Marketing Politic | Bibliografie

 

 • • M. A. Niţă: „Marketing”, ed. UniversitasXXI, Bucureşti, 2000
 • • C. Florescu, coordonator:”Marketing”, ed. Marketer, Bucureşti 1992
 • • J.N.Kapferer: „Zvonurile”, ed. Humanitas, Bucureşti 1993
 • • Camelia Beciu „Politica discursivă:practici politice într-o campanie
 • electorală, ed. Polirom, Iaşi 2000
 • • Al. Bulai: ”Mecanismele electorale ale societăţii româneşti”, ed. Paideia,
 • Bucureşti 1999
 • • M. Vlăsceanu: „Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii”,ed. Paideia,
 • Bucureşti 1993
 • • M. Vlăsceanu: „ Organizaţii şi comportament organizaţional”, ed. Polirom,
 • Iaşi, 2003
 • • G. Hofstede: „Managementul structurilor multiculturale”, ed. Economică,
 • Bucureşti 1996
 • • Al. Burns, R.: „Marketing research”, ed.Prentice-Hall International, Londra
 • 1999
 • • G.Armstrong, Ph. Kotler: “Marketing”,ed.Prentice-Hall International, Londra
 • 1999
 • • L.Vlăsceanu, C.Zamfir coord.: „Dicţionar de sociologie” ed. Babel, Bucureşti,
 • 1993
 • • Cristina Prip: „Marketingul politic”, ed. Nemira, Bucureşti 2002
 • • D.Sandu: „Sociologia tranziţiei. Valori şi tipuri sociale în România”, ed Staff,
 • Bucureşti 1996
 • • A.Aldea, D. Chiribucă, M. Comşa, M. Chivu, B. Micu, C. Moldovan.
 • „Sondajele de opinie. Mod de utilizare. Alegerile din 2000. Prezentare şi
 • analiză”, ed. Paideia, Bucureşti 2001
 • • L. Vlăsceanu, A. Miroiu: „Democraţia ca proces: alegerile 2000”, ed Trei,
 • Bucureşti, 2001
 • • V. Pasti: „România în tranziţie. Căderea în viitor.”,ed Nemira, Bucureşti 1995
 • • R. Haineş: „Televiziunea şi reconfigurarea politicului”, ed Polirom, Iaşi
 • 2002
 • • A.de Pereti, J-A Legrand, J Boniface: „Tehnici de comunicare”, ed Polirom,
 • Iaşi 2001
 • • A. Mucchielli: ”Arta de a influenţa”, ed. Polirom, Iaşi 2002
 • • M. L. DeFleur, S. Ball-Rokeach: „Teorii ale comunicării de

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.