POCU – Romania profesionala – Intreprinderi competitive – OS 3.8.

PROGRAM DE FINANTARE:
Nume program Programul Operational Capital Uman – POCU
Autoritate de Management MFE – DG POCU
Alocare totala apel Alocare totala apel:

 • 26 mil. euro (contributia UE + contributia nationala)
Inchidere apel
 • 12 Decembrie 2017, ora 16.00
PROIECT:
Finantare nerambursabila
 • Valoare maxima eligibila a proiectului: 150.000 euro, din care:
 • CheltuielilecareNUintraincadrulschemeideajutordestat:95% nerambursabil
 • Cheltuieli aferente schemei de ajutor de stat: 50% nerambursabil, dar nu mai mult de 70.000 euro
Durata de implementare
 • maximum 12 luni.
Nivel implementare
 • Regiunile mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest,Vest,Sud-VestOltenia),regiuneaBucuresti-Ilfovfiindexceptatadela
  finantare.
Grup tinta eligibil
 • Angajati cu contract individual de munca cu norma intreaga (exclusiv la solicitant), care asigura managementul strategic al intreprinderii si care ocupa pozitii de management in intreprindere (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.);
 • Angajati cu contract individual de munca cu norma intreaga (exclusiv la solicitant), din departamentele de resurse umane;

Dimensiunea grupului tinta:

 • minim pentru ca proiectul sa fie eligibil: 50 persoane;
 • pentru punctaj maxim: 201 persoane
Aplicanti eligibili
 • Angajatori (intreprinderi mari1 constituite conform Legii nr. 31/1990, republicata,
  cu modificarile si completarile ulterioare); Acestia trebuie sa:
 • isi desfasoare activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI (conf. Anexa).

SAU

 • intentioneazasa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta. (pana la data semnarii contractului de finantare trebuie sa isi autorizeze cel putin 1 cod CAEN din Anexa).

Alte conditii de eligibilitate:

Solicitanții trebuie sa aiba sediul social sau cel puțin un punct de lucru / filială într-una din regiunile mai puțin dezvoltate; Vechime de minim 1 an calendaristic la data înregistrării cererii de finanțare. NB: Solicitantii pot depune proiecte doar individual nu si in parteneriat.

Activitati eligibile A. Formare profesionala – intra sub incidenta schemei de ajutor de stat

1. Programe de formare profesionala pentru manageri:

 • cursuriautorizateANC,ex:cursuridespecializare/perfectionare:“Competente

antreprenoriale”,“Managerdeprodus”,“Managerdeinovare”,“Manager

imbunatatire procese” etc;

 • cursuri informale recunoscute la nivelul intreprinderii;

 • activitati de business coaching si/sau activitati de tip “workshop”, “seminarii”, “conferinte”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, cursuri acreditate de Project Management Institute (PMI), Certified Associate in Project Management (CAPM), etc., cursuri “mini MBA”, alte cursuri relevante etc.– activitati relevante si obligatorii

Prin aceste activitati trebuie sa se urmareasca atingerea urmatoarelor obiective:

 • cresterea performantelor, imbunatatirea abilitatilor antreprenoriale si manageriale;

 • introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii, productive si “verzi” in intreprinderi, practici care sa asigure sanatatea si securitatea la locul de munca, care imbunatatesc statutul profesional si de sanatate al angajatilor, care asigura un tratament egal la locul de munca, inclusiv pentru nevoile lucratorilor varstnici;

 • elaborarea unei planificari strategice pe termen lung;

 • facilitarea adaptarii activitatii participantilor la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv/de specializare inteligenta.

2. Programe de formare profesionala pentru angajatii din departamentele de resurse umane:

 • cursuri autorizate ANC, ex. “Manager resurse umane”, “Inspector resurse umane” etc.

 • cursuri informale recunoscute la nivelul intreprinderii;

 • activitati de tip “workshop”, “seminarii”, “conferinte”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, alte cursuri relevante etc. – activitati relevante si obligatorii.

Prin aceste activitati trebuie sa se urmareasca atingerea urmatoarelor obiective:

 • imbunatatirea activitatii de management al resurselor umane:

o dezvoltarea si implementarea unor practici pentru integrarea/adaptarea noilor angajati la locul de munca;

o dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii si a mediului de lucru la nevoile lucratorilor varstnici;

o crearea/dezvoltarea mecanisme de planificare prospectiva a ocuparii fortei de munca si a competentelor;

o elaborare de planuri de invatare si dezvoltare in cariera;

 • facilitarea adaptarii activitatii participantilor la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv/ de specializare inteligenta.

! Minim obligatoriu:

 • cel putin unui curs de specializare/perfectionare in ocupatia “Competente antreprenoriale”;

 • cel putin un curs specializare/perfectionare in domeniul resurselor umane potrivit Nomenclatorului de coduri COR compatibile ISCO 08.

B. Elaborarea si/sau revizuirea/adaptarea (in cazul in care exista deja) unei Planificari strategice pe termen lung in cadrul intreprinderii, care sa permita anticiparea schimbarilor. – activitate relevanta si obligatorie nu intra sub incidenta ajutorului de stat

In situatia in care solicitantul nu are experienta/nu este autorizat/acreditat sa desfasoare activitati din randul celor mentionate anterior, acesta are posibilitatea subcontractarii.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli directe:

a.) care nu intra sub incidenta ajutorului de stat (95% nerambursabile)

 • Cheltuieli salariale cu personalul implicat in managementul si implementarea proiectului, inclusiv contributii;
 • Cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu si experti implicati in implementarea proiectului;
 • Cheltuieli pentru consultanta si expertiza;
 • Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului;
 • Cheltuieli cu achizitia de materii prime, materiale consumabile si alte produse similare necesare proiectului;
 • Cheltuieli cu hrana pentru grup tinta;
 • Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie;
 • Cheltuieli cu achizitia de echipamente (FEDR);

b.) care intra sub incidenta ajutorului de stat (50% nerambursabile)

 • Salarii si contributii pentru orele in care personalul participa la formarea persoanelor din grupul tinta (lectori, formatori, speakeri etc.)
 • Salarii si contributii pentru orele in care persoanele din grupul tinta sunt la cursurile de formare;
 • Cheltuieli cu deplasarea (personal formare, grup tinta).
 • Costurile de cazare sunt acceptate doar pentru persoanele cu handicap;
 • Cheltuieli pentru consultanta si expertiza;
 • Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente si cursuri de formare;
 • Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/ autorizatii necesare pentru formarea persoanelor din grupul tinta;
 • Cheltuieli cu achizitia de materii prime, materiale consumabile si alte produse limilare necesare formarii persoanelor din grupul tinta;
 • Cheltuieli cu hrana;
 • Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie;
 • Cheltuieli cu achizitia de echipamente necesare pentru formarea persoanelor din grupul tinta;
 • Cheltuieli indirecte: – rata forfetara de 15% din costurile directe eligibile cu personalul ;
 • Cheltuieli indirecte care nu intra sub incidenta ajutorului de stat (95% nerambursabile);
 • Cheltuieli indirecte care intra sub incidenta ajutorului de stat (50% nerambursabile);

Indicatori

Indicatori de realizare:

 Persoane care beneficiaza de sprijin (persoane care asigura managementul strategic al firmelor, persoane din departamentele de RU) min. 50 pers. (3 puncte)

Intre 51-100 pers. 4 puncte;

Intre 101-150 pers. 5 puncte;

Intre 151-200 pers. 6 puncte;

Peste 201 pers. 7 puncte;

Indicatori de rezultat imediat:

 Persoane certificate / care si-au imbunatatit nivelul de calificare urmare a sprijinului primit: 80% din grupul tinta asumat.

