PNDR – SubMasura 6.4 – Investitii în crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.
OBIECTIVELE submăsurii 6.4.

· Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;

· Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

BENEFICIARII:

· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
•Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de maxim 90% din costul total al proiectului

• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis
 

Puteți vizualiza pe pagina oficiala AFIR la adresele indicate aici PNDR   VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru subMăsura 6.4 –„Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”.

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de Finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.