Procedura Finala Masura 3 OUG 130 / 2020 – Granturi pentru investiții | Planul de Afaceri, Ghidul si Formularele actualizate conform OUG 174 / 2020 => Grant intre 50.000 si pana la 200.000 Euro destinat IMM -urilor pentru investiții în activități productive ca urmare a “pandemiei” COVID .. #1984

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT
Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei conomice generate de pandemia COVID

UPDATE 28.11.2020
MEEMA publică varianta* Procedurii de implementare a măsurii “Granturi pentru investiții” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, în forma transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al Romaniei.
Detalii: aici
*au fost actualizate si informatiile de pe aceasta pagina conform procedurii

UPDATE 9.11.2020
“Guvernul urmează să dea o nouă ordonanță de urgență, să proroge aplicarea Legii 2020/2020, adoptată de Parlament și promulgată de președintele Iohannis (care prevede modificarea grilei de la Măsura 3 și introducerea unor noi categorii de beneficiari în toată schema de finanțare)” explicat ministrul Boloș.
https://snip.ly/8xghwp

UPDATE 29.10.2020
-a fost Promulgata Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene in Varianta MODIFICATA de Parlament, Forma promulgata este disponibilă aici.

In acelasi timp Ministul Economiei a declarat:
Noi vom merge mai departe și intenționez să deschid aplicațiile la Măsura 3 în prima parte a lunii noiembrie, în baza reglementărilor în vigoare (OUG 130/2020, modificată prin OUG 174 – n.r.). Antreprenorii nu așteaptă răspunsul de la Comisia Europeană pentru modificarea schemei și vom da drumul așa cum este acum”.


In continuare mai jos sunt prezentate preverile din varianta initiala a legii*
( OUG 130/2020, modificată prin OUG 174/2020 )
Aceasta este deci PROCEDURA Valabila pentru sesiunea Decembrie 2020 – Ianuarie 2021 !
Toate informatiile de mai jos sunt in conformitate cu OUG 174/2020

Oferta Servicii de consultanta (C5 + C6 procedura)

Include urmatoarele servicii:

 • A) Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare /a planului de investiții;
 • B) Serviciil de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect).
 • C) Servicii de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
 • D) Consultanta pentru optimizare financiar-contabilia si fiscala
  + Consultanta privind Facilitatile fiscale si Oportunitatile de finantare nerambursabila in 2021

Tarife

5% din Valoarea Finantarii
Avans: 1.250 Euro la semnarea contractului
+ Diferenta dupa castigarea finantarii

* Promotional:
3,5% din Valoarea Finantarii pentru contractele incheiate inainte de 10.12.2020 !!!
Avans: 800 Euro la semnarea contractului
+ Diferenta dupa castigarea finantarii
* Oferta ramane valabila pana pe 31.12.2020 doar pentru companiile cu Capital 100% Romanesc


Puteti Solicita o evaluare GRATUITĂ! privind sansele de succes.
Telefon 0722409556

http://bit.ly/SolicitareConsultanta


ANEXE

Formularele de mai jos se descarca direct de pe site-ul Ministerului pentru Mediul de AFACERI

FișierDimensiune fișierDescărcări
doc Anexa 1 Formular inscriereM329 KB5019
doc Anexa 2 Contract de finantareM3123 KB2034
doc Anexa 3 ModelImputernicireM320 KB1578
doc Anexa 4 listaaimmaipeM352 KB2145
doc Anexa 5 DeclaratieIMM (1)52 KB1510
doc Anexa 6 Calcul intreprinderi (2)108 KB2558
doc Anexa 7 Declaratie ajutor de stat (2)45 KB1468
doc Anexa 8 Raport de progresM3 (1)22 KB1672
doc anexa9 cerere tip de renuntare totala sau partialaM3 (1)66 KB1295
doc anexa10 modele cereri rambursaresiplata (1)74 KB1738
doc ProceduraMasura3 28.11.2020278 KB1788

GRANTURI INVESTITII

Rezumat

1)Grant pentru investiții: între 50.000 – 200.000 euro nerambursabili (aport propriu minim 15-30%)

—–
Conform grilei de evaluare*(ANEXA4) cofinanțarea necesara pentru puntaj maxim este de:
– peste 35% daca investiția se face in afara regiunii  Bucuresti-Ilfov
sau
– peste 45%  daca investiția se face in Regiunea Bucuresti-Ilfov
Important: TVA-ul deductibil Nu este eligibil! 


Anexa 4. CRITERIILE DE SELECȚIE LA FINANȚARE ALE PROIECTELOR DE INVESTIȚII AFERENTE MĂSURII 3

 1. Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) – 25 puncte

Indicatori economico-financiari:

 1. RIR: <5% – 25 puncte
 2. RIR:>=5,00% și <7,5% – 15 puncte
 3. RIR:>=7,50% – 10 puncte

b1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte

 • Peste 35% – 35 puncte
 • >=25% și <35% – 30 puncte
 • >=20% și <25% – 20 puncte
 • >15% și <20% – 10 puncte

b2) Pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte se calculează după cum urmează:

 • Peste 45% – 35 puncte
 • >=40% și <45% – 30 puncte
 • >=35% și <40% – 20 puncte
 • >30% și <35% – 10 puncte
 1. Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte
 • <=3 – 30 puncte
 • >3 și <=4 – 15 puncte
 • >4 – 5 puncte

In cazul în care aplicantul nu a înregistrat profit operațional în anul fiscal anterior, va fi punctat cu 0 puncte.

