Reprezentare fiscala si servicii de consultanta economico-financiara regiunea sud-est

Consultanta economico-financiara si fiscala.

Cabinetul nostru de consultanta economico-financiara si fiscala asigura servicii de reprezentare fiscala pentru societati comerciale si persoane fizice autorizate (PFA) aflate in proceduri de control fiscal, rambursari de TVA sau executari silite in relatia cu bugetul statului, casa de asigurari de sanatate, casa de pensii, agentia de somaj, inspectoratul de munca, garda finaciara.

Din activitatea pe care o desfasuram am constatat faptul ca o mare parte din obligatiile fiscale suplimentare stabilite de catre inspectorii  fiscali, garda financiara  si  casele de asigurari de sanatate, pensii, somaj si ITM sunt calculate in mod arbitrar, avand drept scop incasarea de stimulente financiare  necuvenite de catre angajatii acestor institutii.

In situatia in care va aflati intr-o procedura de control fiscal, executare silita pentru creante fiscale sau doriti cresterea eficentei activitatii va oferim servicii de control obiectiv al activitatii economico-financiare pentru societatea dvs. si, de asemeni, va putem asigura servicii de reprezentare fiscala in vederea diminuarii eventualelor obligatii fiscale stabilite in mod arbitrar sau contrar legii .

Reprezentarea fiscala a unui agent economic se refera la relaţiile dintre contribuabil si organul fiscal si este prevazuta de dispozitiile art. 18 din Codul de procedura fiscala .

Conform art.18 din Codul de procedura fiscala

(1) În relaţiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil să îşi îndeplinească personal obligaţiile fiscale, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii potrivit alin. (2).

(2) Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în formă scrisă, în original sau copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează faţă de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare.

(3) În cazul reprezentării contribuabililor în relaţiile cu organele fiscale prin avocat, forma şi conţinutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

(4) Contribuabilul fără domiciliu fiscal în România, care are obligaţia de a depune declaraţii la organele fiscale, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România, care să îndeplinească, în numele şi din averea contribuabilului, obligaţiile acestuia din urmă faţă de organul fiscal.

Avantajele optării pentru serviciile de reprezentare fiscala oferite de cabinetul nostru constau in:

–  asigurarea respectarii legii de  catre organele fiscale in beneficiul dumneavoastra;

–  diminuarea sau anularea obligatiilor fiscale suplimentare stabilite de organele de control;

– posibilitatea suspendarii executarilor silite si/sau esalonarea obligatiilor de plata;

– prevenirea eventualelor abuzuri in stabilirea de obligatii fiscale suplimentare si a executarii silite pentru creante bugetare.

Pentru a beneficia de servicii de reprezentare fiscala asigurate in mod eficient de cabinetul nostru, va recomandam sa ne contactati inainte de a pune la dispozitia organelor de control documente societatii si sa nu faceti nici o declaratie scrisa sau verbala in fata acestora in situatia in care este demarata o procedura de control fiscal pentru firma dvs.

Pentru detalii referitoare la serviciile noastre nu ezitati sa ne contactati la coordonatele de mai jos.

Ec. Mihai Mandru

Cabinet Individual Consultanta

Expert Contabil PFA Mihai Mandru
Egalitatii 7 Galati
Telefon: 0722 409 556
Fax: 0336 886 927
mihaimandru@gmail.com

http://mihaimandru.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.