D. Organizarea contabilitatii generale si de gestiune

 • Înregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare
 • Elaborarea balanţei de verificare lunara
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare
 • Contabilitate de gestiune
 • Întocmirea bilantului contabil
 • Întocmirea declaraţiilor privind taxele şi impozitele si depunerea
 • Verificarea si certificarea bilanţului contabil
 • Întocmirea si depunerea statelor de plată a salariilor
 • Întocmirea si depunerea declaraţiilor privind obligaţiile aferente drepturilor de personal
 • Elaborarea fiselor fiscale
 • Consultanta privind legislaţia financiar-contabila si fiscala (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurari sociale)
 • Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
 • Consultanta privind organizarea contabilităţii financiare si de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare
 • Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora în cadrul organizatiei