 

Lista codurilor CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionate in
Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020

Turism si ecoturim

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590 Alte servicii de cazare

7911 Activitati ale agentiilor turistice

7912 Activitati ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica


Textile si pielarie

1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

1320 Productia de tesaturi

1330 Finisarea materialelor textile

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)

1393 Fabricarea de covoare si machete

1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte

1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

1412 Fabricarea articolelor de imbracainte din piele

1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

1420 Fabbricarea articolelor din blana

1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie

1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte

1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor

1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

1520 Fabricarea incaltamintei

4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele

4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate

4641 Comert cu ridicata al produselor textile

4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate

4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate

4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate

4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si

piete

9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele

9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana

Lemn si mobila

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte material

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii

3103 Fabricarea de saltele si somiere

3109 Fabricarea de mobila n.c.a.

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie

4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor 4673

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a

9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice

Industrii creative

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase

3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere

5811 Activitati de editare a cartilor

5813 Activitati de editare a ziarelor

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5819 Alte activitati de editare

5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator

5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

5914 Proiectia de filme cinematografice

5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

6010 Activitati de difuzare a programelor de radio

6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune

7111 Activitati de arhitectura

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

7311 Activitati ale agentiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

7410 Activitati de design specializat

7420 Activitati fotografice

7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)

8130 Activitati de intretinere peisagistica

9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)

9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)

9003 Activitati de creatie artistica

9321 Balciuri si parcuri de distractii

9329 Alte activitati recreative si distractive

9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor

Industria auto si componente

2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer

2812 Fabricarea de motoare hidraulice

2813 Fabricarea de pompe si compresoare

2814 Fabricarea de articole de robinetari

2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3020 Fabricarea materialului rulant

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319 Repararea altor echipamente

4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor

4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor

Tehnologia informatiei si comunicatiilor

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice

2612 Fabricarea altor componente electronice

2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica

2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice

2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului

4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicati

4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine

4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

5829 Activitati de editare a altor produse software

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit

6190 Alte activitati de telecomunicatii

6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda

6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6312 Activitati ale portalurilor web

6399 Alte activitati de servicii informationale

9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

9512 Repararea echipamentelor de comunicatii

Procesarea alimentelor si a bauturilor

1011 Productia si conservarea carnii

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

1013 Fabricarea produselor din carne

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor

1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare

1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

1052 Fabricarea inghetatei

1061 Fabricarea produselor de morarit

1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor

1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare

1081 Fabricarea zaharului

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor

1085 Fabricarea de mancaruri preparate

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare

1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare

1105 Fabricarea berii

1106 Fabricarea maltului

1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate

5610 Restaurante

5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629 Alte activitati de alimentatie

Sanatate si produse farmaceutice

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice

4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate

7500 Activitati veterinare

8610 Activitati de asistenta spitaliceasca

8621 Activitati de asistenta medicala generala

8622 Activitati de asistenta medicala specializata

8623 Activitati de asistenta stomatologica

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala

8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji

singure

Energie si management de mediu

2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

2811 Fabricarea de motoare si turbine

3600 Captarea, tratarea si distributia apei

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 Colectarea deseurilor periculoase

3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea

materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activitati si servicii de decontaminare

Bioeconomie, biofarmaceutica si biotehnologii

7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

 

 

PE LARG


PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Cod 2014RO05M9OP001

Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

Prioritatea de investiții 8.v : Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare

Obiectivul specific: 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC1/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI2

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE

Romania profesionala Întreprinderi competitive AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8

Octombrie 2017

 1. Strategia Națională pentru Competivitate 2015-2020, aprobată prin HG nr.775/2015
 1. Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, aprobată prin HG nr.929/2014, cu modificările și completările ulterioare

CUPRINS

CAPITOLUL 1 Informații despre apelul de proiecte 4

A1. Context general 4

A2. Context național – date esențiale 4

A3. Abordarea POCU cu privire la adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și

antreprenorilor la schimbare 6

1.1 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific, rezultat așteptat 6

  1. Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte……………………………….6

  2. Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite în contextul prezentului ghid al solicitantului – condiții specifice 7

1.4 Teme secundare FSE 9

  1. Teme orizontale 10

  2. Perioada de implementare a proiectului 10

  3. Tipuri de solicitanți eligibili 11

  4. Grup țintă eligibil 12

  5. Indicatori specifici de program 14

  6. Raportarea indicatorilor ……………………………………………………………………………………………………15

  7. Alocarea financiară stabilită in cadrul prezentului apel de proiect…………………………………………. 15

   1. Valoarea maximă a proiectului 15

   2. Contribuția proprie minimă a solicitantului 16

  1. Eligibilitatea solicitantului…………………………………………………………………………………………………16

   1. Reguli generale privind eligibilitatea solicitanților 17

   2. Eligibilitatea solicitantului – condiții specifice……………………………………………………………………..17

  1. Eligibilitatea proiectului……………………………………………………………………………………………………..7

   1. Eligibilitatea proiectului – condiții generale 17

   2. Eligibilitatea proiectului – condiții specifice 17

2.2.3 Evitarea dublei finanțări…………………………………………………………………………………………17

  1. Încadrarea cheltuielilor 18

   1. Listă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS 18

   2. Reguli generale și specifice de decontare 27

CAPITOLUL 3. Completarea cererii de finanțare 28

CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare și selecție 28

  1. Descriere generală 28

   1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor Evaluarea tehnică și financiară a proiectelor 29

CAPITOLUL 5. Depunerea și soluționarea contestațiilor 29

CAPITOLUL 6. Contractarea proiectelor – descrierea procesului 29

CAPITOLUL 7. Anexe 30

CAPITOLUL 1 Informații despre apelul de proiecte A1. Context general

Uniunea Europeană, prin politica de competitivitate, și-a stabilit ca obiectiv crearea unor condiții optime pentru competitivitate prin accelerarea adaptării industriei la schimbările structurale, încurajarea unui mediu favorabil inițiativei și dezvoltării întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, promovarea unui mediu propice cooperării dintre întreprinderi și favorizarea unei mai bune exploatări a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică, politici de o importanță crucială în contextul concurenței mondiale.

A2. Context național date esențiale

România este încadrată la nivel european în grupul țărilor care vin din urmă (catching-up)3, alături de Bulgaria, Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Letonia şi Lituania, poziționare care stabilește în linii generale contextul politicii de competitivitate pentru perioada următoare.

Economia României se bazează preponderent pe servicii (67% din PIB), urmate de industria prelucrătoare (22% din PIB), agricultura (7% din PIB) şi ale industrii non-prelucrătoare (4% din PIB)4.

Analiza pieței muncii din România, din perspectiva modificării structurii ocupaționale, a relevat 3 mari categorii de ocupații: dominante, cele care și-au schimbat semnificativ conținutul și cele de străpungere. Indiferent de tipologia lor, majoritatea ocupațiilor au înregistrat schimbări în conținutul muncii, principalii factori generatori fiind adaptarea la nevoile clienților, creșterea competiției şi retehnologizările.

Dezvoltarea și extinderea sectorului privat, necesitatea acestuia de a-și stabiliza anumite segmente de piață au determinat dezvoltarea unor politici „orientate către beneficiar/client” la nivelul firmelor și, deci, creșterea rolului unor factori, precum „adaptarea la nevoile clienților” și „creșterea competiției în domeniu”.

Retehnologizările au jucat un rol foarte important în modelarea sau redefinirea conținutului ocupațiilor „dominante”, precum și a celor care „și-au modificat semnificativ conținutul.

