PNDR SubMasura 4.1 – Investiții in exploataţii agricole

Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole

 
   
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.
OBIECTIVE:
· Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;

· Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

· Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

· Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.
BENEFICIARII:

· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

· Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
· pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
· pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;
În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:
· pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
 – maximum 500.000 euro;
· pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:
 – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
– maximum 2.000.000 euro;
În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

 

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2016
65 de puncte pentru perioada 28.04 – 31.05.2016

55 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2016

45 de puncte pentru perioada 01.07 – 31.07.2016

35 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.08.2016

25 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016

25 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2016

 

Puteti descărca aici propunerea modelului consultativ de contract prestări servicii profesionale de specialitate.

 

Puteți consulta aici PROIECTELE TIP aplicabile pentru Măsura 121 a PNDR 2007 – 2013. Acestea au caracter orientativ și sunt puse la dispoziția dumneavoastră pentru a înțelege modalitatea de întocmire a unor documente specifice.

Fermă de legume în câmp Seră de legume Livadă de pomi
Fermă vaci lapte Fermă găini ouatoare Fermă de porci

ATENTIE! Cererea de Finantare pe care o depuneti pentru accesarea submasurii 4.1 trebuie sa respecte intocmai Ghidul Solicitantului, documentele si prevederile specifice submasurii 4.1.

 

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru subMăsura 4.1 – „Investiții în exploatații agricole”precum și Anexele aferente acestui Ghid pe pagina oficiala AFIR
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole?amp;lang=RO