nu a avut densitatea populatiei egala pe tot teritoriul geografic!
  Cu respect pentru preocupara fata de adevarul istoric, interesant articol!

  Like

 24. Imi pare rau ca am intrat pe acest blog!Ca specialist in istorie, pot sa afirm ca rar mi s-a intamplat sa citesc asemenea povesti. Iar ,,argumentele” care pot sa sustina, vezi Doamne, intrebari adresate profesorilor de istorie (nu neg ca unii dintre ei nu stiu dincolo de manual!) sunt ridicole. Dacia intinsa din Elvetia pana in Rusia de azi? Timp scurt pentru romanizare (apropo, 165 de ani, daca luam 271 pentru retragerea autoritatilor si a armatei) este ,,argumentul” lui Roesler. In mai putin de 165 de ani (vezi amerindienii, spre exemplu) numeroase popoare cucerite, bunaoara in Evul Mediu, si-au uitat limba, in favoarea celei oficiale. Ca o concluzie, doar doua dovezi ale scrisului avem sigur de la daci. Asa ca de la un popor barbar (chiar daca il revendicam)!

  Like

 25. sint uni pe aici care urasc mult stramosi nostril (daci) si cu tot felul de scrisuri vechi de carturari incearca sa ne convinga ca nu sintem urmasi dacilor,ei se prefac ca uita ,ca acei carturari scriau ce credeau nu cu dovezi arhiologoce si cercetare,mai este nenea Acela care il uraste mult pe roxin si ii spune toxin sau poate o fi tanti , zoe si piso sint multi in lume si nu stim cui servesc .Va spun ca repede o sa iasa multe la lumina,carti despre geto-daci vestigii necunoscute bineinteles de pe teritoriul tari Dacia.Mai tacava fleanca mai anti romani ca defapt limba latina si scrisul se trag ambele din limba daca Daca gindim drept si calculam toti farati daci din lume ar fi un numar de multe milioane Mai multe aflati de la domnul Roxin ,nu il cunosc dar il apreciez f.mult si cared ca trebuie sa sa stie ca sint multi cei vor raul TRAIASCA DACIA CEA MARE ,DACILOR UNITIVA CA MULTI MAI VOR SA NE DESBINE SI SA NE TINA IN ROBIE

  Like

 26. CIND VOM SIMTI CU TOTII LA FEL SI NU NE VOM MAI CERTA INTRE NOI ATUNCI VOM PUTEA FACE CEVA CU ADEVARAT PENTRU CA INSASI PAMINTUL PE CARE TRAIM E SFINT SFINT SFINT HAIDETI SA FIM UNUL SIGUR SI TOTI ODATA PENTRU CA SUNT PREA MULTE DE FACUT

  Like

 27. De ce incercati sa ne faceti DACI sau ROMANI ? Noi suntem ROMÂNI.
  Urmasi ai lui DECEBAL si TRAIAN.Si nu numai atat.Proto-latinii se inrudeau cu proto-dacii si proto-balticii( care se pare ca erau proto galii)

  Like

  1. cred ca tu esti tigan pe aici cauti ceva de sterpelit mai nea Mercedes vezi ca noi va toleram dar pina la un punct ia veziti de steagul tau cu roata de caruta ca poate o sal puneti undeva prin india

   Like

  2. Toti Indienii sint Tigani, nu Romanii, noi sintem Daci. Asa Oana tu sa ii spui prietenului tau ca El sau Ea sint Tigani.
   Indians = Gypsies, Zigeuners, Tigani, = Roma Si Sinti din sudul India.

   Like

 28. Dacian and Latin were two different branches of indo-european languages. They have nothing to do with each other, nothing more than Latin and Greek or Latin and Germanic. Moreover, Dacia didn’t extend to switzerland. Roman occupied dacia was far more than 14% of nowaday-Romania. During and after roman occupation, much of what was Free Dacia was overrun by germanic tribes, and then slavic tribes later.

  Like

 29. Because it refers to the language spoken by the Dacians, to give some examples of words from their language presumed.
  1. The river Marissia (in Latin) and Marissos (in Greek) is attested by ancient historians .In romanian word “MARE “ meaning big, great, water river is big , in proto-celt = MARA , Old Irish: MA’ R , MO ‘R. Dacians probably say “MARISHA” or “ MARISHU” and now roumaniens “MURESHU”.
  2. The river HERASSU (in Greek) is attested by ancient historians. In Romanian word SHIR , SHIRU meaning “String” . In proto-celt “SRUTOS “= ‘stream’ , Sanskrit =SRAS ,SRU. Dacians probably say “SHIRU” or “ SHIRIU” and now roumaniens “SIRIU”and “SIRET”. Because the Greeks had no sound “SH” and pronounce the sound X = CH =SH sound, so read SHERASU= HERASSU.
  3. “GENUCLA” dacians city before the arrival of the Romans ,Dacians said “GENUC” = knee , like language, Hittite =gienu, old English= cnēo / knee, Ancient Greek =gonu, Sanskrit= janu, Illyrians=Genusus, German =kniu / Knie, Persian =zanu, Old Norse= kne, Avestan= znum, Tocharian, Gothic =kniu, and Celts=”Genu”. In romanian word “GENUC-LA, GENUC-LU “ meaning “GENUCHIUL” = knee . Observe and articulating words is made at the end of words “ .
  4. Dacian fortress “KAPI-DAVA” or “CAPI-DAUA” is a word formed from the word in romanian “CAP “ means “ head”, and the verb” to have” “D – AVA, D – AUA”. Before the coming of the Romans probably CAPIDAVA is dacians city where are the leaders who led people, or where he was head of a Dacian god. The Greeks said that the leaders of Dacians is “ CAPILATI”, Sanskrit= “CAPA-LA” , head, Latin = CAPUT, capitis.
  5. Romanians word “APA” , we find in Sanskrit =” APA”, Latin =AQUA, Latvian = UPA, proto gal = ABU, ABA, Greek spelling Ἄβα” (ABA) a nymph. There are more Thracian names with the root “ab-ap” which must derive from IE * ap-\’water, river\’, Sanskrit = āpa \’waters\’, Persian ab \’water\’. There are three designations of some ancient rivers of Dacia “N-APARIS” and “N- APOCA” and “APA” , rivers names with the same Daco-Thracian origin.

  Like

 30. “Cuvantul / verbul DAVA ” sufixul numelor de cetati dacice.
  Dar sa va prezint o descoperire in premiera.
  Cum putem afla ce inseamna numele de cetati dacice.Cuvantul “ARGINT, ARGINTUS” in proto-persana dar si skyta era “ARGET”
  La noi in tara pe malu Argesului exista o localitate uitata cu un nume vechi care si-a pastrat forma antica “ARGET-OAIA” .
  Este posibil ca “ARGEDAVA” sa fi fost prin confundarea literei “D” cu “T” ca in TU si DU in limbile germanice.
  Si atunci avem “ARGE-DAVA” se transforma in “ARGET-AVA” sau”ARGET-AUA” si numele de azi”ARGETO-AIA”.
  Si numele cetatii “S-ARGET-IA” are aceasi origine si inseamna “arginta, argintata”
  Numele raului Arges insemna “argintiu” , cunoscut an l’antiqitate ca Argessos, Ardzeiscus ou Ordzessus.si probabil ca Argesul se numea “Argetu” sau “Argeshu” ca si azi.Cam asa este cu formarea cuvintelor .
  Asa ca finalul cuvintelor care sunt nume de cetati dacice D-AVA, D-AUA, D-ABA, este verbul a avea de aua. sa aiba, popular sa aiva .
  Citez “Argessis. The capital of Dacian leader Burebista was named Argedava”
  Acelasi lucru pentru RUSSI-DAVA care se transforma in RUSSIT-AVA sau RUSSIT-AUA sau RUSSITA sau IN-ROSITA provenind de la culoarea rosie a peretilor sau a malurilor rosii de argila.
  SUCID-AVA se transforma in SUCIT-AVA, SUCIT-AUA, si forma finala din limba romana” SUCITA” .Verbul a sucii se afla si in lithuaniana dar si in alte limbi , ca si verbele a sta, a vedea , a da, si alte verbe care au suferit unele transformari .
  PETRODAVA se transforma in PETROTA adica PIETRUITA, PETROITA , din piatra.
  Alte nume de cetati sunt formate din numele tribului DAC si verbul a avea DA AUA, DA AVA.
  Un exemplu BURI- DA- AUA si avem axi localitatea si raul BUR-D-EA adica BURDEA si localnicii BURDENI.desi am aflat de la localnici ca numele vine de la “A SBURDA.”

  Like

 31. E ceva normal ca unii să se lupte cu vehemență contra acestor lucruri,când ei de fapt luptă pentru distrugerea identității noastre naţionale.Dar cel mai grav lucru este că până şi „aleşii“ noştrii ne vând ieftin.Dumnezeu să aibă milă de noi.

  Like

  1. Emile nu-ti pierde speranta.
   Am fost un popor mare si curajos.
   Nu pierim noi asa usor mai ales ca Dumnezeu ne iubeste si este cu Noi.Noi nu vrem nimic de la altii decat pamantu nostru stramosesc.

   Like

 32. Curaj fratilorTineri viteji ai acestui neam nu mai ascult miciunile celor ce vor sa ne distuga ,si mai multe adevaruri vor iesi la iveala anul acestenNu cred ca rusi vor sa ne numim dacia lucru care ar fi foarte benefic neamului nostrum caci nu uitati numele de Romania a fost inpus obligatoriu pentru a se facea marea unire dupa unele informatii personale au fost cam trei nume propuse si Vaticanul a ales Romania Istorici adevarati trebuie sa ggasesca acest lucru.Mai este si problrma asemanari foarte mare intre roman si rrom nu amnimic cu ei dar dacia este numele de drept si adevarat al tari noastre

  Like

  1. ”numele de Romania a fost inpus obligatoriu”???????
   MINCIUNA ASTA NERUȘINATĂ de unde ai învățat-o?
   Din ”manualele” de istorie SCRISE DE KGB?
   ANALFABETULE,pune mâna pe cronicile ROMÂNEȘTI VECHI DE SUTE DE ANI…

   « UITAREA »DE TIP RUSESC, selectiv, loveşte din nou :
   toxinKGB “I-A UITAT” pe TOŢI CRONICARII ROMÂNI !
   Dimitrie Cantemir(1673-1723),
   Grigore Ureche(1590-1647) ,
   Miron Costin(1633- 1691),
   Ion Neculce(1672- 1745),
   Nicolae MiIescu Spătarul(1636 -1708),
   Vasile Lupu(1595 – 1661),
   mitropoliţii Varlaam (1585 – 1657)
   şi Dosoftei( 1624 – 1693)

   « UITAREA »DE TIP RUSESC, selectiv, loveşte cu repetiţie :
   toxinKGB “I-A UITAT” şi pe TOŢI CRONICARII STRĂINI!

   Jan Laski, episcop de Gnezno(1514)
   Francesco della Valle (1532)
   Croatul Ante Verančić precizează (1570)
   Francezul Pierre Lescalopier (1574)
   Martinus Szent-Ivany (1699)
   Umanistul sas Iohannes Lebel (cca 1490-1566)
   Cancelarul Poloniei (1595)
   Cântecul Nibelungilor,epopee germană din perioada medievală (sec. al XII-lea – al XIII-lea)
   A.Armbruster

   Strategikon, tratat militar bizantin din secolul al VII-lea

   Napolitanul Ferrance Capeci (24 februarie 1584)

   Iezuiţii Cancelariei Papale
   Antonio Possevino (1533-1611)
   Giulio Mancinelli (1537-1618)

   Misionarul italian Niccolo Barsi (1640)

   Misionarul bosniac Marco Bandini (Bandulovici), mort în 1650

   Misionarul catolic bulgar Petru Bogdan Baksic (Baksev) (1601-1674)

   Paolo Bonncini(Malta) 24 aprilie 1630

   “Elia Bilnerio della diocesi di Vratislavia,sacerdote germano” (1650)

   Misionarul poliglot Giovanni Battista del Monte (1671)

   Arhiepiscopul de Marcianopoli Vito Piluzio (1671)

   Superiorul iezuiţilor din Iaşi, polonezul Martinus Maximilanus
   Kiernozyscki (1722)

   Polonezul Jan Dlugosz (1415-1480)

   Istoricul umanist polon Stanislav Orzechowski (1513-1566)

   Stanislav Orzechowski (1513-1566)

   Domnul Moldovei Bogdan al-III-lea FIUL lui Ştefan cel Mare
   (20 martie 1509)

   Secretarul polonez al reginei Isabella, Petru Porembsky (1524)

   Cronica moldopolonă(1566)

   Umanistul sas Georg Reicherstorffer (sec. XV-XVI, născut în Sibiu), notar al oraşului Sibiu, secretar regal şi consilier (din 1526) al lui Ferdinand I de Habsburg
   Italianul Alecsandro Guagnini(1564)

   Călătorul francez Pierre Lescalopier (1574)

   Întrebaţi-vă de ce tovarăşul Toxin « a uitat » că
   TOŢI cronicarii medievali atât ROMÂNI cât şi străini evocaţi mai sus au spus clar:SUNTEM ROMÂNI!
   Întrebaţi-vă de ce “Letopiseţele” moldovenesc şi cantacuzinesc nu sunt pomenite în mizeria ANTI-ROMÂNEASCĂ “Dacii-MANIPULĂRI tulburătoare” numită mincinos “documentar”!
   Întrebaţi-vă de ce NICIUNA DIN CRONICILE CITATE MAI JOS nu este nici măcar pomenită de TOXIN-KGB!

   • Domnul Moldovei -Dimitrie Cantemir
   (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723):

   “Noi, moldovenii,
   LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI
   ROMÂNI
   ROMÂNI
   ROMÂNI
   ROMÂNI
   ROMÂNI
   ROMÂNI

   iar limbii noastre NU DACICĂ,
   NU DACICĂ
   NU DACICĂ
   NU DACICĂ
   NU DACICĂ
   NU DACICĂ
   NU DACICĂ

   nici moldovenească,

   ci ROMÂNEASCĂ
   ROMÂNEASCĂ
   ROMÂNEASCĂ
   ROMÂNEASCĂ
   ROMÂNEASCĂ
   ROMÂNEASCĂ
   ROMÂNEASCĂ

   astfel că, dacă vrem să-l întrebăm pe un străin de ştie limba noastră, nu-l întrebăm: „Ştii moldoveneşte?” (în latină: „Scis moldavice?”), ci: „Ştii ROMÂNEŞTE?”, adică (în latineşte – n.n.) „Scis ROMANICE?”. ”

   Iată predoslovia semnată de DOMNUL ŢĂRII MOLDOVEI Vasile Lupu, la “Cartea de Învăţătură Românească”, tipărită la Iaşi, în 1643, cu binecuvântarea mitropolitului Varlaam.
   Cuvintele DOMNULUI MOLDOVEI Vasile LUPU:

   Cuvânt împreună CĂTRĂ TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ(1643)

   “IO VASILE VOEVOD– cu darul lui Dumnedzău şi biruitoriu şi DOMN A TOATĂ ŢARA MOLDOVEI, dar şi milă şi pace şi spasenie
   A TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ”

   “Dintru cât s-au îndurat Dumnedzău dintru mila sa de ne-au dăruit, dăruim şi noi acest dar LIMBII ROMÂNEŞTI carte pre LIMBA ROMÂNEASCĂ, întâiu de laudă lui Dumnedzău, după acea de învăţătură şi de folos sufletelor pravoslavnici. Să iaste şi de puţin preţ, iar voi să o priimiţi nu ca un lucru pementesc, ce ca un odor ceresc.
   Şi pre dânsa cetind, pre noi pomeniţi şi întru ruga voastră pre noi nu uitareţi. Să hiţi sănătoşi.”

   Miron Costin(30 martie 1633- 1691)
   Cronicar ROMÂN DIN MOLDOVA, unul dintre primii scriitori și istoriografi din literatura ROMÂNĂ:

   «CA ŞI NOI, şi muntenii se numesc ROMÂNI…
   RUMÂN este un nume schimbat in cugetarea anilor de la ROMAN…»
   (Cronica polonă)

   «Cazania lui Varlaam» (1643),
   prima carte tipărită în Moldova
   «Carte ROMÂNEASCĂ de învăţătură»
   , care se adresează întregii «seminţii ROMÂNEŞTI»
   Cu câteva decenii mai târziu, Dosoftei numeşte limba în care scrie exclusiv «LIMBA ROMÂNEASCĂ».

   • Grigore Ureche(1590 – 1647) în Letopiseţul Ţării Moldovei :
   “ROMÂNII câţi se află lăcuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoroşu DE LA UN LOC SÂNTU CU MOLDOVENII şi
   TOŢI DE LA RÂM SE TRAG”

   • Reprezentantul Poloniei, Jan Laski, episcop de Gnezno, accentua ORIGINEA ROMÂNĂ a locuitorilor din Principatul Moldova în 1514 .
   Mai mult, episcopul subliniază că MOLDOVENII ÎNŞIŞI SPUN CĂ SUNT ROMANI.
   Laski trage concluzia aceasta chiar din afirmaţiile băştinaşilor, care
   erau conştienţi de originea lor romanică.

   Jan Laski, episcop de Gnezno(1514):
   „…căci ei (locuitorii Moldovei) spun că
   SUNT OSTAŞII DE ODINIOARĂ AI ROMANILOR, trimişi aici pentru apărarea Panoniei împotriva sciţilor…”.

   • Francesco della Valle scrie în 1532 că ROMÂNII “se denumesc ROMEI în limba lor”, iar mai departe el citează expresia : “Sti ROMINEST?”: “…si dimandano in lingua loro ROMEI…se alcuno dimanda se sano parlare in la lingua valacca, dicono a questo in questo modo: Sti RIMINEST? Che vol dire: Sai tu ROMANO ?…” în:
   /Claudiu Isopescu, Notizie intorno ai ROMENI nella letteratura geografica italiana del Cinquecento, în Bulletin de la Section Historique, XVI, 1929, p. 1- 90./

   • Croatul Ante Verančić precizează în 1570 că « Vlahii » din Transilvania, MOLDOVA şi ŢARA ROMÂNEASCĂ se desemnează ca « ROMANI »: „…Valacchi, qui se ROMANOS nominant…„ “Gens quae ear terras (Transsylvaniam, MOLDAVIEM et Transalpinam) nostra aetate incolit, Valacchi sunt, eaque a ROMANIA ducit originem, tametsi nomine longe alieno…“
   /Transsylvaniae, MOLDAVIAE et Transaplinae, in Monumenta Hungariae Historica, Scriptores; II, Pesta, 1857, p. 120/

   • Francezul Pierre Lescalopier scrie în 1574 că cei care locuiesc în MOLDOVA, ŢARA ROMÂNEASCĂ şi cea mai mare parte a Transilvaniei,
   “ se consideră adevăraţi urmaşi ai ROMANILOR şi-şi numesc limba “ROMÂNEŞTE”, adică ROMANA”
   “Tout ce pays: la Wallachie, la MOLDAVIE et la plus part de la Transylvanie,
   a esté peuplé et des colonies ROMAINES du temps de Trajan l’empereur… Ceux du pays se disent vrais successeurs des ROMAINS et nomment leur parler ROMANECHTE, c’est-à-dire ROMAIN … ”

   • maghiarul ardelean Martinus Szent-Ivany în 1699 citează frazele:
   « Si noi sentem RUMENI » (“Şi noi suntem ROMÂNI”) şi « Noi sentem di sange RUMENESC » (“Noi suntem de sânge ROMÂNESC”) : “Valachos… dicunt enim communi modo loquendi: Sie noi sentem RUMENI: etiam nos sumus ROMANI. Item: Noi sentem di sange RUMENESC : Nos sumus de sanguine ROMANO”
   /Martinus Szent-Ivany, Dissertatio Paralimpomenica rerum memorabilium Hungariae, Tyrnaviae, 1699, p. 39/

   • Miron Costin, cronicar 1633 – 1691
   ”De neamul moldovénilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor.
   Predoslovie, adecă cuvântare dintăi de descălecatul ţărâi cel dintăi şi a neamului moldovenescŭ”

   “VECHIU NUME stă întemeiat şi înrădăcinat: RUMÂN.
   Şi aşa ieste acestor ţări şi ţărâi noastre, Moldovei şi Ţărâi Munteneşti NUMELE CEL DIREPTU de moşie, IESTE RUMÂN,
   cum să răspundŭ şi acum toţi acéia din Ţările Ungureşti lăcuitori şi munténii ţara lor şi scriu şi răspundŭ cu graiul:
   Ţara ROMÂNEASCĂ”

   • DOMNUL MOLDOVEI Dimitrie Cantemir:
   “Hronicul vechimii a ROMÂNO-moldo-vlahilor” (scris între 1719-1722)
   ”Hronikon a toată ŢARA ROMÂNEASCĂ
   (carea apoi s-au înpărțit în Moldova, Munteneasca și Ardealul) din descălecatul ei de la Traian, Împăratul Râmului. Așajderea pentru numerele, carele au avut odată și carele are acmu, și pentru ROMANII care de atuncea într-însa așăzându-să într-aceaș și până acmu necontenit lăcuesc.”

