Infiintari Firme

Consultanta INFIINTARE S.R.L.

Important

Serviciile de consultanta pentru infiintarea unei firme sunt prestate numai in cadrul unui contract mai de servicii de asistenta/consultanta/contabilitate.

Infiintarea unei firme este pur si simplu o formalitate care se face la Registrul Comertului, si in plus persoanele care nu au mai detinut calitatea de actionar intr-o societate comerciala beneficiaza de gratuitate la inregistrarea unui SRL-D. Detalii aici: http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d

Infiintarea unui SRL-D este recomandată tuturor persoanelor indiferent de varsta care isi deschid prima lor afacere.

Daca doriti sa incepeti o afacere este important sa porniti la drum alaturi de un partener cu experienta care sa va indrume, sa va asiste si sa va ofere Solutii fata de orice situatie cu care va confruntati sau orice problema pe care o veti intampina ulterior infiintarii societatii.

Pentru detalii nu ezitati sa ne contactati .
E-mail:  office.ascon@gmail.com
Telefon/Fax: 0336 886 927

ONORARIU

  • 200 lei – Standard
  • Negociabil pentru S.A. sau alte forme juridice

Onorariul  include :

– asistenta, consultanta si indrumare privind toate formatatile necesare;

– intocmirea tuturor actelor necesare  pentru constituire;

– Onorariul NU include depunerea actelor la Registrul Comertului

———————————————————————-

SRL  –  societate cu unul sau mai multi asociati (maxim 50 de asociati)  ale carei obligatiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris.

Caracteristici principale:

 asociatii raspund in fata tertelor persoane, creditori ai socieatii, numai in limita capitalului social

 – asociatii pot alege orice varianta pentru denumirea societatii, atat timp cat aceasta este disponibila1

 – se constitutie prin aportul unui asociat unic2 sau al mai multor asociati

 – este necesar un capital social minim de 200 lei care se depune de catre asociati intr-un cont bancar, iar ulterior infiintarii pot fi utilizati in interesul societatii

 – pot fi desfasurate un numar nelimitat de activitati economice

 – trebuie stabilit un sediu social, in baza unui act de detinere (contract de comodat, contract de inchiriere, etc.).

 – in situatia in care asociatii nu detin un spatiu pentru stabilirea sediului social, pot opta pentru stabilirea sediului social la o societate de avocatura pentru o perioada temporara de maxim un an

 – asociatii vor numi un administrator care va reprezenta societatea in relatia cu tertele persoane si care va purta raspunderea pentru activitatea derulata de socieatate. Se poate numi unul sau mai multi administrator care pot detine in acelasi timp si calitatea de asociat

 – din punct de vedere al impozitarii, in lumina noilor modificari ale Codului Fiscal, toate societatile nou infiintate sunt platitoare de impozit pe venit 3%, procent ce se aplica asupra veniturilor societii, din care nu sunt deductibile cheltuielile aferente realizarii veniturilor. Dupa depasirea unei cifre de afaceri de 65.000 EUR in decursul unui an fiscal societatea va deveni platitoare de impozit pe profit 16%, procent ce se asupra profitului societatii (diferenta dintre venituri si cheltuielule deductibile)

 – din punct de vedere fiscal, profitul net rezultat, dupa calcularea impozitului pe venit/profit, apartine societatii. Pentru a se transfera catre asociati ca dividende, acestia, in calitate de dobanditor de venituri, trebuie sa achite un impozit in cuantum de 16% din valoarea dividendelor. Asociatii pot decide fie sa reinvesteasca profitul in societate, fie sa il ridice ca dividende

 – din punct de vedere al Taxei pe Valoarea Adugata, societatile nou infiintate sunt neplatitoare de TVA. Cu toate acestea, pot deveni platitoare de TVA prin optiune, ulterior infiintarii (solicitarea se adreseaza organului fiscal competent), fie devin platitoare de TVA daca in decursul unui an fiscal depasesc o cifra de afaceri de 65.000 EUR

 – din punct de vedere contabil, societatile comerciale sunt obligate sa conduca o evidenta contabila in partida dubla, fiind necesara fie angajarea unui contabil, fie incheierea unui contract de servicii cu o societate de expertiza contabila

 – societatile comerciale pot sa nu aiba nici un salariat sau pot avea un numar nelimitat de salariati, in orice domeniu de activitate

 – daca asociatii doresc incetarea activitatii, acestia pot opta pentru dizolvarea voluntara, caz in care nu trebuie sa aiba debite catre creditori si trebuie sa intocmeasca un bilant de lichidare, prin grija unui expert contabil. Durata de radierea este de aproximativ 45 de zile.

1 Din punct de vedere la disponibilitatii denumirii, nu pot exista doua sau mai multe societati comerciale cu aceeasi denumire sau cu denumire similara, verificarea realizandu-se la cel putin trei litere

2 O persoana poate fi asociat unic intr-o singura societate comerciala

 

ETAPE in vederea constituirii si inmatricularii la Registrul Comertului a societatii cu raspundere limitata (SRL)

1.Alegerea, verificarea disponibilitatii  si rezervarea denumirii
2.Stabilirea obiectului de activitate
3.Stabilirea sediului social
4.Intocmirea actelor
5.Capitalul social si taxele de inmatriculare
6.Formalitati Registrul Comertului/Inmatriculare.

ACTE NECESARE

Pentru infiintare firma – societate comerciala cu raspundere limitata (S.R.L.) trebuie sa ne puneti la dispozitie  urmatoarele documente:

1.Copie C.I. / Pasaport asociati si administratori;
2.Cazier fiscal al fiecarui asociat si administrator, sau, in functie de  caz, declaraţia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetaţean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, şi, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;
3.Copie act de proprietate al sediului social in care va functiona societatea;
4.Act care atesta dreptul de folosinta al societatii in spatiul destinat deschiderii sediului social;
5.Acord vecini / Acord asociatie de proprietari;
6.Specimene de semnatura ale reprezentanţilor societaţii;
7.Dovada depunerii capitalului social la banca – minim 200 Lei.

In functie de obiectul de activitate, de sediile  secundare, de punctele de lucru etc, este posibil sa mai avem nevoie si de alte acte pe care vi le vom comunica la momentul respectiv.

IMPORTANT !

Onorariul  NU include capitalul social al societatii si taxele (taxe de Registru si de publicare in Monitorul Oficial, rezervare denumire firma , cazier fiscal, specimen de semnatura, extrase de carte funciara, etc.)

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.