 1. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS – 10 puncte
 • Sold negativ – 10 puncte
 • Sold pozitiv – 0 puncte

*Pe baza datelor de la INS cu privire la valoarea exporturilor si importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanța comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.Pentru a face o analiză amplă în ceea ce privește eligibilitatea, punctajul și șansele de reușită pentru a accesa fonduri nerambursabile avem nevoie de următoarele documente:

– Bilanțul contabil și Balanța de verificare la 31.12.2019;
– Balanța de verificare pe anul 2020;
– Certificatul de înregistrare al societății;
– Certificatul Constatator, din care să reiasă codurile CAEN autorizate;
– Actul constitutiv al societății;
– Codul CAEN pe care doriți să aplicați;
– O listă generală cu ceea ce doriți să achiziționați.

Contactati-ne la Telefon 0722409556 sau office.ascon@gmail.com


Pe Larg:

Anexa

Procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare

 1. Obiectivul măsurii

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Măsura este implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prezenta procedură se implementează o schemă de ajutor de stat. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeană. Măsura se aplică regional în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

2. Bugetul măsurii şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat

Măsura este valabilă până la 30 iunie 2021, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023, conform schemei autorizate CE sub nr 58166/27.8.2020 și OUG nr 199/2020.

Bugetul total alocat măsurii, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID19 este în valoare totală de 550.000.000 euro (2.661.725.000 lei), din care 415.870.000 euro (2.012.602.865 lei) se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 euro (301.890.430 lei) cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro (347.231.705 lei) contribuția proprie. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 3.000 de beneficiari. Cursul valutar utilizat este InforEuro din luna septembrie 2020, respectiv 1 euro=4,8395 lei.

2.1 Bugetul fără componenta de contribuție proprie alocat pe cele opt Regiuni de dezvoltare este:

 1. Bugetul alocat pentru Regiunea București – Ilfov este în valoare totală de 347.173.994 lei;
 2. Bugetul alocat pentru Regiunea Centru este în valoare totală de 271.883.528 lei;
 3. Bugetul alocat pentru Regiunea Nord-Vest este în valoare totală de 281.916.856 lei;
 4. Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Est este în valoare totală de 292.343.648 lei;
 5. Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Vest este în valoare totală de 235.488.120 lei;
 6. Bugetul alocat pentru Regiunea Nord-Est este în valoare totală de 344.477.610 lei;
 7. Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Muntenia este în valoare totală de 309.656.058 lei;
 8. Bugetul alocat pentru Regiunea Vest este în valoare totală de 231.553.481 lei;
 • Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul măsurii

3.1. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

3.2.(1) Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat în cadrul prezentei măsuri includ:

a) industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;

b) industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;

c) energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;

d) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;

e) servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;

f) servicii de îngrijire și întreținere corporală;

g) servicii de reparații și întreținere;

h) turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;

i) confecții metalice/lemn/mobilier;

j) confecții textile/pielărie;

k) industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;

l) industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;

m) servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;

n) servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;

o) comerț.

(2) Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

(3) Domeniile de investiții incluse la finanțare prevăzute la alin. (1) pot să fie complementare cu investițiile finanțate din Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală.

(4) Granturile pentru investiții se acordă IMM-urilor definite conform art 2, lit j din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pe bază de contract de finanțare a ajutorului de stat.

(5) Granturile pentru investiții în cadrul prezentei măsuri se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea înregistrării electronice a formularului de înscriere-plan de investiții prevăzut în Anexa 1 la prezenta procedură ;

b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte înregistrării electronice a formularului de înscriere-plan de investiții prevăzut în Anexa 1 la prezenta procedură;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiții;

d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul formularului de înscriere-plan de investiții (anexa 1) în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;

e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea eligibilă a proiectului solicitat la finanțare. Obligativitatea asigurării procentelor minime de cofinanțare se calculează pentru locația implementării proiectelor de investiții și nu pentru sediul social. Pentru cazurile în care activitatea se desfășoară este la terți, locația implementării va fi la sediul social sau la unul din punctele de lucru.

f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat (minim o ofertă de preț pentru fiecare element de cost).

g) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;

h) nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană;

(6) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.

Încadrarea în categoria IMM se va verifica conform Legii 346/2004 cu completările și modificările ulterioare, pentru exemplificări putându-se consulta și manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor – disponibil pe pagina web a Comisiei Europene https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1  și pe pagina web a administratorului schemei www.imm.gov.ro.

(7) Eșantionul se realizează prin metoda cu probabilități de selectare egală, respectiv eșantionarea aleatorie simplă realizată cu funcția disponibilă în cadrul MS Excel =RAND() : număr aleatoriu între 0 și 1, preluat dintr-o distribuție uniformă. În condițiile în care rata de eroare este de peste 2% din eșantion, se mărește eșantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.

4. Tipurile de ajutor financiar

4.1 (1) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, denumit în continuare MEEMA în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului denumite în continuare AIMMAIPE (Anexa 4), administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată, proiectele, măsurile și programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate. Între MEEMA şi organizaţia/organizațiile ori instituţia/instituțiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituție/instituții parteneră/partenere, se încheie o convenţie de colaborare în baza căreia se derulează.măsura de ajutor. Instituţia parteneră selecţionată are calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor de stat și poate acorda din surse proprii facilități de creditare pentru implementarea planurilor de investiții.

(2) Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

(3) Granturile pentru investiții prevăzute la alin. (2) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea eligibilă a proiectului de către beneficiarii care implementează proiectul de investiții în regiunea București-Ilfov.

(4) Pentru stabilirea procentului minim de cofinanțare locatia implementarii trebuie sa se afle în tipul de regiune pentru care s-a optat. De asemenea, pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat) locația implementării trebuie menținută în tipul de regiune pentru care s-a optat la depunerea cererii de finantare.