   Oare tov. Toxin o fi citit ce scria în 1719 DOMNUL MOLDOVEI Dimitrie Cantemir?

   • Domnul MOLDOVEI-Dimitrie CANTEMIR (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723):
   «Înainte de toate, chiar dacă acest (neam) a fost împărţit în trei ţinuturi de căpetenie,
   totuşi TOŢI SE CHEAMĂ CU ACELAŞI NUME DE ROMÂNI,
   DISPREŢUIND adică dând de-o parte NUMELE DE VALAHI, care le-a fost dat de către popoarele barbare. ”

   Dimitrie CANTEMIR:
   «Hronicul vechimei a ROMÂNO-moldo-vlahilor»:
   «neamul moldovenilor, muntenilor, ardelenilor…
   TOŢI cu un nume de obste ROMÂNI SE CHEAMĂ».

   *
   Umanistul sas Iohannes Lebel (cca 1490-1566):
   „valahii nu-şi zic decât „ROMUINI”,
   iar limba lor nu este alta decât „limba ROMÂNĂ”.

   Asocierea celor două nume etnice de ROMÂN şi valah se făcea şi în Cancelaria Polonă, prin noţiunile
   „Romanorum” şi „Valachiae”. În anul 1595 cancelarul Poloniei îi îndemna pe boierii
   moldoveni să evite instalarea unui domn din Ţara Românească în scaunul domnesc al Moldovei, (
   „ … aliquem ROMANORUM SEU GENTIS VALACHIAE nobilem …”).

   Râmunc ducele din ţara vlahilor
   În alt caz numele etnic de „ROMÂN” apare alături de cel de „valah” (în forma „Vlâchen”),prin numele conducătorului, „ducelui” celor 700 de români, RAMUNC (RÂMUNC), care vizitează curtea regelui hunilor Attila. Numele RÂMUNC este eternizat în Cântecul Nibelungilor, o epopee germană din perioada medievală (sfârşitul sec. al XII-lea – începutul sec. al XIII-lea).

   Cântecul Nibelungilor
   Fraza cu pricina sună în germană astfel:
   „Der herzoge RÂMUNC uzer
   Vlachen land” („RAMUNC ducele din ţara vlahilor”).

   “RÂMUNC, ducele din ţara vlahilor,
   A venit în grabă cu şapte sute de oameni.
   Ca păsările zburătoare se vedeau sosind;”

   A. Armbruster :
   »denumirea de „ROMÂN” este numele intern al românilor,
   pe când cea de „valah (valachus)” este numele lor extern. »

   Miron Costin:
   „Aşa şi neamul acesta, de carele scriem, al ţărilor acestora, numele vechiu şi mai direptu,
   IEASTE RUMÂN, ADICĂ RÂMLEAN, DE LA ROMA”.

   Dimitrie Cantemir :
   „Limba nebiruit martor iaste”.
   “Iar dacă aceste neamuri n-ar fi obârşia lor ROMANI, cum, mă rog, ar fi putut să-şi ia, prin minciună, şi numele, şi limba ROMANILOR?…”

   Aşa zice Cantemir la 1717.Tăcere asurzitoare la TOXIN-KGB .

   “Strategikon, tratat militar bizantin din secolul al VII-lea, denumește populația de la nord de Dunăre cu termenul de “ROMANI”.

   • “Scrisoarea lui Neacşu” cel mai vechi document descoperit până acum scris în LIMBA ROMÂNĂ pe la 1521:
   “spui domniie tale de lucrul lui Mahamet beg, cum am auzit de boiari ce sunt megiiaş(i) şi de generemiiu Negre, cum i-au dat împăratul sloboziie lui Mahamet beg, pe io-i va fi voia, pren ŢEARA RUMÂNEASCĂ, iară el să treacă.”

   • În Atlasul german din 1826, pe o hartă care ilustrează popoarele Europei din răsărit ÎN ANUL 900, se specifică „Wahalen oder RUMUMY”
   (tradus din germană “Walahia sau RUMUNIA”), pe teritoriul ce se întindea din Panonia până la Nipru.
   Totodată se menţionează şi existenţa a cinci voievodate ROMÂNEŞTI, adică a unor ţărişoare locale.

   Gheorghe Ghimpu:
   “La pătrunderea numelui etnic de „ROMÂN” în Europa a contribuit atât legenda ROMANUS şi Olaha, cât şi cea cu numele Roman şi Vlahata.
   E evident că autorii legendelor în cauză au folosit cele două nume etnice ale românilor -„ROMÂN” (prin Romanus şi Roman) şi „valah” (prin Olaha şi Vlahata) -, spre a demonstra identitatea lor.”
   Napolitanul Ferrance Capeci. rectorul Colegiului iezuit din Cluj, într-o scrisoare a sa din 24 februarie 1584, menţionând numele limbii românilor prin termenul „ROMANESCHI”,confirmă şi unitatea etnică a purtătorilor acestei limbi din Moldova, Transilvania şi Muntenia.
   *
   Iezuiţii Cancelariei Papale :
   Antonio Possevino (1533-1611) (a vizitat Ţările Române în 1582-1585), Giulio Mancinelli (1537-1618) (a vizitat Moldova şi Ţara Românească în 1586)se conving de „caracterul autohton al conştiinţei romanităţii la români”, precum şi de „unitatea etnică a moldovenilor şi muntenilor”.
   *
   Alt iezuit anonim – însoţitor al lui Antonio Possevino –
   redactând în 1583 pentru Analele Societăţii Iezuite o descriere a misiunilor lui Possevino în Transilvania, menţionează un stat populat de „ROMANI” :
   „…Vechiul neam al ROMANILOR, care-şi zic până astăzi
   ROMÂNI şi care coboară fie din COLONIILE ROMANILOR, fie din cei care erau osândiţi la muncă în minele de metal.
   Limba lor dovedeşte, de altfel, această DESCENDENŢĂ ROMANĂ.

   Ei locuiesc şi Ţara Românească, şi Moldova”.
   *
   Un misionar italian, Niccolo Barsi, care a călătorit în Orient (1632-1639) şi a trecut de două ori prin Ţările Române, menţionează în descrierea călătoriei sale (1640) că oraşul moldovenesc Roman îi aminteşte de Roma antică. Cităm :
   „Si vede anco la citta di ROMANĂ, cosi detta da ROMA, essendo i primi fondatori di quella STATI ROMANI…”.
   *
   De la un călugăr moldovean Barsi a mai aflat că :
   „ROMANII au întemeiat această ţară, de aceea ROMÂNII SE BUCURĂ SĂ FIE NUMIŢI ROMANI” .
   „… E cossi vedete che hanno alcune parole turche, altre armene, altre greche, et altre italiane, e da qui nasce che la prima che poi essi cominciorno unitamente ad habitare vi posero NOME ROMANO, perche ROMANI FURONO QUELLI CHE PRINCIPIO A QUEASTA TERRA DIERONO, auzi che loro istessi godono d’esser CHIAAMATI ROMANI”).
   Avem, deci, încă o dovadă a CONŞTIINŢA ORIGINII ROMANICE la
   ROMÂNII moldoveni.
   *
   Misionarul bosniac Marco Bandini (Bandulovici), mort în 1650 în Moldova,consemnează şi el o legătură a urbelor din partea locului cu Roma.
   Oraşul ROMAN îi pare „QUASI NOVA ROMA”.
   *
   În 1641 misionarul catolic bulgar Petru Bogdan Baksic (Baksev) (1601-1674), care vizitase Moldova, scria în Vizitarea apostolică a Moldovei că „moldovenii vorbesc ROMÂNEŞTE” („il Valaccho”).
   *
   24 aprilie 1630.
   Paolo Bonncini(Malta) :
   „În aceste Ţări preoţii […], dacă nu cunosc limba valahă, adică moldovenească, sau ungara sau tedesca, nu vor putea să facă nimic”
   („… la lingua vallaca sive moldava overo ungara overo tedesca…”).
   *
   • Un oarecare „Elia Bilnerio della diocesi di Vratislavia,1650. sacerdote germano”,cerând Propagandei Fide să fie trimis ca misionar în Moldova, afirmă că, ştiind latina şi italiana, el va învăţa uşor limba VALAHĂ („la lingua vallacha”).
   *
   •1671. Misionarul poliglot Giovanni Battista del Monte scrie în mărturiile sale despre Moldova :
   „Provincia Moldova este supusă stăpânirii unui domnitor DELLA NATIONE VALLACHA”.
   *
   1671. Arhiepiscopul de Marcianopoli Vito Piluzio, care a activat mulţi ani în
   Moldova, într-o relatare către Propaganda Fide, scrie că în Moldova e necesar să cunoşti „LA LINGUA VALACHA ”.
   Mai menţionăm că în urma activităţii sale îndelungate în Moldova
   Piluzio a scris şi a publicat în 1677 la Roma un Catehism pe care 1-a intitulat Dottrina christiana TRADOTTA IN LINGUA VALACHA.
   *
   1722. Superiorul iezuiţilor din Iaşi, polonezul Martinus Maximilanus
   Kiernozyscki, străduindu-se să publice Catehismul catolic al lui Silvestro Amelio din 1719, menţionează că acesta a tradus lucrarea sa din latină
   „în LIMBA COMUNĂ a moldovenilor şi valahilor”
   („IN LINGUAM moldavis et valachis COMMUNEM”).
   *
   Polonezul Jan Dlugosz (1415-1480), diplomat şi istoric, despre care D. Cantemir scria că este „cinstea istoricilor poloni”, acel care a scris despre Ştefan cel Mare că este „cel dintâi dintre principii lumii care a repurtat […] o victorie atât de strălucită împotriva turcilor”, s-a ocupat de originea numelui Vallachus, punând la începutul acestui etnicon numele unuia dintre cele mai vechi neamuri din Italia: „genus et natio VOLOSCORUM”.
   Jan Dlugosz arată că în anul 1070 Valahia, şi mai cu seamă Moldova, a fost locuită de aceiaşi ROMANI….
   Vorbind despre anul 1433, istoricul polonez afirmă că „NEAMUL VALAHILOR A COBORÂT DIN STIRPEA ITALIENILOR”, iar în alt loc declară că „MOLDOVENII SUNT VALAHI”, adică ROMÂNI.
   *
   Istoricul umanist polon Stanislav Orzechowski (1513-1566) în Analele sale despre regele polon Sigismund, scrise în 1554:
   « moldovenii „se cheamă pe limba lor ROMÂNI”.

   Stanislav Orzechowski (1513-1566):
   „EI ERAU NĂSCUŢI din italieni şi ROMANI
   şi SE CHEAMĂ PE LIMBA LOR ROMÂNI DE LA ROMANI,

   iar pe a noastră – VALAHI DE LA ITALIENI.
   Căci pentru poloni Wloszi este acelaşi lucru ca pentru latini Itali.
   *
   În tratatul de pace dintre Sigismund şi domnitorul Moldovei Bogdan al-II-lea,FIUL LUI Ştefan cel Mare şi SFÂNT
   din 20 martie 1509,Bogdan este intitulat „VOIEVOD VALAH”.
   *
   Secretarul polonez al reginei Isabella, Petru Porembsky, recunoştea la începutul anului 1524 că ROMÂNII din Transilvania „AU ACEEAŞI LIMBĂ” CU PETRU RAREŞ, domnitorul Moldovei, adică cu moldovenii.
   *
   Moldovenii erau numiţi de către slavi la fel ca şi cealaltă parte a poporului român, şi anume cu numele etnic extern de „VALAHI (VOLOHI)”.
   Cronica moldopolonă, scrisă în limba polonă în anul 1566 şi care cuprinde cronica Moldovei şi a domnitorilor ei între anii 1359 şi 1552.
   Deşi e vorba de Moldova şi domnitorii ei, inclusiv Bogdan, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu etc.
   Autorul Cronicii îi zice Moldovei „PĂMÂNT VOLOH” („ziemi Woloskiey”) sau Valahia („Woloch”).
   Moldovenilor li se spune VOLOHI („Wolochowie”), cetăţii moldoveneşti – CETATE VOLOHĂ („zamek Woloski”), iar lui Alexandru Lăpuşneanu – VOIEVOD VOLOH („Woiewode Woloskiego”), DE NEAM VOLOH („tez narodu Woloskiego”).
   *
   Umanistul sas Georg Reicherstorffer (sec. XV-XVI, născut în Sibiu), notar al oraşului Sibiu, secretar regal şi consilier (din 1526) al lui Ferdinand I de Habsburg şi emisar al acestuia în Moldova (în 1527 şi 1535) la curtea lui Petru Rareş, în scrisorile sale Chorographia Moldovei (1541) şi Chorographia Transilvaniei (1550) ne dă informaţii
   privind Ţările Române în sec. al XVI-lea.
   Reicheratorffer -Chorographia Moldovei (1541) :
   „… Şi domnul Moldovei a fost odinioară legat prin jurământ de regii Ungariei. Iar ţara lui, care era ca şi dependentă de Regatul Ungariei,
   capătă de la regii Ungariei ajutorul trebuitor în desele sale războaie cu duşmanul obştesc,pentru paza şi apărarea sa.
   Şi această ŢARĂ ROMÂNEASCĂ şi-a tras numele de Transalpina
   din aceea că este despărţită şi mărginită de Ungaria şi de Transilvania …”.
   *
   Italianul Alecsandro Guagnini, după ce a vizitat de două ori Moldova, susţine că valahii sunt de NAŢIUNE ROMANĂ.
   În una din cele două biografii ale lui Despot-Vodă, domnitorul Moldovei (1561-1563), scrise între anii 1564 şi 1568, găsim viziunea lui privind naţiunea valahilor, inclusiv a celor moldoveni. Anonimul descoperă pentru Moldova că naţiunea valahilor este, de fapt, o naţiune romană.
   Acesta a înţeles că ROMÂNII, numiţi de el valahi, SUNT DE ORIGINE ROMANĂ:

   „Haec NACIO VALACORUM APPELATUR ROMANA, et aiunt originem traxisse ab extoribus adactis in exilium a ROMANIS EX ITALIA.
   Lingua eorum est adulterina latinae et italicae linguae, ita quod facili negocio Italus intelligit Valachum…”.
   “ORIGINEA ROMANĂ A NAŢIUNII VALAHILOR (ROMÂNILOR)
   « este explicată atât prin LIMBA ROMÂNILOR, cât şi prin DESCENDENŢA LOR DIN ROMANI ».

   *
   Călătorul francez Pierre Lescalopier vizitează Transilvania în 1574 :

   „ROMÂNII SE CONSIDERĂ ADEVĂRAŢI URMAŞI AI ROMANILOR,
   iar limba lor o numesc „ROMÂNEASCĂ” („ROMANECHTE”).”

   Like

  2. 3. “GENUCLA” dacians city before the arrival of the Romans ,Dacians said “GENUC” = knee , like language, Hittite =gienu, old English= cnēo / knee, Ancient Greek =gonu, Sanskrit= janu, Illyrians=Genusus, German =kniu / Knie, Persian =zanu, Old Norse= kne, Avestan= znum, Tocharian, Gothic =kniu, and Celts=”Genu”. In romanian word “GENUC-LA, GENUC-LU “ meaning “GENUCHIUL” = knee . Observe and articulating words is made at the end of words “ .

   Like

 33. Concluzia trasa din postarile de mai sus ar fi ca proto- daco-getii se inrudeau ca limba cu proto-balticii si proto-latinii.
  Limba latina nu era aceasi cu limba dacilor dar din aceasi familie si cu multe cuvinte comune si asemanatoare.
  O sa dau exemple de asemanare intre lituaniana si latina :

  1. Lith. sūnus and Skt. sūnus (son)
  2. Lith. . avis and Skt. avis and Lat. ovis (sheep) Ro oi
  3. Lith. dūmas and Skt. dhūmas and Lat. fumus (fumes, smoke)
  4. Lith. antras and Skt. antaras (second, the other)
  5. Lith. vilkas and Skt. vṛkas (wolf) Ro varcolac
  6. Lith. ratas and Lat. rota (wheel) and Skt. rathas (carriage).Ro roata
  7. Lith. senis and Lat. senex (an old man) and Skt. sanas (old).
  8. Lith. vyras and Lat. vir (a man) and Skt. vīras (man).Ro vier
  9. Lith. angis and Lat. anguis (a snake in Latin, a species of snakes in Lithuanian)
  10. Lith. linas and Lat. linum (flax, compare with English ‘linen’)
  11. Lith. ariu and Lat. aro (I plow) Ro ara
  12. Lith. jungiu and Lat. iungo (I join)
  13. Lith. gentys and Lat. gentes (tribes) and Skt. jánas(genus,race).
  14. Lith. mėnesis and Lat. mensis and Skt masa (month)
  15. Lith. dantis and Lat. dentes and Skt dantas (teeth) Ro dinte
  16. Lith. naktis and Lat. noctes and Skt. naktis (night) Ro noapte
  17. Lith. sėdime and Lat. sedemus (we sit) and Skt. siedati (sits).Ro sta

  Si asemanare limba romana cu lituaniana :
  baltic-roumanian compartion
  1.trasas – tresar- jerk
  2.Blodu – Blid– Bowl –
  3.rindu – rindu -rows of
  4.plautis- plaman-lung
  5.Guzis – gusa,gusi- goiter, goiters
  6.mazuli – Manz- Colt
  7.p-lauti – laut – wash
  8.juvis – juvete- fish
  9.isheiti- ieshire-exit
  10.smugi -smuci-hitch
  11.erelis- erete-hawk
  12.must – must- juice
  13.Tarubos – tarabostes, sfat-consilium
  14.boruza – bo-boruza-ladybug
  15.Tu saki – tu zici- you say
  16.didela – dida
  17.mal – mal…etc-bank, shore
  18.Stalp – Stulp-elis – column
  19.Caush -Caush-as – cup
  20.aschie -erkshkis,Atschila -thorn-Lat. ascla
  21.Moale (noroi,namol)- malu,moliu -mud
  22.Brancusi – brancusis-dear
  23 shir,siroi – srie-gis -flux
  24.capitza -kupeta –
  25.tupila – Pri-tupti,tupet- hide
  27.balta – bala- lake
  28.bursuk- barsaka-badger
  29.gaura – kaurum- hole
  30.Samburi -samburis-crowd, mob
  etc…

  Like

 34. Si acum sa incercam prima propozitie in limba daca.
  Se stie ca in scrierile grecilor antici avem:
  ” Zalmoxis , Gebeleizis ”
  Care ar putea insemna in limba daca” Zaul mosh cel balai”
  adica Zeul mosh cel cu parul alb sau auriu.

