Lobby si Advocacy – Succesul in lobby

Înainte de arăta cum se face un lobby eficient, considerăm necesar să răspundem la întrebarea: în ce constă lobbyul eficient? Van Schendelen oferă un răspuns în acest sens.

Scopul ultim al unei grup de interese organizat care recurge la o campanie de lobby este să obţină o victorie completă şi categorică, adică să determine rezultatul dorit din partea UE, să-şi construiască o alianţă puternică cu ceilalţi actori interesaţi şi să depăşească confortabil opoziţia (Van Schendelen 2002, p. 91). Totuşi, Van Schendelen consideră că şansele ca aşa ceva să se întâmple în realitate sunt destul de mici şi asta pentru că „concurenţa în UE este de obicei extrem de puternică şi dură. Oficialii europeni sunt presaţi din mai multe direcţii, competitorii consideră că este în interesul lor comun să prevină ca un jucător să câştige totul iar alte grupuri de interese de acasă s-ar putea simţi ameninţate dacă cineva reuşeşte să obţină o victorie totală la nivelul UE”(ibidem). În aceste condiţii, victoriile mai mici sau parţiale, compromisurile sau chiar doar menţinerea propriei poziţii sunt privite de cele mai multe ori drept rezultatele maxime care pot fi obţinute. Cu alte cuvinte, „victoria totală este în mod normal doar un vis, iar înfrângerea totală doar un coşmar. Amândouă se produc rar, dar în mod paradoxal, amândouă sunt utile. Fără visul de a deveni câştigătorul absolut sau fără coşmarul de a pierde patetic, nici un jucător nu poate spera să devină competitiv”(ibidem).

Van Schendelen arată şi ce anume poate urmări un lobbyst. Astfel, cei mai mulţi îşi doresc modificări ale legislaţiei UE, şi asta pentru că se presupune că aceasta va fi obligatorie pentru cei la care se referă şi datorită superiorităţii legislaţiei comunitare asupra dreptului naţional al statelor membre. Astfel, un grup de interese îşi poate dori: o schimbare a Tratatelor, un act de legislaţie secundară (regulament, directivă, decizie), o decizie a Curţii de Justiţie sau acordarea unei excepţii de la o regulă. La fel, se poate urmări obţinerea unui act legislativ derivat, cum ar fi alocarea unei subvenţii sau o unei deduceri, începerea sau amânarea unei inspecţii. Ar putea fi aparent doar un simplu detaliu: un termen limită, o sancţiune, un formular, un cuvânt, o definiţie, un număr, o virgulă sau orice ce altceva care ar putea fi relevant pentru lobbyst (Van Schendelen 2002, p. 92).

Deşi legislaţia reprezintă principalul domeniu de lobby există şi alte obiective care pot fi urmărite, cum ar fi obţinerea sprijinului unui oficial european, construirea unei anumite agende, ocuparea unei poziţii într-un comitet sau comisie, obţinerea unei informaţii cruciale, un favor financiar, prioritate într-o licitaţie(ibidem). De asemenea, ceilalţi actori pot oferi bunuri cum ar fi respect, informaţii, suport, o reţea de contacte sau chiar favoruri care nu au legătură cu UE, cum ar fi cooperare pentru realizarea unei politici publice la nivel naţional sau încheierea unui contract comercial(ibidem).

Pe lângă acest lobby, pe care am putea să-l numim „constructiv”, se poate promova şi un lobby „neconstructiv”. Astfel, un grup de interese poate urmări şi realizarea de non-evenimente, cum ar fi respingerea unei propuneri legislative, întârzierea unei decizii, blocarea procesului decizional sau scoaterea de pe agendă a unei probleme(ibidem). „De fapt, cu cât o arenă este mai competitivă, cu atât comportamentul de influenţă este îndreptat spre prevenirea unui rezultat nedorit decât spre promovarea unui rezultat dorit. Pe un teren competitiv, care este pe deasupra şi complex şi dinamic, este întotdeauna mai uşor să blochezi decât să promovezi o măsură şi este mai prudent să joci defensiv decât ofensiv” (ibidem). Totuşi, „nici un grup de presiune nu poate face doar un joc negativ, pentru că dacă ar face-o ar deveni un renegat”(ibidem).

Vezi si „Regulile de aur” ale lobbyului eficient in Uniunea Europeana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.