În acest context, acțiunile–cheie care pot susține adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare au în vedere sprijinul pentru dezvoltarea activităților independente, antreprenoriat şi înființarea de întreprinderi, în special în sectoarele emergente cum ar fi “economia verde”, protecția mediului, sectoarele creative şi culturale, agricultură ecologică, sectorul social, componente auto şi TIC, sensibilizarea agenților economici cu privire la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi concilierea vieţii profesionale cu cea privată, adaptarea la schimbări a întreprinderilor, antreprenorilor şi lucrătorilor prin programe de formare profesională continuă care să le furnizeze competenţele necesare practicării ocupaţiilor care şi-au schimbat conţinutul sau a celor nou-apărute ca urmare a introducerii progresului tehnologic, creşterea mobilităţii transnaţionale a forţei de muncă, dezvoltarea competenţelor digitale şi anticiparea necesarului de formare a lucrătorilor.

Acţiunile care au în vedere creşterea participării la formarea pe tot parcursul vieţii, îmbunătăţirea calităţii forţei de muncă, dezvoltarea unor parteneriate între învăţământul superior, întreprinderi şi sectorul de cercetare, o mai bună corelare a educaţiei cu cerinţele pieţei muncii, încurajarea creativităţii şi a antreprenoriatului, precum şi a unei economii bazată pe eficienţa resurselor, prezintă un interes deosebit în contextul consolidării competitivităţii economice.

 1. Din primul grup de ţări fac parte Germania, Danemarca, Finlanda, Suedia, Austria, Irlanda, Olanda, Marea Britanie, Belgia şi Franţa, iar din al doilea grup fac parte Estonia, Slovenia, Spania, Italia, Portugalia, Grecia, Malta, Cipru şi Luxemburg (Sursa: http://www.minind.ro/strategie_competitivitate/Strategia_Nationala_de_Competitivitate_Anexa_1.pdf)

 2. Ministerul Economiei (2013), “Analiza socio-economică”, Grupul de lucru Competitivitate

Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020 (SNC) a identificat 10 sectoare economice cu potenţial competitiv care se corelează cu domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 2020, conform tabelului de mai jos.

Domenii de specializare inteligentă din Strategia CDI 2014-2020

Bio- economia

Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor spațiu și securitate

Energie, mediu și schimbări climatice

Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

Sănătate
Sectoare economice cu potențial competitiv

Rol economic important și cu influență asupra ocupării

Turism și ecoturism

Textile și pielărie

Lemn și mobilă

Industrii creative

Dinamica competitivă Industria auto și componente

Tehnologia informației și comunicațiilor

Procesarea alimentelor și a băuturilor

Sănătate și produse farmaceutice

Energie și management de mediu

Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii

În acest context, alocările de fonduri pentru perioada 2014-2020, ar trebui se axeze pe stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (a se vedea tabelul de mai sus).

Dezvoltarea competențelor ar trebui răspundă nevoilor de creștere ale sectoarelor potențial competitive, pentru a spori valoarea adăugată sau a susține activitatea pe termen mediu printr- o îmbunătățire a competitivității prin inovare și dezvoltarea pieței.

A3. Abordarea POCU cu privire la adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare

În conformitate cu obiectivele stabilite în Acordul de Parteneriat 2014-2020, Strategia Națională pentru Competitivitate, Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, Strategia Națională privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții, obiectivele specifice ale acestei priorități de investiții sunt de a crește numărul de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

1.1 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific, rezultat așteptat

Pentru a obține finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, propunerile de proiecte trebuie să se încadreze în:

Axa p ri or i ta 3 : Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

Pr i ori ta tea d e i nves ti ți i 8. v : Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare

În cadrul prezentului apel de proiecte este vizat următorul obiectiv specific:

Obiectivul specific: 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI

Rezul ta tul aș tep ta t

Rezultatul așteptat urmare a acordării sprijinului financiar în cadrul prezentului apel de proiecte este:

  • Număr crescut de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI

  1. Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Acest apel este de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

Prezentul apel este dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea Bucurti-Ilfov fiind exceptată de la finanțare pentru prioritatea de investiții 8.v.

  1. Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite în contextul prezentului ghid al solicitantului condiții specifice

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt vizează două tipuri de activităţi „relevante şi obligatorii”, respectiv: o activitate supusă regulilor de ajutor de stat (1.3.1) cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE (art.31) și o activitate (1.3.2) care nu se supune regulilor de ajutor de stat.

1.3.1 Formare profesională pentru managerii si angajații care își desfășoară activitatea in departamentele de resurse umane activitate relevanta si obligatorie.

 1. Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru manageri (cum ar fi de exemplu cursurile de perfecționare/specializare în ocupația/gruparea de competențe: “Competențe antreprenoriale”, “Manager de produs”, “Manager de inovare”, “Manager îmbunătățire procese” și alte cursuri pentru care furnizorul de formare profesională este autorizat în conformitate cu OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, sau cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii) și/sau activități de business coaching și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, cursuri acreditate de Project Management Institute (de exemplu “PMP” (Project Management Professional), CAPM (Certified Associate in Project Management, etc.), cursuri “mini MBA” (Master of Business Administration), precum și alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor menționate mai jos activități relevante și obligatorii.

Aceste activități sunt adresate persoanelor care asigură managementul strategic al întreprinderilor și care ocupă poziții de management în respectivele întreprinderi (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.);

Managementul strategic reprezintă o nouă formă de management bazată pe strategie, prin care managerii urmăresc asigure evoluția şi performanțele organizației pe termen lung, accentul punându-se pe formularea riguroasă a strategiei, pe implementarea sistemică şi eficace şi pe evaluarea continuă a acesteia.

Aceste tipuri de activități urmăresc atingerea următoarelor obiective:

  • creșterea performanțelor în plan profesional, precum și îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și manageriale ale participanților;

  • introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii, productive și “verzi” în întreprinderi, practici care asigure sănătatea și securitatea la locul de muncă, care îmbunătățesc statutul profesional și de sănătate al angajaților, care asigură un tratament egal la locul de muncă, inclusiv pentru nevoile lucrătorilor vârstnici;

  • elaborarea unei planificări strategice pe termen lung în companii, care anticipează schimbările;

  • facilitarea adaptării activității participanților la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

 1. Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajații din departamentele de resurse umane (cum ar fi de exemplu cursurile de perfecționare/specializare în ocupațiile “Manager resurse umane”, “Inspector resurse umane” și alte cursuri, pentru care furnizorul de formare profesională este autorizat în conformitate cu OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, sau cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii) și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, precum și alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor menționate mai jos activități relevante și obligatorii.

Aceste activități sunt adresate persoanelor care lucrează în departamentele de resurse umane. Aceste tipuri de activități urmăresc atingerea următoarelor obiective:

  • Îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în cadrul întreprinderilor (ca de exemplu:
  • dezvoltarea și implementarea unor practici pentru integrarea/adaptarea noilor angajați la locul de muncă;
  • dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii și a mediului de lucru la nevoile lucrătorilor vârstnici;
  • crearea și dezvoltarea unor mecanisme de planificare prospectivă a ocupării forţei de muncă şi a competențelor prognoze privind pensionările, fluctuația personalului, locuri de muncă vacante în prezent și în perspectivă, schimbări la nivelul programelor și serviciilor din întreprinderi, specializări necesare;
  • elaborare de planuri de învățare și dezvoltare în carieră cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordanțelor dintre competențele, abilitățile și cunoștințele lucrătorilor din întreprinderi și cele necesare în perspectiva adaptării la schimbare, etc.;
  • facilitarea adaptării activității participanților la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

NB: Beneficiarul are obligația organizării, în cadrul proiectului, de cursuri de perfecționare/specializare în ocupația/gruparea de competențe “Competențe antreprenoriale” și de cursuri de perfecționare/specializare în domeniul resurselor umane potrivit Nomenclatorului de coduri COR compatibile ISCO 08, cursuri pentru care furnizorul de formare profesională (beneficiarul sau cel care a fost subcontractat sa presteze aceste servicii) este autorizat în conformitate cu OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată.