  Like

 35. Împăraţii Daci AI ROMEI O NOUĂ INTOXICARE PERFIDĂ
  a tovarăşului Daniel ROXIN
  „Împăraţii Daci AI ROMEI „
  O NOUĂ INTOXICARE PERFIDĂ a tovarăşului Daniel ROXIN

  Te-a indignat manipularea abjectă numită „împăraţii DACI ai Romei”?
  Sau dimpotrivă ai luat de bun tot ceea ce au afirmat acolo „dacizatorii” VALENTINUS ROMANUS(„adDACI”,evident…. 😆 ) şi Daniel Toxin?
  Aşa cum ar fi făcut ORICE ROMÂN raţional eu am verificat mai întâi „informaţiile” prezentate drept „adevăruri tulburătoare”.
  Concluzia a venit imediat:
  e vorba de O NOUĂ INTOXICARE PERFIDĂ în stil toxinKGB.
  Iată doar câteva din întrebările pe care aş fi vrut să le adresez „dacizatorilor” de Moskova:

  Aş fi vrut să-l întreb pe Daniel Toxin DE CE aşa-zişii „împăraţi daci” ai Romei îşi luau titlul de „DACICUS Maximus”,adică de „VICTORIOS CONTRA DACILOR”?

  Aş fi vrut să-l întreb pe Daniel Toxin DE CE pe monedele ROMANE emise de aşa-zişii „împăraţi daci” ai Romei,(de Filip Arabul de exemplu) PROVINCIA ROMANĂ Dacia apare GARDATĂ DE LEGIUNILE XIII-GEMINA şi V-MACEDONICA?

  Filip Arabul
  Marcus Iulius Philippus(cca. 198 – 249)  Avers: Filip Arabul laureat, bust cuirasat şi drapat, spre dreapta, inscripţia IMPMIVLPHILIPPVSAVG, semnificînd
  IMP[ERATOR] M[ARCUS] IUL[IUS] PHILIPPUS AUG[USTUS]

  Avers: Filip Arabul purtînd coroană radiată, bust cuirasat şi drapat, spre dreapta, inscripţia IMPMIVLPHILIPPVSAVG, semnificînd
  IMP[ERATOR] M[ARCUS] IUL[IUS] PHILIPPUS AUG[USTUS]


  Avers: Filip Arabul laureat, spre dreapta, inscripţia IMPMIVLPHILIPPVSAVG, semnificînd
  IMP[ERATOR] M[ARCUS] IUL[IUS] PHILIPPUS AUG[USTUS]  Revers: Pax, personificarea alegorică a păcii, cu o ramură de măslin în mîna dreaptă (ramura desparte literele N şi C din PROVINCIA) şi cu un caduceu în cealaltă mînă, la stînga o acvilă cu o coroană în cioc – simbol al legiunii a V-a Macedonica – şi la dreapta un leu – simbol al legiunii a XIII-a Gemina, inscripţia PROVINCIA DACIA, în exergă AN V

  Avers: împărăteasa Etruscilla spre dreapta, inscripţia HERETRUSCILL[AA]VG,
  semnificînd HER[ENNIA] ETRUSCILLA AVG[VSTA]


  Revers: Pax, personificarea alegorică a păcii, cu o ramură de măslin în mîna dreaptă (ramura desparte literele N şi C din PROVINCIA) şi cu un caduceu în cealaltă mînă, la stînga o acvilă cu o coroană în cioc – simbol al legiunii a V-a Macedonica – şi la dreapta un leu – simbol al legiunii a XIII-a Gemina, inscripţia PROVIN C IA DACIA, în exergă AN V
  Aş fi vrut să-l întreb pe Daniel Toxin DE CE pretinşii „împăraţii daci” ai Romei aveau NUME şi PRENUME ROMANE şi nu nume şi prenume DACICE?
  VALENTINUS ROMANUS(„adDACI”,evident…. 😆 ) şi Daniel Toxin citează o cronică romană în care se afirmă că Împăratul Nostru Galerius ar fi vrut să schimbe numele Imperiul Roman în Imperiul Dac.


  Dacă,repet,DACĂ,ar fi fost aşa,nu şi-ar fi schimbat mai întâi propriul său NUME şi PRENUME PUR ROMAN într-unul PUR DACIC?
  I-aţi auzit măcar o singură dată pe VALENTINUS ROMANUS(„adDACI”,evident…. 😆 ) şi Daniel Toxin ,să citeze NUMELE COMPLET al Împăratului Galerius,adică:
  Gaius Galerius Valerius Maximianus
  (250 AD- 311 AD)?
  Evident,niciodată…Oare de ce?
  Să mai spunem că mama sa cea de origine dacă,se numea ROMULA ,probabil după oraşul-castru ROMAN ROMULA,azi comuna Reşca,aproape de Deveselu ?
  Până şi mama sa avea nume sau poreclă ROMANĂ.
  O fi romanizare,n-o fi ?
  În plus ROMULA,mama împăratului Galerius,era o păgână fanatică şi şi-a educat fiul în aceeaşi URĂ FAŢĂ DE CREŞTINI.
  Ceea ce l-a determinat pe Galerius să fie unul din cei mai mari duşmani ai creştinismului.
  Abia pe patul de moarte ,când VIERMII ÎL MÂNCAU DE VIU şi nici măcar medicii nu se mai puteau apropia de duhoarea putrefacţiei,a dat un edict prin care creştinilor li se permitea oficial să îl venereze pe Dumnezeu cu condiţia să se roage pentru împărat….
  Şi ce spuneau „dacizatorii” VALENTINUS ROMANUS(„adDACI”,evident…. 😆 ) şi Daniel Toxin despre carpi?
  Că sunt „DACII LIBERI” nu-i aşa?
  Iată că că „împăratul dac” ,caesarul Gaius Galerius Valerius Maximianus a primit DE ŞASE ORI titlul de Carpicus Maximius de la Împăratul Diocleţian pentru respingerea atacurile sarmaţilor, CARPILOR, bastarnilor la frontiera Dunării.
  CARPICUS Maximius = ÎNVINGĂTOR CONTRA CARPILOR
  Adică că „împăratul dac” ,caesarul Gaius Galerius Valerius Maximianus îi zdrobea în luptă tocmai pe „dacii liberi” ai lui VALENTINUS ROMANUS(„adDACI”,evident…. 😆 ) ?
  Mda.Îi ura foarte tare pe romani „împăratul dac” ,caesarul Gaius Galerius Valerius Maximianus…
  Aş fi vrut să-l întreb pe Daniel Toxin ,atunci când vorbeşte de intrarea lui Constantin cel Mare în Roma, dacă ştie care e DIFERENŢA între DRACONESUL DACIC şi DRACONESUL ROMAN?

  Aş fi vrut să-l întreb pe Daniel Toxin dacă ştie că semnificaţia inscripţiilor „GERMDACPART” de pe monedele emise de aşa-zişii „împăraţi daci” ai Romei este de „ÎNVINGĂTOR CONTRA germanilor,dacilor şi parţilor”?
  Aş fi vrut să-l întreb pe Daniel Toxin de ce Constantin cel Mare aşa-zis „împărat dac” al Romei a primit în 336 e.n. titlul de „DACICUS MAXIMUS”-„ÎNVINGĂTOR CONTRA DACILOR”?
  Sfântul Împărat ROMAN Constantin cel Mare

  Aş fi vrut să-l întreb pe Daniel Toxin de ce ,după ce afirmă ÎN MOD MINCINOS că ROMANIZAREA dacilor era imposibilă în 165 de ani „UITĂ” că ROMANIZAREA a început la sud de Dunăre şi în Dobrogea imediat DUPĂ Burebista(deci încă 140 de ani în plus şi iată că trecem de 300 de ani)iar DUPĂ retragerea aureliană Sfântul Nostru Împărat ROMAN Constantin cel Mare A CONSTRUIT UN POD IMENS PESTE DUNĂRE la Sucidava-Celei-Corabia de azi.Şi era DUPĂ anul 300….
  Piciorul podului lui Constantin cel Mare peste Dunăre de la Sucidava-Celei-Corabia

  Aş fi vrut… dar cum o ştie oricine a încercat să posteze pe site-urile lor,”dacizatorii” CENZUREAZĂ TOATE întrebările şi comentariile „incomode”.
  Cei care ne livrează la foc automat de Kalaşnikov rusesc „adevărul despre daci” NU ACCEPTĂ pe propriile bloguri şi site-uri decât opiniile celor care NU SE ÎNTREABĂ NIMIC.
  Sunt permise doar comentariile celor care cred că TOT CE ZBOARĂ din direcţia lui VALENTINUS ROMANUS(„adDACI”,evident … 😆 ) şi a lui Daniel Toxin…se mănâncă .
  Doar sunt „ADEVĂRURI tulburătoare”,nu?
  Deci NU poate nimeni să-l întrebe NIMIC pe manipulatorul KGB Daniel TOXIN…
  FRICA DE DEMASCARE îi roade rău.
  Dar degeaba.
  MINCIUNA RUSEASCĂ a „dacismului” cinic redenumită “adevăruri tulburătoare”s-a fâsâit mai repede decât prima tentativă de manipulare,cea a lui Napoleon Săvescu.
  Pentru că oricine o ştie deja:
  „DACISMU` pentru noi e MOLDOVENISMU` 2”!
  În concluzie:
  Acești ÎMPĂRAȚI DACO-ROMANI ai Romei(deci STRĂROMÂNI)vorbeau perfect LATINA,aveau nume și prenume ROMANE,băteau monedă cu PROVINCIA Dacia Felix APĂRATĂ de Legiunile a-XIII-a GEMINA(Apullum) și a-V-a MACEDONICA(Potaissa).
  Acești ÎMPĂRAȚI DACO-ROMANI ai Romei APĂRAU ROMA de atacurile carpilor,costobocilor,roxolanilor,yazigilor și a aliaților lor barbari.
  În urma VICTORIILOR RĂSUNĂTOARE ASUPRA DACILOR și a aliaților lor barbari,acești ÎMPĂRAȚI DACO-ROMANI ai Romei primeau recunoștința Imperiului ROMAN sub forma titlurilor militare de ”ÎNVINGĂTOR CONTRA DACILOR”-”DACICUS Maximus”,”Învingător CONTRA carpilor”-”CARPICUS Maximus”.
  Și mai mult,acești ÎMPĂRAȚI DACO-ROMANI ai Romei BĂTEAU ȘI MONEDĂ pe care treceau aceste titluri câștigate ÎN LUPTA CONTRA DACILOR din afara imperiului ROMAN.
  În cele din urmă,faptul că CETĂȚENII ROMANI de origine dacă au ajuns ÎMPĂRAȚI AI ROMEI,nu infirmă ci exact pe dos,CONFIRMĂ ROMANIZAREA DACILOR.

  Like

 36. MIRON SCOROBETE:
  http://ro.wikipedia.org/wiki/Miron_Scorobete

  ”CUM POŢI TRANSFORMA O SOCIETATE CU O IDENTITATE PUTERNICĂ INTR-UNA FĂRĂ IDENTITATE
  CURS PRACTIC PENTRU CEI CE ÎNCĂ NU AU INŢELES DE CE „DACISMU’ PENTRU NOI E MOLDOVENISMU’ DOI”

  Vrei să transformi societatea A cu o puternica identitate, cu rădăcini viguroase, într-una fără nici o identitate, pe care s-o poată bate vântul în toate părţile.
  Pasul 1
  Identifici simbolul X, cel mai drag inimii societăţii A, cel pentru care membrii ei sunt în stare să-şi dea viaţa.
  Pasul 2
  Ridici în slăvi acel simbol.
  Aici intervine cheia întregii acţiuni, marea parşivenie: dai impresia că acesta este scopul acţiunii, iar societatea A îl va îmbrăţişa cu entuziasm, având convingerea că totul e în favoarea ei.
  Pasul 3
  Foloseşti simbolul X ca mijloc pentru a lovi în identitatea societăţii A. Astfel ea, cu sentimentul că slujeşte o cauză nobilă, îşi va demola cu voluptate propria identitate.
  Iar acum trecem la exemplificarea practică.
  MOLDOVENISMU’
  Societatea A este populaţia Basarabiei, cu puternica convingere că ea e o parte a poporului român. Tu vrei să o dezbari de această convingere. Cu forţa nu vei reuşi, ba efectul va fi contrar: cu cât vei folosi mijloace mai dure, cu atât conştiinţa identităţii etnice a societăţii A se va fortifica.
  Vei reuşi însă, măcar parţial, folosind, ca la vals, cei trei paşi.
  Pasul 1
  Identifici că cel mai scump simbol pentru basarabeni este cultul lui Ştefan cel Mare şi al lui Mihai Eminescu.
  Pasul 2
  Dai amploare acestui cult, ridici statui, dai nume de bulevarde şi de şcoli, organizezi festivităţi. Basarabenii vor jubila, în sfârşit, li se recunosc simbolurile identitare, li se dă voie să şi le afirme, ba sunt chiar stimulaţi să o facă. Ei, bieţii, cred că acesta este scopul, dar nu e aşa pentru că se trece la
  Pasul 3
  în care cultul lui Ştefan cel Mare şi al lui Mihai Eminescu e folosit doar ca mijloc pentru a desfiinţa identitatea românească, a o considera cel mai mare rău posibil, a o demoniza; revenirea Basarabiei la sânul Patriei-Mume e ocuparea Basarabiei de către imperialiştii români, în vreme ce răpirea ei de către Rusia e eliberarea ei de sub faşiştii români.
  Reţeta a funcţionat. Să vedem mai departe.
  MOLDOVENISMU’ DOI – DACISMU’
  Pasul 1
  Simbolul cel mai drag inimii româneşti e originea ei dacă.
  Pasul 2
  Ridici în slăvi simbolul: scrii cărţi, scoţi reviste, faci filme cu adevăruri tulburătoare (la propriu, producătoare de ape tulburi în care să poţi pescui), ridici monumente, organizezi congrese. Ce e rău în asta?, se întrebă românii de bună-credinţă. Neaga cineva originea noastră dacă? E acesta un neadevăr? Şi îmbrăţişează „mişcarea” cu entuziasm, neobservând parşivenia că elogierea dacilor nu e un scop, cum ei cu naivitate cred, ci doar mijlocul
  pentru a se putea face
  Pasul 3
  în care cultul dacic e folosit la demolarea celeilalte componente a plămadei româneşti: originea noastră latină.
  e uită toţi duşmanii adevăraţi, cei actuali şi foarte activi, cei ce lucrează la dezmembrarea României, cei ce i-au distrus în întregime economia, cei ce i-au pulverizat educaţia, cei ce i-au desfiinţat sistemul sanitar, cei care, nu furându-i bogăţiile, luându-i-le la lumina zilei, cu legi scoase special, îi transformă natura din grădina raiului în coşmarul iadului.
  Toată atenţia, ca un laser, e concentrată asupra unui singur duşman, duşmanul de moarte al naţiei române: romanii. Romanii cu tot ce ţine de ei, inclusiv numele neamului şi al ţării – se cere insistent să nu ne mai numim români şi ţara să nu se mai numească România.
  Se vrea dinamitarea vestigiilor romane, distrugerea statuilor lui Traian, ştergerea numelui său de pe străzi şi de pe firmele şcolilor.
  Dacă acum două-trei decenii v-ar fi spus cineva că le veţi vedea acestea cu propriii ochi l-aţi fi taxat de nebun. Iată că le vedeţi. Cum s-a reuşit asta? Făcând doar trei paşi.

  Iar acum, fixarea cunoştinţelor.
  Aţi observat aplicarea exactă a reţetei celor trei paşi atât la MOLDOVENISM cât şi la DACISM – MOLDOVENISMU’ DOI.
  Că în cazul MOLDOVENISMULUI făptaşul e KGB-ul nu încape nici o îndoială.
  Ghici ghicitoarea mea : Cine foloseşte exact aceeaşi reţetă în cazul DACISMULUI?”

  MIRON SCOROBETE
  http://ro.wikipedia.org/wiki/Miron_Scorobete

  Like

 37. Deci ,SCRIAU ÎN LATINĂ strămoșii noștri ROMANI?
  Da au ba ?

  Următoarele inscripții ROMANE din ROMÂNIA(Dacia TRAIANA)sunt înregistrate și la renumita UNIVERSITATE din HEIDELBERG/Germania
  ”HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN”
  Epigraphic Database Heidelberg

  ROMÂNIA-Dacia TRAIANĂ
  Inscripții ÎN LATINĂ

  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/inschrift/suche?hd_nr=&provinz=Dac&land=ro&fo_antik=&fo_modern=&literatur=&dat_jahr_a=&dat_jahr_e=&atext1=&bool=AND&atext2=&sort=hd_nr&anzahl=20
  ROMÂNIA-Dacia TRAIANĂ
  Fotografii de monumente cu inscripții
  ÎN LIMBA LATINĂ

  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/foto/suche?f_nr=&provinz=Dac&land=ro&fo_antik=&fo_modern=&aufbewahrung=&vorlage=&aufnahme_jahr=&qualitaet=&cil=&ae=&andere=&kommentar=&hd_nr=&sort=f_nr&anzahl=20

  D M
  DAIZI CO
  MOZOI VI
  XIT AN L INTER
  FECTVS A CAS
  TABOCIS IV
  STVS ET VAL PA
  TRI B M POSV
  ERVNT
  D(is) M(anibus) / Daizi Co/mozoi vi/xit an(nos) L inter/fectus a Cas/tabocis Iu/stus et Val(erius) pa/tri b(ene) m(erenti) posu/erunt
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD032415

  HERCVLI
  INVICTO
  PR INPERA
  TORIS COL
  CALATARVM
  L LIVIVS MA
  RCELLINVS
  D D D
  Herculi / invicto / pr(o) (ute) Inpera/toris(!) col(legium) / alatarum / L(ucius) Livius Ma/rcellinus / d(onum) d(edit) d(edicavit)

  Libero Patri / pro salute Mar(ci) / Turrani Dii et / [F]l(aviae)(?) Aeliae Nices / M(arcus) Turran(ius) / Patroclus ex / voto

  Au[ribus] / D[ei?] / Malag[beli] / Ael(ius) V[——

  [Deo M]alach[belo pr]o sal(ute) ddd(ominorum) / [nnn(ostrorum) A]uggg(ustorum) P(ublius) A[elius Ser?]vius / vet(eranus) ex op[t(ione) n(umeri) Palm(yrenorum)]


  D(is) M(anibus) / Fla(vius) Qui/ntus PRI / ex MARO / vix(it) [an(nos)] XXX / Iul(i)a Max(?)/ima con(iugi) / p(iissimo) f(aciendum) c(uravit)

  I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / pro salute / G(ai) C(—) Hast(a)e / co(n)s(ularis) trium / Dac(iarum) str(atores) ei(us) / leg(ionis) XIII g(eminae) / agen(te)s Pro/cu[l]o [l]eg(ato)

  Herculi Aug(usto) / C(aius) Sempron(ius) / Urbanus / proc(urator) Aug(usti)

  [G]enio n(umeri) Pa[l(myrenorum)] Tib(iscensium) / [et? Genio?] hor(r)e(i)(?) dis p[a]t(riis) et pro / [sal]ute Augg(ustorum) [n]n(ostrorum) P(ublius) Ael(ius) / [Ser?]vius vet(eranus) e[x] opt(ione) / [n(umeri)? s(upra)?] s(cripti) ex voto [pos]uit

  S(oli) I(nvicto) N(umini) M(ithrae) / pro salute / P(ubli) Ael(i) Mari / Hermadio / act(or) Turran(i) / Dii v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

  D(is) M(anibus) / Fla(vius) Qui/ntus PRI / ex MARO / vix(it) [an(nos)] XXX / Iul(i)a Max(?)/ima con(iugi) / p(iissimo) f(aciendum) c(uravit)

  D(is) [M(anibus)] / L(ucio) Iul(io) Ga[—] / civi Treve[ro] / ann(orum) XXXXV / Iulia Egloge / patron(o) et con(iugi) / [——

  [D(is)] M(anibus) / [— Cor]nel[ius?] / [— Se]cundin[us?] / [—] vix[it] [an(nis) —] / [——

  D(is) M(anibus) / Curneli(a)e(!) / Quint(a)e v/[ix(it) ann(os)] XX et / [——

  I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / ex voto / [—]E Mu/cianus / pro se et pro / SOSOSE(?)

