PNDR – SubMasura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice | IRIGATII

Submăsura 4.3.I – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Componenta infrastructura de IRIGAȚII
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces  și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.

 

OBIECTIVELE submăsurii 4.3.I:

· Modernizarea infrastructurii de irigații;

 

BENEFICIARII:

· Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși::

· 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune;
· 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare.

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2015 (în urma aprobării PNDR) a Ghidului Solicitantului (GS) pentrusubMăsura 4.3.I – „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – IRIGAȚII, precum și Anexele aferente acestui Ghid pe pagina oficiala AFIR la adresele indicate aici PNDR