PNDR – SubMasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.
OBIECTIVE:

· Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;

· Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;

BENEFICIARII:

· Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică*:

* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard)

 Vezi si  Coeficienti pentru calcul Unitatii de Dimensiune Economica si a tipologiei exploatatiei agricole 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maxim 15.000 Euro:

· se acordă în două tranșe astfel::
– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;
· se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol)
PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2016
55 de puncte pentru perioada 28.04 – 31.05.2016

45 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2016

35 de puncte pentru perioada 01.07 – 29.07.2016

25 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.08.2016

15 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016

15 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2016

 Clarificări privind unele aspecte precizate în Ghidul Solicitantului aferent sM 6.3
Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru submăsura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”precum și Anexele aferente acestui Ghid pe pagina oficiala AFIR la adresele indicate aici PNDR