  I(ovi) [O(ptimo)] M(aximo) / C(aius) Va[l(erius)?] [Tel?]e/gonus pr/o (se) et [s]uos / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

  [——] / [s]ac(rum) / [P(ublius) Ae]l(ius) Rustic[us?] / dec(urio) mu[ni]/c(ipii) Amp(elensium?) / votum vix / satis / reddidit

  ——] / [—aere?] collato I[—] / IVOVIVSI Iul(ius) Ru[—] // [——] / [——] / [——] / [—]SC(?) / [—]SED(?) / [—]ellus / [—]s(?) / [—] Suril(l)us / Marcus mil(es) / [—] Sigil(l)us / Aquilei(ensis?) / Maximus Nicome(dis?) / Iul(ius) Statorius / Gaianus Agrippa(e) / [Au]r(elius) Amamus(?) / [—] Atius(?) / [—] Sur(us)(?) / [——] // Caius Maior(is) / Aur(elius) C(h)arito / Cassius Valens / Aur(elius) Sossius mil(es) / Aur(elius) Marcus mil(es) / Aur(elius) Valerius / Romanius Arist(—) / Aur(elius) Silvanus / (H)ermes(?) Domnio(nis)(?) / Aur(elius) Proclus / Gaianus A[—] / Cresce[ns? —] / Aur(elius) [—] / [——] // Aur(elius) A[—] / Aper I[—](?) / Caiu[s —] / Anto[nius —] / Iulia[nus? —] / Act[—] / Nus[—](?) / Aur(elius) [—] / CIC[—](?) / Val(erius) V[—] / [——

  Numini I[—] / pro salu[te Imp(eratoris) Caes(aris)] / [[C(ai) Iul(i) Ve[ri Maximini Aug(usti)]]] / [et? C(ai)?] Iul[i Veri? Maximi?] / [——

  [G]enio n(umeri) Pa[l(myrenorum)] Tib(iscensium) / [et? Genio?] hor(r)e(i)(?) dis p[a]t(riis) et pro / [sal]ute Augg(ustorum) [n]n(ostrorum) P(ublius) Ael(ius) / [Ser?]vius vet(eranus) e[x] opt(ione) / [n(umeri)? s(upra)?] s(cripti) ex voto [pos]uit

  D(is) [M(anibus)] / L(ucio) Iul(io) Ga[—] / civi Treve[ro] / ann(orum) XXXXV / Iulia Egloge / patron(o) et con(iugi) / [——

  Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa
  ——] / [pro salute —] / [[d]]d(ominorum) [[n]]n(ostrorum) Aug[[[g(ustorum)]]] / [[C(ai) [I]ul(i) V[e]ri M[a]]]/[[ximin[i Aug(usti) et]]] / [[C(ai) Iul(i) V[eri Maxi]]]/[[m(i) nob(ilissimi) Ca[es(aris) Ger(manicorum)]]] / m(aximorum) Dac(icorum) m(aximorum) Sar(maticorum) m[ax(imorum)?] / Q(uintus)(?) [[Iulius Licin[ian]]]/[[us?]] co(n)s(ularis) D[ac(iarum) III]

  Apollini / Granno et / Sironae / C(aius) Sempronius / Urbanus / proc(urator) Aug(usti)

  Dianae / sanctae / M(arcus) Lucceius / Felix proc(urator) / Aug(usti) n(ostri)

  Această inscripție este dedicată Zeiței DIANA-DIANAE SANCTAE,adica DIANA SÂNTA(Sfânta Diana)-SÂN-DIANA-SÂNZIANA de astăzi din povești.

  Deci ,SCRIAU ÎN LATINĂ strămoșii noștri ROMANI?
  Da au ba ?

  Bază (cippus) de monument funerar Napoca aria necropolei ROMANE 1927 mijlocul sec. III d. Chr.

  Bloc cu inscripţie, Sarmizegetusa Regia (Grădiştea de Munte, jud. Hunedoara),1980, Începutul sec. II d. Chr.
  Iată și DOVADA ÎN PIATRĂ lăsată de LEGIUNEA VI FERRATA

  Deci ,SCRIAU ÎN LATINĂ strămoșii noștri ROMANI?
  VORBEAU sau nu LATINA LEGIONARII ROMANI ?
  Da au ba ?

  D(is) M(anibus). / Iulio Secundo / expl(oratori), stip(endiorum) XXXII, / domo Agrip(pinensi) / vix[i]t an(nis) LV. / [H(eres)] f(aciendum) c(uravit).
  Vezi imaginea:

  „Zeilor Mani. Lui Iulius Secundus, cercetaş, (decedat) după un serviciu militar de 32 de ani, originar din (colonia) Agrippinensis, a trăit 55 de ani. (Moştenitorul) s-a îngrijit să se ridice (monumentul)”.
  Iulius Secundus a fost militar într-o trupă de cercetaşi, numerus exploratorum Germanicianorum, recrutată probabil de Traian din trupele din Germania inferior şi pusă să păzească valea care ducea spre cetăţile dacice din Munţii Orăştiei. Decedatul era originar din colonia Claudia Ara Agrippinensis, astăzi Köln. Inscripţia se referă numai la el, dar pe stelă este reprezentată întreaga familie înmormântată în acelaşi loc.
  Stela funerară de mai sus a fost descoperită la Orăştioara de Sus (jud. Hunedoara), 1957 .
  Stela este compusă din trei registre. În cel superior este reprezentată în centru o rozetă într-un fronton triunghiular, încadrată de elemente vegetale şi de doi păuni ciugulind din ciorchini de strugure; în al doilea, într-un medalion rectangular încadrat de colonete cu capiteluri vegetale se disting busturile a trei defuncţi: un bărbat, o femeie şi un copil; al treilea registru cuprinde câmpul inscripţiei, încadrat de asemenea de două colonete.

  Deci ,SCRIAU ÎN LATINĂ strămoșii noștri ROMANI?
  Da au ba ?

  Libero Pa/tri deo / P(ublius) Ael(ius) Mar/cianus dec(urio) / col(oniae) Napoc(ensis) / pro sua et / suorum. / V(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
  Vezi imaginea:

  Acest altar era închinat lui Liber Pater, grecul Dionysos, zeul vinului de către un decurion (membru în senatul local, ordo decurionum) al coloniei Napoca, Publius Aelius Marcianus, pentru sine şi ai săi. Altarul atestă statutul de colonia al oraşului, primit sub împăratul Marcus Aurelius (161-180 d. Chr.) sau Commodus (180-192 d. Chr.), oraşul numindu-se colonia Aurelia Napoca.
  Altarele votive erau atât ele însele, ca monument, ofrande aduse zeilor, însă puteau servi şi drept suport pentru ofrande. Pe partea superioară a lor, numită focus, erau depuse diverse ofrande (miere, vin, lapte, fructe, mirodenii şi altele). Altarele puteau fi depuse atât în interiorul templelor zeului respectiv, cât şi în curtea lui, într-o aedicula simplă, la răscruce de drumuri, într-o poiană sau în vila proprie. Pe partea anterioară a altarelor se afla inscripţia, care conţinea numele persoanei sau al persoanelor care au făcut dedicaţia, funcţia lor în cadrul comunităţii, dacă deţineau vreuna, sau, în cazul unui soldat, trupa din care acesta făcea parte. Inscripţia se închidea cu formule standard, de exemplu ocazia care a determinat ridicarea altarului: în urma unui vis (ex visu), în sănătatea cuiva, (pro salute), urmate de specificaţia că, dedicantul a îndeplinit acest legământ cu plăcere şi pe merit (votum solvit libens merito).

  Deci ,SCRIAU ÎN LATINĂ strămoșii noștri ROMANI?
  Da au ba ?

  Like

 38. Cum a dus manipularea ”Împărații DACI ai Romei” la URĂ împotriva credinței noastre CREȘTINE !
  Cum să transformi UN TIRAN PĂGÂN SCELERAT-Galerius,(un AL DOILEA NERO),
  în IDOLUL ”daciștilor” zalmoxianizați!!!

  Motto:

  “BISERICA RĂSĂRITEANĂ e de optsprezece sute de ani păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre.
  Ea a stabilit şi A UNIFICAT LIMBA NOASTRĂ într-un mod atât de admirabil încât suntem singurul popor fără dialecte propriu- zise ;
  EA NE-A FERIT în mod egal de înghiţirea printre poloni, unguri, tătari şi turci,
  EA ESTE ĂNCĂ ASTĂZI SINGURA ARMĂ DE APĂRARE şi singurul sprijin al milioanelor de români cari trăiesc dincolo de hotarele noastre.
  CINE-O COMBATE PE EA ȘI RITUALURILE EI poate fi
  cosmopolit,
  socialist,
  republican universal
  şi orice i-o veni în minte,

  DAR NUMAI ROMÂN NU E.”

  (M. Eminescu, Liber-cugetător, liberă-cugetare, “Timpul”, 2.02.1879, în « Opere », 1989, vol.X, p. 187)

  Orice MANIPULARE pentru a fi eficientă,conform MANUALULUI KGB al “Departamentului A” din KGB(Vladimir Volkoff – Tratat de Dezinformare)TREBUIE CONSTRUITĂ ținându-se cont în mod obligatoriu de VULNERABILITĂȚILE publicului țintă.
  DRAGOSTEA NOASTRĂ DE ROMÂNIE este și VULNERABILITATEA NOASTRĂ și a fost folosită ÎMPOTRIVA NOASTRĂ!
  Iată la ce au dus ”manipulările tulburătoare” !
  Iată în ce hal de TULBURARE A SUFLETULUI a fost adus un ROMÂN deja ”dacizat” COMPLET ,un ”martor al lui daniel toxin” ?
  Zob
  29.09.2013 la 11:06 am
  ”Trăiască Imperiul american în frunte cu Izraelul! Ei sunt părinții noștri.Trăiască Jehovah și cu Iisus din Nazaret dumnezeii lor și ai noștri…”

  Dar cum s-a ajuns aici ?
  ROMÂNII au fost atrași într-o cursă perfidă :
  URA ÎMPOTRIVA CREDINȚEI NOASTRE STRĂBUNE CREȘTINE!
  DEMONTAREA MANIPULĂRII:
  Strategia de manipulare se aplică unei mase de români DEJA ”DACIZAȚI”,deja ”CONVERTIȚI” la URA CONTRA STRĂMOȘILOR NOȘTRI ROMANI.
  Pasul 1)
  Se alimentează URA ANTI-ROMANĂ a ”dacizaților” cu o nouă MINCIUNĂ care pe cât e de atrăgătoare pe atât e de ABJECTĂ:
  ZECI de împărați ai imperiului Roman erau de fapt DACI și NU ROMANI.
  Manipularea ”Împărații DACI ai Romei” a fost lansată.
  Pasul 2)
  Este citat un fragment din ”De mortibus persecutorm”(Despre moartea PERSECUTORILOR) al cronicarului antic Lactantius(Lactanțiu).
  Fragmentul ales SERVEȘTE PERFECT propagandei ANTI-ROMANE(adică ANTI-ROMÂNEȘTI) a ”dacizatorilor” de Moscova.
  Citatul îl prezintă pe Împăratul Daco-Roman GALERIUS drept unul care se declarase în tinerețe ”UN DUȘMAN AL NUMELUI DE ROMAN”.
  Ba și mai mult,”dacizatorii” citează( rânjind machiavelic,anticipând efectul pe care îl vor obține)că DACUL Galerius ”a vrut să schimbe numele imperiului roman în IMPERIUL DAC”!
  Pasul 3)
  ”Martorii lui Daniel Toxin” sunt în delir.Li s-a furnizat combustibil și MOTIVAȚIE pentru ȘI MAI MULTĂ URĂ contra NUMELOR SFINTE de ”ROMÂN” și ”ROMÂNIA”.
  Mecanismul manipulator acționează cu o precizie devastatoare:
  instantaneu în mintea lor SE FACE ”CONJUNCȚIA” între ”Împăratul DAC Galerius a vrut să schimbe numele imperiului roman în IMPERIUL DAC” cu ”TOTUL TREBUIE DACIZAT”,alt citat NEMERNIC DE MINCINOS trunchiat cu nerușinare de toxinKGB din opera TITANULUI ROMÂN Eminescu.
  ”TOTUL TREBUIE DACIZAT !” și pentru a fi și mai clar,un alt ”guru” al ”dacismului” de Moscova,Valentin ROMAN își alege OSTENTATIV și DEMONSTRATIV pseudonimul ”adDACI” .
  ”Martorii lui Daniel Toxin” ies cu miile pe forumuri cu UN SINGUR MESAJ!
  ”SĂ SCHIMBĂM imediat numele României ÎN DACIA !!!”
  ”Să NU NE MAI NUMIM ROMÂNI !
  Să ne numim DACI!”
  Iar ASOCIEREA PREMEDITATĂ între NOI,ROMÂNII și ȚIGANI(impusă României de acum 24 de ani de către BOZGORUL George SOROS) și sprijinită de barajul de artilerie ANTI-ROMÂNESC din presa occidentală îi servește cu NOI ARGUMENTE.
  ”Să ne numim DACI.Să nu mai fim CONFUNDAȚI CU RROMII!”
  Deci NOI,ROMÂNII să renunțăm la 1900 de ani de istorie pentru că OCULTA JIDĂNEASCĂ a impus clasei politice trădătoare ca să accepte MIZERIA ANTI-ROMÂNEASCĂ țigan=RROM !!!
  Și ultimul idiot își dă seama că ASOCIEREA ROMÂN-RROM este voită.
  ȚIGANII au primit NUMELE SFÂNT AL ROMEI !
  Să mai adaug că O ȚIGANCĂ ”vrăjitoare” invitată în platou la ORGIA MEDIATICĂ ȚIGĂNIZATOARE de la moartea lui Cioabă ,vorbind despre FRAȚII Cioabă ,a scuipat printre semințe oribila blasfemie:
  ”Parcă ar fi ROMULUS și REMUS !”
  Ați auzit bine ROMÂNI !
  Frații ȚIGANI Cioabă COMPARAȚI cu ÎNTEMEIETORII ROMEI,MAMA noastră antică ,”superba împărăteasă de marmură a lumii” cum o alinta Mihai Eminescu!
  Iată unde a dus TRĂDAREA NAȚIONALĂ prin care s-a permis INDUCEREA CONFUZIEI VOITE ROMÂN-RROM.
  Ba chiar și mai mult,unul din ȚIGANII Cioabă a declarat de la înălțimea ”funcției” sale de ”nou rege al rromilor” că

  ”Noi,rromii NU SUNTEM O MINORITATE.
  Noi suntem O NAȚIUNE,UN POPOR.
  O națiune care ÎNCĂ NU ARE TERITORIU”…

  Cine își mai amintește de ”Planul VALAHIA”?
  Acest plan RUSO-Bozgoresc-sârbesc-bulgăresc-JIDĂNESC globalist prevedea DISTRUGEREA ROMÂNIEI,împărțirea ei între țările vecine și crearea în zona Doljului a unei țări a ȚIGANILOR-RROMIA sau chiar ROMANI-A…
  Că doar RROMII vorbesc LIMBA ROMANI..
  Știți că într-un episod din serialul american ”Vânătorii de comori” cu Tia Carere acest scenariu A DEVENIT REALITATE?
  Acolo România DEJA este prezentată drept UN STRĂVECHI REGAT ȚIGĂNESC,cu accente BOZGOREȘTI…
  Deci ȚIGANII ,la ordinele ocultei jidănești anti-românești au devenit ”RROMI”.
  Mâine-poimâine o vom auzi pe Mama Omida declamând cu mândrie :
  ”Noi RROMII DE LA RÂM NE TRAGEM!”…
  RROMII se trag de la ROMA…

  În acest timp,ROMÂNII vor fi făcut și ei ”rocada” precum biata minte spălată pe care o citez mai jos:
  ”NU M-AM SIMȚIT NICIODATĂ ROMÂN.
  Toată viața mea M-AM SIMȚIT DAC!”

  Dacă v-ar fi povestit acum 20-30 de ani cineva că ROMÂNI din ROMÂNIA vor scoate pe gură asemenea ORORI ,l-ați fi declarat imediat nebun…
  Dar ce ați citit mai sus nu sunt decât fragmente din mesaje de pe blogurile și site-urile lui Daniel Toxin,Valentin ROMAN,Napoleon Săvescu dar care au în spate 24 de ani de pregătire,de ”FEZANDARE” perfidă a creierelor și a sufletelor românilor ..
  Dar prea ne-am luat cu parantezele…Să ne întoarcem.
  Primele 3 etape AU FOST ”IMPLEMENTATE” cu succes maxim.

  Acum se trece la ARTILERIA GREA:

  Pasul 4)
  ESTE ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE !
  Premise:
  După 1900 de ani ”martorii lui daniel toxin” deja s-au lepădat de SFINTELE NUME de ”ROMÂN” și ”ROMÂNIA”.
  Acum trebuie convinși SĂ SE LEPEDE ȘI DE 2000 de ani de CREDINȚĂ CREȘTINĂ !

  Prin citări repetate din Carolus Lundius,cronicari greci,romani,regele și ZEUL DACILOR ZAMOLXES-ZALMOXIS a fost transformat în PERSONAJ DE CULT pentru ”martorii lui daniel toxin”.
  Zeul DAC ZAMOLXES-ZALMOXIS are misiunea de A-L ÎNLOCUI pe Iisus Hristos în sufletele românilor!
  Perfid printre rânduri s-a indus ideea FALSĂ că DACII ERAU CREȘTINI și MONOTEIȘTI ÎNCĂ ÎNAINTE de a fi creștinați de către Sfântul Apostol ANDREI CEL ÎNTÂI CHEMAT.
  Unul dintre ”dacizatori” s-a și declarat ”ZALMOXIAN-ortodox” pentru a pregăti și mai mult ”martorii lui daniel toxin” pentru pasul următor.

  Observați tactica:

  Pentru a se induce UN ELEMENT NOU,MANIPULATOR ,acesta este mereu atașat UNUI ELEMENT VECHI,TRADIȚIONAL.

  Este o TEHNICĂ ÎN DOI PAȘI .
  Această tehnică de manipulare elimină riscul UNEI REACȚII ”ALERGICE” de respingere a NOULUI ELEMENT INDUS CA UN VIRUS DEVASTATOR în mințile românilor.
  Astfel se pregătește TRECEREA LA O NOUĂ CREDINȚĂ,”ZALMOXIANISMUL”.

  O CREDINȚĂ PĂGÂNĂ.

  Scopul ei?

  RUPEREA DEFINITIVĂ a românilor de CREDINȚA ORTODOXĂ CREȘTINĂ.
  ”Dacizatorii” de Moscova trebuie să-și fi pus și problema asta:
  Ce vor gândi ”martorii lui daniel toxin” DUPĂ ce vor afla că idolul lor,Împăratul DAC Galerius a fost practic AL DOILEA NERO.
  Adică UN TIRAN SCELERAT,un păgân care culmea,TOCMAI la îndrumarea MAMEI SALE,DACA Romula,a emis EDICT DUPĂ EDICT CONTRA CREȘTINILOR.