4.2.1. (1) Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

4.2.1. (2) Cheltuielile cu achiziția de active (corporale și necorporale) sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. activele sunt utilizate exclusiv în cadrul locaţiei de implementare stabilită prin Cererea de finanţare şi pentru scopul declarat în proiect;
  1. activele au fost achiziţionate în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

           Detalierea cheltuielilor eligibile:

ACheltuieli pentru amenajarea terenului:

A1 Cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.

A2 Cheltuieli de mediu includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

B Cheltuieli cu racordarea la utilităţi – asigurarea utilităţilor necesare obiectivului.

 • Cheltuieli cu consultanţa şi proiectarea, managementul de proiect şi asistenţă tehnică, dirigenţia de şantier in cuantum de maxim 10% din valoarea proiectului.

C1. Studii de teren – cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.

C2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii – includ cheltuielile pentru:

 • obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
 • obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 • obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
 • obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
 • întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
 • obţinerea acordului de mediu;
 • obţinerea avizului P.S.I.;
 • alte avize, acorduri şi autorizaţii;
 • achiziționarea semnăturii electronice.

C3. Comisioane, cote si taxe cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

C4. .Proiectare şi inginerie – includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

C5.  Consultanţă – sunt în limita a maximum 10.000 lei şi includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 • plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare /a planului de investiții;
 • plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect).

C6. Servicii de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii

C7. Asistenţă tehnică – includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 • asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
 • plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

D. Cheltuieli pentru investiţia de bază:

D1. Terenuri, construcţii şi instalaţii – cuprind cheltuieli aferente activităților de achiziţie terenuri şi construcţii, realizarea construcţiilor –  construire/extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.

D2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software  şi funcţionale cu si fara montaj) cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:

– Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Sunt eligibile cheltuielile din categoria obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an. Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale[1] care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

 • Achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite  sunt eligibile până la 10 % din cheltuielile totale eligibile ale proiectului în cauză. În acest caz se va prezenta un raport întocmit de un expert autorizat ANEVAR. În cazul documentelor privind dreptul solicitantului asupra imobilului, acesta trebuie să demonstreze că deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, la data depunerii cererii de finanțare, precum și pe perioada de evaluare, selecție și contractare (inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la data estimată a plății finale în cadrul proiectului):

•           Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare) sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare).

În plus, imobilul (teren și/sau clădiri)

•           este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului;

•           nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;

•           Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun. 

D3. Activele necorporale  cuprind:

 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete de invenţie, mărci de produse, software necesar desfăşurării activităţii, alte drepturi şi active similare.
 • Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului.

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

 • trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
 • trebuie să fie amortizabile;
 • trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
 • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat.

D4. Cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare, destinate intrevenţiei pentru situaţie de urgenţa.

E1. Organizare de şantier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice):

 • Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
 • Cheltuieli conexe organizării de şantier.

E2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente lucrărilor de construcţii. Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.

E3. Cheltuielile cu activități de marketing nu sunt eligibile. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului:

* Un Anunț/comunicat de presă  privind începerea proiectului – obligatoriu, in valoare de maxim 3000 lei (TVA inclus);

* Un Anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului- obligatoriu in valoare de maxim 3000 lei (TVA inclus);

* Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziționate prin proiect – obligatoriu

* Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul realizat prin proiect – obligatoriu

* Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.mfe.gov.ro postat pe site-ul solicitantului – obligatoriu

E4. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar(cheltuieli obligatorii). Rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare (Anexa 10) au fost verificate și sunt:

 • necesare pentru realizarea proiectului,
 • prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului,
 • în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011),
 • efectuate şi plătite de beneficiar,
 • plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
 • înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, identificabile şi verificabile, dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POC». Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii în functie de tipul beneficiarului, si codul de identificare al proiectului ;
 • În conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate)

F. Cheltuieli cu accesibilitatea, promovarea, cu participarea la evenimente, conferințe, târguri inclusiv cele organizate in sistem online/virtual:

 • taxa de participare
 • închirierea stand-ului (fizic sau virtual)
 • transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați,

transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoționale.

(3) Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la art 4.2.1. alin. (1) lit. a) și c), în baza unei oferte însoțite de deviz care va fi urcat în aplicație la momentul înscrierii.

(4) Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente, cât și extinderea unităților de producție/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la art 4.2.1, alin (1) lit. a) și c).

(5) Beneficiarii de granturi pentru investiții productive din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile și pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;

b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;

c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

(6) Dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ inclusiv spații modulare (contract de vânzare-cumpărare) va fi însoțită de raportul de evaluare a activului  întocmit de expert autorizat ANEVAR și extras de carte funciară din care să reiasă destinația nonlocativă a spațiului, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț, sau spații modulare.

(7) Din granturile pentru investiții nu se finanțează:

a)  cereri de finanțare care au drept obiect al finanțării activitatea de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;

b) cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;

c) orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute la art. 3.2 alin. (1) și (2).

(8) În planul de investiții trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2”.

(9) Activele achiziţionate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

(10) Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse. Cheltuielile cu închirierea de active corporale nu sunt eligibile.

(11) Verificarea tipurilor de cheltuieli eligibile se efectuează de către UIP din cadrul AIMMAIPE în scopul validării justificării acestora.

(12) Beneficiarii contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru investiții pot solicita decontarea valorii contractelor/cheltuielilor efectuate într-o singură tranșă prin mecanismul cererii de rambursare sau mecanismul cererii de plată(Anexa 10), astfel cum este prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(13) Nu pot beneficia de ajutor de stat în cadrul  măsurii operatorii economici în situaţia în care există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile. Beneficiarul va depune la cerere de rambursare/plată(Anexa 10) o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de decont, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.

