Planificarea strategică a afacerii

Scopul consultanţei:

 • Sprijinirea echipelor manageriale ale companiilor în elaborarea deciziilor fundamentale pe care aceştia trebuie să le ia în legătură cu viitorul organizaţiilor lor;
 • Identificarea, evaluarea şi implementarea acestor strategii;
 • Fundamentarea deciziei strategice a companiei, privind capacitatea organizaţiei de a concura pe piaţă, prin oferirea de avantaje faţă de concurenţi;
 • Recomandarea strategiei cea mai potrivită pentru companie.

Cui se adresează consultanţa:

 • Managerilor de top ai organizaţiei;
 • Managerilor executivi ai companiei;

Obiective urmărite:

 • Analiza mediului în care acţionează organizaţia şi identificarea căilor şi ideilor alternative de acţiune pentru organizaţie;
 • Analiza resurselor companiei şi identificarea factorilor cheie de succes ai companiei în cadrul ramurii în care acţionează;
 • Analiza scopului organizaţiei cu referire la viziunea organizaţiei, implicaţiile noilor tehnologii, aşteptările părţilor interesate în activitatea organizaţiei, valorile etice ale organizaţiei, misiunea şi obiectivele acesteia;
 • Explorarea abordărilor raţionale şi creative în vederea elaborării strategiei firmei;
 • Elaborarea variantelor de strategii pe baza opţiunilor din strategiile identificate, evaluarea acestora şi selectarea strategiei optime;
 • Corelarea strategiei selectate cu structura firmei, pentru a realiza concordanţa strategică optimă;
 • Introducerea schimbării organizaţionale o dată cu schimbarea şi implementarea noi strategii.

Modalităţi de desfăşurare:

 • Realizarea analizei diagnostic complete asupra companiei;
 • Identificarea viziunii şi misiunii companiei, dar şi a modului cum aceasta este validată de salariaţi şi clienţi;
 • Chestionare structurate pentru fiecare tip de analiză;
 • Interviuri cu persoanele cheie din cadrul companiei şi cu reprezentanţii stakeholderilor ;
 • Analiza documentelor firmei, ale competitorilor, ale informaţiilor Guvernului/Ministerului de resort;
 • Formarea unei echipe comune cu CLIENTUL pentru implementarea strategiei agreate de CLIENT;
 • Gestionarea schimbării strategice pe baza planului de schimbare strategică.

Contactati-ne Acum!