  Rezultatul?

  UCIDEREA ÎN CHINURI GROAZNICE a unora dintre cei mai mari SFINȚI ai Neamului ROMÂNESC și ai întregii creștinătăți:

  Sfântul Mare Mucenic GHEORGHE, purtătorul de biruinţă (Capadocia),
  Sfântul Mare Mucenic şi tămăduitor PANTELIMON (Nicomidia),
  Sfânta VARVARA (Egipt),
  Sfântul şi marele mucenic DIMITRIE (Tesalonic, anul 306)
  Sfânta ECATERINA martirizată în anul 307 la Alexandria

  În Scythia Minor(Dobrogea):

  Chiril, Tasie, Chindea, Dasie de Durostorum( inscripţia de la Cernavodă atunci Axiopolis din sec. al IV-lea )
  Iuliu şi soldaţii Isihie, Marcian, Valentinian, Nicandru şi Pasicrat( Durostorum- 297AD)
  SFINȚII MUCENICI Preotul Epictet şi ucenicul său Astion
  (MARTIRII DE LA HALMYRYS-azi Murighiol fost port antic pe braţul Sfântul Gheorghe al Dunării)

  Și aceștia sunt doar o mică parte din creștinii martiri întru Hristos uciși din ordinul direct al DACULUI Galerius.

  De unde știm ceea ce ați citit mai sus?
  Din aceeași “Despre moartea persecutorilor” a lui Lactantius.
  Aceeași “De Mortibus Persecutorum” din care a fost extras în mod viclean DOAR citatul despre dorința lui Galerius de a schimba numele de imperiul ROMAN în cel de imperiul DAC pentru că Galerius URA NUMELE DE ROMAN….DAR AVEA EL ÎNSUȘI NUMAI PRENUME ROMANE!
  Gaius Galerius Valerius Maximianus Caesar Iovius
  (AD ca. 250 – AD 311)
  Cum spuneam
  ”Dacizatorii” de Moscova trebuie să-și fi pus și problema asta:
  Ce vor gândi ”martorii lui daniel toxin” DUPĂ ce vor afla că idolul lor,Împăratul DAC Galerius a fost practic AL DOILEA NERO.
  Strategia era ca ROMÂNII să afle CÂT MAI TÂRZIU ADEVĂRUL despre DACUL Galerius.
  De ce? Pentru ca TOXINA ”dacistă” să apuce să își facă efectul complet.
  DACUL Galerius trebuia să devină cât mai repede UN IDOL în ochii românilor.
  Evident,după ce îl vor fi ridicat în slăvi,românilor le va fi mult mai greu SĂ SE DEZICĂ de idolul lor de IPSOS toxinian…
  Dar totuși unii români se vor trezi.
  Evident și aici va apărea exact ce le place ”dacizatorilor” O SCINDARE.
  Unii români SE VOR OPRI ÎNGROZIȚI.

  Cum,noi ADMIRAM UN CĂLĂU SÂNGEROS, O BESTIE SADICĂ , UN TIRAN SCELERAT,care i-a condamnat la moarte prin torturi îngrozitoare pe Sfinții Gheorghe,Nicolae,Dimitrie,Varvara,Ecaterina ?

  Ce vor spune ”martorii lui daniel toxin” care chiar poartă aceste nume de sfinți atât de răspândite în România,ȚARĂ CREȘTINATĂ prima dată acum aproape 2000 de ani?
  Ce vor simți când își vor sărbători ONOMASTICA,ziua numelui?
  Că l-au considerat UN EROU pe DACUL Galerius,cel care a dat EDICT DUPĂ EDICT pentru MASACRAREA a însăși sfinților ale căror nume le poartă din naștere?
  Evident,unii se vor trezi.
  Dar cu siguranță suficient de mulți ”martori ai lui daniel toxin” vor fi deja într-un stadiu mult prea avansat de SPĂLARE A CREIERELOR și VOR CONTINUA .
  Aceștia vor fi adepții NOI RELIGII PĂGÂNE ZALMOXIENE.

  Ei vor considera în continuare că DACUL Galerius este modelul lor în timp ce CREDINȚA Neamului Românesc,FIINȚA CREȘTINĂ A ROMÂNULUI – este o credință „DE IMPORT“ indusă de alții spre deosebire de ZALMOXIANISMUL AUTOHTON.. .
  Cum s-ar spune li se va induce UN FALS NAȚIONALISM ,RELIGIOS de această dată.
  Și uite așa ce nu au reușit POCĂIȚII(vezi Dan Diaconescu PPDD-iehoviști,baptiști,sâmbătari,penticostali,evangheliști) finanțați din America de Oculta SATANICĂ jidănească vor reuși ”ZALMOXIENII”.
  Și anume SĂ SMULGĂ mii de români din Biserica Neamului Românesc și să-i rătăcească definitiv.

  Pentru că faza finală este DISTRUGEREA ființei NAȚIONALE a Neamului Românesc.
  Ori pentru aceasta TREBUIE DISTRUȘI PILONII DE FORȚĂ ai României:
  ORIGINEA LATINĂ a românilor
  CREDINȚA CREȘTINĂ ORTODOXĂ a românilor

  Cele două cresc una din cealaltă,se întrepătrund de-alungul mileniilor pentru că TOCMAI LEGIONARII ROMANI CREȘTINI au fost cei care au adus creștinismul și acolo unde Sfântul Apostol Andrei nu a ajuns:
  În INIMA Daciei devenită DACIA TRAIANĂ după 106AD .

  Vă rog să citiți INTEGRAL “Despre moartea persecutorilor.”
  http://www.polirom.ro/catalog/carte/despre-moartea-persecutorilor-4245/
  Ediţie bilingvă, traducere de Cristian Bejan, studiu introductiv, table cronologic, note explicative şi anexe de Dragoş Mîrşanu, Colecţia Tradiţia creştină nr. 11, Editura Polirom, Iaşi, 2011.

  Eu voi posta aici câteva fragmente în engleză:
  CHAP. IX.

  But the other Maximian (Galerius), chosen by Diocletian for his son-in- law, was worse, not only than those two princes whom our own times have experienced, but worse than all the bad princes of former days.
  In this wild beast there dwelt a native barbarity and a savageness foreign to Roman blood; and no wonder,
  for his mother was born beyond the Danube, and it was an inroad of the Carpi that obliged her to cross over and take refuge in New Dacia.
  The form of Galerius corresponded with his manners.
  Of stature tall, full of flesh, and swollen to a horrible bulk of corpulency; by his speech, gestures, and looks, he made himself a terror to all that came near him.

  His father-in-law, too, dreaded him excessively. […] For after this victory he rose to such a pitch of haughtiness as to reject the appellation of Caesar; and when he heard that appellation in letters addressed to him, he cried out, with a stern look and terrible voice, “How long am I to be Caesar?”
  Then he began to act extravagantly, insomuch that, as if he had been a second Romulus, he wished to pass for and to be called the offspring of Mars; and that he might appear the issue of a divinity,
  he was willing that his mother Romula should be dishonoured with the name of adulteress. But, not to confound the chronological order of events, I delay the recital of his actions; for indeed afterwards, when Galerius got the title of emperor, his father-in-law having been divested of the imperial purple, he became altogether outrageous, and of unbounded arrogance.
  Despre MAMA DACULUI Galerius…
  CHAP. XI.
  THE MOTHER OF GALERIUS,
  a woman exceedingly superstitious,
  WAS A VOTARY OF THE GODS OF THE MOUNTAINS.
  Being of such a character, she made sacrifices almost every day, and she feasted her servants on the meat offered to idols: but the Christians of her family would not partake of those entertainments; and while she feasted with the Gentiles, they continued in fasting and prayer. On this account SHE CONCEIVED ILL-WILL AGAINST THE CHRISTIANS,
  and by woman-like complaints INSTIGATED HER SON, no less superstitious than herself,TO DESTROY THEM.

  Împăratul DAC Galerius pune la cale un plan viclean EXACT în stilul lui NERO:
  ORDONĂ ÎN SECRET INCENDIEREA PALATULUI împăratului Dioclețian .
  Apoi…DĂ VINA PE CREȘTINI.

  Scopul:Dioclețian să fie forțat SĂ DEA UN EDICT CONTRA CREȘTINILOR.
  La 15 zile după prima incendiere Galerius INCENDIAZĂ A DOUA OARĂ palatul…
  CHAP. XIV.

  But Galerius, not satisfied with the tenor of the edict, sought in another way to gain on the emperor. That he might urge him to excess of cruelty in persecution, he employed private emissaries to set the palace on fire; and some part of it having been burnt, the blame was laid on the Christians as public enemies; and the very appellation of Christian grew odious on account of that fire. It was said that the Christians, in concert with the eunuchs, had plotted to destroy the princes; and that both of the princes had well-nigh been burnt alive in their own palace. Diocletian, shrewd and intelligent as he always chose to appear, suspected nothing of the contrivance, but, inflamed with anger, immediately commanded that all his own domestics should be tortured to force a confession of the plot. He sat on his tribunal, and saw innocent men tormented by fire to make discovery. All magistrates, and all who had superintendency in the imperial palace, obtained special commissions to administer the torture; and they strove with each other who should be first in bringing to light the conspiracy. No circumstances, however, of the fact were detected anywhere; for no one applied the torture to any domestics of Galerius. He himself was ever with Diocletian, constantly urging him, and never allowing the passions of the inconsiderate old man to cool. Then, after an interval of fifteen days, he attempted a second fire; but that was perceived quickly, and extinguished. Still, however, its author remained unknown. On that very day, Galerius, who in the middle of winter bad prepared for his departure, suddenly hurried out of the city, protesting that he fled to escape being burnt alive.
  CHAP. XXII.
  And now that cruelty, which he had learned in torturing the Christians, became habitual, and he exercised it against all men indiscriminately. He was not wont to inflict the slighter sorts of punishment, as to banish, to imprison, or to send criminals to work in the mines; but to burn, to crucify, to expose to wild beasts, were things done daily, and without hesitation. For smaller offences, those of his own household and his stewards were chastised with lances, instead of rods; and, in great offences, to be beheaded was an indulgence shown to very few; and it seemed as a favour, on account of old services, when one was permitted to die in the easiest manner. But these were slight evils in the government of Galerius, when compared with what follows. For eloquence was extinguished, pleaders cut off, and the learned in the laws either exiled or slain. Useful letters came to be viewed in the same light as magical and forbidden arts; and all who possessed them were trampled upon and execrated, as if they had been hostile to government, and public enemies. Law was dissolved, and unbounded licence permitted to judges chosen from amongst the soldiery, rude and illiterate men, and let loose upon the provinces, without assessors to guide or control them.

  După ce TORTUREAZĂ MII DE CREȘTINI
  Galerius ESTE LOVIT DE O BOALĂ ÎNGROZITOARE:
  ABDOMENUL ÎI PUTREZEȘTE și ESTE MÂNCAT DE VIERMI DE VIU.

  CHAP. XXXIII.
  And now, when Galerius was in the eighteenth year of his reign,
  God struck him with an incurable plague.
  A malignant ulcer formed itself low down in his secret parts, and spread by degrees.

  The physicians attempted to eradicate it, and healed up the place affected.
  But the sore, after having been skinned over, broke out again; a vein burst, and the blood flowed in such quantity as to endanger his life.
  The blood, however, was stopped, although with difficulty.
  The physicians had to undertake their operations anew, and at length they cicatrized the wound.
  In consequence of some slight motion of his body, Galerius received a hurt, and the blood streamed more abundantly than before.
  He grew emaciated, pallid, and feeble, and the bleeding then stanched.
  The ulcer began to be insensible to the remedies applied, and a gangrene seized all the neighbouring parts.
  It diffused itself the wider the more the corrupted flesh was cut away, and everything employed as the means of cure served but to aggravate the disease.

  The masters of the healing art withdrew.

  Then famous physicians were brought in from all quarters; but no human means had any success. Apollo and AEsculapius were besought importunately for remedies: Apollo did prescribe, and the distemper augmented.
  Already approaching to its deadly crisis, it had occupied the lower regions of his body: his bowels came out, and his whole seat putrefied.
  The luckless physicians, although without hope of overcoming the malady, ceased not to apply fomentations and administer medicines.
  The humours having been repelled, the distemper attacked his intestines, anti worms were generated in his body.
  The stench was so foul as to pervade not only the palace, but even the whole city; and no wonder, for by that time the passages from his bladder and bowels, having been devoured by the worms, became indiscriminate, and his body, with intolerable anguish, was dissolved into one mass of corruption.

  Stung to the soul, he bellowed with the pain,
  So roars the wounded bull.

  They applied warm flesh of animals to the chief seat of the disease, that the warmth might draw out those minute worms; and accordingly, when the dressings were removed, there issued forth an innumerable swarm: nevertheless the prolific disease had hatched swarms much more abundant to prey upon and consume his intestines.
  Already, through a complication of distempers, the different parts of his body had lost their natural form: the superior part was dry, meagre, and haggard, and his ghastly-looking skin had settled itself deep amongst his bones while the inferior, distended like bladders, re rained no appearance of joints.
  These things happened in the course of a complete year; and at length, overcome by calamities, he was obliged to acknowledge God, and he cried aloud, in the intervals of raging pain, that he would re-edify the Church which he had demolished, and make atonement for his misdeeds; and when he was near his end, he published an edict of the tenor following

  Galerius conștientizează ORIBILELE CRIME pe care le-a ordonat împotriva creștinilor și de pe patul de moarte dă EDICTUL de la NICOMEDEIA.
  Printr-un edict afişat la Nicomedia la 30 aprilie 311, împăratul persecutor Galeriu, aflat în pragul morţii după o lungă suferinţă, pune capăt, în numele tuturor membrilor tetrarhiei, Marii Persecuţii. Creștinii aveau dreptul la existență și adunare, fiind încurajați chiar să se roage la zeul lor pentru bunăstarea imperiului; religia creștinilor este acceptată, astfel, drept utilă statului
  (Lactanţiu, Despre moartea persecutorilor, 34, 1-5; Eusebiu din Cezareea, Istoria bisericească, 8, 17, 3, 1 ).

  Vedeți cum prin “DACISM” se încearcă PERFID,
  RUPEREA ROMÂNILOR de CREDINȚA STRĂBUNĂ CREȘTINĂ ???
  Un TIRAN SCELERAT,Galerius (ca și mama sa DACA Romula),UN PÂGAN,
  a fost impus drept MODEL DE ÎMPARAT “DAC” !!!

  În plus poate ați observat că DACA Romula a fost alungată din propriul oraș,ROMULA(azi Reșca-Olt) de către DACII CARPI.
  “his mother was born beyond the Danube, and it was an inroad of the Carpi that obliged her to cross over and take refuge in New Dacia.”
  Ia te uită…Încă ceva ce toxinKGB nu va spune niciodată în emisiunile și ”documentarele ” lui:

  “DACII LIBERI” CARPI îi alungau pe DACII ROMANIZAȚI Romula și pe fiul ei Galerius peste Dunăre…

  Să nu uităm niciodată:

  „AM RĂMAS ROMÂNI,
  pentru că
  NU NE-AM PUTUT DESPĂRȚI DE AMINTIREA ROMEI”

  Nicolae Iorga

  Like

 39. Colindele noastre străvechi spulberă ABERAŢIA ANTI-ROMÂNEASCĂ numită « Noi NU suntem urmaşii Romei”.
  Soluţia „dacizatorilor” de Moscova?
  Aţi ghicit…toxinKGB „A FĂCUT UITAT” şi „Pluguşorul”
  Şi unde este cel mai popular şi azi „Pluguşorul”?
  În ESTUL ROMÂNIEI.
  Ca să vezi.Tocmai la…”dacii liberi”,geţi,costoboci,carpi,roxolani.
  Aceia „puri”genetic,”neocupaţi”,”neasimilaţi”,”nelatinizaţi”,”neromanizaţi”.

  Probabil tocmai cei ai căror strămoşi locuiau în cei 86% din Dacia „neatinşi” de Roma STRĂBUNICULUI NOSTRU Traian.

  PLUGUȘORUL ROMÂNESC

  Aho, aho copii şi fraţi,
  Staţi puţin şi nu mânaţi,
  Lângă boi v-alăturaţi.
  Şi cuvântul mi-ascultaţi.
  Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…

  S-A SCULAT MAI AN,
  BĂDICA TRAIAN

  Şi-a-ncălecat pe-un cal învăţat,
  Cu şeaua de aur,
  Cu nume de Graur,
  Cu frâu de mătase,
  Împletit în şase,
  Cât viţa de groasă,
  El în scări s-a ridicat,
  Peste câmpuri s-a uitat,
  Să aleagă-un loc curat,
  De arat şi semănat.
  Şi-a pornit într-o joi,
  Cu un plug cu doispreceze boi.
  Boi boureni,
  În coadă codălbeni,
  În frunte ţintăţei,
  Ia mai mânaţi, măi, flăcăi, hăi, hăi…
  La lună, la săptămână,
  Îşi umplu cu aur mâna.
  Şi el vru să vadă,
  De-i dete Dumnezeu roadă.
  Era-n spic cât vrabia,
  Era-n bob cât trestia.
  Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…

  TRAIAN IUTE S-A ÎNTORS

  Şi din grajd alt cal a scos,
  Un alt cal mai năzdrăvan,

  CUM ÎI PLACE LUI TRAIAN,

  Negru ca corbul,
  Iute ca focul,
  De nu-l prinde locul.
  Cu potcoave de argint,
  Ce dau sporul la fugit.

  TRAIAN IUTE A-NCĂLECAT,

  La Ţinchin a apucat
  Şi oţel a cumpărat,
  Ca să facă seceri mari,
  Pentru secerători tari.
  Şi-altele mai mititele,
  Pentru fete ocheşele
  Şi neveste tinerele.
  De urat, am mai ura,
  Dar mă tem că va-nsera,
  Pe aici, pe la dumneavoastră,
  Departe de casa noastră.
  Şi ne-aşteaptă şi-alte case,
  Cu bucate mai gustoase,
  Cu pâine caldă pufoasă,
  Cu vinul de viţă-aleasă,
  Cu Cotnar de Drăgăşani,
  La anul şi la mulţi ani!
  *
  “Pluguşorul” este reiterarea unei binecuvântari de început
  (Callendae/ Carinda, Corindă, Cărindar)
  ÎNCEPUTUL ROMANILOR în Dacia odată cu Traian.
  Un Traian… Întemeietor (”Pater Patriae”),
  Împărat (”Optimus Princeps”) şi
  Preot (”Pontifex Maximus”).
  El trage Prima Brazdă peste Dacia;
  O face “In Saecula Saeculorum”, cu Doisprezece Boi;
  în numele lui “Iuppiter Optimus Maximus”,
  într-o Joi.

  Ei,”dacizații” de MOSCOVA,
  AȚI ÎNVĂȚAT PLUGUȘORUL ROMÂNESC”?

  ”S-A SCULAT MAI AN,
  BĂDICA TRAIAN”…..

