Punctaj Program Comert si Servicii 2018 – GRILA EVALUARE PLAN INVESTITII

GRILĂ EVALUARE PLAN INVESTITII Comert 2018

Întreprinderi cu activitate

Profit net la 31.12.2017

5

Societatea A obţinut profit net la 31.12.2017

5

Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.2017

0

Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2017

Management, resurse umane

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2017

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2017

10

Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2017

5

Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2017

0

Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii

25

locuri de muncă create ≥ 2

15

locuri de muncă create = 1

10

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată

5

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru 2 șomeri, absolventi după anul 2012 sau persoane defavorizate.*

10

Ponderea investitiilor

15

Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii

15

Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii

10

Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii

5

Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN pe care accesează

10

Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni

10

Vechime activitate autorizată 6-12 luni

5

Vechime activitate autorizată 3-6 luni

0

Obs: Vechimea activităţii autorizate se verifică in certificatul constatator la punctul Sedii autorizate/Activitati autorizate
Valoarea aportului propriu

20

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului

20

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului

15

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului

10

Profit din exploatare la 31.12.2017

10

Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2017

10

Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2017

0

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.

Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.

La punctaje egale va prevala:

– numărul de locuri de muncă nou create,

– numărul mediu de salariaţi la 31.12.2017,

– valoarea procentului aferent aportului propriu;

– valoarea profitului din exploatare la 31.12.2017;

– ponderea investiţiei în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii;

– data si ora inscrierii in program.

*Persoanele defavorizate definite conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014.