1.3.2. Sprijin acordat solicitantului în elaborarea unei planificări strategice pe termen lung in cadrul întreprinderii, sau sprijin în revizuirea/adaptarea unei planificări strategice pe termen lung în cazul în care aceasta există deja, care sa permită anticiparea schimbărilor activitate relevanta si obligatorie.

NB: Activitățile proiectului trebuie se implementeze cel puțin într-una din regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia).

NB: În situația in care solicitantul nu are experiența sau nu este autorizat/acreditat desfășoare activități din rândul celor menționate anterior, acesta are posibilitatea subcontractării în vederea implementării acestor activități.

1.4 Teme secundare FSE

În cadrul axei prioritare 3 prioritatea de investiții 8.v sunt vizate temele secundare prezentate în tabelul de mai jos.

Propunerile de proiecte vor trebui evidențieze în secțiunea relevantă a cererii de finanțare (”Tema secundară vizată”) în ce constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul estimat al respectivelor măsuri.

Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul axei prioritare 3.

Prin urmare, în cadrul cererii de finanțare se vor evidenția sumele calculate pentru măsurile care vizează teme secundare relevante pentru proiect.

Procentele din tabelul de mai jos reprezintă ponderi din totalul alocărilor aferente temelor secundare la nivel de axă prioritară prioritate de investiții.

Tema secundară Pondere minimă pe proiect
01.Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

3%

02.Inovare socială

5%

05.Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor

1%

06. Nediscriminare

3%

În dezvoltarea cererii de finanțare, prin anumite activități, veți viza cel puțin o temă secundară dintre cele aferente axei prioritare. Pentru respectiva temă secundară veți avea în vedere un buget care reprezinte minimum procentul indicat în tabel, calculat la totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Aspecte privind inovarea socială

Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale5.

Programul Operațional Capital Uman promovează inovarea socială, în special cu scopul de a testa, și, eventual, a implementa la scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocările sociale.

Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate în cadrul acestui ghid al solicitantului condiții specifice:

 • metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ etnice;

 • metode inovatoare de combatere a discriminării;

 • metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în vederea inserției profesionale a persoanelor defavorizate

5 Definiție preluată de pe pagina de internet a Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en

 • valorificarea oportunităților locale de dezvoltare în identificarea soluțiilor propuse;

 • activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, nediscriminarea etc.

 • aplicarea de mecanisme de preluare de către agenții economici a unor servicii publice, prin intermediul unor activități comerciale vizând servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex., alpinism utilitar, peisagistică, îngrijire bătrâni, livrarea la domiciliu de alimente sau alte consumabile etc.);

 • dezvoltarea de mecanisme care anticipeze nevoile viitoare de competențe, atât la nivel de sector cât și la nivel de angajator
 • dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare în comunitate.

Solicitanții eligibili trebuie evidențieze în cererea de finanțare dacă propunerea de proiect contribuie la inovarea socială, conform celor prezentate mai sus.

  1. Teme orizontale

În cadrul proiectului dumneavoastră va trebui evidențiați, în secțiunea relevantă din cadrul aplicației electronice, contribuția proiectului la temele orizontale stabilite prin POCU 2014- 2020.

În cadrul proiectului, beneficiarul principal va trebui evidențieze, în secțiunea relevantă din cadrul aplicației electronice, contribuția proiectului la temele orizontale vizate de POCU 2014- 2020. Prin activitățile propuse, proiectul va trebui asigure contribuția la cel puțin una din temele orizontale de mai jos.

Dezvoltare durabilă

Aplicarea principului dezvoltării durabile va urmări asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică în cadrul POCU. Integrarea orizontală a principiului are în vedere ca operațiunile finanțate urmărească reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, prin activități dedicate protecției mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, biodiversității, rezistenței la dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor.

Formele de organizare și măsurile propuse urmăresc promovarea și educarea cu privire la protecția mediului și a unui mod de viață sănătos vor contribui la dezvoltarea unei economii sustenabile, bazate pe principiile dezvoltării durabile.

Respectarea principiului egalității de gen, adaptabilitate, non-discriminare

Promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Acțiunile specifice menite răspundă nevoilor persoanelor din categoriile expuse unui risc crescut de discriminare includ măsuri specifice ce urmăresc îmbunătățirea inserției sociale și profesionale a acestor categorii, prin dezvoltarea de competențe precum și prin creșterea accesului pe piața muncii.

Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale

Pentru informații detaliate privind temele orizontale se va consulta documentul ”Ghid integrare teme orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020”, disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari.

  1. Perioada de implementare a proiectului

Perioada de implementare a unui proiect depus în cadrul prezentului apel de proiecte este de

maximum 12 luni.

La completarea cererii de finanțare în sistemul electronic, va trebui evidențiată durata fiecărei activități și sub-activități incluse în proiect.

  1. Tipuri de solicitanți eligibili

 • Angajatori (întreprinderi mari6 constituite conform Legii nr. 31/1990 Legea societatilor comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare), persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial;

NB: Solicitanții eligibili pot avea sediul social sau cel puțin un punct de lucru / filială într-una din regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia (daca e cazul) și trebuie să-și desfășoare activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (conform tabelului nr.2 din HG nr.775/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020).

NB: Pentru a demonstra solicitantul își desfășară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, acesta va încărca în sistemul informatic MySMIS odată cu cererea de finanţare, o copie scan după certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data încărcării acestuia în sistem. În certificatul constatator trebuie se regăsească ca fiind autorizată cel puțin o activitate cu un cod CAEN menționat în anexa 9 Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.

NB: Codul CAEN al activității autorizate principale sau secundare eligibila pentru acest apel de proiecte, trebuie sa se regăsească in anexa 9 Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.

Sunt eligibili de asemenea și solicitanții care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior și se autorizeze într-o activitate al cărei cod CAEN se regăsește în anexa 9 Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020. În acest caz, solicitantul va menționa în mod expres aceste aspecte în cererea de finanțare.

În cazul în care proiectul depus va fi selectat pentru finanțare în cadrul acestui apel, solicitanții vor trebui facă dovada până la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă și-au adaptat activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare și domenii și și-au autorizat această activitate.

În acest sens, în etapa de contractare, aceștia vor încărca în sistemul informatic MySMIS o copie scan după certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data încărcării acestuia în sistem. În certificatul constatator trebuie se regăsească ca fiind autorizată cel puțin o activitate cu un cod CAEN menționat în anexa 9- Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020, in conformitate cu art 15 Procedura autorizarii functionarii din

6 Intreprinderile mari sunt entitatile juridice care au cel putin 250 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de peste 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.

NB: Pentru a demonstra încadrarea solicitantului in categoria “întreprinderilor mari”, acesta va completa si va încarcă in sistemul MySMIS, odată cu cererea de finanțare „Declarația privind încadrarea întreprinderii in categoria întreprinderilor mari” (anexa 6).

NB: Pentru a beneficia de ajutorul de stat aferent activităților de formare a persoanelor din grupul țintă, reglementat prin schema de ajutor de stat (anexa 5), solicitantul va completa si va încarcă in sistemul MySMIS, odată cu cererea de finanțare următoarele declarații:

   1. Declarația privind neîncadrarea întreprinderii in categoria întreprinderilor aflate în dificultate” (anexa 7).

   2. Declarația privind certificarea efectului stimulativ” (anexa 8).

NB: Solicitanții pot depune proiecte doar individual nu și în parteneriat și trebuie aibă o vechime de minim 1 an calendaristic la data înregistrării cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS. În acest sens va încărca în MySMIS o copie scan după dovada înființării ca entitate juridică.