  Like

 40. Anti-dacistule dupa ce ai scris atatea prostii pe saitu asta de ai ocupat memoria serverului raspunde la intrebare.Francezii se trag din Gali romanizati ?Raspunsul este da se trag.Atunci si romanii se trag din daci latinizati.Cea ce presupui tu ca noi suntem doar cetateni din inperiu roman e ANTI-ROMANESC.si totodata neadevarat.Le dai apa la moara ungurilor care afirma ca romanii s-au format in sudul Dunarii desi dacii si tracii vorbeau aceasi limba si erau acelasi popor,Tu anti dacistule esti anti roman fallsificand istoria.Este adevarat ca limba romana este latinizata dar radacina ei este limba daca care facea parte din aceasi familie de limbi ca si limba latina si limbile baltice.Noi aici nu facem politica si nu cautam decat adevarul.Daca in limba romana gasim cuvinte dacice asta arata ca suntem urmasii dacilor stapani ai acestor locuri.Ati prezentat mai sus niste nume de plante medicinale .
  Toate sau majoritatea au un lucru comun doar cu limba romana si nu se mai gaseste acest lucru decat in aromana si in unele nume ale gotilor probabil influenta data tot de daci.
  CINOUBO-ILA
  COICOD-ILA
  DIOD-ELA
  MENDRUTA
  MIZ-ELA
  PRIAD-ILA
  PROPOD-ILA
  STIRSOZ-ILA
  TEND-ILA
  USAZ-ILA
  Sfarsitul cuvantului “ILA” si “ELA” este articolul hotarat care se pune la sfarsitul cuvantului doar in limba romana si aromana .La alte popoare nu exista in aceasta forma.La noi romani avem: nume Ochi ,Ochila Fratila ,Mandrila vezi planta Mandruta, Setila ,Gerila ,Codila, etc.
  Deci dovada e clara ca suntem daci latinizati
  Pana si cuvantul ROMULA are finalul ULA, adica exact ca in limba romana de azi.Raman la parerea anti-dacistule ca esti doar un minoritar venit in anul 896 pe aceste meleaguri cand l-ati omorat pe Gelu.

  Like

 41. Dovada ca limba romana s-a format la nord de Dunare din limba dacilor latinizata este urmatoarea.:Exista in limba albaneza cuvantul MAL care inseamna in albaneza MUNTE .In limba lituaniana exista cuvantul MAL care inseamna acelasi lucru ca si in limba romana malul unei ape.Asta arata ca dacii se inrudeau ca limba cu balticii ,dar si balticii se inrudeau ca limba cu latinii si sanscritii. Deci limba latina era asemanatoare , din aceasi origine cu limba daca asa cum ar fi germana cu engleza.Si sa dau exemple de asemanareintre limba romana si lituaniana :
  baltic-roumanian compartion
  1.trasas – tresar- jerk
  2.Blodu – Blid– Bowl –
  3.rindu – rindu -rows of
  4.plautis- plaman-lung
  5.Guzis – gusa,gusi- goiter, goiters
  6.mazuli – Manz- Colt
  7.p-lauti – laut – wash
  8.juvis – juvete- fish
  9.isheiti- ieshire-exit
  10.smugi -smuci-hitch
  11.erelis- erete-hawk
  12.must – must- juice
  13.Tarubos – tarabostes, sfat-consilium
  14.boruza – bo-boruza-ladybug
  15.Tu saki – tu zici- you say
  16.didela – dida
  17.mal – mal…etc-bank, shore
  18.Stalp – Stulp-elis – column
  19.Caush -Caush-as – cup
  20.aschie -erkshkis,Atschila -thorn-Lat. ascla
  21.Moale (noroi,namol)- malu,moliu -mud
  22.Brancusi – brancusis-dear
  23 shir,siroi – srie-gis -flux
  24.capitza -kupeta –
  25.tupila – Pri-tupti,tupet- hide
  27.balta – bala- lake
  28.bursuk- barsaka-badger
  29.gaura – kaurum- hole
  30.Samburi -samburis-crowd, mob
  etc…

  Like

 42. DAVA este verbul” A AVEA”
  Greseala ca DAVA a fost confundat cu cetate vine de la faptul ca in sanscrita DEVA inseamna templu, loc sfant, zeitza, etc..
  Geto-dacii nu erau greci sau germani sa formeze cuvintele
  ex MEGA -POLIS adica MARE-ORAS.sau slavii cerno -more.
  Geto-dacii suntem noi ROMANII de azi si formau cuvantul din NUME + verb. De exemplu RUSSI-D-AVA care era format din RUSH=ROSHU. SI VERB. D-AVA, D-AUA,
  La latini DAVA a evoluat in “TA” de exemplu”
  Limba daca: RUSHI-TAUA, RUSHI-DAUA. si locatitatea se numea RUSHITA, IN-ROSITA, poate avea culoarea rosie zona respectiva.
  La fel SUCI-TA, SUCI-D-AUA, SUCI-D-AVA. si provine din verbul a SUCI , a RASUCII dar nu este de la slavi este edin proto-indo-europeana.
  Arge-d-ava este ARGET-AVA din cuvantul ARGET=ARGINT.si cetatea se numea ARGINTATA.

  Like

 43. Frumos articol. Unii spun ca limba romanesca (daca) nu a fost inspirata din latina, ci invers. Sunt dovezi clare spre o anumita concluzie finala? Multumesc

  Like

 44. Despre cuvantul PAMANT se stie ca provine din cuvantul latin PAVIMENTUM ceace este gresit.Dacii spuneau si ei PAMATN ca si azi in limbile baltice PAMATNE care inseamna sol,baza.
  Strabon geografia :
  1.”des Gètes un peuple Thrace” GETII UN POPOR TRAC
  2.”des Moesiens, Thraces aussi d’origine ” MOESII TRACI DE ORIGINE
  3.”,Aelius Catus prendre 50 000 hommes sur la rive ultérieure de l’Ister et chez les Gètes, peuple qui parle la même langue que les Thraces, et les transporter dans la Thrace proprement dite” CATUS A LUAT 50 MII DE OAMENI DE LA VARSAREA DUNARII DE LA GETII CARE VORBESC ACEASI LIMBA CA TRACII SI I-AU TRANSPORTAT IN TRACIA PROPIUZISA ” Catus, Lucius proconsul de Macédoine, et légat de Mésie à une date vers 2-3 ou vers 10-11. Deci inainte de razboiul cu dacii din anul 101-102.
  Deci este posibil de aici sa provina AROMANII care ar putea fi traco-geti romanizati cu 100 de ani inaintea celor din nord.Este doar o teorie desi in Tracia erau si acolo traci care vorbeau aceeasi limba.Deci sunt dovezi ca am fost acelasi popor acum 2 mii de ani.
  4′.Les Daces parlent absolument la même langue que les Gètes” DACII VORBEAU ABSOLUT ACEASI LIMBA CA SI GETII
  5.”Triballes, autre peuple de la Thrace, de recevoir souvent au milieu d’eux des bandes [de Gètes] émigrants”TRIBALII ALT POPOR TRAC IN CARE SE GASEAU ADESEA IN MIJLOCUL LOR BANDE DE GETI EMIGRANTI.
  Puteti trage concluzii de unde sunt vlahii (romanii si aromanii) in sudul si nordul Dunarii.

  Like

 45. in jurul anului 1907 peste 80% din locuitorii vechiului regat au fost tarani fara pamant(rumani) si acesta e ravasul nescris al celor ce au trait aici
  au vrut sa fie slugi la boier(adica rumani) ca sa traiasca mai bine(fara grija unei bucati de mamaliga)decat altii ramasi liberi prin rasarit,apus,miaza-noapte si miaza-zi(cu grija zilei de maine pentru ei si ai lor)dar d-voastra nu va pasa de acest ravas nescris insa va chinuiti de pomana ca el este si va fi mereu neclintit si adevarat

  Like

  1. In anul 1645 deci cu mult inainte de 1907 este atestat numele populatiei romanesti in cele trei provincii Ardeal, Tara Rumaneasca si Moldova cu Basarabia cu tot ca atunci nu o luasera rusii .
   .Uite dovada in cazania lui varlam din anul 1645. sursa LIVIU
   Daca nu esti un ungur parsiv ai scuze ca esti doar necunoscator

   http://tiparituriromanesti.wordpress.com/2011/12/03/cartea-carea-sa-chiama-raspunsul-inprotiva-catihizmusului-calvinescu/#sthash.3QmseTtY.dpuf \

   Like

 46. Moldovenii sunt romani Ce limba vorbeau dacii,cine sunt urmasii lor……. Cateva cuvinte dacice: 1.BOUR–EB—ISTA cuvant format din cuvantul BOUR== in romana tot BOUR si ISTA==in romana verbul “a fi”-ESTE, ISTA. cel care avea turme de bouri . 2.MAR–IS (MARISSIA), raul Mures Format din cuvantul MARE ==in limba romana MARE ,si verbul ISHIE, provenit tot din verbul (a fi) ESTE Deci inseamna raul mare . , in proto-celt = MARA , Old Irish: ma´r, mo´rGaulish: -maros. 3.TISSIA ( TISS–IA),raul TISA Format din cuvantul(verb) TISA care inseamna in-tinsa. 4.HERASSU ,raul SIRIU.si SIRET . Pentru ca Grecii antici nu aveau sunetul SH folseau X=Ch ,deci citim SHERASU==SIR,SIROI=SIRUIRE DE APE si in Sanscrita ===SRAS ,SRU , proto gali (celti)=SRUTOS=srutos ‘stream. Dacii spuneau SHIR ,SHIRUE 5.Cetatea GENUCLA inainte de venirea Romanilor Dacii spuneau GENUC==GENUNCHI ca si in limba; Hittite gienu, Palaic ginu-, English cnēo/knee, Ancient Greek gonu, Sanskrit jānu, Illyr. Genusus, German kniu/Knie, Persian /zānu, Old Norse kne, Avestan znum, Tocharian kanweṃ/kenīne, Gothic kniu, dar si gala franceza. Era o cetate unde Dacii INGENUCHEAU la statuia unui zeu. 6.Cetatea KAPI-DAVA cuvant format din cuvantul KAP==in romana tot CAP,si verbul a avea= D–AVA , D–AUA Inainte de venirea Romanilor exista cetatea CAPI-DAVA probabil unde stau capii care conduceau poporul sau unde era capul unui zeu dacic. Grecii spuneau ca pe conducatorii Dacilor ii chemau in limba Daca CAPILA–TI. In Limba Sanscrita CAP-ALA ,In latina == CAPUT : capitis 7.Cuvantul SHARPE din limba sanscrita SARPA , SARP care este si in latina SERPE . DACII SPUNEAU SHARPE 8.Cuvantul SOARE ,SORE care straluceste pe cer,il gasim in limba Sanscrita== SUR, SURIA,si nu SOL ca in Latina Germanic Sol, Greek Helios, Lithuanian Saulė. spanish:sol portuguese:sol italian:sol french:soleil romansch:sulegl romanian:soare ,then danish:sol norwegian:sol swedish:sol russian:solntse bulgarian:slantse then english:sun dutch:zonnig german:sonne , sanskrit:surya Thracian personal name Suregethes ‘the bright (one, i.e. god or person)’. If so, the meaning must have been also ‘the bright one, the bright god’. Cf. Rom. Soare Dacii spuneau SURE,SORE. 9.Cuvantul A CARA il gasim in limba Sanscrita== A CAR, A CARATI in latina==CURO Dacii spuneau CAR, 10.Cuvantul APA il gasim in limba Sanscrita===APA ,in latina AQUA ,Letona =UPA, proto gal= ABU ,ABA . Dacii spuneau APA Aba, Greek spelling Ἄβα. A nymph, also local queen and a place name.Cf. NFl, NL Rom. There are more Thracian names with the root ab-/ap- which must derive from IE *ap- ‘water, river’, Sanskrit =āpah ‘waters’, Persian āb ‘water’. Old Persian napas ‘spring’ = Naparis .The Romanian river- and place-names witness the same Thracian origin. 11.Cuvantul A SE INVARTI il gasim in limba Sanscrita===A-VARTA, ,VARTITA si in Latina VERTO,VERTARE Dacii spuneau VARTA ,VARTELNITZA 12.Cuvantul UGER il gasim in limba Sanscrita===UDARA ,in latina =UTERUS ,Dacii spuneau UDZER, din cuvantul UD care se gaseste si in sanscrita=UDA ,si Latina =UDUS 13 Cuvantul NAS il gasim in limba Sanskrit nasa, Latin nasus, , Lithuanian nosis, Latvian nāss, English nosu/nose, Avestan nah, German nasa/Nase, Kamviri nâsuṛ, Old Prussian nazy, Persian nāham/, Old Church Slavonic nasu, Russian nos, Old Norse nös….. Dacii spuneau NAS 14.Cuvantul A TOPI ,a se topi de caldura sau balta unde se topea inul sau canepa (TOPILA) ,il gasim in limba Sanscrita==TAPITA, proto -iranian=TAPAIA.. ,English word =tepid (lukewarm). Church Slavonic= topiti, Scythic tab = fire .Hurrian tib-ir = god of fire “vulcan” /Sumerian tab = fire /Egyptian tep = fire, burn, flame /Ugrian tab-it,tab,tut= fire, Tab-iti = “Hestia” fire god according to Herodotus, Czech “teplo” means “heat” , IE “tep-” = “to be hot” (similarly “tapašša” is “heat” in Hittite).Dac=topila,topilitza (toplitza) si numele cetatii dacice TAPAE probabil TOPA sau TAPA adica topitorie . 15.Cuvantul TALPA piciorului,TALPICA il gasim in limba Sanscrita==TALPA care inseamna patul. Dacii spuneau TALPA 16.Cuvantul A TRESARI il gasim in limba Sanscrita== TRASA ,TRASTA in latina==TREMO,proto-iranian=TRAS. Dacii spuneau TRESAR 17.Cuvintul DINTE il gasim in limba Sanscrita==DANTA , proto-gali=dnt, dant – ‘tooth’ , Latin dentis, Ancient Greek odous/donti, Welsh dant, Lithuanian dantis, Old Armenia atamn, English tōþ/tooth, German zand/Zahn, Gothic tunþus, Russian desna, Welsh dant, Persian /dandān, Kashmiri dãd, Irish dét/déad, Old Norse tǫnn, Ossetian dændag,Dacii spuneau = DUNTZI ,DZUNTZI , DZINTZI si cuvantul derivat ZUNTI , ZIMTZI . 18.Cuvantul A PLUTI, PLUTA il gasim in limba Sanscrita==PLUTA Dacii spuneau PLUTA 19 Cuvantul MORT ,MOARTE il gasim in limba Sanscrita==MARTUA , MRTA ,proto-gali =mrwos, marwos ‘dead’ .Dacii spuneau MOR, MORT. 20Cuvantul a RAMANE il gasim in limba Sanscrita==RAMATI ,,RAMANIA –un lucru foarte interesant despre originea cuvantului ROMAN. 21Cuvantul SAT il gasim in limba Sanscrita== SAT , SAD, care inseamna loc de asezare ,a sede ,adica SAT in romaneste. In latina ==sedeo sedi sessum :engleza == to sit. Ilirian =sita ,tracian sita,seita . Avem denumiri de cetati DACICE ===SATI-DAVA 22.Cuvantul SAMA ,DE-O SEAMA il gasim in limba Sanscrita== SAMA ,ca si in latina=similis si engleza= same, Raul SOMES in latina =SAMUS=gemenul Muresului care erea fratele mai mare Marisus ,Marissia sau denumirea vine de la cele doua rauri gemene care formeaza SOMESUL. Ele se numesc intr-o atestare din anul 1900 SAMESUL RECE siSAMESUL CALD ,deci observati SAM-US==SAM-ES lucru care arata pastrarea radacinii adevarate a cuvantului de catre localnici. 23, Raul CRIS atestat de vechii greci in anul 500 inaintea erei noastre cu numele CRIS-OS si de ROMANI (Latini) cu numele CRIS-IA ,iar mai tarziu “CRIS-US”..Romanii de azi spun la fel CRIS. De ce ungurii care sunt asa vechi spun KOROS .Cred ca se vede clar cine sunt urmasii dacilor care spun CRIS aceia care spun la fel ca dacii CRIS ,CRIS-OS,CRIS-IA. Comparati CRISU si KOROS si trageti concluzia cine sunt continuatorii Dacilor si apoi Daco-romanilor DACI si GETI insemna acelasi lucru D-ACI. Grecii citeau litera D ca DZ adica GE se citea DZE , DZE=GE si TI=CI Adica GE CI =DZE CI =in romana de azi DE ACI adica DE ACI=D-ACI. diferentele intre GETI si DACI INSEMNA POPULATIA DE AICI. CRISIA atestat in timpul Romanilor INSEAMNA ==CRUCEA in limba Latina CRUX, CRUCIS ,dialect lituania=SKRISIS Dacii spune-au CRUSHIE, CRISHIE. Un singur cuvant:”CRISU”. 24.Cuvantul JAR il gasim in limba Sanscrita GHAR. Numele cetatii SARMIZE GETUZA provine de la acesta . Atestari ale numelui : -Zermice—getusae ( inscriptie romana gasita pe teritoriul Romaniei) –Zarmi -gethusa, Sarmise-gethusa (Ptolemy, Geography, 2nd century AD) –Zermize-gethusa (Dio Cassius 2nd-3rd century) La prima vedere numele ar fi format din doua cuvinte :1.ZERMICE si 2. GETUZA 1.Cuvantul: ZERMICE ar putea fi JARMICE ,(JERMICE) ==JAR ,JER ,in limba romana JAR=jarul focului ,Derivat din Sanscrita =gharma , engleza=warm si tot din Sanscrita =harmia (garmia) =vatra focului Tracian=GERME, JERME ,Persian=GAERM, old prusian=GORME,albanez=ZJARM, ZJERM.,slavon =POJAR, Atestat si in numele zeitei DIANA (ziana)= from Diana Germetitha(“Diana of the warm bosom”),lituania=GARAVINGAS (ardent ), burn ,(Inf.)= GARIT ,2.Cuvantul GETHUSA ar putea fi in limba romana ===GETILOR (GETUSHA) Deci presupun ca numele cetatii erea “JERMITZA GETUSHA” (JARMITZA GETUSHA) si insemna : JARUL– GETILOR adica VATRA / FOCUL-GETILOR ;probabil un loc unde ardea focul continu pentru scopuri religioase sau metalurgice unde se topea fierul sau aurul,unde se faceau sabii si se potcoveau caii 25. Cuvantul romanesc DEGET (DESHT) /Sanscrita=DISHTI ,dacii spuneau tot DESHT. 26. Despre ce inseamna numele ZALMOXIS (Asa cum este atestat in anul 350 inaintea erei noastre) 1. ZAL=zeul 2.MOXIS=MOSH // pentru ca grecii citeau litera X=CH ,//deoarece su exista litera «sh» in limba lor. Numai romanii de la Roma citeau X=CS.Citez ;”The Greeks made some mistakes(for example Xerxes- Persians call it Shayarsha, probably because it was dificult for them to say “sh” like in english”wash”; so it could have been Zamolshis or Zalmoshis.” Deci numele ZALMOXIS = ZAL—MOSH = ZEUL MOSH. DZIA= ZEITZA precum DZIA SOMO- DZIA desi aici DZIA= ZIUA. 27. Cuvantul «SARE» in limba Sanscrita =SARA ,in limba latina=sal,germ=salt,slav=sal.Si in limba DACA=SARE ca si in limba romana.Numai romanii inclusiv cei din Moldova au pastrat forma originala ca acum 4000 ani deoarece limba romana este o limba veche provenita din limba DACO-LATINA. 28. Pornind de la ce spunea Herodot despre traci si geto-daci, dar si luand in considerare ca pe teritoriul daco-getilor se afla Kogaionul ” Despre numele KOGAION. Finalul cuvantului ON sau ION este adaugat de greci,deci ne bazam pe radacina KOG,dar si pentru litera G care putea fi litera C, adica KOC.ce inseamna cuvantul KOC desi il gasim si in limba latina lat. coccum ,greaca Cf. gr. ϰόϰϰος,meglen. cocă „cap”), alb. kok(jë) „cap”,Din rom. provin mag. kóka „moț, creastă” Deci observam ca traco-getii au transmis popoarelor vecine cuvantul COC,COCA,CUCUI care insemna varf,motz,creasta muntelui. In Romania exista localitatea CUCA MACAII care ar insemna in limba DACA =varful muntelui . Vedem inca odata cuvantul MOCA care inseamna munte si Mocanii =muntenii. 29.Cuvantul DAMB , Greek – tymbos = “burial mound, grave ,”Englez=”tomb” 30.Cuvantul “UMBRA “ adapost il gasim in: așezării daco-romane „Abruttus”, románul “ Abrud” ,atestat in anul 1271- “ pe harta ungara Obruth” si “Abrud-bánya “ in anul 1425. Illyrian =Abroi, Daco-Thracian= Abre- // Abre- is an element taken from certain Thracian anthroponyms 31.Dierna citit Dzierna numele raului Cerna denumire slavizata ,pe malul caruia se afla localitatea Zerna ,provenit din cuvantul ZER ,in latina SERUM. Dacii spuneau Zer la cuvantul romanesc Zer .Avem si localitatea ZAR –NESTI,cei care fac ZER de la brandza. 32.Raul PRUT atestat de Herodot “PURET-OS si in anul 900 sub numele BROUT-OS unde B=P. in romana cuvantul PARAU . Concluzie verbele Dacice :1. A FI ==ISTA, ESHIE, E,IE 2. A AVEA== AVA, AUA Limba Daca si Latina provin din vechea limba proto-europeana care s-a format in jurul Marii Negre si este limba romanilor de azi

  Like

 47. Dacul -dd :
  ce presupui tu ca noi suntem DOAR cetateni din inperiu roman

  Cred ca el nu a negat componenta daca (vorbind de cea romana ca despre “cealalta”…care este prezenta),

  “Pasul 3
  în care cultul dacic e folosit la demolarea CELEILALTE componente a plămadei româneşti: originea noastră latină. ”

  (doar un exemplu….deci nu a numit-o “componenta” sau “adevarata componenta”)

  spre deosebire de acest “documentar” care ar vrea sa sugereze ca, componenta romana lipseste cu desavarsire, avand fix zero a face cu procesul de formare a poporului român. Poate interpretez eu gresit sensul frezelor lui (in speta cea citata), dar nu cred. Si eu cred in componenta daco-romana, nu exclusiv intr-una din ele.

