Etape in planificarea strategica

Etape in planificarea strategica

1. Initierea procesului de planificare strategica

2. Realizarea unei analize a istoriei organizatiei si situatiei sale actuale

3. Clarificarea misiunilor si valorilor organizatiei

4. Aplicarea analizei SWOT (Strenghts/ Weaknesses/ Opportunities/ Threats ) care consta in:

a)analiza mediului organizatiei pentru identificarea oportunitatilor si amenintarilor

b) diagnoza interna a organizatiei pentru a identifica punctele slabe si punctele tari

5. Identificarea problemelor strategice cu care se confrunta organizatia

6. Formularea unor strategii care sa rezolve problemele strategice identificate

7. Analiza alternativelor/ strategiilor existente (analiza cost-beneficii)

8. Implementarea strategiilor selectate

9. Evaluarea rezultatelor

Etapele metodologice

1. Realizarea analizei preliminare.

Planificarea strategică presupune o analiză preliminară a caracteristicilor comunităţii vizate. Această analiză cuprinde elemente diverse:

– elemente de istorie a comunităţii

– analiza de mediu (fişa de localitate, elemente socio-economice, elemente de infrastructură, etc)

– analiza cadrului strategic la nivel naţional, regional şi local

Principala misiune a analizei preliminare se referă la structurarea mediului în care se plasează comunitatea şi la identificarea capacităţilor reale deţinute de aceasta.

2. Misiune si Viziune Strategica

Misiunea organizatiei reprezinta scopul general si functiile acesteia.

Viziunea organizatiei reprezinta directia viitoare a dezvoltarii/evolutiei

In conditiile in care este initiat un proces de deavoltare strategica, un pas important este discutarea si reanalizarea misiunii actuale. Aceasta analiza critica se realizeaza cu ajutorul unor intrebari:

Misiunea organizatiei este clara si tinteste realitatea in care organizatia exista?

Misiunea organizatiei se regaseste si la alta organizatie

Exista intrebari specifice sau modificari care tintesc respectiva misiune?

Credeti ca este important sa schimbati misiunea organizatiei?

3. Scop si strategii

Obiectivele sunt corelate intotdeauna cu viziunea de dezvoltare.

Scopurile strategice sunt afirmatii care privesc modul in care organizatia urmeaza sa se dezvolte in urmatorii ani de implementare a strategiei. Scopurile sunt construite pe impactul obtinut si sunt calitative.

Pentru fiecare obiectiv sunt construite strategii. Continutul strategiilor este rezultatul analizei interne a organizatiei si externe a mediului care influenteaza organizatia. O strategie este considerata ca avand un impact bun daca cumuleaza si ia in considerare informatia provenita din analiza realizata in prima atapa.

  • Iau in considerare oportunitatile oferite de context
  • Constituie o defensiva impotriva riscurilor externe
  • Evidentiaza competentele si punctele tari ale organizatiei vizate
  • Identifica solutii pentru problemele organizationale
  • Creaza bazele pentru un avantaj comparativ al organizatiei
  • Apara avantajele comparative ale organizatiei

4. Analiza sectorială a domeniilor strategice principale.

a) Dezvoltare şi competitivitate economică

b) Dezvoltare urbană şi infrastructură (urbanism, transport, zonă metropolitană, etc)

c) Dezvoltarea resurselor umane (educaţie, pregătire continuă, relaţia cu universităţile, etc)

d) Dezvoltare comunitară (Cultură, tineret, sport, turism, ong-uri, social, sănătate)

e) Politici de mediu (politici europene de mediu, dezvoltare durabilă, etc)

f) Politici de reforma a serviciilor publice / management strategic

2 thoughts on “Etape in planificarea strategica

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.