PNDR – SubMasura 16.4 si 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticală intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol

Submăsura 16.4 și Submăsura 16.4a  – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol 

 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori.

 

OBIECTIVELE submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi
· Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice;

· Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare;

 

BENEFICIARII acestor submăsuri sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/ pomicol, în funcție de submăsură:

· Fermierii;

· Organizații neguvernamentale;

· Consilii Locale;

· Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică;

PONDEREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL  este de maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu va depăși 100.000 euro astfel:

·  în cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor submăsuri (4.1/ 4.1a si/ sau 4.2/ 4.2a), atunci costurile sunt acoperite din submăsurile 16.4 și 16.4a, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor submăsuri;
– valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor submăsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul submăsurii 16.4 și submăsurii 16.4.a;
· Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.
Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru SubMăsura16.4 șiSubMăsura 16.4a  – „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”precum și Anexele aferente acestui Ghid pe pagina oficiala AFIR la adresele indicate aici PNDR