  Like

   1. Nu a fost vorba de nici o intrebare (nu am nici una de adresat), ci doar de o remarca in care v-am citat, atata tot (apoi l-am citat pe el). Mai vazusem o acuzatie gen:

    “Raman la parerea anti-dacistule ca esti doar un minoritar venit in anul 896 pe aceste meleaguri cand l-ati omorat pe Gelu. ” care m-a cam mirat, pentru ca el a folosit (cred ca nu o singura data) apelative la adresa acelor minoritari, care conform politicii forumurilor ar trebui puse in ghilimele.

    Like

 48. INELUL de la Ezero. 2014
  Inelul este scris in limba traco-geta. Vedem ca este vorba de un inel gasit intr- un mormant al unui rege trac. Sa ne gandim ca tracii se credeau nemuritori dupa moarte. Poate ca isi incredintau sufletul zeului mos ( adica zeului cel batran), existenta acestui zeu batran ,credinta pe care o aveau si grecii care aveau un tata al zeilor . Si tradusa scrierea de pe inel ar fi:
  ROLISTENE (nume de rege), ASNERENEATI-L (ASNERE =verbul a tzine, adica zeul sa-l tina pe Rolis la el), mai departe avem : TEANIE (inseamna “la tine”,la zeul mos), si continuam,SKO (in aromana exista si azi “sko” care in romaneste inseamna “ca”), adica sa-l tina zeul la el “CA “si continui :”ARAZEA DONEA INTILE”(pe romaneste “era domn intai”, adica este sau a fost domnul cel dintai). Apoi inelul continua cu formula: “SUPTA MIE ERAZIELTA”(adica oamenii din regat “sub mine ati fost”, adica sub Rolis).
  Concluzia ar fi ca romanii ar intelege si acum textul, este o proto-romana ,cum se vede asemanatoare cumva si cu latina care are verbul “tenere” , tzine, atzine , in romaneste.
  Textul final este:
  ROLISTENE , ATSINERETI-L, TEANIE, SCA, ARAZEA, DOMEA, INTILE.
  SUPTA, MIE, ERAZIELTA.
  DOMEA dar cred ca aici e vorba de o dilema a celui care l-a scris care in limba latina aveam DOMINE si in limba greaca DIONUS.
  Spaniolii si italienii spun si azi DONA, MA-DONA..etc Se vede ca litera N afost transformata in M. O remarcă: “a aţine” se foloseşte frecvent si astăzi, in satele din Câmpia Bărăganului, cu un sens asemanator “a ţine pe loc”, “a nu lăsa să se indeparteze”, “a bloca “. Si inca o remarca ar fi ca probabil Z se citea si litera “SH” ca in cuvantul “Stefan” . De aici am putea citi textul :
  “ ROLISTENE ATZINERENEATI-L”
  si
  “CA ARASHEA DOMEA INTILE” ( CA ERA DOMN INTAI)
  si
  ” SUPTA MIE ERASHIELTA” (SUB MINE EREATI, ati fost..etc)

  Acum cinstit intreb pe toata lumea ;un roman intelege sau nu?

  Like

 49. Mai acum o saptamana discutam despre proverbul romanesc care ser presupune ca vine de la daci ” ori e laie ori balaie ” si din intamplare am dat peste urmatoarea explicatie: din DEX avem.
  PLĂVÍȚ, -Ă, plăviți, -e, adj. 1. (Pop.) (Despre părul sau lâna animalelor) De culoare albă-gălbuie ; (despre animale) care are părul sau lâna de culoare albă-gălbuie sau albă-argintie. 2. (Pop.; despre oameni) Cu pielea albă și cu părul blond; (despre părul oamenilor) blond; plăviu. 3. (Reg.; în sintagma) Viță plăviță = varietate de viță-de-vie cu bobul foarte deschis la culoare. — Plav (reg., despre boi, „care are părul de culoare (albă-)gălbuie”
  din poezia populara de suflet a romanilor :
  Dar cea mioriţă
  Cu lâna plăviţă
  De trei zile-ncoace
  Gura nu-i mai tace,
  Iarba nu-i mai place.
  – Mioriţă laie,
  Laie, bucălaie,
  De trei zile-ncoace
  Gura nu-ţi mai tace!
  Ori iarba nu-ţi place,
  Ori eşti bolnăvioară,
  Draguţă Mioară?
  Adica LAIE nu inseamna neagra, pentru ca mioara era balaie (blonda).
  Dar mioara putea fi laiata cu paru lung si bucalai sua lauta, laiata asica spalata, curata.
  Oricum LAIE nu inseamna negru si proverbul “ori laie ori balaie ” nu are legatura cu alb sau negru ci cu alb sau spalat .

  Like

 50. Cine traieste in Romania nu inseamna ca este si roman.
  Si lucru asta se vede cand e vorba de apararea tarii.

  Like

 51. 26. Despre ce inseamna numele ZALMOXIS (Asa cum este atestat in anul 350 inaintea erei noastre)
  1. ZAL=zeul 2.MOXIS=MOSH // pentru ca grecii citeau litera X=CH ,//deoarece su exista litera «sh» in limba lor.
  Numai romanii de la Roma citeau X=CS.Citez ;”The Greeks made some mistakes(for example Xerxes- Persians call it Shayarsha, probably because it was dificult for them to say “sh” like in english”wash”; so it could have been Zamolshis or Zalmoshis.”
  Deci numele ZALMOXIS = ZAL—MOSH = ZEUL MOSH.
  DZIA= ZEITZA precum DZIA SOMO- DZIA desi aici DZIA= ZIUA.
  27. Cuvantul «SARE» in limba Sanscrita =SARA ,in limba latina=sal,germ=salt,slav=sal.Si in limba DACA=SARE ca si in limba romana.Numai romanii inclusiv cei din Moldova au pastrat forma originala ca acum 4000 ani deoarece limba romana este o limba veche provenita din limba DACO-LATINA.
  28. Pornind de la ce spunea Herodot despre traci si geto-daci, dar si luand in considerare ca pe teritoriul daco-getilor se afla Kogaionul ” Despre numele KOGAION.
  Finalul cuvantului ON sau ION este adaugat de greci,deci ne bazam pe radacina KOG,dar si pentru litera G care putea fi litera C,
  adica KOC.ce inseamna cuvantul KOC desi il gasim si in limba latina lat. coccum ,greaca Cf. gr. ϰόϰϰος,meglen. cocă „cap”), alb. kok(jë) „cap”,Din rom. provin mag. kóka „moț, creastă”
  Deci observam ca traco-getii au transmis popoarelor vecine cuvantul COC,COCA,CUCUI care insemna varf,motz,creasta muntelui.
  In Romania exista localitatea CUCA MACAII care ar insemna in limba DACA =varful muntelui .
  Vedem inca odata cuvantul MOCA care inseamna munte si Mocanii =muntenii.
  29.Cuvantul DAMB , Greek – tymbos = “burial mound, grave ,”Englez=”tomb”
  30.Cuvantul “UMBRA “ adapost il gasim in: așezării daco-romane „Abruttus”, románul “ Abrud” ,atestat in anul 1271- “ pe harta ungara Obruth” si “Abrud-bánya “ in anul 1425.
  Illyrian =Abroi, Daco-Thracian= Abre- // Abre- is an element taken from certain Thracian anthroponyms
  31.Dierna citit Dzierna numele raului Cerna denumire slavizata ,pe malul caruia se afla localitatea Zerna ,provenit din cuvantul ZER ,in latina SERUM.
  Dacii spuneau Zer la cuvantul romanesc Zer .Avem si localitatea ZAR –NESTI,cei care fac ZER de la brandza.
  32.Raul PRUT atestat de Herodot “PURET-OS si in romana cuvantul PA-RAU , rau, pa-rau, rautz…

  Like

 52. Pe malu Argesului exista o localitate uitata cu un nume vechi care si-a pastrat forma antica “ARGET-OAIA” . Este posibil ca cetatea dacica “ARGEDAVA” sa fi fost prin confundarea literei “D” cu “T” ca in TU si DU in limbile germanice. Si atunci avem “ARGE-DAVA” se transforma in “ARGET-AVA” sau”ARGET-AUA” si numele de azi”ARGETO-AIA”.Si numele cetatii “S-ARGET-IA” are aceasi origine si inseamna “arginta, argintata”
  Numele raului Arges insemna “argintiu” , cunoscut an l’antiqitate ca Argessos, Ardzeiscus ou Ordzessus.si probabil ca Argesul se numea “Argetu” sau “Argeshu” ca si azi.Cam asa este cu formarea cuvintelor . Asa ca finalul cuvintelor care sunt nume de cetati dacice D-AVA, D-AUA, D-ABA, este verbul a avea de aua. sa aiba, popular sa aiva .
  Citez “Argessis. The capital of Dacian leader Burebista was named Argedava”
  Acelasi lucru pentru cetatea dacica RUSSI-D-AVA care se transforma in RUSSIT-AVA sau
  RUSSIT-AUA sau RUSSITA sau IN-ROSITA provenind de la culoarea rosie a peretilor sau a malurilor rosii de argila.
  cetatea dacica SUCID-AVA se transforma in SUCIT-AVA, SUCIT-AUA, si forma finala din limba romana” SUCITA” .Verbul a sucii se afla si in lithuaniana .
  Dacian fortress PETRODAVA se transforma in PETRO-TAVA adica PETROITA, PIETRUITA , din piatra . Se pare ca dacii astia vorbeau romanesteDAVA vine de la participiul verbului.De exemplu: a creste,crescuta, a rupe, rupta..etc dar si din ex; alb, albita, negru, negrita.
  Terminatia “TA” din latina era DAUA, din geto-daca, care a evoluat in “TAUA”, “TOAIA” si mai tarziu ca in latina “TA” Si participiul verbului in lituaniana.citez ; ”maty-davęs, skalau-davu,plasno-davęs, vaito-davę.” Toate se termina in DAVA ca si PADOVA din Italia si nu sunt cetati.
  Vedeti clar terminatia participiului DAVA, DAVES.
  Asa ca limba daca romana de azi avea aceleasi reguli de formare a participiului ca si latina si lituaniana iar DAVA era un sufix, o terminatie nu o cetate.

  Like

 53. domnilor rumanii nu s-au infratit cu oricine a trecut prin apropiere de ei.
  – în cea mai veche cronică turcească, intitulată „Ogusnam”, adusă în actualitate de istoricul român de naţionalitate turcă Ali Ekrem, tipărită în germană, franceză şi rusă, se menţionează existenţa, în anul 839, a unei Ţări a Românilor la nord de Dunăre, până spre Nipru. Se mai menţionează că „Ţara Românilor” s-a confruntat cu cumanii, deci ţara avea o armată şi o administraţie bine pusă la punct. Despre această cronică istoricii şi specialiştii noştri nu au aflat că există! ;
  – în Atlasul german din 1826, pe o hartă care ilustrează popoarele Europei din răsărit în anul 900, se specifică „Wahalen oder Rumumy”, pe teritoriul ce se întindea din Panonia până la Nipru. Totodată se menţionează şi existenţa a cinci voivodate româneşti, adică a unor ţărişoare locale
  – „descoperirea scrisorii unui conducător chazar, referitoare la secolul al VII-lea e.n. din care rezultă existenţa în Transilvania a „ţării Ardil”, adică a ţării Ardealului, termen curat românesc, apărut cu două secole înainte de invazia triburilor migratoare războinice ungare în Bazinul mijlociu al Dunării, ceea ce dovedeşte că ungurii au fost aceia care au împrumutat termenul de Ardeal din limba română, după topica limbii maghiare, Erdely ” (3). descoperirea în Biblioteca naţională din Budapesta a lucrării lui Lukacs Karoly, preot romano-catolic şi arheolog, care a păstorit peste zece ani în regiunea Balatonului, unde a făcut cercetări arheologice, identificând urme materiale ale unor castele, biserici şi cetăţi voivodale româneşti în sec. al X-lea. Chiar de pe timpul invaziei triburilor migratoare ungare. Lucrarea a apărut în anul 1937 la Tipografia Episcopatului romano-catolic din Oradea, unde, preotul a fost mutat. Cartea respectivă nu a fost găsită în nici o bibliotecă din România!
  – a fost descoperită cronica împăratului german Friederic al II-lea Barbarossa. Pentru anul 1189 în ea se stipulează existenţa unei ţări româneşti numită „Walahia” între Dunăre şi Munţii Carpaţi, condusă de un principe. Sunt descrise cu lux de amănunte graniţele, iar principele ţării, într-un dialog cu împăratul, şi-a afirmat suveranitatea;
  . pe urma cronica pictata de la viena spune ca conducatorul ungurilor almos a fost omorat in transilvania. iar un ungur petru joody intr-o scrisoare din 1796 adresata catre viena spune: acum este din nou timpul romanilor cand pornesc lupte la fel precum au pornit de l-au ucis pe almos si armata lui la cuhea in maramures. deci oastea ungara a fost prinsa de valahi intr-o ambuscada la cuhea in nordul maramuresului iar almos nu a scapat cu viata
  muntii, dealurile i-au ajutat in unele situatii pe rumani impotriva dusmanilor asa cum i-au ajutat pe maramureseni (valahi) la cuhea in 896 impotriva ungurilor de au aruncat in ei de sus cu bolovani si copaci iar almos conducatorul ungurilor de atunci nu a scapat. asa a fost si in 1700 cand maramuresenii ii vor infrange pe tatari tot intr-o ambuscada si la posada la fel a fost.

  Like

 54. pe tablitele de la sinaia este pomenit tribul rumunilor. pe urma este scris stramosul ancestral al getilor ARIMIN. pe urma in suedia sunt atestati populatia romericii. pe langa celelalte triburi getice nordice ca si amalii, baltii la fel in ucraina alaturi de amali erau rosomonii si in republica moldova tiragetii(tervingii). dintre toate acestea getii rumani sunt cei care au ramas incontinu pe teritoriul tarii noastre avand radacini puternice aici. deci nu de la roma vine numele nostru ci de la getii rumani. tribul rumanilor pe tablitele de la sinaia si arimin stramosul ancestral al getilor tot pe tablitele de la sinaia. romanii incep sa-si cunoasca istoria complecta spre a occidentalilor si ungurilor amaraciune. si asa si trebuie. ca roma a cazut de loviturile nucleurilor getice din nord estul poloniei si vestul belarusului(zeutas si deceneu) si nucleul din zona republicii moldova(zamolxe). si si-au facut si regat in italia getii dupa cum se stiu anii 493-553 era noastra si in spania 420-711 si portugalia si stapaniri peste mici portiuni din sudul frantei. in portugalia(nordul si centru portugaliei in dansul gota portugal) spania(salamanca jota macotera pe urma zamora), italia (central estica) aceste zone au porturi ca la noi cu catrine pe fusta la portul femeiesc si batic pe cap cu flori. trebuie tot mai mult impinsi “istoricii” cei ce de jena nu vor sa dea inapoi sau de faptul ca au fost cumparati de straini. acestia trebuie inlaturati din scoli. si facuta ordine in scoli in ceea ce se preda la istorie.

  Like

 55. in atlasul nemtesc din 1826 care arata scris la anul 900 wahalen oder rumumy pe un teritoriu intre nipru si panonia in traducere wahalen(valahi) oder(sau) rumumy adica wahalen sau rumumy ei nu spun romomy ci rumumy de la rumani. getii rumani.

  Like

 56. asadar noi rumanii, getii, valahii am avut de multe ori regate pe intinderi mari. iar getii si-au facut regat deci chiar in coasta romei. adica in italia 493-553.

  Like

 57. traducerea pare sa fie buna a codexului rohonczy deoarece intr-adevar exact pana in sec XIII nu sunt documente care sa vorbeasca de vre-o administratie straina in ardeal. la 1111 este pomenit un principe iar pe urma pana la 1176 nu mai este pomenit nimic. nici comitat,nici principe, nici voievod deci nici o referire la vre-o adminstrare a ungurilor in nici o parte a ardealului nici macar in partea de vest. pe urma din nou intre 1176 si 1199 din nou nimic spre deosebire de ungaria, adminstrarea slovaciei de catre ungaria unde apar comiti unguri in principatul nitra din slovacia sau documente privind ocuparea croatiei de catre unguri in sec XII exista. doar din ardeal nu sunt documente. ceea ce toate acestea arata ca erau lupte intre unguri si rumani. in care ungurii fara ajutoarele papei cu trupele din occident nu ar fi reusit sa obtina nici vestul ardealului macar pana la carpatii occidentali. luptele se dadeau chiar si pe teritoriul ungariei in unele memente. in codex rohonczi apare zisul rumanilor, valahilor in care le spun ungurilor. cearta-te pe tine tisa. dupa 1200 apar documentele cand sasii au reusit impreuna cu ungurii sa vina sa se aseze si sa ocupe sasii sudul, estul si o parte din centrul transilvaniei voievodul centrul transilvaniei si ungurii partea de vest a ardealului pana la invazia mongola din 1241. ca pe urma voievozii transilvaneni sa lupte impotriva ungurilor. voievozii germani din familia kan si unii din familia din nunberg lack. maghiarizat lackfi.