(14) Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin schema de ajutor împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) iar polița să o cesioneze cu toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi facută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit bancar (credit punte sau credit cofinantare), asigurarea activelor corporale poate fi cesionată în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia, iar după rambursarea creditului cesionarea poliței se va face în favoarea AIMMAIPE.

Notă referitoare la conflictul de interese :

Legislaţie conexă: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea  faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României;

4.2.2 Codul CAEN pe care aplicantul aplică trebuie să fie autorizat pînă la momentul plății pentru domeniul curent de activitate. Lista codurilor CAEN REV2 eligibile în cadrul măsurii se regăsește în Anexa 3 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare.

5. Procedura de înscriere în Program

5.1. (1) Înscrierea în program, creare profil, user, parolă şi completarea formularului electronic de înscriere – plan de investiții (Anexa 1) în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro Aplicanții au obligația de a urmări permanent adresa de e-mail folosită la înscriere precum și informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare), precum și în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office.

(2) Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:

a) Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit (Anexa 3) cât și datele IMM din domeniile eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedură.

b) Etapa de înscriere în cadrul măsurii “Granturi pentru investiții” în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul electronic de înscriere – plan de investiții conform Anexei 1.

5.2. (1) Data de la care este activă prima etapă  de creare profil, user și parolă se comunică pe site-ul instituţiei înainte de data începerii procesului propriu zis.

(2) Data de la care este activă a doua etapă  de înscriere în cadrul măsurii “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 3 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

(3) Aplicația electronică de înscriere aferentă primei etape de creare profil, user și parolă va rămâne deschisă pe toată perioada implementării tuturor măsurilor instituite prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare.

(4) Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul măsurii “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, pînă la data de 29 ianuarie 2021, ora 20.00.

5.3. Pentru participarea la măsura “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă în prima etapă, generând prin această acțiune un cont de utilizator. După crearea contului de utilizator, aplicanții vor avea acces la acesta  pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa  documentația transmisă și vor avea posibilitatea semnării contractului, descărcării și încărcării de documente diverse aferente plății sau raportării, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului. Aplicația va trimite pe toată perioada de implementare a măsurii automat pe adresa de e-mail a solicitantului mesaje de avertizare asupra corespondenței cu MEEMA/AIMMAIPE, corespondență prin care aplicanții vor fi informați asupra acțiunilor ulterioare înscrierii precum contract aprobat,  clarificări, mesaje de încărcare documente, etc.

5.4. (1) În momentul trimiterii formularului de înscriere – plan de investiții, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj  de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care se va regasi în front office.

(2)După completarea și trimiterea on-line a formularului de înscriere – plan de investiții nu se mai pot face  completări/modificări asupra acestuia.

(3)  După trimiterea formularului de înscriere – plan de investiții aplicanții vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe pagina aplicației a listei cu solicitanții înscriși în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul măsurii. Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face în ordinea punctajului obținut. Calcularea punctajului planului de investiții se face în timp real şi transparent, conform Anexei 4 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

În maxim 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 5.2 alin (4) şi în conformitate cu punctajul obţinut, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.

Admiterea la finantare se va face  în  ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de investiții on-line. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de procentul cofinanțării, valoarea cifrei de afaceri și ordinea înscrierii aplicației.

5.7. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul prevăzut atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile măsurii.

6. Verificarea şi selecţia beneficiarilor

În scopul verificării solicitărilor şi implementării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumită în continuare UIP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite.

6.1.(1) Verificarea veridicităţii informaţiilor înscrise în planul de investiții, completarea tuturor câmpurilor, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cufluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de investiții, se realizează de către UIP din cadrul AIMMAIPE şi conduce la admiterea planului de investiții sau respingerea acestuia;

(2) Aplicanții au obligația de a urmări adresa de email cu care s-au înregistrat în aplicația electronică cât și informațiile referitoare la program postate pe site-ul ministerului. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări în front office, în aplicația electronică. Clarificările solicitate se trimit la emitent în 3 zile lucratoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

(3) Dacă în urma analizei documentației înscrise integral completate se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/ corecte/reale, solicitantul va primi scrisoare de înştiinţare a Deciziei de respingere.

6.2. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

6.3 Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparține, formulând o contestaţie, în termen de 30 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse.

6.4. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 • datele de identificare ale solicitantului;
 • obiectul contestaţiei;
 • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
 • dovezile pe care se întemeiază;
 • semnătura reprezentantului legal.

Contestația se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare contract de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.5.

6.5 Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al documentației pentru care s-a depus contestație.

6.6. Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin front office.

6.7 (1) Pentru aplicanții acceptați în urma verificărilor administrative și de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de finanțare (Anexa nr. 2) care se va regăsi în front office și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație împreună cu dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit) respectând procentul pentru care a obținut punctaj, în maxim 20 zile de la data primirii. După semnarea acestuia de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic. Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia.

(2) Termenul maxim de semnare a contractelor de finanțare este 30.06.2021.

(3) În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se încarcă dovada cofinanțării sau nu semnează acordul de finanţare în termenul prevăzut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi Scrisoare de înştiinţare a Deciziei de respingere la finanțare, transmisă automat de către aplicație.

(4) MEEMA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, cu rol de agenție de implementare,  sumele reprezentând ajutor de stat.  

(5) Contractul de finanţare va fi reziliat şi ajutorul de stat acordat, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, sau instituie asupra lor o forma de garanție reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi.

(6)Pentru solicitanții care implementează cu credit acordat de instituțiile de credit partenere se acceptă instituirea garanției de către banca parteneră (credit punte sau credit de cofinantare).

