Servicii Oferite

Tipuri de servicii de consultanta pe care le putem oferi impreuna cu partenerii si afiliatii nostri

Consultanţă strategică

 • îmbunătăţirea funcţionării pe termen lung a firmei (include planificare strategică, fuziuni şi achiziţii, vânzări, marketing, comunicare corporatistă, consiliere financiară, elaborare documentaţii de finanţare, strategii de resurse umane etc.)

Managementul operaţiunilor/organizaţiilor

 • creşterea substanţială a performanţei afacerii prin reproiectarea proceselor de afaceri (Business Process Re-engineering – BPR), managementul relaţiilor cu clienţii/furnizori (CRM), managementul restructurării/reducerii costurilor, managementul activităţilor de achiziţie/furnizare, managementul calităţii.

Consultanţă în Resurse Umane

 • îmbunătăţirea elementului „uman” al organizaţiei prin: măsurarea şi gestionarea performanţei, organizarea de sisteme de beneficii, compensări şi pensionare, strategii de resurse umane şi de marketing, dezvoltarea talentelor, coaching pentru management.

Project Management

 • managementul de proiect constă în planificarea, organizarea şi gestionarea
  (controlul) sarcinilor şi resurselor ce urmăreşte atingerea unui anumit obiective , în condiţiile existenţei unor constrângeri referitoare la timp, resurse şi costuri

Managementul schimbării

 • ajută organizaţia să gestioneze efectele pe care schimbarea le are asupra resurselor umane din organizaţia respectivă;

Consultanţă IT

 • asistă organizaţiile în a-şi evalua propriile strategii IT în vederea alinierii tehnologiilor cu procesele de afaceri. Aceste servicii includ planificare şi concepţie strategică, operare şi implementare.

Dezvoltare şi integrare

 • crearea de noi funcţionalităţi prin dezvoltarea personalizată a proceselor (în mod uzual aceste soluţii dezvoltate integrează sau unifică procese ale afacerii, interne sau externe şi pot implica transformarea unor soluţii pentru a fi utilizate pe alte platforme), și la implementarea de noi soluţii sau infrastructuri, ce pot presupune instalarea de hardware şi/sau software, configurarea şi adaptarea lor, testarea inter-operabilităţii lor; servicii ce integrează aplicaţii sau infrastructuri IT existente precum şi managementul tuturor acestor activităţi.

Servicii de management al tehnologiei informaţiei

 • includ serviciile pentru operarea infrastructurii (operarea sistemelor, administrarea şi securitatea sistemelor, urmărirea eficienţei costurilor, managementul configuraţiilor, managementul tehnologiilor etc.), managementul aplicaţiilor, managementul serviciilor de tip help-desk.

Servicii de management întreţinere reţele de calculatoare

 • acestea privesc externalizarea activităţilor de dezvoltare şi de implementare a serviciilor de asistenţă pentru hardware, aplicaţii şi alte instrumente suport pentru acestea.

Externalizarea proceselor de afaceri (Business Process Outsourcing).

 • Acest serviciu implică externalizarea integrală a unei funcţii a organizaţiei (companiei).

Alte servicii de consultanţă

 • conţin o varietate largă de servicii complementare celor 3 categorii descrise mai sus, ca de exemplu: training, studii, outplacement, recrutare şi selecţie de personal.