  1. Grup țintă eligibil

În cadrul prezentului apel de proiecte grupul țintă eligibil cuprinde următoarele categorii de persoane:

 • Angajați cu contract individual de muncă cu norma întreaga, care asigură managementul strategic al întreprinderii și care ocupă poziții de management în întreprindere (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.);

 • Angajați cu contract individual de muncă cu norma întreaga, din departamentele de resurse umane;

NB: Persoanele din grupul țintă pot participe la mai multe activități/subactivități prevăzute în proiect dacă statutul acestora le permite, cu mențiunea solicitantul are obligația raporteze aceste persoane o singură dată la realizarea indicatorilor specifici de program.

NB: Persoanele din grupul țintă eligibil trebuie fie angajate exclusiv la solicitant

NB. La momentul intrării în intervenție, pentru fiecare persoană care are calitatea de angajat, solicitantul va trebui atașeze la dosarul persoanei în cauză o adeverință eliberată de solicitant, în care se menționeze obligatoriu cel puțin următoarele aspecte:

  • persoana este încadrată cu contract individual de muncă cu normă întreagă
  • locul de muncă ocupat este în regiunea de dezvoltare în care se implementează activitățile proiectului

  • persoana ocupă o poziție de management sau o poziție în departamentul de resurse umane, după caz, precizându-se postul ocupat, conform organigramei/schemei de personal a solicitantului

  • persoana, prin atribuțiile pe care le are conform fișei de post, este implicată în asigurarea managementului strategic al întreprinderii (după caz)

  • persoana îşi desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (conform tabelului nr.2 din HG nr.775/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020.

Adeverința eliberată de solicitant constituie un document justificativ și este obligatoriu pentru toate persoanele care intră în categoria de angajați și care aparțin grupului țintă al proiectului.

Numărul minim obligatoriu al persoanelor aparținând grupului țintă vizat de proiect (element de eligibilitate proiect): este de 50 persoane.

  1. Indicatori specifici de program

Fiecare propunere de proiect va avea în vedere următoarele ținte minime obligatorii pentru indicatorii de realizare/rezultat imediat (criteriu de eligibilitate proiect):

Indicatori de rezultat imediat Indicatori de realizare
Cod Regiune de dezvoltare Denumire indicator Ţinta minimă solicitată Cod Regiune dezvoltare de Denumire indicator Ţinta minimă solicitată
4S14 Regiuni mai puţin dezvoltate

Persoane certificate/ care și-au îmbunătățit nivelul de calificare urmare a sprijinului primit, din care:

 1. persoane care asigură managementul strategic al firmelor

 2. persoane din departamentele de RU

Ținta minimă a indicatorului 4S14 este de 80% din ținta indicatorului 4S16

4S16 Regiuni puţin dezvoltate mai Persoane care beneficiază de

sprijin, din care:

 1. persoane care asigură managementul strategic al firmelor
 2. persoane din departamentele de RU

Ţinta minima solicitata pentru acest indicator este de 50 de persoane

NB: Prin persoane certificate se înțeleg persoanele care au participat la activități de învățare în diferite contexte (formale, nonformale și informale) și care obțin o diplomă sau un certificat acordate în urma unui proces de evaluare. Diploma sau certificatul se acordă de entitatea care a organizat și desfășurat procesul de învățare și procesul de evaluare. În funcție de tipologia activității de învățare și de evaluare, diplomele și certificatele obținute vor fi recunoscute, fie la nivelul solicitantului, fie la nivel național conform OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată și/sau Legii nr.1/2011 educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

NB: Solicitantul sau subcontractorii care organizează cursuri informale recunoscute la nivelul solicitantului și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”,“prelegeri”, “evenimente de informare” și alte tipuri de cursuri relevante, altele decât cele organizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, vor acorda diplome și certificate doar în urma unui proces de evaluare organizat de acestea.

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Adaptare întreprinderi și antreprenori la schimbare AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8 14

Romania profesionala Intreprinderi competitive

  1. Raportarea indicatorilor:

Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, respectiv dispozițiilor Anexei 1 ”Indicatorii comuni de realizare și de rezultat privind investițiile realizate din FSE”, „Participanți” sunt persoanele care beneficiază în mod direct de o intervenție din FSE, care pot fi identificate și cărora li se pot solicită caracteristicile și pentru care sunt angajate cheltuieli specifice. Alte persoane nu vor fi clasificate ca participanți.

Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, art. 5 ”Toți indicatorii comuni de realizare și de rezultat trebuie raportați pentru toate prioritățile de investiții”. Pentru a răspunde acestei cerințe, solicitantul va avea obligația raportării indicatorilor comuni, conform ghidului de raportare indicatori (comuni și specifici de program).

Toate datele aferente indicatorilor privind participanții trebuie raportate conform atributelor menţionate în anexa I a Regulamentului FSE nr. 1304/2013.

Solicitantul va putea selecta dintr-o listă predefinită în aplicația informatică indicatorii aferenți apelului de proiecte și va completa ținte pentru acei indicatori pentru care se solicită acest lucru, așa cum i se va semnala și în sistemul informatic.

Func ți e d e tip ul d e ac ti v i ți p r evă zute, toți i ndi ca tor ii m enți ona ți î n p r ezentul a p el d e proiecte sunt obligatorii.

Participanţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declaraţie prin care îşi dau acordul privind utilizarea şi publicarea datelor personale.

După semnarea contractului de finanţare nerambursabilă cu AM/OI responsabil, dumneavoastră, în calitate de beneficiar, va trebui demarați procedurile legale în vederea înregistrării ca operator de date cu caracter personal. Participanții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declarație prin care îşi dau acordul privind utilizarea şi publicarea datelor personale.

  1. Alocarea financiară stabilită in cadrul prezentului apel de proiect

În cadrul prezentului apel de proiecte lansat în contextul Axei Prioritare 3, PI 8.v, OS 3.8 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul total alocat este 26.095.026,53 euro (contribuția UE + contribuția națională), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) din care:

Buget alocat intervențiilor care nu intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat 11.095.026,53 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care 9,430,772.55 euro corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 1,664,253.99 mil. euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Bugetul alocat conform schemei de ajutor de stat aprobate prin ordinul nr 5795/30.08.2017 si publicat in monitorul oficial partea I, nr 748/18.09.2017 este

15.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) din care 12,750,000 euro corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 2,250,000.00 mil. euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Cursul de schimb care va fi utilizat de beneficiar pentru verificarea încadrării bugetului proiectului în valoarea maxima eligibila a proiectului, este cursul Inforeuro disponibil la următoarea adresa:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.

În cadrul acestui apel de proiecte se va considera cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat.

   1. Valoarea maximă a proiectului

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 150.000 euro.

   1. Contribuția proprie minimă a solicitantului

 1. Contribuția solicitantului pentru cheltuielile care NU fac obiectul schemei de ajutor de stat

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, procentul minim de cofinanțare proprie obligatoriu pentru solicitant, este prezentat în sectiunea 4.3.1.Cofinantarea proprie minima a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Contribuția solicitantului pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de stat (activitatea 1.3 1.)

Se aplică intensitatea ajutorului, care nu poate depasi 50% din valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului de formare a adulților. Intensitatea ajutorului poate fi majorată, până la o intensitate maximă de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului de formare a adulților, dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor defavorizați.

Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este de 70.000 euro – echivalentul în lei la cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat (anexa 5 la prezentul ghid).

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului vor fi suportate de către beneficiar.

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării

  1. Eligibilitatea solicitantului

   1. Capacitatea operațională a solicitantului

Capacitatea operațională a solicitantului va fi evaluată și punctată în faza de evaluare și selecție tehnică și financiară, conform anexei 3 Criterii de evaluare și selecție tehnică și financiară, ținându-se cont de experiența operațională a solicitantului în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta le implementează în cadrul proiectului.

   1. Capacitatea financiară a solicitantului

Solicitantul trebuie demonstreze are capacitate financiară pentru a implementa proiectul depus în cadrul acestui apel.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim cifra de afaceri/suma veniturilor totale pentru ultimul an, sau după caz, suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pentru ultimii ani (maxim 4 ani:-n-1, n-2, n-3 și n-4)7 conform bilanțului contabil depus.