(7) Pentru locațiile de implementare declarate în afara regiunii București-Ilfov pentru care procentul de co-finanțare a fost punctat diferit, rezilierea acordului de finanțare și recuperarea ajutorului de stat se face și în situația în care locația implementării și/sau echipamentele/ bunurile achiziționate sunt mutate în Regiunea București-Ilfov în perioada de implementare/monitorizare a măsurii.

(8) Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente la instituţia parteneră.

(9) Derularea măsurii se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:

a)         O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, până la depunerea cererii de rambursare/plată (Anexa 10), dar nu mai târziu de data de 30.06.2022;

b)         Perioada de 3 ani de monitorizare, începând cu anul următor acordării grantului.

Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 5 ani în care se desfășoară prezentul acord, conform prezentei proceduri.

(10) În termen de maxim 12 luni  din momentul intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarul are obligația încărcării în aplicație a cererii de plată/rambursare (Anexa 10), a facturilor, documentelor de plată, raportului de progres prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură și documentele justificative care însoţesc raportul de progres, în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.

(11) Contractul de finanţare va fi reziliat şi ajutorul de stat acordat, împreună cu dobânzile aferente, va fi recuperat şi în cazul în care obiectele/bunurile finanţate în cadrul acordului nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform prevederilor prezentei proceduri.

(12)  Pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, conform planului de investiții, la momentul  depunerii electronice a cererilor de rambursare/cererilor de rambursare aferente cererilor de plată (Anexa 10), se anexează facturile însoțite de instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de plată/cotor filă CEC emisă de beneficiar și plătit prin bancă/ foaie de vărsământ /  dispoziţii de plată interne și externe, traduse în limba română şi legalizate, extras de cont).

(13) În sensul prezentei măsuri se consideră că:

– valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA;

– beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea  denumirii și cel putin operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial.

– beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului cu notificarea a AIMMAIPE cu condiția ca schimbarea să fie în locații similare celei pentru care a obținut punctaj la cofinanțare.

(14) Realizarea achizitiilor se efectuează conform Ordinului MFE nr 1284 din 2016, sub sancțiunea  declarării ca neeligibile la finanțare disponibil la adresa https://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislatie/nationala/Ordin_MFE_1284.pdf

(15) Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul măsurii vor fi  certificate prin vizita la faţa locului sau on-line a reprezentanţilor instituției bancare partenere. Reprezentanţii instituției de credit partenere vor face verificări la faţa locului sau on-line, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(16) În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la contractul de finanțare (Anexa 2), sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, după caz, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea;

(17) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UIP din cadrul AIMMAIPE a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, aceştia au obligaţia de a transmite la AIMMAIPE cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform Anexei nr. 9 la prezenta procedură. În situația în care aplicantul admis la finanțare renunță la implementarea planului de investiții fără a depune cerere-tip de renunțare totală/parțială, acesta nu va mai beneficia de finanțare în cadrul programelor și proiectelor derulate de minister/AIMMAIPE în următorii 3 ani.

6.9. (1) Finanţarea beneficiarilor contractați se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia/instituțiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea măsurii, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a acordului de plată din partea AIMMAIPE și în contul deschis de beneficiar la instituția parteneră.

(2)Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de stat către beneficiar, se face după primirea de către instituţia parteneră a acordului de plată, în contul deschis la instituția parteneră.

(3) Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în contractul de finanțare (Anexa 2). Nu se admit compensări între beneficiarii și furnizorii lor.

6.10. Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit notificarea privind acordul de principiu.

6.11. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a contractului de finanţare,nu sunt eligibile, cu excepția facturilor aferente consultanței pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentei măsuri şi pentru implementarea proiectului de investiții.

6.12 Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro din luna Septembrie 2020.

6.13. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează conform Codului de procedură civilă.

6.14. (1) Decontarea se face într-o singură tranșă conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor eligibile și / sau conform mecanismului decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile. Dacă procentul din valoarea planului de investiții, aferent cofinanțării este mai mic decât cel pentru care a obținut punctaj la momentul evaluării electronice, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiția de procent pentru care a obținut punctaj să fie îndeplinită.

(2) Beneficiarul poate schimba cererea de plată în cerere de rambursare și invers fără a fi necesar acordul AIMMAIPE.

(3) Mecanismul decontării cererilor de plată este următorul:

– După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor, acceptate la plată, beneficiarul depune la AIMMAIPE cererea de plată însoțită de raportul de progres și documentele justificative aferente acestuia.

– AIMMAIPE efectuează verificarea cererii de plată, raportului de progres și a documentelor justificative și în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, documentele se încarcă în aplicația  informatică. Banca  este notificată automat de către aplicație și programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică.

 – AIMMAIPE întocmește acordul de utilizare și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 7 zile lucrătoare de la momentul  de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul, din care acesta va efectua plățile condiționate către furnizori, conform formularului aferent cererii de plată.

– Sumele primite de beneficiar în baza documentelor încărcate în aplicație de către AIMMAIPE nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.

– În termen de maximum 10 zile lucrătoare  de la data încasării sumelor virate de către bancă, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AIMMAIPE, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

– Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

– Nerespectarea de către beneficiari a termenului de depunere a cererii de rambursare, constituie încălcarea acordului de finanțare, AIMMAIPE putând decide rezilierea acestuia.

(4)Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:

– După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate și efectuarea plăților, beneficiarul depune la AIMMAIPE cererea de rambursare, raportul de progres și documentele justificative aferente acestuia.

