PNDR – SubMasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.
OBIECTIVELE submăsurii 7.6:
• Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;

· Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;

· Dezvoltare locală sustenabilă;

BENEFICIARII:

· ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
· Unități de cult conform legislației în vigoare;
· Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;

· Comunele conform legislației în vigoare;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de venit dar
 – nu va depăși 500.000 euro;
 

PRAGURILE DE CALITATE TRIMESTRIALE PENTRU SESIUNEA 2016

– 40 de puncte pentru perioada 25.05 – 31.07.2016

– 20 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.10.2016

 

ATENŢIE! Anexa 1 – Cererea de Finanţare aferentă sesiunii 2016 a sM 7.6, care a debutat în 25 mai la ora 9:00, a fost actualizată în 25 mai, la ora 17:35.

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” şi Anexele acestuia pe pagina oficiala AFIR la adresele indicate aici PNDR