7 Solicitantul va lua în considerare varianta cea mai avantajoasă.

În situația în care datele declarate în cererea de finanţare nu corespund cu informațiile din documentele justificative prezentate la semnarea contractului, decizia de finanţare poate fi revocată, iar AM/OI POCU responsabil poate decide excluderea solicitantului de la participarea la depunerea proiecte în vederea obținerii de finanţare pentru o perioadă de maxim 2 ani.

   1. Reguli generale privind eligibilitatea solicitanților

Se va avea în vedere capitolul relevant din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, disponibil la următoarea adresă: http://www.fonduri-ue.ro/pocu- 2014#implementare-program.

   1. Eligibilitatea solicitantului condiții specifice

Se va avea în vedere capitolul 1.7. Tipurile de solicitanți eligibili din prezentul ghid.

  1. Eligibilitatea proiectului

   1. Eligibilitatea proiectului condiții generale

Se va avea în vedere capitolul relevant din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, disponibil la următoarea adresă: http://www.fonduri-ue.ro/pocu- 2014#implementare-program.

   1. Eligibilitatea proiectului condiții specifice

Exemple de motive care duc la respingerea cererii de finanţare:

 1. nu prevăd pentru grupul țintă minimul obligatoriu stabilit conform secțiunii 1.8. Grup țintă
 2. nu prevăd țintele minime obligatorii pentru fiecare dintre indicatorii de realizare şi de rezultat imediat conform secțiunii 1.9. Indicatori specifici de program și conform Anexei 1: Definițiile indicatorilor specifici de rezultat imediat și realizare.

 3. depășesc valoarea maximă a proiectului conform secțiunii 1.11.1. Valoarea maximă a proiectului.

2.2.3 Evitarea dublei finanțări

Se va avea în vedere capitolul relevant (capitolul 3.2) din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020.

  1. Încadrarea cheltuielilor

   1. Listă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS:

Cheltuieli directe

Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea/sub activitatea în cauză

Categorie MySMIS

Subcategorie MySMIS

Subcategoria (descrierea cheltuielii) conține:

Cheltuielile eligibile directe care nu intră sub incidența ajutorului de stat

9-Cheltuieli aferente managementului de proiect

23-Cheltuieli proiect

salariale

cu

managerul

de

Salariu manager de proiect.

25-Cheltuieli salariale

83-Cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)

Salarii pentru personalul implicat in implementarea proiectului

altele decât management de proiect, mai puţin persoanele care au calitatea de lectori, formatori, speakeri, etc.

164-Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi angajatori)

Contribuții angajați și angajator pentru manager de proiect

Contribuții angajați și angajatori pentru personalul implicat in implementarea proiectului altele decât management de proiect, mai putin persoanele care au calitatea de lectori, formatori, speakeri, etc.

27-Cheltuieli deplasarea

cu

98- Cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu și experți implicați in implementarea proiectului

Cheltuieli pentru cazare pentru managerul de proiect si pentru

persoanele din echipa de implementare a proiectului, mai puţin persoanele care au calitatea de lectori, formatori, speakeri, etc.

Cheltuieli cu diurna pentru managerul de proiect si pentru persoanele din echipa de implementare a proiectului, mai puţin persoanele care au calitatea de lectori, formatori, speakeri, etc.

Cheltuieli pentru transportul pentru managerul de proiect si pentru persoanele din echipa de implementare a proiectului, mai puţin persoanele care au calitatea de lectori, formatori, speakeri, etc. (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe

distanta dintre locul de cazare şi locul delegării)

Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării pentru managerul de proiect si pentru persoanele din echipa de implementare a proiectului, mai putin persoanele care au calitatea de lectori, formatori, speakeri, etc.

29-Cheltuieli cu servicii 100 – cheltuieli pentru consultanță și expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUD

Cheltuielile pentru achiziţionarea sau realizarea de studii, cercetări de piață, analize.

Cheltuielile pentru consultanţă şi expertiza tehnică, financiară, contabilă, fiscală şi juridică (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii, pentru încheierea unor acorduri/ memorandumuri/ protocoale cu organisme internaționale).

Cheltuielile aferente pregătirii documentaţiei de licitaţie, organizării şi derulării procedurilor de achiziţie publică efectuate in cadrul proiectului.

Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară (ex. formare profesională, consiliere profesională, consultanță antreprenorială, servicii medicale aferente grupului țintă în vederea participării la programele de formare profesională etc.).

11-Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/

acorduri/ autorizații

necesare pentru implementarea proiectului:

32 – cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații/garantii bancare necesare pentru implementarea proiectului

Cheltuielile pentru achiziţia de publicaţii/abonamente la

publicaţii, cărţi relevante pentru obiectul de activitate al beneficiarului, în format tipărit şi/sau electronic, precum şi cotizaţiile pentru participarea la asociaţii.

Achiziționare de reviste de specialitate, materiale educaționale relevante pentru operațiune, în format tipărit, audio şi/ sau electronic;

Taxe de eliberare a certificatelor de calificare/ absolvire;

Taxe de participare la programe de formare/ educație;

Taxe eliberare documente de stare civilă, documente de identitate etc;

cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare;

Taxe notariale.

21-Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât

terenuri și

imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile

70-Cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului

Materiale consumabile;

Cheltuieli cu materii prime și materiale necesare derulării cursurilor practice;

Materiale direct atribuibile susținerii activităților de educație și formare;

Papetărie;

Cheltuieli cu materialele auxiliare;

Cheltuieli cu materialele pentru ambalat;

Cheltuieli cu alte materiale consumabile;

Multiplicare.

23-Cheltuieli cu hrana 81 – cheltuieli cu hrana Cheltuieli cu hrana pentru participanți (grup țintă)
5-Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație

9- cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație

Închiriere sedii, inclusiv depozite;

Închiriere spații pentru desfășurarea diverselor activități ale operațiunii

Închiriere echipamente;

Închiriere vehicule;

Închiriere diverse bunuri.

28-Cheltuieli de tip FEDR 99-Cheltuieli de tip FEDR Echipamente:

 1. echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul
 2. cablare reţea internă
 3. achiziţionare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţi

Mobilier, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale

Mijloace fixe (mijloacele fixe reprezintă obiectul sau complexul de obiecte care se utilizează ca atare și îndeplinește cumulativ următoarele condiții: are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin H.G. nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe (începând cu 01.07.2013 valoarea stabilită prin H.G. este de 2.500 lei fără TVA) și au o durată

normală de utilizare mai mare de un an);
Cheltuieli directe

Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea în cauză

Cheltuieli eligibile directe care

intră sub incidența ajutorului de stat

25-Cheltuieli salariale

83-Cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)

Salarii pentru orele in care personalul inclus in echipa de

implementare a proiectului (lectori, formatori, speakeri, etc), participa la formarea persoanelor din grupul ţintă. Se aplica plafoanele salariale stabilite in Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020.

Salarii pentru orele in care persoanele din grupul ţintă participă

la activităţile și subactivitățile menționate în ghid la secțiunea 1.3.1., literele A și B. Nu se aplica plafoanele salariale stabilite in Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020.

164-Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi angajatori)

Contribuții angajați şi angajatori pentru orele in care personalul inclus in echipa de implementare a proiectului (lectori,

formatori, speakeri, etc), participa la formarea persoanelor din grupul ţintă.

Contribuții angajați şi angajatori pentru orele in care

persoanele din grupul ţintă participă la activităţile și subactivitățile menționate în ghid la secțiunea 1.3.1., literele A și B

27-Cheltuieli cu deplasarea

98- Cheltuieli cu deplasarea pentru personalul care participa la formarea persoanelor din grupul ţintă (lectori, formatori, speakeri, etc).