– AIMMAIPE efectuează verificarea documentelor și în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, acestea se încarcă în aplicația  informatică. Banca  este notificată automat de către aplicație și programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică. AIMMAIPE întocmește acordul de plată și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile aprobate spre rambursare, în termen de 7 zile lucrătoare de la momentul  de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul.

(4) Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la instituția parteneră un credit punte.

7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea ajutorului de stat

7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UIP din cadrul MEEMA/AIMMAIPE.

7.2. Reprezentanţii MEEMA/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului  MEEMA/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.

7.3. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de stat, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contractul de finanțare (Anexa 2) sau în legislația măsurii, UIP din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa MEEMA că a fost declanşată recuperarea ajutorului de stat, împreună cu dobânzile aferente.

7.4. Recuperarea ajutorului de stat se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77 / 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către MEEMA a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 793 din 06 octombrie 2017.

Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.

7.5.UIP monitorizează electronic îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut finanțare, respectiv realizarea a minimum 50% din valoarea cifrei de afaceri planificată în cadrul formularului de înscriere-plan de investiții (anexa 1) în primii 2 ani de durabilitate, după anul acordării grantului, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea. Menținerea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiții se va verifica automat de către aplicația electronică prin interogare a bazelor de date a instituțiilor statului.

7.6. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Program.

8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat

8.1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul MEEMA și în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare.

8.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

8.4. Furnizorul de ajutor păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

8.4.1. Furnizorul de ajutor are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta procedură sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

8.4.2. Furnizorul de ajutor are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat[2], toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor.

8.6. AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de către Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei scheme nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei.

8.7. (1) Furnizorul de ajutor va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza măsurii, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de stat timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul măsurii.

(2)Pentru realizarea acestei evidenţe, AIMMAIPE vor transmite către furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.

8.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul măsurii vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de stat şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.

8.9. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de stat, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat.

8.10. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MEEMA/AIMMAIPE, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat au obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/ actului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

9. Confidenţialitate

9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul măsurii sunt confidenţiale, membrii AIMMAIPE şi UIP având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

9.2. MEEMA – prin direcția de specialitate şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de stat acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

10. Precizări

Prezenta procedură se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și se publică în Monitorul Oficial al României.


[1] investiție inițială” înseamnă:

 • o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente; sau
 • o achiziționare de active legate direct de o unitate, cu condiția ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziționată și să fie cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul și exclude simpla achiziționare a acțiunilor unei întreprinderi;

[2] Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

__


etapa 2 – Plan de investiții

Reprezentant legal: Nume și Prenume: ____________________

CNP____________________

Serie si numar CI____________________

Adresa____________________

Date de identificare

Nume firmă: ____________________

Cod unic de înregistrare: ____________________

Formă juridică: ____________________

Categorie întreprindere: ____________________

Sediu social:

Județ: ____________________

Localitate: ____________________

Cod poștal: ____________________

Stradă: ____________________

Telefon: ____________________

Email: ____________________

Locația implmentării:

Județ: ____________________

Localitate: ____________________

Cod poștal: ____________________

Stradă: ____________________

Date suplimentare

Activitate principală a societății: ____________________

Cod CAEN al activității principale: ____________________

Dată înființare: ____________________

Număr Registrul Comerțului: ____________________

Valoare cifră de afaceri la 31.12.2019: ____________________

Profit din exploatare 2019: ____________________

Indicatori de eligibilitate

Societatea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență

Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate

Întreprinderea nu se află în dificultate.

Societatea a inregistrat profit din exploatare in bilantul 2018 sau 2019

Asociați / acționari

Nume CUI/CNP ____________________

Pondere capital____________________

Listă documente atașate cererii

Tip document: ____________________

Denumire fișier: ____________________

Informații cerere

Numar de angajati: ____________________

Cod CAEN autorizat al activității pentru care se solicită AFN: ____________________

Bancă parteneră: ____________________

Sumă solicitată:

Valoare cofinanțare: ____________________

Procent cofinantare: ____________________

Punctaj cofinantare: ____________________

Raport cuantum grant si profit operational in 2019: ____________________

Punctaj Raport cuantum grant si profit operational in 2019:

Criterii de evaluare a rentabilitatii

 • Investitie initiala
 • Cash flow previzionat
 • RIR

Punctaj RIR:

Domeniul de activitate pe codul CAEN contribuie la soldul negativ al balanței comerciale potrivit datelor furnizate de INS 

Punctaj sold negativ:

Subsemnatul, in calitate de reprezentant legal, ma angajez sa:

-asigur sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului

-realizez minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea)

-prezint dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat

-asigur cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locatia aflate in București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare

– ma asigur ca cheltuielile pe care le voi efectua din sumele solicitate nu au facut obiectul unui alt ajutor de stat

Prin semnarea fișierului generat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, întreprinderea pe care o reprezint:

-nu este rezidentă în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile care apar pe lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste;
-nu este controlată, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste, în funcție de proprietarul benefic, astfel cum este definită în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;
-nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste și nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor cooperatiste.

Obiective cuantificabile:

 • Venituri (Cifră de afaceri) N+1; N+2; N+3.
 • Profit N+1; N+2; N+3.
 • Numar de salariati N+1; N+2; N+3.

