Finantari disponibile in 2017 prin PNDR 2014-2020

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA sustine dezvoltarea strategica a spatiului rural prin abordarea strategica a urmatoarelor obiective:

 • Restructurarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole
 • Gestionarea durabila a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice
 • Diversificarea activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii si serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale

Principalele submasuri destinate finantarii beneficiarilor privati in cadrul PNDR 2014-2020 sunt urmatoarele:

Submasura 4.1.: Investitii in exploatatii agricole

Descrierea tipului investitiei:
cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala;
 • modernizarea fermelor (prioritate va fi acordata celor de dimensiuni medii si asocierilor de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe;
 • procesarea la nivelul fermei a produselor agricole, pentru care o combinare a elementelor atat din sub-masura 4.1 cat si 4.2 (pe baza art. 17 (1) si 17 (1) (a) (b) este relevanta;
Sprijin public nerambursabil:
1. In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO:
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
 • in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • in cazul proiectelor care prevad constructii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

Submasura 4.1.a.: Investitii in exploatatii pomicole

Descrierea tipului investitiei:
 • cresterea competitivitatii, diversificarea productiei, cresterea calitatii produselor obtinute si imbunatatirea performantei generale a exploatatiilor pomicole;
 • cresterea valorii adaugate a produselor prin sprijinirea procesarii* fructelor la nivel ferma si a comercializarii* directe a produselor obtinute;
 • dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare;
 • eficientizarea costurilor de productie prin promovarea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile in cadrul fermei si prin reducerea consumului de energie.
Sprijin public nerambursabil:
1. Ferme mici
 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  • 100.000 € pentru achizitii simple;
  • 300.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
  • 450.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).
2. Ferme medii:
 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  • 200.000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;
  • 600.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
  • 900.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).
3. Obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer
 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara adepasi:
  • 600.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).

Submasura 4.2.: Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole

Descrierea tipului investitiei:
 • Investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul* produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti, pentru:
  • infiintarea si / sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare;
  • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese;
  • aplicarea masurilor de protectia mediuluiinclusiv scaderea consumului de energie si a emisiilor GES;
  • promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
  • cresterea numarului de locuri de munca;
Sprijin public nerambursabil:
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative si 40%pentru alte intreprinderi si nu va depasi:
 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

Submasura 4.2.a.: Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

Descrierea tipului investitiei:
 • Investitii corporale si necorporale pentru procesarea fructelor si marketingul produselor din fructe pentru:
  • modernizarea si crearea de unitati de procesare* si comercializare*;
  • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese tehnologice;
  • cresterea valorii adaugate a produselor din sectorul pomicol;
  • imbunatatirea controlului intern al calitatii;
  • cresterea numarului de locuri de munca;
  • scaderea consumului de energie si a emisiilor de GES.
*Se aplica definitiile pentru prelucrare (procesare) si comercializare (marketing) din Orientarile Uniunii Europene privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014-2020.
Sprijin public nerambursabil:
1. Intreprinderi micro si mici
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat;
2. Intreprinderi mijlocii
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat;
3. Intreprinderi mari
Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat;
4. Producerea de bauturi alcoolice
Investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice vor fi sprijinite doar in cazurile microintreprinderilor si formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:
 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
  • 200.000 de euro pentru microintreprinderi;
  • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producatori si cooperative).

Submasura 4.3.: Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice

Descrierea tipului investitiei:
Sprijinul prin aceasta sub-masura se acorda pentru:
Agricol
 • Infiintare, extindere si modernizare a infrastructurii agricole de acces catre ferme;
Silvic
 • Infiintare, extindere si modernizare a cailor de acces in cadrul fondului forestier;
Irigatii
 • Modernizarea infrastructurii existente de irigatii.
Sprijin public nerambursabil:
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi:
 • 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune si drumurile agricole de acces;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii aferente statiilor de pompare si repompare precum si drumurilor forestiere.
In cazul investitiilor necesare dezvoltarii, modernizarii sau adaptarii infrastructurii silvice sprijinite prin schema de ajutor de stat, intensitatea sprijinului nerambursabil va respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale ca fiind compatibile cu Piata interna, in aplicarea art. 107 si 108 din TFUE (Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene).

Submasura 6.2.: Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

Descrierea tipului investitiei:
 • diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural;
 • incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale.
Sprijin public nerambursabil:
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului pana la valoarea de 70.000 de euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism.
Sprijinul pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale se va acorda, sub forma de prima, in doua transe astfel:
 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;
 • 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corectea planului de afaceri, fara a depasi cinci ani de la semnarea deciziei de finantare.

Submasura 6.4.: Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

Descrierea tipului investitiei:
 • sprijin pentru investitii microintreprinderilor si intreprinderilor mici din mediul rural care creeaza sau dezvolta activitati non-agricole in zonele rurale;
Sprijin public nerambursabil:
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, in urmatoarele cazuri:
 • pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agroturism;
 • pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati non-agricole. Proiectele selectate care primesc intensitatea sprijinului nerambursabil de 70% vor reprezenta cea mai mare pondere a proiectelor. Autoritatea de Management va monitoriza respectarea acestui principiu dupa incheierea fiecarei sesiuni anuale de contractare. In cazul in care dupa doi ani acest principiu nu este respectat, lista activitatilor sau intensitatea sprijinului vor fi reanalizate.
Daca doriti sa beneneficiati de asistenta si consultanta pentru accesarea programelor mai sus mentionate va rugam sa completat acest formular: http://bit.ly/InregistrareClientMMS
Pentru mai multe detalii consultati sectiune PNDR de pe site-ul nostru https://consultantaeconomica.wordpress.com/…