Instrumente de sprijin al incubatoarelor de afaceri în Uniunea Europeană

Fondurile Structurale şi de Coeziune

 

În cadrul politicii de coeziune economică şi socială, incubatoarele de afaceri sunt considerate un instrument cheie pentru politica regională a Uniunii Europene şi, în acest sens, au fost incluse permanent între măsurile de sprijin, beneficiind de resurse financiare semnificative din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. În diferitele perioade de programare, statele membre au avut posibilitatea să acceseze fonduri pentru finanţarea incubatoarelor de afaceri, în cadrul programelor operaţionale de dezvoltare regională/locală sau pentru stimularea competitivităţii economice, în funcţie de tipul şi domeniul de specializare al incubatoarelor.

 

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26106_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/

 

 

Programul cadru pentru Cercetare FP7 al Comisiei Europene

 

Cel de-al şaptelea Program cadru pentru Cercetare asigură legătura între toate iniţiativele Comisiei Europene cu privire la Cercetare în cadrul unei platforme comune, având un rol crucial în atingerea obiectivelor Europei de creştere a competitivităţii şi ocupării forţei de muncă, alături de alte 2 programe comunitare importante CIP (Programul pentru Inovare şi Competitivitate) şi ERA (Programul European pentru Cercetare) şi Fondurile Structurale şi de Coeziune pentru convergenţă regională şi competitivitate.

În cadrul FP7 se derulează Proiectul VISION „Virtual Incubator System for the Initiation and Operation of Networks” („Sistemul Incubator Virtual pentru iniţierea şi operaţionalizarea reţelelor”), al cărui promotor este CORDIS – Community Research and Development Information Service. Obiectivul proiectului VISION este acela de a crea un sistem informatic pentru promovarea rapidă a reconversiei industriale şi dezvoltării în Europa.

 

Scopul: înfiinţarea incubatorului virtual – o reţea extinsă în UE – care să integreze site-uri potenţiale din domeniul industrial, start-ups, fonduri Venture Capital, poli tehnologici şi administraţii locale. Prin această modalitate se urmăreşte dinamizarea procesului de restructurare industrială în toate regiunile Europei. Sistemul software integrat va cuprinde în structura sa mai multe module adecvate aplicaţiilor disponibile pentru accesarea în timp real de către trei utilizatori finali.

 

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

 

European Business and Innovation Centre Network – EBN (Reţeaua Centrelor Europene pentru Afaceri şi Inovare).

 

Înfiinţată în anul 1984, ca o iniţiativă comună între Comisia Europeană, leaderi industriali europeni şi primele centre de afaceri şi inovare, EBN reprezintă în prezent principala reţea neguvernamentală, pan-europeană, care cuprinde mai mult de 200 de centre de afaceri şi inovare (BIC) şi organizaţii similare precum incubatoare şi alte centre de antreprenoriat din Uniunea Europeană – 27. Centrele BIC sunt organizaţii pentru promovarea antreprenorială şi a inovării; ele sprijină întreprinderile să inoveze şi susţin crearea de start-up-uri, precum şi activităţile de networking în vederea internaţionalizării afacerilor (inovare + incubare + internaţionalizare). Datele statistice prezentate în Observatorul BIC 2009 indică un număr de 147 centre de afaceri şi inovare acreditate la nivelul Uniunii Europene şi al unor state meditaraneene extra-UE.

 

http://cordis.europa.eu/era/

http://www.mjc2.com/VISION/

http://cordis.europa.eu/home_en.html

www.ebn.eu/

www.ebn.eu/Observatory/

 

Sursa: Studiul de mai jos 😉

 

Advertisements

One thought on “Instrumente de sprijin al incubatoarelor de afaceri în Uniunea Europeană

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s