Cheltuieli cu diurna personalului inclus in echipa de

implementare a proiectului (lectori, formatori, speakeri, etc), care participa la formarea persoanelor din grupul ţintă.

Cheltuieli pentru transportul personalului inclus in echipa de implementare a proiectului (lectori, formatori, speakeri, etc), care participa la formarea persoanelor din grupul ţintă, (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare şi locul delegării)

Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării

97-Cheltuieli cu deplasarea pentru participanții la formare – grup ţintă

Cheltuielile minime pentru cazare necesare exclusiv pentru persoanele din grupul tinta care sunt lucrători cu handicap și care participă la activităţile și subactivitățile menționate în

ghid la secțiunea 1.3.1., literele A și B;

Cheltuieli pentru transportul persoanelor din grupul țintă (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare şi locul delegării)

Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării

29-Cheltuieli cu servicii

100-Cheltuieli pentru consultanță și expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUD

Cheltuielile pentru achiziţionarea sau realizarea de studii,

cercetări de piață, analize.

Cheltuielile pentru consultanţă şi expertiza tehnică, financiară, contabilă, fiscală şi juridică (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii, pentru încheierea unor acorduri/ memorandumuri/ protocoale cu organisme internaționale).

Cheltuielile aferente pregătirii documentaţiei de licitaţie, organizării şi derulării procedurilor de achiziţie publică efectuate in cadrul proiectului.

Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară (ex. formare profesională, consiliere profesională legată de formarea profesională a persoanelor din grupul țintă, consultanță antreprenorială, servicii medicale aferente grupului țintă în vederea participării la programele de formare profesională etc.).

104-Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare

Cheltuielile efectuate pentru organizare de evenimente de

genul conferinţe (altele decât cele pentru informare și comunicare), cursuri de instruire, seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru, cursuri de formare care pot include:

 • Cheltuieli minime pentru cazare necesare exclusiv pentru persoanele din grupul tinta care sunt lucrători cu handicap

 • Cheltuieli pentru masă, transport;

 • Cheltuieli pentru taxe şi asigurări ale persoanelor din grupul ţintă și a altor persoane care participă/contribuie la realizarea activităților proiectului;

 • Cheltuieli pentru închiriere sală, echipamente/dotări;

 • Cheltuieli pentru onorarii aferente lectorilor/moderatorilor/vorbitorilor cheie in cadrul unui eveniment, precum și persoane care participă/contribuie la realizarea evenimentului;

 • Cheltuieli cu servicii de formare;

 • Cheltuieli pentru servicii de traducere şi interpretariat aferente activităţilor realizate;
 • Cheltuieli pentru editare/tipărire/multiplicare materiale pentru evenimente;
 • Servicii de catering;

 • Servicii de sonorizare.

 • Servicii de transport de materiale şi echipamente;

11-Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului: 32 – cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații/garantii bancare necesare pentru implementarea proiectului

Cheltuielile pentru achiziţia de publicaţii/abonamente la

publicaţii, cărţi relevante pentru obiectul de activitate al beneficiarului, în format tipărit şi/sau electronic, precum şi cotizaţiile pentru participarea la asociaţii.

Achiziționare de reviste de specialitate, materiale educaționale relevante pentru operațiune, în format tipărit, audio şi/ sau electronic;

Taxe de eliberare a certificatelor de calificare/ absolvire;

Taxe de participare la programe de formare/ educație;

cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare;

Taxe notariale.

21-Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de

70-Cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare formarii persoanelor din grupul tinta

Materiale consumabile;

Cheltuieli cu materii prime și materiale necesare derulării cursurilor practice;

Materiale direct atribuibile susținerii activităților de educație și formare;

inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile

Papetărie;

Cheltuieli cu materialele auxiliare;

Cheltuieli cu materialele pentru ambalat;

Cheltuieli cu alte materiale consumabile;

Multiplicare.

23-Cheltuieli cu hrana 81-Cheltuieli cu hrana Cheltuieli cu hrana pentru persoanele din grupul ţintă care participă la activităţile și subactivitățile menționate în ghid la

secțiunea 1.3.1., literele A și B

5-Cheltuieli cu

închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de

administrație

9-Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație

Închiriere spații pentru desfășurarea activităților și

subactivităților menționate în ghid la secțiunea 1.3.1., literele A și B

Închiriere echipamente

Închiriere vehicule

Închiriere diverse bunuri

28-Cheltuieli de tip FEDR necesare pentru formarea persoanelor din grupul tinta

99-Cheltuieli de tip FEDR Alte echipamente:

 • Echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul
 • Cablare rețea internă
 • Achiziționare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilități
 • Mobilier, birotică, echipamente de protecție a valorilor umane şi materiale
 • Alte cheltuieli pentru investiții
Cheltuieli indirecte

Cheltuielile eligibile indirecte reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului şi nu pot fi atribuite direct unei anumite activități.

Categorie MySMIS Subcategorie MySMIS Subcategoria (descrierea cheltuielii) conține:
Cheltuieli eligibile indirecte care nu intră sub incidența ajutorului de stat 44-Cheltuieli indirecte conform art. 68 166-Cheltuieli indirecte conform art. 68 Salarii aferente experților suport pentru activitatea

managerului de proiect

Salarii aferente personalului administrativ și auxiliar

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi angajatori).

Chirie sediu administrativ al proiectului

Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea şi stingerea

incendiilor, sănătatea şi securitatea în muncă pentru personalul propriu

Utilități:

 1. apă şi canalizare
 2. servicii de salubrizare
 3. energie electrică
 4. energie termică şi/sau gaze naturale
 5. telefoane, fax, internet, acces la baze de date
 6. servicii poștale şi/sau servicii curierat

Servicii de administrare a clădirilor:

 1. întreținerea curentă
 2. asigurarea securității clădirilor
 3. salubrizare şi igienizare

Servicii de întreținere şi reparare echipamente şi mijloace de transport:

 1. întreținere echipamente
 2. reparații echipamente
 3. întreținere mijloace de transport
 4. reparații mijloace de transport

Amortizare active

Conectare la rețele informatice

Arhivare documente

Cheltuieli aferente procedurilor de achiziție

Multiplicare, cu excepția materialelor de informare şi publicitate

cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare

taxe notariale

abonamente la publicații de specialitate

Cheltuieli financiare şi juridice (notariale):

 • prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile)
 • asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate,
 • prime de asigurare obligatorie auto (excluzând asigurarea CASCO)
o d) cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi operării contului/conturilor bancare al/ale proiectului

Materiale consumabile:

 1. cheltuieli cu materialele auxiliare
 2. cheltuieli cu materialele pentru ambalat
 3. cheltuieli cu alte materiale consumabile

producția materialelor publicitare şi de informare

tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare

difuzarea materialelor publicitare şi de informare

dezvoltare/adaptare pagini web

închirierea de spațiu publicitar

alte activități de informare şi publicitate

Lista cheltuielilor indirecte aferente proiectului este indicativă; solicitantul nu trebuie să fundamenteze cheltuielile indirecte în bugetul proiectului, aceste cheltuieli fiind stabilite ca rată forfetară de 15% din costurile directe eligibile cu personalul (prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013).

Cheltuieli eligibile indirecte care intră sub incidența ajutorului de stat

44-Cheltuieli indirecte conform art. 68 166-Cheltuieli indirecte conform art. 68
 • Cheltuieli indirecte generale, după cum urmează:
  • cheltuieli administrative
  • cheltuieli cu chiria
  • cheltuieli de regie

NB: In cadrul proiectului, cheltuielile efectuate pentru formarea persoanelor din grupul tinta (activităţile și subactivitățile de la secțiunea 1.3.1., literele A și B), intră sub incidenta schemei de ajutor de stat, prezentată în anexa nr.5 la prezentul ghid.

