PNDR – SubMasura 8.1 – Impadurirea si crearea de suprafete împadurite

Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este:

 · de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;
· de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;
· de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv;
· de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.
OBIECTIVELE submăsurii 8.1:

· Promovarea sechestrării carbonului;

· Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

· Reducerea eroziunii solului;
· Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;
· Refacerea și conservarea biodiversității locale.

BENEFICIARII:

· Deținătorii publici de teren agricol și neagricol;

· Deținătorii private de teren agricol și neagricol;
· Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda sub formă de prime astfel:

· Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1)
· Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2)
Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 precum și Anexele aferente acestui Ghid  pe pagina oficiala AFIR la adresele indicate aici PNDR