Plan de cheltuieli:

Nr.  Crt.Clasă cheltuieliElement de investiţie/ Cheltuieli operationale DenumireNumăr BucăţiValoare unitara Fără TVA -lei-Valoarea totală cu TVA – leiValoare eligibila Se adună TVA nedeductibil
1.1Cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor     
1.2Echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente,     
1.3Mobilier de birou și mobilier specific.     
1.4Terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului,     
1.5Cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea     
1.6Cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier.     
1.7Cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile,     
1.8cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală     
1.9Active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității     
2.1Cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență     
2.2Alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții     
Pentru beneficiarii de granturi pentru investiții productive din domeniul serviciilor de transport
3.1Cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa     
3.2Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora     
3.3Cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.     
 TOTAL GENERAL 

Justificarea necesitatii realizarii cheltuielilorAnexa 3 – Lista de coduri CAEN

OUG 130/2020

10. INDUSTRIA ALIMENTARA
1011Prelucrarea si conservarea carnii
1012Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
1020Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1031Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1041Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
1051Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052Fabricarea inghetatei
1061Fabricarea produselor de morarit
1062Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
1071Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
1073Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cusului si a altor produse fainoase similare
1081Fabricarea zaharului
1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085Fabricarea de mancaruri preparate
1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
1092Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
11. FABRICAREA BAUTURILOR
1107Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE
1310Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
1320Productia de tesaturi
1330Finisarea materialelor textile
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
1392Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
1393Fabricarea de covoare si mochete
1394Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase
1395Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte
1396Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.
14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE
1411Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
1412Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
1413Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
1420Fabricarea articolelor din blana
1431Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
1439Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
15. TABACIREA SI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ SI MAROCHINARIE, HARNASAMENTELOR SI INCALTAMINTEI; PREPARAREA SI VOPSIREA BLANURILOR
1511Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
1512Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
1520Fabricarea incaltamintei
16. PRELUCRAREA LEMNULUI; FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN SI PLUTA, CU EXCEPTIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE SI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE IMPLETITE
1610Taierea si rindeluirea lemnului
1621Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
1622Fabricarea parchetului asamblat in panouri
1623Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624Fabricarea ambalajelor din lemn
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
17. FABRICAREA HARTIEI SI PRODUSELOR DIN HARTIE
1711Fabricarea celulozei
1712Fabricarea hartiei si cartonului
1721Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
1722Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
1723Fabricarea articolelor de papetarie
1724Fabricarea tapetului
1729Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTURI A INREGISTRARILOR
1811Tiparirea ziarelor
1812Alte activitati de tiparire n.c.a.
1813Servicii pregatitoare pentru pretiparire
1814Legatorie si servicii conexe
1820Reproducerea inregistrarilor
20. FABRICAREA SUBSTANTELOR SI A PRODUSELOR CHIMICE
2041Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
2042Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice
21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZA SI A PREPARATELOR FARMACEUTICE
2110Fabricarea produselor farmaceutice de baza
2120Fabricarea preparatelor farmaceutice
22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC SI MASE PLASTICE
2211Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor
2219Fabricarea altor produse din cauciuc
2221Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229Fabricarea altor produse din material plastic
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2311Fabricarea sticlei plate
2312Prelucrarea si fasonarea sticlei plate
2313Fabricarea articolelor din sticla
2314Fabricarea fibrelor din sticla
2319Fabricarea de sticlarie tehnica
2320Fabricarea de produse refractare
2331Fabricarea placilor si dalelor din ceramica
2332Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica
2343Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramica
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351Fabricarea cimentului
2352Fabricarea varului si ipsosului
2361Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii
2363Fabricarea betonului
2364Fabricarea mortarului
2365Fabricarea produselor din azbociment
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
2370Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
2391Fabricarea de produse abrazive
2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
25. INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE SI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MASINI, UTILAJE SI INSTALATII
2511Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2512Fabricarea de usi si ferestre din metal
2521Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
2529Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2530Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
2550Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
2561Tratarea si acoperirea metalelor
2562Operatiuni de mecanica generala
2571Fabricarea produselor de taiat
2572Fabricarea articolelor de feronerie
2573Fabricarea uneltelor
2591Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
2592Fabricarea ambalajelor usoare din metal
2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
2594Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR SI A PRODUSELOR ELECTRONICE SI OPTICE
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612Fabricarea altor componente electronice
2620Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
2630Fabricarea echipamentelor de comunicatii
2640Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
2652Productia de ceasuri
2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
2670Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice
2680Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor
27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
2712Fabricarea aparatelor de distributie si control al electricitatii
2720Fabricarea de acumulatori si baterii
2731Fabricarea de cabluri cu fibra optica
2732Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751Fabricarea de aparate electrocasnice
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790Fabricarea altor echipamente electrice
28. FABRICAREA DE MASINI, UTILAJE SI ECHIPAMENTE n.c.a.
2811Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
2812Fabricarea de motoare hidraulice
2813Fabricarea de pompe si compresoare
2814Fabricarea de articole de robinetarie
2815Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2823Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
2824Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric
2825Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
2830Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere
2841Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului
2894Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei
2895Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului
2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
2899Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR SI SEMIREMORCILOR
2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
2931Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
2932Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT
3011Constructia de nave si structuri plutitoare
3012Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement
3020Fabricarea materialului rulant
3091Fabricarea de motociclete
3092Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi
3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
31. FABRICAREA DE MOBILA
3101Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3102Fabricarea de mobila pentru bucatarii
3103Fabricarea de saltele si somiere
3109Fabricarea de mobila n.c.a.
32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a.
3212Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
3213Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare
3220Fabricarea instrumentelor muzicale
3230Fabricarea articolelor pentru sport
3240Fabricarea jocurilor si jucariilor
3250Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
33. REPARAREA, INTRETINEREA SI INSTALAREA MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR
3311Repararea articolelor fabricate din metal
3312Repararea masinilor
3313Repararea echipamentelor electronice si optice
3314Repararea echipamentelor electrice
