Pocedura Finala – Masura 3 – Grant pentru investiții în activități productive | OUG 130 / 2020 – M3 – intre 50.000 si pana la 200.000 Euro pentru IMM -uri ca urmare a COVID 19 ..84

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT
Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei conomice generate de pandemia COVID

UPDATE 9.11.2020
“Guvernul urmează să dea o nouă ordonanță de urgență, să proroge aplicarea Legii 2020/2020, adoptată de Parlament și promulgată de președintele Iohannis (care prevede modificarea grilei de la Măsura 3 și introducerea unor noi categorii de beneficiari în toată schema de finanțare)” explicat ministrul Boloș.
https://snip.ly/8xghwp

UPDATE 29.10.2020
-a fost Promulgata Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene in Varianta MODIFICATA de Parlament, Forma promulgata este disponibilă aici.

In acelasi timp Ministul Economiei a declarat:
Noi vom merge mai departe și intenționez să deschid aplicațiile la Măsura 3 în prima parte a lunii noiembrie, în baza reglementărilor în vigoare (OUG 130/2020, modificată prin OUG 174 – n.r.). Antreprenorii nu așteaptă răspunsul de la Comisia Europeană pentru modificarea schemei și vom da drumul așa cum este acum”.In continuare mai jos sunt prezentate preverile din varianta initiala a legii – OUG 130/2020, modificată prin OUG 174
Aceasta este deci PROCEDURA Valabila pentru anul 2020 !
Toate informatiile de mai jos sunt in conformitate cu OUG 174

Oferta Servicii de consultanta
3,5% din Valoarea Finantarii pentru contractele incheiate inainte de data depunerilor sau 5% ulterior
Avans* 1.150 Euro la semnarea contractului + diferenta dupa castigarea finantarii
(*3.000 RON pentru contractele semnate pana la data de 18.11.2020 )
Puteti Solicita o evaluare GRATUITĂ! privind sansele de succes.
Telefon 0722409556

Formularele de mai jos se descarca direct de pe site-ul Ministerului pentru Mediul de AFACERI

FișierDimensiune fișierDescărcări
doc proiect procedura GRANTURI investitii masura3 COVID19211 KB22625
doc Anexa 1 Formular inscriereM329 KB12586
doc Anexa 2 Contract de finantareM3120 KB6053
doc Anexa 3 ModelImputernicireM320 KB5141
doc Anexa 4 listaaimmaipeM352 KB6594
doc Anexa 5 DeclaratieIMM52 KB4955
doc Anexa 6 Calcul intreprinderi108 KB7674
doc Anexa 7 Declaratie ajutor de stat45 KB5041
doc Anexa 8 Raport de progresM321 KB5660

Rezumat

1)Grant pentru investiții: între 50.000 – 200.000 euro nerambursabili (aport propriu minim 15-30%)

Thumbnail

—–Conform grilei de evaluare cofinanțarea necesara pentru puntaj maxim este de:
– peste 35% daca investiția se face in afara regiunii  Bucuresti-Ilfov
sau
– peste 45%  daca investiția se face in Regiunea Bucuresti-Ilfov
Important: TVA-ul deductibil Nu este eligibil! 

Granturile pentru investiții  se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de investiții, (anexa 1) în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.
g) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
h) nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro. 
Cheltuieli eligibile
Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
c) cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.
Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute  mai sus, la lit. a) și c).
Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente, cât și extinderea unităților de producție/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la alin (1) lit. a) și c).
Din granturile pentru investiții NU se finanțează:
a) cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;
b) cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
c) orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute mai sus.
Beneficiarii contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru investiții pot solicita plata valorii contractelor/cheltuielilor efectuate prin metode similare cu mecanismele cererilor de plată și/sau, după caz, mecanismul cererilor de rambursare, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. Pentru a face o analiză amplă în ceea ce privește eligibilitatea, punctajul și șansele de reușită pentru a accesa fonduri nerambursabile avem nevoie de următoarele documente:

– Bilanțul contabil și Balanța de verificare la 31.12.2019;
– Balanța de verificare pe anul 2020;
– Certificatul de înregistrare al societății;
– Certificatul Constatator, din care să reiasă codurile CAEN autorizate;
– Actul constitutiv al societății;
– Codul CAEN pe care doriți să aplicați;
– O listă generală cu ceea ce doriți să achiziționați.

Contactati-ne la office.ascon@gmail.com sau la datele de contact de pe site