Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 ( PNDR)

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii  în dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale.

Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiţii la standarde europene, eficiente şi rentabile.

Consultați AICI versiunea III a PNDR, aprobat în data de 20 aprilie 2016
STANDARDE DE FERMĂ – PROIECTE BM MAKIS
Sisteme de adăpost pentru cai
Sisteme de adăpost pentru ovine
Sisteme de adăpost pentru păsări
Sisteme de adăpost pentru porcine – volumul I
Sisteme de adăpost pentru porcine – volumul II – Exemple de construcții
Sisteme pentru depozitarea dejecțiilor
Sisteme pentru depozitarea furajelor
Sisteme de adăpost pentru bovine – volumul I
Sisteme de adăpost pentru bovine – volumul II – Exemple de construcții
PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐2020
Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) este instituţia care asigură implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 – 2020.
Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor – emis de Comisia Europeană
Dând click pe link-urile de mai jos, puteți consulta în detaliu  măsurile din PNDR 2014 – 2020 prin care AFIR acordă finanțare nerambursabilă:
Măsura 4  – Investiţii în active fizice
SubMăsura 4.1 – Investiții in exploataţii agricole
SubMăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole
SubMăsura 4.2a – Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
SubMăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
Măsura 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
SubMăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
SubMăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale
SubMăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
SubMăsura 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
SubMăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
SubMăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
SubMăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite
Măsura 9 – Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol
SubMăsura 9.1 –  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol
SubMăsura 9.1a –  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol
             Măsura 16 – Sprijin pentru cooperare agricolă și pomicolă
SubMăsura 16.4 și 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol

 
Dând click pe link-urile de mai jos, puteți consulta materiale informative privind Măsurile 10, 11 și 13 din PNDR 2014 – 2020 gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ( APIA):
Ghidul Informativ pentru beneficiarii Măsurilor de mediu și climă (link site APIA)
Lista zonelor eligibile pentru Măsura 10, Măsura 11 și Măsura 13 (link site APIA)
Broșura specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată  (link site APIA)
Broșura specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor (link site APIA)