Conform prevederilor de la art.31 alin.(3) Ajutoarele pentru formare, din Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17.06.2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cheltuielile eligibile care intră în categoria ajutoarelor de stat pentru implementarea unui proiect de formare sunt următoarele:

    • cheltuielile cu personalul aferente formatorilor, pentru orele in care aceștia participa la formarea profesionala a persoanelor din grupul ţintă;
    • cheltuielile operaționale aferente formatorilor și participanților la formare, legate direct de proiectul de formare, cum ar fi cheltuielile de călătorie, materialele și consumabilele direct legate de proiectul de formare, amortizarea instrumentelor și a echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate exclusiv pentru proiectul de formare a persoanelor din grupul ţintă. Costurile de cazare sunt excluse, cu excepția costurilor minime de cazare necesare pentru participanții la formare care sunt lucrători cu handicap;

    • cheltuielile cu personalul aferente participanților la formare si costurile indirecte generale (costuri administrative, chirie, cheltuieli de regie) pentru orele in care participanţi sunt la cursurile de formare.

    • cheltuielile cu serviciile de consiliere legate de proiectul de formare a persoanelor din grupul ţintă.

NB: Nu se acordă ajutoare pentru programele de formare desfășurate de solicitant cu scopul de a se conforma standardelor naționale obligatorii privind formarea profesională.

   1. Reguli generale și specifice de decontare

Cu privire la eligibilitatea cheltuielilor pentru achiziția de echipamente și pentru închirieri și leasing, trebuie respectate și plafoanele stabilite prin Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

În cadrul proiectului pot fi decontate cheltuieli plafonate procentual, după cum urmează:

    • Cheltuielile de tip FEDR, inclusiv cele pentru echipamente, și cheltuielile pentru închiriere și leasing vor respecta regulile și plafoanele stabilite prin Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

    • Cheltuielile indirecte vor fi decontate ca finanțare forfetară de maximum 15% din costurile directe cu personalul, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din

17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

    • Intensitatea ajutorului de stat nu trebuie să depășească 50% din costurile eligibile. Aceasta poate fi majorată până la o intensitate maximă a ajutorului de 60% din costurile eligibile, cu 10 puncte procentuale dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor defavorizați.

CAPITOLUL 3. Completarea cererii de finanțare

Completarea cererii de finanțare se realizează în conformitate cu documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (capitolul 5), precum și cu Manualul de utilizare MySMIS2014 FrontOffice (http://www.fonduri- ue.ro/images/files/mysmis/versiunea_2/Manual_de_utilizare_MySMIS2014_FrontOffice.pdf) si anexa 10 Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare depusă în cadrul apelului de proiecte intitulat “Romania profesionala întreprinderi competitive“

CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare și selecție

  1. Descriere generală

În cadrul mecanismului competitiv, proiectele primite de AM POCU parcurg mai multe etape în procesul de verificare, evaluare şi selecție şi se desfășoară după depunerea proiectului.

Principalele etape sunt:

etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectelor,

evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor

selecția proiectelor.

Evaluarea proiectelor se va realiza de către AM şi OI, în condițiile delegării explicite a acestei atribuții, cu ajutorul unor experți interni şi/sau prin contractarea unor experți externi pe domeniul evaluat.

   1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor

Proiectele conforme din punct de vedere al criteriilor de depunere (dată, oră şi modalitate de depunere) vor fi verificate din punct de vedere al conformității administrative şi al eligibilității, urmărindu-se îndeplinirea criteriilor incluse în Anexa 2 Criteriile de verificare a conformității administrative şi a eligibilităţii.

O cerere de finanţare este evaluată de 2 experți evaluatori.

Dacă evaluatorul consideră o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a permite verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii, el trebuie solicite Preşedintelui Comitetului de Evaluare trimiterea unui set de solicitări de clarificări.

În cazuri temeinic motivate (dacă informația există deja în pachetul cererii de finanțare sau dacă prin clarificarea solicitată există posibilitatea încălcării principiului tratamentului egal sau dacă solicitarea de clarificări ar avea ca și consecință completarea cererii de finanțare), Președintele Comitetului de Evaluare poate să refuze transmiterea solicitării de clarificări.

În etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectelor se va solicita un singur set de clarificări.

Solicitantul va transmite clarificările în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări, în caz contrar decizia de aprobare/respingere a cererii de finanțare urmând a fi luată numai pe baza documentelor existente.

Sistemul de verificare a conformității administrative şi a eligibilității este de tipul “DA” sau “NU”, iar motivul încadrării în fiecare din cele 2 opțiuni va fi justificat corespunzător în câmpul de comentarii dedicat.

Numai Cererile de finanţare care au obținut „DA” la toate criteriile din Grilele de verificare a conformității administrative şi a eligibilității sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv evaluarea tehnică şi financiară.

   1. Evaluarea tehnică și financiară a proiectelor

Toate proiectele acceptate în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității intră în procesul de evaluare tehnică și financiară.

Procesul de evaluare tehnică și financiară presupune analiza proiectului și notarea acestuia din perspectiva a 4 criterii, incluse în Anexa 3 Criteriile de evaluare tehnică și financiară, respectiv:

 1. Relevanța proiectului

 2. Eficacitatea implementării proiectului

 3. Eficienta implementării proiectului

 4. Sustenabilitatea rezultatelor proiectului

Fiecare criteriu este împărțit în subcriterii punctate corespunzător. Nota maximă care poate fi acordată unui subcriteriu este stabilită în coloana punctaj. Nota pe fiecare criteriu în parte se calculează prin însumarea notelor acordate tuturor subcriteriilor care îl compun. Punctajul total acordat proiectului reprezintă suma notelor acordate celor 4 criterii.

Dacă proiectul nu obține punctajul minim alocat fiecărui criteriu, acesta va fi respins. Explicațiile privind analiza criteriilor sunt incluse în Anexa 3 Criteriile de evaluare tehnică și financiară.

Dacă evaluatorul consideră o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a permite înțelegerea proiectului, împiedicând astfel obiectivitatea procesului de evaluare, el trebuie solicite clarificări, cu aprobarea Preşedintelui Comitetului de Evaluare.

Pentru evaluarea tehnică și financiară a cererilor de finanțare se va solicita un singur set de clarificări.

Prin informații lipsă nu se înțelege lipsa unor anexe prevăzute în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și în Ghidul solicitantului

condiții specifice.

Proiectele pot obțină un punctaj de la 0 100, însă pentru ca acestea intre în etapa de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile trebuie acumuleze un minim 70 de puncte. Scorul final se va calcula prin realizarea mediei aritmetice între punctajele acordate de cei doi evaluatori.

4.1.3 Selecția proiectelor

Pentru cererile de propuneri de proiecte cu termen limită de depunere, selecția proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita fondurilor disponibile pentru acest apel.

CAPITOLUL 5. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Procesul de soluționare a contestațiilor se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU.

CAPITOLUL 6. Contractarea proiectelor descrierea procesului

Procesul de contractare se desfășoară în conformitate cu prevederile Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (capitolul 8).

CAPITOLUL 7. Anexe

Anexa 1. Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare

Anexa 2. Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității Anexa 3. Criterii de evaluare și selecție tehnică si financiară

Anexa 4. Cadrul legal și strategic relevant Anexa 5: Schema de ajutor de stat

Anexa 6: Declarația privind încadrarea întreprinderii in categoria întreprinderilor mari

Anexa 7: Declarația privind neîncadrarea întreprinderii in categoria întreprinderilor aflate în dificultate

Anexa 8: Declarația privind certificarea efectului stimulativ

Anexa 9: Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

Anexa 10: Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare depusă în cadrul apelului de proiecte intitulat “Romania profesionala întreprinderi competitive“

Anexa 11: Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite