PNDR – SubMasura 9.1a – Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol

Submăsura 9.1a – Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de înființare a grupurilor de producători în sectorul pomicol.
OBIECTIVELE submăsurii 9.1a

· Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole;

· O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;

· Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;

· Crearea și promovarea lanțurilor scurte;
· Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară etc;
BENEFICIARII:

·  Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este 100% public și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției comercializate și 100.000 euro/an

Sprijinul  nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.
Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului. În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:
• anul I – 10%
• anul II – 8%
• anul III – 6%
• anul IV – 5%
• anul V – 4%.
Puteți vizualiza VARIANTA finală în sesiunea 2016 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru submăsura 9.1a – Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol și Anexele aferente acestuia pe pagina oficiala AFIR la adresele indicate aici PNDR