PNDR – SubMasura 7.2 – Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de bază la scara mica

Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:

 · creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;
· crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.
OBIECTIVELE submăsurii 7.2

· Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

· Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

BENEFICIARII:

· Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
· ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school);

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:

· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit și nu va depăși:
1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 europentru extinderea acestei infrastructuri;
500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.
PRAGURILE DE CALITATE TRIMESTRIALE PENTRU SESIUNEA 2016

Infrastructura de apă/ apă uzată

– 40 de puncte pentru perioada 25.05 – 31.07.2016

– 25 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.10.2016

Infrastructura rutieră de interes local

– 50 de puncte pentru perioada 25.05 – 31.07.2016

– 20 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.10.2016

Infrastructura educațională și socială

– 40 de puncte pentru perioada 25.05 – 31.07.2016

– 20 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.10.2016

 

ATENŢIE! Anexa 1 – Cererea de Finanţare aferentă sesiunii 2016 a sM 7.2, care debutează în 25 mai la ora 9:00, a fost actualizată în 24 mai, la ora 19:18. Vă rugăm să utilizaţi NUMAI această versiune a Cererii de Finanţare!
Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” pe pagina oficiala AFIR la adresele indicate aici PNDR