  Like

  1. Uite ca sunt documente dar ungurii au ochelari opaci.
   Demult, demult de tot, în partea ţării noastre care se numeşte Transilvania, trăia un voievod vestit. Se numea Gelu. Vecinii îi spuneau Gelu Românul. Era înalt, spătos, voinic şi frumos. Voievodatul lui se întindea pe valea râului Someş; iar Gelu îl conducea cu multă pricepere. De aceea românii îl iubeau ca pe un frate mai mare şi ca pe un părinte… Şi toţi îl ajutau să gospodărească bine voievodatul, adică ţara lui. Era nevoie de asemenea ajutor căci era foarte mult de muncă. De ce? Apoi pentru că multe sute de ani ţara fusese prădată şi pârjolită cu foc de o samă de popoare venite din pustietăţi. Gelu, cu românii lui, au alungat pe acei năvălitori.
   https://istoriiregasite.wordpress.com/tag/gelu/

   Like

 58. Citeste cronica lui NESTOR un cronicar grec care a scris pentru regele Kievului care era de origine adica regele era Vareg (viking, danez).
  Din anul 900 si inainte de invazia turmelor de hunguri Transilvania era locuita de romani .Se gaseste pe internet cronica lui nestor.

  Like

  1. Si adresa in romana

   Like

 59. aici am intalnit doar o presupunere. insa este o parere gresita. numele de ASAN se gaseste si la ostrogoti(getii de est) pe perioada regatului lor in italia si anume numele ASINARIU. deci acest nume de ASAN este getic sau cel putin poate la fel de bine sa fie getic si nu de origine straina.

  Like

 60. deci acest ASAN nu era cuman. o parerea prosteasca. ci putea la fel de bine sa fie getic fiindca dupa cum am spus mai sus ostrogotii au avut nume de ASINARIU. se vede ca ASINARIU si ASAN sau ASEN sunt foarte apropiate.

  Like

 61. Gotii nu sunt geti si Jordanes care a scris in anul 600 greseste.
  Adevarat ca getii au fost sub ocupatia sau aliantza gotilor dar pentru zece douazeci de ani.
  LIBER XXVI

  CAP IV
  BANDE de pradă de goți au jefuit Tracia.
  5 Hoc tempore velut per universum orbem Romanum bellicum canentibus bucinis excitae gentes saevissimae limites sibi proximos persultabant. Gallias Raetiasque simul Alamanni populabantur; Sarmatae Pannonias et Quadi; Picti, Saxonesque et Scotti et Attacotti Brittannos aerumnis vexavere continuis; Austoriani Mauricaeque aliae gentes Africam solito acrius incursabant; Thracias et diripiebant praedatorii globi Gothorum.
  Ammianus Marcellinus
  (325/330 – after 391) was a fourth-century Roman soldier and historian
  http://www.urbisetorbis.org/modules.php?name=Bibliotheca&op=OpusOstende&OpusId=705

  Like

 62. nu greseste deloc fiindca in spania titulatura regelui vizigot euric pusa in cartea lui kulikowski este : NUNC TEMPORE POTENTIS GETARUM EURICII REGIS. deci titulatura de REGE GETARUM. deci era get fiindca gotii au fost geti din nordul europei.

  Like

   1. introdu pe google late roman spain and its cities si du-te la pagina 205 si dupa ce intri in ea o sa gasesti in josul paginii scrisa titulatura

    Like

  1. Draga Cristi, titulatura de GETARUM in numele regelui vizigot nu insemna ca el era get ci ca era rege peste geti. Si Mihai al nostru isi spune “al Romaniei” si bine-nteles ca el nu-i etnic roman ci doar cetatean roman ca si Nicolae Paun ca si RegeleCioaba si Imparatul Iulian, toti cu cetatenie si buletin romanesc dar ei nu sunt etnici romani si nu vor fi etnici romazni in vecii vecilor, Amin !

   Like

 63. titulatura regelui vizigot euric in spania este de NUNC TEMPORE POTENTIS GETARUM EURICII REGIS. in cartea lui kulikowski. deci regele vizigot euric are titulatura de REGE GETARUM. deci era get.

  Like

  1. Nimeni nu neaga ca Vizigotii au stapanit Dacia si ca regele vizigot a fost si regele daco-getilor.
   Istoria asta si spune. Dar tot istoria spune ca gotii si getii erau doua lucruri diferite. Gotii de la Gotlanda si Getii de la Ar- Getia de pe ARGES.

   Like

   1. bai tu nu pricepi odata la cap ca getii au locuit si in gotlanl si si in suedia si am gasit portul popular in suedia in fageras, in boda la fel cu cel popular din romania

    Like

 64. Gotii erau galo-germanici iar dacii erau romanii de azi .
  Atestarea arata ca vizigotii au cucerit Dacia o perioada si atat asa cum regii romani se numeau, Galicus, Germanicus, Geticus, Dacicus pentru a se lauda cu realizarea lor.

  Tacitus scrie ca Gotii erau germani veniti din nord de langa Rugi tot germanici, cei care au condus rusii mai tarziu.GERMANIA CAPITOL 44.
  Beyond the Ligii are the Gothones, who are ruled by kings, a little more strictly than the other German tribes, but not as yet inconsistently with freedom. Immediately adjoining them, further from the coast, are the Rugii ..
  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0083%3Achapter%3D44

  Si tot in TACITUS la capitolul unu din aceasi carte se spune si despre DACI.
  Germany is separated from the Galli, the Rhæti, and Pannonii, by the rivers Rhine and Danube; mountain ranges, or the fear which each feels for the other, divide it from the Sarmatæ and Daci.
  Adica existau si DACI si Goti in aceasi carte si fiecare in tara lui, Gotii in nord langa Danemarca si DACII in Romania de azi.
  Treaba e foarte clara si numai cei care nu vor sa citeasca nu sunt lamuriti.
  Tacitus a trait in anul( AD 56 – after 117) adica inainte de cucerirea DACIEI din 106AD.
  Jordanes care confunda gotii cu dacii a trait sase sute de ani mai tarziu in anul 600.
  Dar TACITUS a trait exact la timpu cand era regatul DACIEI.
  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0083%3Achapter%3D1

  Like

 65. defapt trebuie sa fac o corectura. getii au locuit nu din nordul bulgariei ci din tesalia(grecia) pana in suedia si lituania.

  Like

  1. getii erau ar-getii adica din cetatea Ar-getia de pe raul Arges.
   Putem spune AR-GETENI=ARGESENI.

   Like

 66. Am o ipoteza: simbolul Romei, lupoaica cu cei 2 gemeni eu cred ca semnifica altceva. Dacii mai erau considerati si lupi, lupoaica poate fi asociata cu o femeie daca. sau cu Patria Dacia! Care reprezinta “mama” Europei… Cam asta cred ca ar semnifica lupoaica… oricum legaturi cu Dacia.

  Like

 67. Cum se mai hazardeaza unii sa afirme ca limba romana este limba dacilor latinizata sau ca alfabetul grec era alfabetul dacilor.
  Ca sa faci asemenea afirmatii trebuie cu siguranta sa ai un manuscris sau un papirus sau niste tablite de lut cu scrierea dacilor si astfel sa stii cum era limba dacilor si care era alfabetul lor. Asa cum avem inscrisuri despre limba egiptenilor din vechime, ale sumerienilor, ale fenicienilor, ale chinezilor, ale evreilor, etc.
  Semnele de pe tablitele de la Tartaria nu inseamna scriere. Si se pare ca sunt si falsuri. Si alfabetul din codexul Rohonczi era urmarea influientei religiei bizantine(grecographa si slavographa) care patrundea masiv in spatiul Daciei(de fapt era deja stapana pe acest spatiu in acele vremuri). Nici chiar Tablitele de la Sinaia nu conving ca alfabetul folosit era cel dacic pentru ca nu avem scrieri din vremea dacilor.
  Merg pe ideea ca getii(dacii) erau cei mai viteji dintre traci si ca Roma a fost fondata de tracii Troiei care si-au parasit capitala pentru a nu-i casapi grecii, bazandu-ma pe Eneida lui Vergilius. Daca si romanii se considera urmasi ai tracilor, cum sa ne latinizeze ? In vechime si cand ne-a cucerit Roma, vorbeam aceeasi limba, limba traca, numita si latina vulgara. Daca noi eram traci ca si Roma, cum sa folosim alfabetul grec in loc de cel latin ?
  Unii mai aduc argumentul ca toate cohortele Romei erau din tot imperiul si vorbeau limbile din zonele de obarsie. Eu cred ca toti soldatii legionari vorbeau latina pentru ca altfel cum ar fi inteles comenzile comandatilor. Cum sa-i inroleze pe cei care nu cunosteau sau nu vorbeau limba latina, cum sa se inteleaga intre ei in lupta ? Razboiul din antichitate nu-i ca fotbalul din zilele noastre sa folosesti translatori. La fotbal daca gresesti o pasa pentru ca nu intelegi ce-ti zice colegul din Nigeria, o repari pe parcurs, dar la razboi mori daca nu intelegi cand striga sergentul “Culcat !”.
  In plus, atatia traci(daci/geti) au ajuns imparati ai Romei pentru ca vorbeau aceeasi limba.
  PS-1. Nu exista nici texte sau manuscrise sau papirusuri cu scriere traca. Pentru ca imperiul Bizantin, cat a stapanit aceste teritorii trace, s-a straduit cat a fost posibil sa stearga orice urma scrisa care sa aduca aminte de daci, geti sau traci, limba lor sau alfabetul lor. De ce ? Numai bizantinii stiu sau Bunul Dumnezeu.
  PS-2. Unii au facut un fel de socoteli contabile si din tot vocabularul de zeci de mii de cuvinte(poate mai mult de 100.000 de cuvinte) ale vocabularului romanilor au scazut cuvintele care se regaseau si in alte limbi pe care ei le cunosteau si le-au ramas cateva zeci de cuvinte a caror origine nu au putut-o dovedi si atunci, in consens, au decis ca provin lin limba dacilor. Si asta considera dansii stiinta ! Dar daca sunt cuvinte ale unui popor migrator care ne-a stapanit si care a disparut din istorie, un popor migrator a carui limba nu se cunostea ?
  PS-3. Se pare ca stiinta istoriei sau cea lingvistica se subordoneaza mai mult politicului decat stiintei ca atare.

  Like

 68. Dragilor ROMANILOR DE PRETUTINDENI NU MAI FITI PACALITI de cei ce inventeaza basme despre daci,in luna Mai eu Gabriel din America UN SERVANT AL CREATORULUI NOSTRU DRAG care scriu numai ce mi se comanda am trimis o scrisoare inspirata dictata de catre Spiritul Sfint al Creatorului- Dnei Directoare Dr.Rodica Zafiu a Departamentului de Lingvistica a Universitatii din Bucuresti ,mai multor ziare,copii sunt acum la Posta pentru Presedintele Romaniei,despre Secretul Limbii Rom’ane si cum a fost formata si cind si cine au fost Dacii si cam pe unde sunt ei acum etc. Dar sa va spun aici despre :moku-sitse,este o expresie japoneza cind ei au primit ultimatul de la americani inainte de bombele atomice-ambasadele japoneze au dat ordin: Moku-sitse,adica faceti-va ca nu ati inteles,nu dati raspuns si puneti-o sub covor.Asa este si cu scrisoarea pe care am trimis-o=Romanishche Mokusitse.Adevarul este mai straniu decit fictiunea si fictiunea este mai ciudata decit Legea Divina dupa care vor fi judecati toti oamenii INDIFERENT DACA O CUNOSC SAU NU daca o accepta sau nu si unii vor primi VIATA ETERNA altii vor fi condamnati la moarte eterna dupa cum s-au purtat in viata lor scurta. Dintre sute si mii de ciuperci otravitoare cum sa alegi ciupercile bune de mincat ? cu ajutorul Creatorului. Cu stima si respect Gabriel din America/OVER/

  Like

 69. Eu GBR TN USA va salut cu respect din partea frumoasa a acestui Stat AmericanTennessee/ care seamana cu Transilvania si mai multe regiuni din Rom^ania sau Rom^inia/ Am descoperit cu surprindere ca acest blog a publicat comentariile mele anterioare si va felicit deoarece alte bloguri sterg tot pe stilul Sovietic,.In primul rind ce este acest GBR ? Numele adevarat nu este Gabriel inventat de greci ci este Gabar Ar^I AL in limba Hibru veche biblica si inseamna Gabar= Un luptator strasnic +ca un leu de partea Creatorul;ui AL/ Parintii mei draguti pe care I-am iubit nu au cunoscut aceste lucruri si m-au numit dupa biblii, Mama mea se plingea si-mi spunea eu singura si cu 3 barbati ( fratele meu era MIhai) eu asi fi vrut ca tu sa fi fata si am iesit haiduc si campion si ghid si m-au numit PUIU cu o poezie frumoasa: Puiu mamei puipuipui /a spart un geam si a rupt un cui/dar cind masa a sunat drept pe scaun s-a aruncat /si din suflet a strigat MI-E FOAMEeeee repede ca mi-e foameeee// O parte din copilarie am cutreierat Carpatii si cuibul Dacilor Muntii Paring Retezat Vulcan Sebes si mai tirziu ca ghid toti Carpatii din Rom^Inia cu aceisi INTREBARE: CINE AU FOST DACII DE AL NOSTRU CREATOR LE-a dat un pamint asa de splendid ?Raspunsul nu poate veni de la istorici ci de la SPIRITUL SFINT AL CREATORULUI care descrie fiecare generatie ca o licarire scurta de viata din PLANUL SAU DE 7000 DE ANI DE TESTARE A OAMENILOR PENTRU A HOTARI CINE MERITA VIATA ETERNA SI CINE VA DISPAREA PENTRU TOTDEUNA/In primul rind o deziluzie numele DAC vine de la cuvintul DACCA din limba Hibru veche(ABAR in original) aoleu mamico stiti ce inseamna ? DACCA inseamna CEI CARE VOR FI TERMINATI DISTRUSI FACUTI PIFTIE ASFALT SI RASPINDITI PESTE TOT roscati dar pagini desi ei au stiut LEGEA SFINTA ORIGINALA DIN SCROLURILE ORIGINALE-S U N T caci ei exista si azi, din FIII LUI IACOB cu sotiile lui Leah(LIA) Racal (Rasela vezi cuvintul Caracal) Bilhah si Zilpah toti numiti de Creator IOD SAR AL (care a fost tradus Israelul Biblic) apoi TRIBURILE PIERDUTE din care au iesit si Dacii cu toti fratii lor: REUBEN SIMEON LEVI IHVDH care s-a numit singuri Judah Iuda)ISSACAR ZEBULUN IOSIF BENJAMIN DAN NAFTALI GOD ASHER si toti au gresit deoarece l-au vindut pe fratele cel mic IOSIF egiptenilor unde el a devenit mare mahar si cu Ashenat a avut doi baieti IFRAIM SI MANASEH- din Ifraim a iesit UK United Kingdom cu Anglia in frunte si din Mannaseh USA The United States of America/ Deci primele reaspunsuri; Dacii O LIGA O UNIUNE a Fratilor din Iacob cu DAN in frunte care s-au paginizat cu Zamolxes si alti idoli desi au cunoscut RELIGIA CRFEATORULUI/ Limba vorbita de ei era BIBLICAL HIBRU(Abar orig)/Au fost in Dacia toti fratii descrisi plus AR DELENII adica Dealul lui AR care erau rude cu ei din fata cea mare a lui LOT bruneti pilea alba din tara IORDANIA de azi. Mai departe cele ramase de la Sarmiszegetusa cu locasul sfint etc arata cum Dacii au impletit religia Creatorului cu religiile false care a dus la DEZASTRU/ Crucea de pe Caraiman un semn divin dat romanilor dar a fost CRUCEA DE PE SINAI (care inseamna este pacat sa te desparti de I Creator)si paginii au schimbat denumirea virfului din SINAI IN CARAIMAN/Dacii cei rosii nu au disparut sunt prin America Anglia Scotia Irlanda si peste tot unde sunt roscatii in lume/Valea Prahovei a fost PRAY IEHOVA dar lista pacalelilor e lunga/Istoria tragica a Rominilor este istoria pedepselor lor DIVINE,Nu este tirziu Creatorul zice OAMENII MEI MOR DIN LIPSA DE CUNOSTIINTE / Scrii despre Daci du-te la oglinda daca vezi roscat blondin esti din Iacob( atentie si Asirienii Germanii sunt blonzi fiii lui Abraham cu Keturah) lista e lunga lunga lunga/ OVER/ Cu stima si respect GBR din TN din USA si cu dragoste caci drumul catre viata eterna este cu DRAGOSTE NU CU URA///

  Like

 70. Cercetarile mele si actiunile mele continua astfel 1/Corectare Asirienii Germanii de azi nu sunt fiii lui Keturah ci fiii lui Ashur dar tot blonzi 2/Este forte important pentru ROMANI SA STUDIEZE DIN BIBLII TABELA NATIUNILOR CA SA INTELEAGA CINE SUNT E GREU DAR IMPORTANT/ 3 Calmeaza-ma Doamne ca fierb -DECE ? Am descoperit deziluzia romanilor despre un documentar BBC 2 care ii descrie pe Daci ca tilhari autor Daniel Roberth Snow nascut in Nairoby Kenia 1978 absolvent Balliol College un fiu al Moabului care are conventie cu dracii-faptele lui arata aceasta Cum indrazneste ACEST PUSTI SATANIZAT SA INSULTE OAMENII CREATORULUI ? Cum indrazneste acest firicel de buruieni uscate sa scuipe pe istoria adevarata ? /Am descries deja ca eu sunt un Servant al Creatorului Un MInister pentru Operatiuni S[peciale si treaba asta cade in jurisdictia mea Actiune: PLINGERE IMPOTRIVA BBC 2 Eu o fac au regului draconice/ va voi informa la timp/Publicitate negativea impotriva BBC2 pina vor cere scuze/ British adica United Kingdom sunt frati cu Dacii cei mai multi roscati si blonzi sunt acolo dar si in alte parti daci sunt si in Anglia si in America si in Nordul Europei/BBC va trebui sa inteleaga faptul ca Daniel Roberth Snow este un Servant al Diavolului care ii uraste pe Daci si diavolul din el ii comanda sa insulte Dacii/Regulile de Complaint ale BBC sunt asa de complicate-20 de zile/1000 de cuvinte/Stage 1a 1b- dar eu voi scrie si Curtii Regale cu ajutorul Spiritului Sfint/RUGATI-VA ROMANI CACI DIAVOLUL TREBUIE RAPUS SI IN INTERIOR SI IN EXTERIOR/ Cu stima si respect GBR TN USA// over//

  Like

 71. Stimati romani sa va dau un Raport despre DACI de aici din E Tennessee USA-Dacii nu au murit de tot misca peste tot sunt roscati puternici o duc bine din Alaska in Florida din USA UK Tarile Nordice si in multe tari de pe glob/Aici au porecla red neck git rosu puternici totul MARE masini mari trackuri mari au afaceri ferme familii puternice atasati de munti multi prefera mobil homes iar femeile red neck girls adica roscate de munte sunt dinamice rele ca pisicile salbatice si unele frumoase ca Rasela/Cine au fost Dacii daca ii intrebi ei raspund cui ii pasa de ce afost 2000 de ani in urma ? Sunt aici acolo si peste tot plini de viata si de obiceiuri pagine dar nu le pasa/Vor fi adunati de Creator si observati cu un drug de fier ca o nuia de disciplina/ Va comparati cu ei cei din Romania ? Sunt exista si se bucura de o viata buna de tot/ Cu stima si respect GBR din TN USA tara Dacilor moderni/over nu sunt pe facebook//

  Like

 72. vorbe goale despre dacii :))), romanul fricos zice ca lmba dacica a disparut, ansa se stie ca nu a disparut, findca ungurii vorbesc limba dacica, cine are andoieli mai antai trebe s-a se analizezeze limba veche al grecior care contine 3 mii cuvinte unguresti – iata dovafa ascunsa pe care romani nu vor s-a observe findca sunt orbi ca noaptea

  Like

 73. Sa fie epistolia folclorului meu greco-catolic legionar in biserica din vale cu decizia sfanta familie[sa stie frenologic]1800-etern,evanghelia mea.Alb.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.