3315Repararea si intretinerea navelor si barcilor
3316Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale
3317Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319Repararea altor echipamente
3320Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
35. PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT
3511Productia de energie electrica
3512Transportul energiei electrice
3513Distributia energiei electrice
3514Comercializarea energiei electrice
3521Productia gazelor
3522Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
3523Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
3530Furnizarea de abur si aer conditionat
36. CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI
3600Captarea, tratarea si distributia apei
37. COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE
3700Colectarea si epurarea apelor uzate
38. COLECTAREA, TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR; ACTIVITATI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE
3811Colectarea deseurilor nepericuloase
3821Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate
41. CONSTRUCTII DE CLADIRI
4120Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
42. LUCRARI DE GENIU CIVIL
4211Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor
4212Lucrari de constructii ale cailor ferate de suprafata si subterane
4213Constructia de poduri si tuneluri
4221Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4291Constructii hidrotehnice
4299Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
43. LUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTII
4311Lucrari de demolare a constructiilor
4312Lucrari de pregatire a terenului
4313Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321Lucrari de instalatii electrice
4322Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331Lucrari de ipsoserie
4332Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339Alte lucrari de finisare
4391Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
45. COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL, INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR
4511Comert cu autoturisme si autovehicule usoare
4519Comert cu alte autovehicule
4520intretinerea si repararea autovehiculelor
4531Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru automobile
4540Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor
46. COMERT CU RIDICATA, CU EXCEPTIA COMERTULUI CU AUTOVEHICULE SI MOTOCICLETE
4618Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific
4641Comert cu ridicata al produselor textile
4642Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4644Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie si produse de intretinere
4645Comert cu ridicata al produselor exclusiv si de parfumerie
4647Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si al articolelor de iluminat
4649Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4669Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4690Comert cu ridicata nespecializat
47. COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR
4719Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4729Comert cu amanuntul al altor produse alimentare in magazine specializate
4741Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate
4743Comert cu amanuntul al echipamentului audiovideo in magazine specializate
4759Comert cu amanuntul al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4761Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4762Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
4775Comert cu amanuntul al produselor exclusiv si de parfumerie, in magazine specializate
4778Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4791Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
49. TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
4910Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
4920Transporturi de marfa pe calea ferata
4931Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932Transporturi cu taxiuri
4939Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941Transporturi rutiere de marfuri
4942Servicii de mutare
4950Transporturi prin conducte
52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
5210Depozitari
5221Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5223Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene
5224Manipulari
5229Alte activitati anexe transporturilor
53. ACTIVITATI DE POSTA SI DE CURIER
5310Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal
5320Alte activitati postale si de curier
55. HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE
5510Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590Alte servicii de cazare
56. RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII DE ALIMENTATIE
5610Restaurante
5621Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5630Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
58. ACTIVITATI DE EDITARE
5811Activitati de editare a cartilor
5812Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813Activitati de editare a ziarelor
5814Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819Alte activitati de editare
5821Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829Activitati de editare a altor produse software
59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA
5911Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5912Activitati postproductie cinematografica, video si de programe de televiziune
5913Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914Proiectia de filme cinematografice
5920Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010Activitati de difuzare a programelor de radio
6020Activitati de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICATII
6110Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190Alte activitati de telecomunicatii
62. ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI
6201Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
6203Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312Activitati ale portalurilor web
6391Activitati ale agentiilor de stiri
6399Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
71. ACTIVITATI DE ARHITECTURA SI INGINERIE; ACTIVITATI DE TESTARI SI ANALIZA TEHNICA
7111Activitati de arhitectura
7112Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120Activitati de testari si analize tehnice
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7211Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
7219Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7220Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI
7311Activitati ale agentiilor de publicitate
7312Servicii de reprezentare media
74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE
7410Activitati de design specializat
7420Activitati fotografice
7430Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7490Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
73. ACTIVITATI VETERINARE
7500Activitati veterinare
79. ACTIVITATI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE SI ASISTENTA TURISTICA
7911Activitati ale agentiilor turistice
7912Activitati ale tur-operatorilor
7990Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
81. ACTIVITATI DE PEISAGISTICA SI SERVICII PENTRU CLADIRI
8110Activitati de servicii suport combinate
8121Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122Activitati specializate de curatenie
8129Alte activitati de curatenie
8130Activitati de intretinere peisagistica
85. INVATAMANT
8510Invatamant prescolar
8520Invatamant primar
8531Invatamant secundar general
8532Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8541Invatamant superior non-universitar
8542Invatamant superior universitar
8551Invatamant in domeniul sportiv si recreational
8552Invatamant t in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553Scoli de conducere (pilotaj)
8559Alte forme de invatamant n.c.a.
8560Activitati de servicii suport pentru invatamant
86. ACTIVITATI REFERITOARE LA SANATATEA UMANA
8610Activitati de asistenta spitaliceasca
8621Activitati de asistenta medicala generala
8622Activitati de asistenta medicala specializata
8623Activitati de asistenta stomatologica
8690Alte activitati referitoare la sanatatea umana
87. SERVICII COMBINATE DE INGRIJIRE MEDICALA SI ASISTENTA SOCIALA, CU CAZARE
8710Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8730Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
8790Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
88. ACTIVITATI DE ASISTENTA SOCIALA FARA CAZARE
8891Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA
9001Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9002Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
9003Activitati de creatie artistica
9004Activitati de gestionare a salilor de spectacole
91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE
9101Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
9102Activitati ale muzeelor
9103Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic
93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE
9311Activitati ale bazelor sportive
9312Activitati ale cluburilor sportive
9313Activitati ale centrelor de fitness
9319Alte activitati sportive
9321Balciuri si parcuri de distractii
9329Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
95. REPARATII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE SI DE UZ GOSPODARESC
9511Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
9512Repararea echipamentelor de comunicatii
9521Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
9523Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
9524Repararea mobilei si a furniturilor casnice
9525Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
9529Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
96. ALTE ACTIVITATI DE SERVICII
9601Spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana
9602Coafura si alte activitati de infrumusetare
9604Activitati de intretinere corporala
9609Alte activitati de servicii n.c.a.