PNDR – SubMasura 4.2 – Investitii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole

Submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acordă pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe.
OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:

· modernizarea și crearea de unități de procesare;

· introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
· creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

· îmbunătățirea controlului intern al calității;
· creșterea numărului de locuri de muncă;

– scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt:
· Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
· Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

Întreprinderi micro și mici –  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
·  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
· 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare);
Întreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
· 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).
Întreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
· 1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).
PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2016
– 40 de puncte pentru perioada 20.05 – 31.05.2016

– 35 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2016

– 30 de puncte pentru perioada 01.07 – 31.07.2016

– 20 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.08.2016

– 10 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016

– 10 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2016

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 (în urma aprobării PNDR) a Ghidului Solicitantului (GS) pentrusubMăsura 4.2a – „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”precum și Anexele aferente acestui Ghid pe pagina oficiala AFIR la adresele indicate aici PNDR